Béni József

SZENT GÁBOR BÉLYEGLEXIKON

a Magyar Posta bélyegei alapján

Hódmezővásárhely, 2003.

 

Vissza a Szent Gábor Bélyeggyűjtő Egyesület Honlapjára

 

A

alapjogok , az államot megelőző, pozitív jog fölött álló jogok.
Emberi jogok, 1968,1979,1991,2000.

alkoholizmus,
szeszes italoknak káros következményű fogyasztása. A Biblia a részegséget ítéli el.

1973 Egy pohárral se, felirat
-.60 fill.

allegória, gör. képes beszéd.
Nehéz a jelképtől elválasztani. Általában valamilyen fogalmat idealizált emberalak jelenít meg.

1940. Művészet, Szárnyas múzsa
 6+6 fill.

1986. Bélyegnap,
Nyugalom,
Bizalom,
Remény
 2.- Ft


Nyugalom


Bizalom


1990. Bélyegnap, Ünnep
 8.- Ft

angolkisasszonyok
Szerzetesrend, Institutum Beatae Mariae Virginis, Boldogságos Szűz Mária Intézete, IBMV;
Alapította
Ward Mária.
1970. Budapest látkép 1770-ből. Ekkor a várbeli épületben tanítottak az IBMV nővérek.
 2 + 1.- Ft

Athén

2003 Blokk szegélyen Athén képe látható fénykorában. Periklész idejéből (Kr.e.167). Idővel a háborús események
miatt erődítési munkálatok folytak, így már Pál apostol elé részben módosult kép tárult térítő utazása alkalmából.

 

Á

Áron

Mózes testvére, az elsõ fõpap.
1984 Áron és Mózes a két kõtáblával tórapajzson, Augsburg
1984 Eszrogtartó, Bécs
1984 Tórapajzs

 

B

Barcelona

1992. Blokk, Szent család templom
50 + 20 ,-

 

 

 

 

Báthory István , ( 1533-1586 )

1992.
10,-

Bethlen Gábor , ( 1580-1629 )

1992.
40,-

Bocskai István , ( 1557-1606 )

1992.
15,-

 

C

III. Callixtus pápa (1455-1458)
Elrendeli a déli harangszót a keresztény Egyházban a nándorfehérvári gyõzelem emlékére.
A nyugati Egyházban az Urunk színeváltozása ünnepet is bevezette egyúttal, augusztus 6-ára téve.
1982 Callixtus trónon, mellette Kapisztrán Szent János harangozik, Vatikáni Kápolna
 

Calvinus , Kálvin János

campanile
olasz, harangtorony.
canticum
latin. A liturgiában olyan ének, amely nem zsoltár, hanem a Biblia más könyvébõl való. Pl. A "Magnificat"-ot, Mária dicsõítõ énekét, amelyet Erzsébettel való találkozásakor mondott (Lk. 1, 68.), az egyház zsolozsmában, az esti dicséretben (Vesperás) mondja.
caritas
latin, szeretet.
Casagrande, Marco
szobrász. Szent István szobra, Eger, Pyrker érsek megbízásából készítette 1861-ben.
 

 

Castel Gandolfo , itt található a pápa nyári rezidenciája.
Igazgatásilag a Vatikánvároshoz  tartozik.

1960. Olimpia,
-,10 fillér,
Castel Gandolfo felirat és evezősök.

cédrus
Libanon hegyein növõ fa, a Jeruzsálemi templom építéséhez is használták. (1Kir. 5-6.) Költõi nyelvben a hatalom szimbóluma (Ám. 2, 9.) Lassan növõ fa, de a 30 m-t is elérheti.
Csontváry festményeken 1973 Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban / Magányos cédrus
Cegléd
Szent Kereszt plébánia templom, Dózsa és keresztserege, Kossuth, 1964
III. Celestin pápa, (1191-1196)
Szent László szenttéavatása 1192.
Celldömölk
Máriazell-i kegyszobor másolata: sugárkoszorús, koronás Mária a kis Jézussal,
kegytemplom képe, felirat, 1991 Celldömölki templom kegyszobra.
Chopin, Frederic (1810-1849)
zeneszerzõ.
név, arckép 1956, 1985
ciklámen
Cyclamen europaeum. Mûvészetben a virág belsejének vérvörös színe.
Mária vérzõ szívére emlékeztet. "...a Te lelkedet is tõr járja át..." (Lk. 2, 35.)
Minta: 1966, 1973
címer
francia cimiere (sisakdísz). Közösség állandóan használt, öröklõdõ jele pajzson. A XII. sz. végétõl kezdték a lovagok állandó jelzéssel megkülönböztetni magukat. A szokást az uralkodók, nemesek, városok, testületek is átvették.

