SZENT GÁBOR
Bélyeggyűjtő Egyesület
a Szent Gábor Világszövetség tagja

CHRISTO DOMINO SERVIAM !
Az Úr Krisztusnak szolgálok !

Üdvözöljük látogatóinkat!
Szent Gábor bélyegeken
A bélyegkiadásokról
Egyesületünk történetéből
A Weltbund Gabriel története
Tagjaink gyűjteményeiből
Könyvek, füzetek
Kapcsolódó anyagok

Gábor arkangyal - 30 éve a posta és a bélyeggyűjtők védőszentje

VI. Pál pápa 1972. december 9-i pápai breve-jében Gábor arkangyalt a posta és a bélyeggyűjtők égi védőszentjévé nyilvánította. A kezdeményezés a Szent Gábor Világ-szövetség akkori elnökétől, Bruno Grimm-től származott, s a Weltbund protektora, Dr. Franz König bíboros Úr terjesztette a Szentatya elé. A breve ( ábrázolása: Brazil blokk 33) szövege a Szt. Gábor Világszövetség eme két jelentős képviselőjének nevét is tartalmazza. (Gabriel füzetek, 1973/3.)

Idén májusban indítványoztam, hogy ezt a számunkra oly jelentős 30. évfordulót minél több ország filatelistái számára emlékezetessé tegyük. Itt én egy alkalmibélyegző-sorozatra gondolok, melyen egy közös kép található. Különösen alkalmas Motívumnak tűnik számomra a názáreti "Angyali üdvözlet" templom nyugati homlokzatán látható Gábriel-ábrázolás.

Sajnos azonban úgy tűnik, hogy a legtöbb középeurópai Szent Gábor Egyesületnek a postaigazgatóságok zárkózottsága miatt nem tud érdemben csatlakozni e felhívásunkhoz, pozitív válasz érkezett viszont Szlovákiából és Magyarországról. Mindkét országbeli tagszervezeteink átveszik az itt látható arkangyal-ábrázolást.

 

Angyali Üdvözlet Templom Gábriel-ábrázolása

Ezen a helyen szeretnék köszönetet mondani a magyar Szent Gábor Bélyeggyűjtő Egyesületnek vállalkozó kedvükért, és örömmel várom a 2002. december 9-i Szekszárdi alkalmi bélyegzést.

 Itt ragadom meg az alkalmat, hogy gratuláljak újonnan induló honlapjukhoz, melyhez sok látogatót kívánok!
Vissza

Az "Angyali üdvözlet" templom az 5-ik templomépület az adott helyen és csak 1969-ben lett felszentelve. Az utóbbi évtizedek legnagyobb szakrális építményéről és az Izraelben található legjelentősebb modern templom-ról van szó. Ezt olvashatjuk az útikalauzban:

Az épület tervei Giovanni Muzio olasz építésztől származnak. A hely történetét kezdettől fogva nyilvánvalóvá szerette volna tenni és megmutatni a Világegyház egységességét. Az altemplom, az építmény régebbi rétegeibe (az angyali üdvözlet barlangjába) pillantva, a történeti folytonosságot teszi kézzel foghatóvá, míg a felső templom képi berendezésével a világot átfogó Egyházat láttatja. A nyugati homlokzaton díszítő szalagok és egy nagy, az Angyali üdvözletet ábrázoló, dombormű látható. Ennek Gábriel-ábrázolását használtuk fel.

 Egy ideje sajnos újra és újra feltámad a radikális muzulmánokkal a nézetkülönbség, akik közvetlenül a templom elé szeretnének mecsetet emelni, amivel elzárnák a rálátást a kereszténységnek erre a jelentős templomára. Rendszeresen megtámadják a templomba látogató keresztényeket, kocsijukat megrongálják, és a hatóságoknak eszük ágában sincs közbeavatkozni. Csak a magasabb egyházi körök határozottabb tiltakozásának lenne talán foganatja, a keresztény templomok turisták előli bezárásával fenyegetve az izraeli kormányt. A muzulmánok azonban minden más ajánlatot eleve elutasítva ragaszkodnak építési területükhöz, ezzel is provokálva a keresztényeket; a Szentföld e két monoteista vallási közössége közti viszony romlását bizonyítja sajnos a már több mint két éve folyó Intifada is. Ezt a motívumot teljesen tudatosan választottam, mert nekünk, keresztény témákat gyűjtőknek is tudnunk kell, hogy mi is hozzájárulhatunk a szentföld békéjéhez, ha mással nem, hát azzal, hogy elgondolkodunk szentföldi keresztény testvéreink nehéz helyzetén imádkozván értük és a békéért.

Vissza Haza Dr. Dietmar Fiedler