SZENT GÁBOR
Bélyeggyűjtő Egyesület
a Szent Gábor Világszövetség tagja

CHRISTO DOMINO SERVIAM !
Az Úr Krisztusnak szolgálok !

Üdvözöljük látogatóinkat!
Szent Gábor bélyegeken
A bélyegkiadásokról
Egyesületünk történetéből
A Weltbund Gabriel története
Tagjaink gyűjteményeiből
Könyvek, füzetek
Kapcsolódó anyagok

Kedves bélyeggyűjtő !

Rohanó életünkben drága kincsünk a szabadidőnk. Ezt a szabadidőt mire használjuk fel, ez az egyéniségünktől függ. Találóan jegyzi meg Schopenhauer, hogy az ember értékelésénél figyelembe kell venni azt, hogy szabadidejét mivel tölti.
A bélyeggyűjtők a hobbyjuk által, bármily távol is élnek egymástól, barátjuknak érzik a másikat. Jelezd kérlek, ha Te is így gondolod! Ezek után azt mondom:

Kedves barátom !

Feltették a kérdést a görög bölcseknek: Mi a legkisebb, de egyben a legnagyobb? A felelet a Szem volt. Ez a kincsünk vezet minket a bélyegek által nem csak a látható, hanem a láthatatlan világ csodálatos szépségébe is.
Szent Ferenc "fiai", P.Clemens Anheuser és P.Gabriel Schmidt, két szenvedélyes bélyeggyűjtő szerzetes bár távoli rendházakban, de egyidőben, 1942-ben érzékelték, hogy Isten országát látjuk a KERESZTÉNY MOTÍVUMÚ bélyegeken. Közösen egy Egyesületet alapítottak,s Szent Gáborról nevezték el. Szent Gábor arkangyal volt ugyanis az első postás, hírnök, aki az égi Atya üzenetét hozta a Föld emberének, Szűz Máriának. Most már a távoli földrészeken, szinte az egész világon vannak gyűjtők, akik a keresztény motívumú bélyegeket gyűjtik, és csatlakokznak a mi Egyesületünkhöz. Ha a Te lelkedben is ég a HIT lángja, akkor azt mondom Neked:

Kedves Testvérem !

Számunkra a bélyeg nem egy darab papír csupán. Számunkra a bélyeg HITVALLÁS. Vannak bélyegek, melyek Krisztus egész életét mutatják nekünk. Az egyházi év szinte minden napjára megtaláljuk a szentet, vagy hozzá kapcsolódó eseményt. A Szűzanya életének történéseit. A Bibliai események életre kelnek bennük. Részesei az Istenség jelenlétének a Földön. Az albumunk átváltozik imakönyvvé, mert a legbensőbb ima számunkra, képekben látni, gyönyörködni, elmélyülni a KERESZTÉNY VILÁG CSODÁIBAN. Nem az ösztön, hanem a lélek tisztasága van Benned, mely az egekbe visz.
A Bélyeg számunkra sokkal több, mint egy darab papír. Mint ahogy egy darab vászon már nem értéktelen textilanyag, ha azon egy nemzet színei vannak  A Zászló már egy országot képvisel. Keresztény motívum a mi zászlónk és a Mennyek országa a mi országunk, melynek tagjai akarunk lenni majd örökre. Addig pedig onnan kapjuk az erőt, a segítséget, földi zarándokutunk minden napján.

Ha Te is állampolgára akarsz lenni ennek a Hazának, akkor egy úton járunk. A Te, az én és mindannyiunk hangja és Szózata harsogja a világba, hogy:
DICSŐSÉG AZ ISTENNEK, ÉS A FÖLDÖN LEGYEN BÉKE AZ EMBEREKNEK!

CHRISTO DOMINO SERVIAM !
Az Úr Krisztusnak szolgálok !

Vissza Haza

Dr.Kálmán Jánosné, Marika
1955.május 1. óta  alapítótagja  Egyesületünknek