állam és tartományi, Belgium, 1958, Burgenland, 1979.
magyar állam, 1990
családi, Hunyadi 1940
város, Varsó 1961, Madrid bl. 1980, 1982 bl., Gyõr 1971
egyházi címerek. pápa 1991

Pajzs lehet egyosztatú vagy összetett. Vízszintes osztás a vágás, függõleges osztás a hasítás. Ismétlõdõ vágás a sávozás, ismétlõdõ hasítás a cölöpözés.
Színezésben csak a kék, vörös, zöld, bíbor és fekete szín használható. Fém színekbõl a sárga (arany)
és fehér (ezüst).
Címer rajzok, a jelvények önállóan is használatosak.1933.
Összetett címer egyesítés vagy rangosítás révén keletkezik. 1990.
További bõvülést eredményez a címertartó alakzatok szerepeltetése: angyalok, griffek, sárkányok. 1938.
A pajzs fölött szerepelhet a korona. Gyakran sisak díszekkel. 1939.
Alól felirat is elhelyezkedhet. 1980.
Az egész címer köpenyre is helyezhetõ. A köpeny külsõ oldala bíbor, vörös vagy kék színû lehet.
Belsõ oldala hermelin. 1991.

ciprus
libanoni magas, sudár fa. Oz. 14, 9. Kiváló építõanyag. A jeruzsálemi templom padozata céljára ezt használták. (1Kir. 6, 15.)
Hajót is építettek belõle (Ez. 27, 5). 1980 ókori hajók, Rhodosz
ciprus
ókori görögöktõl átvett jelentése a gyász és halál, középkorban a bölcsesség, kiválasztottság, örök élet,
a Paradicsom jeleként is szerepeltették a mûvészetben.
Ciprus, Alaszia, héber Elisah, Ter. 10, 4.
Kr. e. 1200-tól Küprosz. (2Mak. 10, 13.)
Az Újszövetség idején római tartomány (ApCsel. 13, 4.)
A kereszténség itt korán elterjedt (ApCsel. 11, 19.)
Pál apostol is meglátogatta (ApCsel. 13, 12.)
1980 térkép

cirillica cirill írás.
A Szent Cirill által feltalált írás egyik, ma is használt fajtája a szláv népek között.
válogatás: 1985 ENSZ 1986 béke
ciszterci rend
O. Cist., annyi mint Ordo Cisterciensium. A harmadik mérföldjelzõ (Dijon mellett) az elnevezés eredete. 1100-ban II. Pascal pápa veszi oltalmába. A rendet II. Géza király hívta be 1142-ben. III. Béla király tette lehetõvé nagyarányú letelepedésüket. 1182-ben Zircen, 1184-ben Szentgotthárdon létesült apátság. 1817-tõl a pécsi dzsámi is gondozásuk alatt állt.
Nõi ága 1132-ben alakult. Minden kolostorukat Szûz Máriának, a Menny- és a Világ Királynõjének tiszteletére építik.
1982 Zirc, A szerzetesek kezében szántóföldi és kerti termények vannak, jelképezve, hogy a mezõgazdaság fejlõdésére óriási hatással volt a Ciszterci Rend.
1983 Szentgotthárd
Forrásmû: P. Albert Urban O. Cist.: Der Zisterzienser Orden in postalischen Belegen. Willendorf, A-2732

 

 

Citta del Vaticano , Vatikánváros

Colosseum , Amfiteatrum Flavium

Nem csak Róma , de a birodalom legnagyobb építménye volt. Népünnepélyek, színművek, sportversenyek céljaira épült. Az előtte lévő Néró kolosszusról kapta később a jelenleg használt nevét. Négy emeletével eléri a 48 m-es magasságot, és 87.000 főt képes befogadni.
1349-ben földrengés döntötte le a nyugati részét. A keresztények tömeges vértanuságának  helyszíneként tisztelik.

1990. Labdarugó blokk szegélyén is szerepel
a Colosseum.


1966. Repülő sor,
5,-


1979. Olimpiai városok
-,60 fillér


2000. Makett , Emberi jogok -,50 Ft

Cock, Jan de
festõ. 1970 Szent Antal megkísértése

coemeterium
latin, dormitorium, alvóhely, a temetõ régi neve.

Colosseum
Amphiteatrum Flavium. Nemcsak Róma, de a birodalom legnagyobb építménye volt. Népünnepélyek, színi elõadások, sportversenyek céljára épült. Az elõtte lévõ Néró kolosszusról kapta késõbb a jelenleg használt nevét. Négy emeletével eléri a 48 m-es magasságot. 87 000 fõt képes befogadni. 1349-ben földrengés döntötte le a nyugati részét. A keresztények tömeges vértanúságának tömeges helyszíneként tisztelik.
1966 Repülõ sor, 5,- Ft
1979 Olimpiai városok, 60 fillér
1990 Labdarúgó blokk szegélyén
2000 makett, emberi jogok, 50,- Ft

Commune
francia, községtanács uralma, a Párizsban kitört forradalom neve. Ilyen 1358, 1411, 1792, 1871-ben volt. Egyházellenes intézkedéseket is tett. 1951, 1971

Corpus Christi
latin, Krisztus teste, az Oltáriszentség megjelölése. IV. Orbán pápa rendelte el a Húsvét utáni 60. napra az Oltáriszentség ünnepét, vagyis Úrnapját.
Úrmutató 1987, Mátyás-kálvária blokk szegélyen.

