SZENT GÁBOR
Bélyeggyűjtő Egyesület
a Szent Gábor Világszövetség tagja

CHRISTO DOMINO SERVIAM !
Az Úr Krisztusnak szolgálok !

Üdvözöljük látogatóinkat!
Szent Gábor bélyegeken
A bélyegkiadásokról
Egyesületünk történetéből
A Weltbund Gabriel története
Tagjaink gyűjteményeiből
Könyvek, füzetek
Kapcsolódó anyagok
Vissza Haza

A Szent Gábor Világszövetség megalakulása( 1920 - 1953 )

Az előzmények közé tartozik, hogy az 1920-as évektől egyre több cikk jelent meg a keresztény motívumú bélyegekről. Ez inspirálta a külön gyűjtői csoportok megalakulását. A folyamatot azonban fékezte a nehéz gatdasági helyzet, majd a háborús készülődések. Mégis a háború alatt, 1942-ben, két csoport is létrejött, egymástól teljesen függetlenül.

  • Az USA-ban a "Vallás a bélyegeken" gyűjtők egyesülete, angol rövidítésben COROS. Ugyanezzel a névvel tájékoztató kiadványt indítottak, amely a mai napig kiadásra kerül.
  • Németországban az "XP-Markomannenpost" tájékoztató kiadvány köré tömörültek a kereszténymotívumú gyűjtők, amely a háború után a GABRIEL nevet kapta és a mai napig megjelenik. Az alapítók, P.Clemens Anheuser és P.Gabriel Schmidt ferencesek, igen nagy szervező munkát végeztek, hogy a többi országban is létrejöjjenek a társ egyesületek. Fáradozásaikat siker koronázta. Az egyik legjelentősebb egyesület az osztrák St.Gabriel P.Richard Banka SDB. Joseph Franz Aumann és  Franz Lutz szervezésével alakult.

1953 Pünkösdjén, Salzburg-ban már rendezői voltak a 8 ország részvételével tartott tanácskozásnak, amelyen kimondták a Szent Gábor Világszövetség megalakulását.
Első elnöke Joseph Franz Aumann lett.