SZENT GÁBOR
Bélyeggyűjtő Egyesület
a Szent Gábor Világszövetség tagja

CHRISTO DOMINO SERVIAM !
Az Úr Krisztusnak szolgálok !

Üdvözöljük látogatóinkat!
Szent Gábor bélyegeken
Bélyeglexikon (ÚJ)
A bélyegkiadásokról
Egyesületünk történetéből
A Weltbund Gabriel története
Tagjaink gyűjteményeiből
Könyvek, füzetek
Kapcsolódó anyagok

 

Egyesületünk rövid története

A Szent Gábor Bélyeggyűjtő Egyesületet HAHÓT FERENC abaligeti plébános alapította. Össze kívánta fogni mindazokat, akik érdeklődnek a kereszténységgel kapcsolatos postai kiadványok iránt, főleg a postabélyegek sajátos világán keresztül mutatva be a keresztény hit szépségeit.
1955 május 1-én indult útjára egy kis gépelt tájékoztató Philatelia Sacerdotalis, majd 1956 januártól Szent Gábor Bélyegértesítő néven.Ezt az időpontot tekintjük a Szent Gábor Bélyeggyűjtő Egyesület indulásának. A kis csapat már 1956 októberében kiállítást szervezett Pécsett, dr. Kálmán János vezetésével.
1961-ben államellenesnek lett nyilvánítva a bélyegértesítő és a csoport tevékenysége. Hahót Ferencet és Béni Józsefet letartóztatták és csak két év börtönbüntetés után szabadulhattak ki. Több gyűjtőtársat állásvesztéssel sújtottak vagy megalázó zaklatásoknak tettek ki.
1989-ben nyílt lehetőség a Szent Gábor B.E. újjáalakulására. 1998-ra már 221 főt számolt az egyesület, de azóta fokozatos csökkenés tapasztalható. 2005.januárjában tagjaink száma 108 fő. Tagjai lehettünk a Szent Gábor Világszövetségnek, amelyhez addig csak lélekben tartozhattunk. Ez a Gabriel Weltbund fogja össze a világ Gabriel Gildéit, csoportjait, 1953-as megalakulása óta. 
1990-ben
volt az első sikeres próbálkozásunk kiállítás szervezésére. A rendező Miskolci Közútépítő Vállalat köre részéről Pintér Ferenc, míg a SZGBE-től Hahót Ferenc plébános állított ki keresztény motívumú témákban. A kiállítást Miklósházy Attila püspök úr is megtekintette. Az eseményről tudósított a helyi és megyei sajtó is, valamint az "Új Misszió" folyóirat. Ugyanezzel az anyaggal vándorkiállítást is terveztek, de az mégsem jött létre.
1991-ben a Pápalátogatás alkalmából rendezett kiállítások közül a szombathelyin és a pécsin szerettünk volna társrendezők lenni, de próbálkozásaink sikertelenek voltak.   
1992-ben
már részt vehettünk a sorrendben IX. Gabriel Világkongresszuson, amelynek Poznan volt a helyszíne. Itt dr. Kálmán János arany Gabriel jelvényt, míg a Bélyegértesítő bronz diplomát kapott. Október 16-án Budapesten nyílt kiállítás, amelyet dr. Varga László, a Parlament korelnöke nyitott meg. Az ünnepi beszédet dr. Szántó Konrád O.F.M. egyháztörténész tartotta. 

1996-ban a soron következő X.Gabriel Világkongresszust Kecskeméten rendeztük. Ez egy szép és megtisztelő feladatot jelentett egyesületünk számára.
A kongresszus résztvevőinek névsora  itt olvasható 
A 2000. évi Klein Mariazelben tartott XI.kongresszuson 11-en voltunk jelen. 
A Szent Gábor Bélyeggyűjtő Egyesület a továbbiakban is eleget kíván tenni feladatának, óvni és ápolni keresztény hagyományainkat, a szemet-lelket gyönyörködtető keresztény motívumú bélyeggyűjtés révén. Negyedévenként tájékoztató kiadványunk jelenik meg és évente bélyegbemutatót rendezünk.

   Haza