Cziglényi Ádám, bélyegtervezõ.
Válogatás: 1978 Szent László herma

 

 

Cs

család
héber bet (ház), latin familia. A Bibliában a család feje az apa, ennek halála után az elsõszülött fiú (Ter. 27, 29.). A családi élethez a bölcsességi irodalomban találhatók fontos tanácsok. Legõsibb és legeredetibb természetjogi intézmény. Atya, anya és gyermekek közötti társaság.
Általánosan: 1920, 1950, 1959, 1964, 1969, 1994 család és felirat
Szent István és családja felirat 1938
Szent Család 1943, 1968 (részlet), 1972, 1973, 1979, 1986, 1989, 1992 Barcelona blokk, templom, 1994.

család címer
Árpádházi címer: hétvágásos, piros, ezüst váltakozó sávokkal.
Minta: 1972, 1943
Rákóczi 1935, 1940
Lórántffy 1939
Bethlen 1939, 1981, 1980
Hunyadi 1940, 1943, 1969, 1981, 1975, 1987, 1990
Széchenyi 1941
Báthori 1979
Kolumbusz 1991

csapda
állat, fõleg madár megfogására használt eszköz. (Ám. 3, 5., Lk. 21, 35.)
Csaknem mindig képes értelemben találkozunk vele a Bibliában. (1Tim. 6, 9.) A gazdagság hajhászása kelepce, amely romlásba visz.
halfogó háló 1971

császár, király
Középkori ábrázolásokon a koronás férfiak a legmagasabb földi méltóság képviselõi. Úgyszintén a gyermek Jézusnak hódoló bölcseket királyként kezdték ábrázolni. A korona mellett gyakoribb attribútumaik: országalma, jogar, címer, lándzsa.

Csegöld
Zenélõ angyalok kép 1973

Cseh testvérek
cseh jednota bratska. A huszitizmus egyik ága, 1457-ben alakult.

 

 

Csehország

Bohemia neve a kelta boios törzsre utal, ezekrõl adták a rómaiak a nevet. Ezeket a szláv törzsek kiszorították. A kereszténységet 845 után kezdték felvenni. ADALBERT prágai püspököt elűzték, aki ezután Magyarországon is tevékenykedett. Az uralkodók a magyar Árpádházzal is rokonságba kerültek. Cseh királyné volt Adelhaid, I. András király lánya. Szintén Árpádházi sarj Prágai szent Ágnes. Súlyos eseményekkel dús korszak következett a luxemburgi dinasztia uralmával 1346-tól. IV. Vencel kivégezteti Nepomuki szent Jánost. Ekkoriban lépnek színre a husziták. Zsigmond császár, aki cseh-magyar király is volt zsinatot hívatott össze a hitbeli szakadások megszüntetése érdekében. Husz Jánosnak menlevelet adott. A menlevél dacára az õrizetével megbízott gróf kivégezte. Emiatt hatalmas erõvel fellángolt a huszita felkelés. A husziták a Felvidékre is özönlöttek. 1469-ben a pápa Mátyás királyt kérte a felkelés leverésére. Csehország királyának is felkenték. Részleges eredményt ért el. Prága vidékén a husziták Jagelló Ulászlót választották. uralkodónak. Mátyás halála után a magyar trónt is megszerezte. Fia II. Lajos cseh- magyar király a mohácsi vészkor halt meg. Ezután a cseh-magyar trón a Habsburgoké lett 1918-ig.

Csempeszkopács
Szent Mihály templomkapu Isten Báránya dombormûvel 1972

csengõ
Az ókori népek démonûzõ szerepet tulajdonítottak a csengõnek. Ez a felfogás fellelhetõ a Kiv. 28, 35-ben. Késõbb eszköznek tekintették Jahve vagy a nép figyelmének felkeltésére. (Sir. 45, 9.)
1977 szkíta csörgõ

cséplés
Bibliai korban járomba fogott állatokkal tapostatták ki a gabonából a szemeket (Oz. 10, 11.). Átvitt értelemben az ellenség eltiprásának a módja (Mik. 4, 13.).
Jelenkorban arató-cséplõ gépeket alkalmaznak: 1950, 1955

cseresznyefa
XV. sz-i képeken szerepelhet a cseresznyefa a tudás fájaként a bûnbeesés jeleneténél.
Minta: 1954, 1986

Cserkészet

Baden Powell által 1908-ban alapított ifjúsági szervezet a fegyelem és önzetlenség fejlesztése céljából.
Védőszentje
Szent György. Jelvénye liliom, Magyarországon Szent Koronával rangosítva.
cserkész 1925, 1940, 1941, 1997
Jamboree, gödöllői cserkész világtáborozás 1933
I. PAX-TING gödöllői leánycserkész világtáborozás 1939
Öreg cserkészek 2001

Ma már önálló motívumgyűjtő-terület.
Forrásmű: Norbert Thiele: Pfadfinder-Briefmarken Katalog. (Am Berkaibach 2, D-59 872 Meschede)

Csesznek, Vár 1960

Csezmicei János (Janus Pannonius) (1434-1472)
pécsi püspök, költõ.
Janus Pannonius felirat és kép, írótoll, Mantegna festménye 1972

csiga
Az igazságtalanul ítélkezõket jelképezheti. Zsolt. 58, 9. alapján "...múljanak el, ahogy elmúlik a csiga..."
Minta: 1969 Reineckia

