SZENT GÁBOR
Bélyeggyűjtő Egyesület
a Szent Gábor Világszövetség tagja

CHRISTO DOMINO SERVIAM !
Az Úr Krisztusnak szolgálok !

Üdvözöljük látogatóinkat!
Szent Gábor bélyegeken
A bélyegkiadásokról
Egyesületünk történetéből
A Weltbund Gabriel története
Tagjaink gyűjteményeiből
Könyvek, füzetek
Kapcsolódó anyagok
 VisszaHaza

A GÁBRIEL MOZGALOM IRODALMI MUNKÁSSÁGA

A Gabriel mozgalom irodalmi munkásságára is jó hatást gyakorolt a Szent Gábor Világszövetség. Az egyesületi tájékoztató kiadványok mellett egyre több önálló mű jelenik meg. Kétségtelen az irodalmi műveknek az egyes gyűjtői területek fejlődésére gyakorolt hatása. Egyre több, egymás mellett futó "témabirodalom" alakult ki.

Sajátos az a mód, amikor bélyegkibocsátó igazgatóságok anyagait időrend szerint gyűjtik, azon az alapon, hogy valamely valláshoz köthetőek a kibocsátások. Ezek között jelentős a Vatikán (korábbi Egyházi Állam), Izrael, vagy a Máltai Lovagrend bélyegeinek a gyűjtése.

A világ kereszténymotívumú bélyegeinek elsőnek alkotott rendszere teológiaia alapon történt. P. Clemens Anheuser "Die christliche Welt im Markenbild" című művében használt rendszerezés ez irányban alapműnek számít. Általa elsősorban az egyháztörténelemmel kapcsolatos gyűjtői területek nyertek megalapozást, mint például a Mária tisztelet, szentek, pápák, egyházi személyek, szerzetesrendek, egyházi épületek, stb... bélyegeinek feldolgozása.

Az 1960-as években túlburjánzott a csak művészeti témájú bélyegek gyűjtése. Ez a keresztény-motívumú gyűjtésre is hatást gyakorolt. Nagyobb hangsúlyt kapott az egyházművészet-tel kapcsolatos bélyegek részletes feldolgozása. Önálló gyűjtői terület lett az üvegfestmények, kódexek, címerek, egyes művészeti stílusok tematikája.

1968-ban előkészületek történtek dr. Fritz Seefeld lelkész "Briefmarkenbibel" című művének kiadására. Ezzel a biblikus témák egyre alaposabb és egyre szerteágazóbb feldolgozása indult meg. Kutatják a bélyegen szereplő bibliai szerzők, bibliafordítók, Ószövetségi és Újszövetségi jelenetek, bibliai idézetek, jelképek előfordulásait. A témák itt is állandóan bővülnek.

A legtöbb kiadvány német nyelven íródott, de növekszik az angol, holland, olasz, spanyol, lengyel, magyar nyelvű kiadványok száma is.