Csikmenaság
1983 Karácsony, oltárkép

csillag
a bibliai írásokban:
fényforrás Ter. 1, 15.
nagy a számuk Ter. 15, 5.
mindegyiknek megvan a maga helye Bölcs. 7, 19.
Isten teremtette Jb. 9, 9.
Isten trónja a csillagok felett Iz. 14, 13.
"...a hét csillag a hét egyháznak az angyalai..." Jel. 1, 20.
Eredménytelenül küzdöttek a csillagkultusz ellen Szof. 1, 5.
tizenkét csillagból álló korona Jel. 12, 1.
Ábrázoláskor négy, öt, hat, nyolc ágú, esetenként ettõl eltérõ.
Válogatás:
ötágú csillag 1919, ,1951, 1952, 1953, 1957, 1964, 1966, 1983, 1987
szabálytalan 1924, 1938, 1959, 1993, 1995
Hadak Útja, Tejút 1940, 1942, 1943
címerben 1940, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1957, 1958, 1972, 1974
égbolton 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1973, 1974
zászlón 1962, 1977, 1978, 1981, 1967, 1989, 1994
betlehemi csillag 1943, 1988, 1989, 1986
Mária ruháján 1982, csillagos dicsfénykarika 1991

csillagászat
Válogatás:
csillagképek 1977, 1991
Galilei 1964
Kepler 1980
Kopernikusz 1973, 1993
Halley 1986

Csillagképek

Már ötezer évvel ezelõtt képekbe rendezték a csillagokat. Ebbõl 12 a Zodiákus, 26 az északi és 50 a déli félgömbön látható. Az északi félgömb csillagképei a jelentõsebbek. Legtöbbjük a mondavilágba került.
A négy legnagyobb északi csillagkép kígyószerû. Az elsõ a horizont vonalán a Cethal (Cetus) a Vízöntõ csillagkép alatt. Ötezer évvel ezelõtt a két csillagkép együtt jelképezte bõ vizû, termékeny árterû folyókat, mint a Tigris, Eufrátesz, Nílus.
A Skorpió csillagkép fölött a Kígyóhordozó, kezében a Kígyó (Serpens) kúszott felfelé az õszi napéjegyenlõség vonalán.
Vízikígyó (Hydra) az õszi napéjegyenlõség pontját köti össze a nyári napforduló vonalával.
1973 Vénusz blokk szegély, felette a Holló
1986 A Halley üstökös és ASZTRON szonda. Alól Hydra, felette Holló és Kupa, ezek felett a Szûz a Kalásszal.
Sárkány (Draco) Az Északi Sarkcsillagot köti össze az ekliptika pólusával.

A csillagképek különbözõ Galaxisokhoz tartoznak. Ezeket Tejutaknak is nevezik. A magyar mondavilágban a neve "Hadak útja", mivel hogy a Hadak útja a Nyilas csillagképnél keresztezi a Zodiákust. Innen ered a "Csaba királyfi csillagösvényen" rege.
1940 Erdély 10+50 fillér
1942 Repülõ Alap 12+12 fillér

 

Csipkebokor
Kiv. 3, 2. héber seneh. Szeder (Rubus discolor vagy Cassia obovata) lehetett.

csoda
héber mofet. Arra utaló cselekedet, ami Isten szavát megerõsíti. Újszövetségben a hit bizonyítéka, eredménye, és a görög ergon (mû), dinamisz (erõ), szemeion (jel) szavakkal jellemzi.

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805), költõ.
szobra 1939 aprómotívum, 1973 Izsó Miklós alkotása
1955 arckép, név, aláírás

Csonka János
feltaláló, kereszténszocialista.
1970, 1975 neve és autó

csont
A lelki megrázkódtatások a csontra is kihatnak. Jer. 23, 9 "...minden csontom remeg..."; Jn. 19, 36. A Jézussal felfeszített latroknak megtörték a lábszárcsontjaikat.
1994 Keresztrefeszítés
1987, 1989 csont
1977 csontbetegség, reuma
1975 csontkéz

Csontváry Kosztka Tivadar ( -1919)
festõ, múzeuma Pécsett.
1967 önarckép
1973 festményei

Csurgó
1981 Amerigo Toth: Csurgói Madonna

 

 

D

Deák Ferenc , 1803-1876, államférfi. "A haza bölcse". Karmelita harmadrendi fogadalmas.

 

1932. Arckép, név, Márton Ferenc rajza.
 -.16 fillér

2003. Blokk

 

E

Eszrogtartó

1984 Augsburg, zarándokünnepre készült Gyertyatartó
1984 Varsó, Háromkirályok, Vízkereszt ünnep, jan. 6.
Mûvészeti képtípus. A Máté evangélium történetét kiszínezve legenda formájában is terjesztették. A csillag beragyogta a betlehemi istállót, amit a Halley üstökös, 1301-i rendkívül fényes ragyogásából következtettek. Giotto is így festette meg a királyok imádását.
1986 Halley üstökös 4,- Ft.
Más változat szerint a mágusok nevet kapták, egyénenként pedig Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Zsoltárszövegekbõl ered, hogy királyként kezdik ábrázolni õket 550 után, a kornak megfelelõ öltözetben.
1943 Karácsony, Szent István, Szent Imre és Szent László a három király;
1973 Magyar festõk.
A három király körül az apró madarak a megváltásra váró lelkeket jelképezik. Fehér, fekete és piros ruhás a három király. 1,- Ft;
Idõs, középkorú és fiatal király a 40 filléres címleten;
Háromkirályok 1970 Festmény 2,50 Ft; Idõs, középkorú és fiatal király
1979 Dürer sor 60 fillér;
1995 Gyermekrajz;
1996 Karácsony 24,- Ft;
1997 Karácsony. Somos Miklós festménye 27,- Ft;
1999 Vízfestmény 27,- Ft;
2002 Udvardi Erzsébet festménye.

A háromkirályok tisztelete a Szentföldrõl terjedt el, amikor állítólagos csontjaikat megtalálták. A kereskedõk vitték szét a tiszteletet egész Európába. Svédország címerében a három korona ezt a tiszteletet õrzi.
1974 STOKHOLMIA héber felirat
1984 Eszrogtartó / Persely
1985 Tótfalusi Biblia belsõ címoldal

 

 

 

G

Golgota, Kálvária

 

H

Harmadrend
Szerzetesrendek alapíthatnak a rend szellemében buzgolkodó, és a rend szellemi irányítása alatt levő társulást. Egy személy csak egy harmadrend tagja lehet. Az elnevezést a szerzetesrendek férfi ill. női ága mellett alapított "harmadik ág"-ról kapták. Legismertebb a ferences harmadrend. Emellett Magyarországon még domonkos, karmelita, szervita harmadrend működik.

 

I

Illés
1984 Illés serleg

Ivó, Yves Helory, szent
Ünnepe: május 19.

 

J

Józsue és Kaleb szõlõfürttel
1984 Gyertyatartón. Szám. 13, 23. / 14, 8.
1997 Baranya megye címerében

Jupiter
a Naprendszer egyik bolygója. A görög és a latin mitológiában a fõisten bolygója. Ûrkutatás kiadványokon.
Válogatás:
1977 Viking blokk. Megszemélyesített Mars, Vénusz és Jupiter bolygók.

Jupiter
Zeusz római neve

 

K

Kaleb és Józsue
ld. Józsue és Kaleb szõlõfürttel

Kálvária, a koponya jelentésű latin calva szóból.
A keresztáldozat helye, Jeruzsálem falain kívül.  A Golgota értelmező fordítása. Mt.27,33 Mk. 15,22, Jn. 19,17.
Jézus idejében a kivégzések, keresztrefeszítések helye volt.
Ikonográfiában a keresztrefeszítés jelenetét ábrázoló művészeti alkotások gyűjtőneve. Eredetileg csak
azokat ábrázolták a keresztfa alatt, akiket az evangéliumok említenek. Később bővült az ábrázoltak köre. Idővel szimbólumokkal gazdagodott az ábrázolás.

1987 blokk, 20,- Ft
Mátyás király kálváriája.
Szűz Mária és János apostol a kerest alatt.

 

 

1994. Húsvét, 12,- Ft
Munkácsy: Golgota.
Mária Kleofás, János apostol, jobb lator a képrészleten.

 

 

2003. Húsvét. 32,- Ft
Stilizált virágok a keresztfa alatt.

 

 

 

Kálvin János , Calvinus, 1509-1564.
Genf reformátora, a kálvinista (református) irányzat alapítója. Fő művét (Institutio Religionis Christianae) Szenczi Molnár Albert fordította magyarra 1624-ben. Kálvin szerint az igaz Egyház egyedül Isten Igéjére
épül. Budapesten tér viseli a nevét.
2003 Bélyegnap blokk szegélyén Calvin tér felirat látható.

Karácsony
Az Úr Jézus Krisztus születésének ünnepe. December 25. Nativitas Domini Jesu Christi.  A II. szd-ban keletkezett a "Sol invictus" a "legyőzhetetlen Nap"  ünnep ellensúlyozására. Az ünnep toszteletére - elsőként a világon - a Magyar Posta adott ki karácsonyi jelenetet ábrázoló bélyegsort 1943-ban. A karácsonyi sorozatok ábrái zömében kiforrott művészeti képtipusokból állnak össze, másrészt a népszokásokon alapulnak.

Karácsony ünnep sorozatok:

1943. Angyalok a pásztoroknak Jézus születését hirdetik / Pásztorok hódolata / Három királyok.
1981. Anyaság apoteozisa, Mária a gyerekkel / Csurgói Madonna
1983. Madonna rózsával / Angyali üdvözlet, Csíkmenaság
1984. Madonna a gyermek Jézussal Trencsénből
1985. Betlehemezés. Kékesi Lászlóbélyegterve
1988. Stilizált karácsonyfa. Hámori György bélyegterve
1989. Menekülés Egyiptomba. Hámori György bélyegterve
1990. Mária a kis Jézussal. Boticelli festménye

Karmelita rend , O.Carm. Ordo Fratum Beatae Mariae Virginis de monte Carmelo. Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária Testvérek rendje. A szentföldi Karmel hegyen élő remeték csoportja rendi közösséggé alakult Kalábriai Bertold vezetésével. III. Honorius pápa (ur. 1216-1227) hagyta jóvá a szabályzatukat. A rendet Nagy Lajos király telepíti meg Budán. A karmelita apácák intézménye 1452-ben alakul a Rajna-vidéken. Magyarországon 1891-ben telepednek le, Sopronbánfalván. Harmadrendjük 1637-ben alakul. Fogadalmasaik közt van Deák Ferenc .

két kõtábla, a Mózes által kõbe vésett tízparancsolat mûvészeti képtípusa. A kõtáblák felül kerekítettek.
1984 Mózes és Áron a két kõtáblával tórapajzson / Mózes a két kõtáblával serlegen

 

Komensky ,
Jan Amos (1592-1670), hitújító, a "Cseh Testvérek" püspöke.

1992.
15.-


Krisztus Kereszt hajóvitorlán, Sevilla sor 

1992.
10,-
15,-

 

 

L

Lengyel György bélyegtervezõ
1984 zsidó mûvészet

Lesznai Anna , 1885-1966. 
Festményei: 1981.
Vasárnap
 6.- Ft

M

Makrisz Agamemnon szobrász
1970 Koncentrációs táborok, emlékmû

Márton Ferenc , bélyegtervező.
Deák Ferenc arcképe
1932. -.16 fillér 

Mérleg (Waage), az Igazság jelképe
Jogtudományi Kar
1967. 2.- Ft

Mérleg, kereskedelmi
Árusítónő, bolti mérleg
1955. -.50 fillér

Mérleg, csillagkép
Blokk szegélyen
1973. Vénusz-8
1977. Viking

Michelangelo Buonarotti ,
1475-1564. Festő, szobrász, építész.

Arckép és név
1964.
2.- Ft

1975. blokk, Ádám teremtése a Sixtus-kápolna freskóján
1985. 5.- Ft, Itália, Szt.Péter templom kupolája

Moszkva
1984 Serleg, rajta Mózes a két kõtáblával

Mózes
1984 Serlegen a két kõtáblával / Mózes és Áron a két kõtáblával tórapajzson
Pest
1984 Temetési persely

R

Róma , Romulus vezetésével Kr.e. 753-ban alapították a várost, mely később a terjeszkedő római birodalom fővárosa lett. A birodalom bukása után az Egyházi (Pápai) Állam, majd 1870-től az egységes Olaszország fővárosa.

Helyi egyházát Péter apostol alapította 42-ben. Utódai, a pápák, ezért kapják meg a "Róma püspöke" címet.

Egyik műemléke a Colosseum  , míg a Szent Péter templom a Vatikán városrészhez    tartozik.

Róma városnév olvasható:

1985. Itália szelvényes bélyeg, 5,- Ft.
Róma távlati képén megfigyelhető a
Szt.Péter templom  Michelangelo   tervezte kupolája.  

rimon (gránátalma)
1984 Tórakorona

 

S

Sao Gabriel , Vasco da Gama  zászlóshajója

Sao Gabriel
1978, blokk
2,- Ft

Saphier Herbert bélyegtervezõ
1992 Hõsök tere

Serleg, csillagkép

Serleg
1984 Illés serleg / Serleg

Sixtus-kápolna

Freskóit Michelangelo tervezte és festette.

1975. blokk
10.- Ft

Ádám teremtése 
a Sixtus-kápolna freskójáról

 

Széder
zsidó húsvét, közösségi vacsora
1984 Illés serleg

szõlõfürt
a jólét és gazdagság jelképe. Józsue és Kaleb

Strasbourg, (Straßburg)

2000. Miasszonyunk Székesegyház makett je és felirat -,50 Ft  

Sz

Szász Endre , 1926-2003.
Festményei: 1986, 1990. Bélyegnapi kiadások

Szent család templom
1992. Barcelona blokk  

Szent Korona , stilizált Szent Korona postakürtön, és az egyidejűleg bevezetett postajelvényen ( 15+5,-)

1992.
15.-

Szent Péter templom , Róma
1985. Itália szelvényes bélyeg, 
5,- Ft.

T

Temetési persely
1984 Pest

Tóra
1984 Tórakorona rimonokkal / Tórapajzs

Torino, Turin

Turin, Torino
1994. 19,- Ft, Kossuth a "turini remete" és a város címere, piros alapon fehér kereszt
1999. 32,- Ft, Húsvét. A turini lepel részletén Krisztus arca

Turini lepel

Turinban õrzött, 1983-tól a római Szentszék tulajdonában levõ lenvászon kendõ. 4,36 m hosszú és 1,10 m széles. Egy férfi test lenyomatszerû képmása látható a leplen. A bélyegre az arc került. A lepel legkülönösebb rejtélye, hogy negatív kép. A bélyegképen a negatív kép foltszerûségét enyhítették. Így jobban kitûnik a Krisztus arc élethûsége, a kettéosztott szakáll viselet, a homlokon a töviskoszorú okozta sebek és vérfolyások helye. A szakállnál futó vonal a lepel hajtogatásból eredõ ránca. A homlok középvonalánál látható E alakzatú töviskoszorú okozta vérfolt. A halál nyugalmában kisimult arcon vette fel ezt a formát. Pozitív kép esetén a bal szem feletti hármasszámhoz hasonló rajzolat lenne. A hajkorona felé haladva még több töviskoszorú okozta sötét vérfoltot találunk.
Háromdimenziójú kép. A pontok árnyalatai a test és a lepel távolsági viszonyainak függvényében jelennek meg.
A képsík a felszíni lenrostok víztelenedése (dehidrációja) révén keletkezett.
A leplen levõ képet Jézus Krisztus valódi képének tartjuk. Igazolja az Úr szenvedéstörténeti leírásait.
"Bíborba öltöztették, töviskoszorút tettek a fejére." (Mk. 15,16.). Fontos Jézus specifikus adat.
1999 Húsvét 32,- Ft Krisztus arca a turini lepelrõl, Varsó
1984 Gyertyatartó / Illés serleg

 

 

Ü

Üdvösség, ÓSzöv.
Több szó is hordozza az üdvösség jelentést "tágassá tenni", "teret adni", "meggyógyítani", "kiszabadítani" értelemben. 

Üdvözítő, ÚjSzöv. lat. Salvator, gör. Chrisztosz, héb. Messiás
Egyértelműen Jézus az üdvözítő.  LK 2,29.
Kimenekülés "ebből a aromlott nemzedékből".  Apcsel. 2,40.

Üldöztetés
Az üdvösségtörténet jelensége, hogy a rossz igyekszik az Istentől elszakítani az embert. Emiatt Jézus követése szükségszerűen üldöztetést von maga után. Jn. 15,20.
Jézus, Apostolok, Szt. Pál
Vértanuk: Szt. Sebestyén, Szt. Gellért
XX. szd. : Mindszenty, boldog Apor Vilmos, Salkaházi Sára.

Ünnep
Valamely esemény emlékére szentelt nap. Általában munkavégzési tilalommal párosul.

 Bélyegnap, ünnep allegória

 

 

1990.
 8 .- Ft
 

Alapja, a Teremtés könyvében leírtak szerint, a hetedik nap (a szabbat) megülése, ahogy az Úr megpihent a teremtés 7. napján. Idővel bővült az ünnepek köre, (Húsvét, 50.napra Pünkösd), de az évszakokhoz, gazdálkodáshoz is egyre több ünnep járult. A kereszténység átvette az ünnepek megülésének szokását, de a 7.nap a vasárnap lett, a feltámadás napja ( Dies Domini ). Az egyre több ünnep bevezetésével kialakult a főbb ünnepek és az ajánlott ünnepek köre. Ezt külön liturgikus naptár szabályozza.

1981. Lesznai: Vasárnap.
 6.- Ft

űrmérték
Az Ószövetség idején külön mértékegységet használtak a száraz termények és a folyadékok mérésére. A korsók esetén egy "hin" kb. 3,6 liter vízmennyiségnek felelt meg.

üst
Az áldozati hús megfőzésére szolgáló edény. 1 Sám. 2,14.

üstdob

Ünepek alkalmából az Ószövetség idején már használt ütőhangszer.
Händel művei révén vált jelentőssé.
1985 üstdob és Händel
 1.- Ft

üveg, ÓSzöv.
Igen értékes, az arany mellett szerepel. Jb. 28,17. Palack, kehely, váza készült belőle. Ma már közhasználatú.
Minta 1978 Ajkai Üveggyár, 1980 Bélyegnap.

üvegfestmény
Színes üvegdarabokon át a fény dekoratív képet ad. A XI.szd-tól terjedt el.

1972 Üvegfestmények
1999 Karácsony, Róth Miksa terv. 32.- Ft
Forrásmű: GLAS ALS DOORSCHIJNENDE INSPIRATIEBRON:
"was het maar nooit donker!", holland.
E-mail:
joke.strien@hi.nl

 

V

Vasco da Gama (1469-1524), felfedező

Sao Gabriel
1978, blokk
2,- Ft

Vatikánváros , Citta del Vaticano

A Szent Péter templom és a pápai udvartartás épületegyüttesét magában foglaló terület, Róma város keretében. 1929-től önálló, az Egyházi (Pápai) Állam utódjaként. A pápa kormányzósága alá tartozik, egyben a pápa székhelye. A világ legkisebb állama 0,41 km2 területtel. Hozzá tartozik még a Castel Gandolfo , a pápa nyári rezidenciája.
Michelangelo 
freskói révén híres a Sixtus-kápolna .
Vatikán zászlaja arany-ezüst (sárga-fehér), címerén keresztbve tett Péter kulcsok, felettük tiara.

 

W

Wallemberg, Raoul , 1912-1947, svéd diplomata
Résztvett az üldözött zsidók mentésében 1944-45.
1992. arckép és név
 15.- Ft

Ward Mária , 1585-1645
Angolkisasszonyok szerzetesrend alapítója

Werdt Ábrahám , metsző, XVII. szd.
1987. Nyomdászok
 4.- Ft

Wesselényi Miklós , gróf, 1796-1850
A reformkor egyik vezető egyénisége.
1965. Árvíz blokk
Az "árvizi hajós" emlék-dombormű, a pesti ferencesek Alkantarai szt.Péter temploma falán.

1996. mellszobor, név, olajág, jogi könyv, magyar címer

2001. Milleneum blokk szegélyen "árvizi hajós".

Wiederkomm Ervin , bélyeftervező
Válogatás: 1979 Olimpiai városok, 1983 Szentgotthárd

Wittenberg
1983. Blokk, Luther és korabeli városkép

Woytila, Karol.
II.János Pál pápa korábbi neve

 

Y

Ybl Miklós , építész, 1814-1891
Budapest Szent István bazilika, Bakáts téri templom, fóti, kaplonyi templom építője.
1964. arckép, név
 1.- Ft

Yves Helory , Treguier, szent, 1253-1303, pap, jogász.
Ünnepe: május 19.

1695-től a jogi kar védőszentje.

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar épülete.

1967. Tőr, mérleg, paragrafus jel.
 2.- Ft

 

Z

zabla
Ósz: Péld. 26, 3. Zsolt. 32, 9. Úsz: Jak. 1, 26. Jel. 14, 20.

zafír
drágakõ. Ósz. Jahve trónját (Kiv. 24, 10.) díszíti.
Képes beszédben: "A bölcsességet nem lehet zafíron megvenni" (Jób. 28, 16.)
Úsz: a mennyei Jeruzsálem falai alapjának egyike (Jel. 21, 19.).
Ceylon zafír helyeztetett el a Szent Korona pántjának közepére.
1938 Sacra Corona 70 fillér
Blokkon 1978, 2001

Családnévben Saphier Herbert bélyegtervezõ.

Zakariás
fõpap, Keresztelõ Szt. János apja, Erzsébet férje. Lk. 1, 5.

Zakariás
kispróféta, Kr. e. 510.

Zamenhof, Ludvig 1859-1917
eszperantó nyelv megalkotója, Bibliafordító.
1957 arckép, név, szimbólumok

zár
ajtó bezárására szolgál, nyitó eleme a kulcs. "Zörgessetek és megnyittatik nektek"
1985 Turisztikai világnap, szállóhelykulcs

zarándokház
Szent István király támogatta a zarándoklatokat zarándokházak építésével. Bizánc, Jeruzsálem, Róma. A római zarándokház helyére épült a Szent Péter Templom sekrestyéje, helyette az altemplomban szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya kápolnát.

zarándoklat
vallási indíttatású utazás valamely szent helyre abból a meggyõzõdésbõl, hogy az istenség bizonyos helyeken különleges kegyelmet ad.
1973 Zarándoklat a cédrusokhoz Libanonba
1984 zarándokünnep, Eszrogtartó

zászló
botra erõsített színes vászondarab. Eredetileg a hadseregnél kezdték jelzésként használni. Késõbb állami, városi, egyházi, testületi zászlók is használatba kerültek. Lobogó, ha nem rögzített.
1981 hadizászlók sorozat
Európa zászlói több blokk szegélyén.
Hadi zászlón Patrona Hungariae, államcímer.
Az egyházi zászlókat a VI. századtól körmenetekben kezdték használni. Képes ábrázolás is kerülhetett rájuk.

zebra
ÓSZ a vadszamárnak értelmezett állat nevek egyes esetekben zebrát jelenthetnek.
Minta : 1997, 20,- Ft Afrika, alföldi zebra

Zebulon
törzs, a Genezáreti tó vidékén telepedett le.
1992 blokk, Mátyás missale: Péter és András apostol meghívása a Genezáreti tó partján.

zene
ÓSZ. énekek, hangszerrel kísért zene, zsoltár, himnusz, hála ének.
ÚSZ. átveszik az éneklés szokását.
A zsoltár, himnusz, dicsõítõ, hálaadó énekek mellett az orgona hangszerként bevonul a liturgikus cselekményekbe. Más hangszert csak engedéllyel lehet használni a liturgiában. A dallamok közül a gregorián énekmód ajánlott és szabályozott. Középkorban megjelenik a többszólamú énekmód, valamint újabb zenemû formák is teret kapnak. Motetták, prelúdiumok, antifónák.
Válogatás: Zeneszerzõk 1953, 1985.

zenélés
1936 Harsonás angyal Budavár felett
1938 Szt. István blokk, Zenélõ angyalok a Patrona Hungariae címleten
1943 Karácsony 4 fill. Zenélõ angyalok
1970 Bélyegnap, Dávid király címlet
1973 Festmények, Zenélõ angyalok hegedûvel, lanttal / orgonával, hárfával
1975 Albert Schweitzer Bach mûvek neves elõadója
1978 Thököly Imre és harsonás angyal
1986, 2000 Kürtös Budavár felszabadításánál

zenemû
zsoltár kotta részlet 1939 Szenczi Molnár Albert
Graduale Pars II. 2003 közgyûjtemények

Zeusz lat. Jupiter
az egykori görög pantheon fõistene. ApCsel. 14, 12. Miután Misztrában Pál meggyógyított egy bénát, a város lakói elnevezték Hermésznek, ez a latin Merkur megfelelõje. A kísérõjét, Barnabást pedig Zeusznak vélték.
1980, 1,- Ft Zeusz szobor, Pheidiász alkotása. Az ókori világ hét csodáinak egyike.
Trónon ül, egyik kezében villámokat, másik kezében Pallas Athenét tartja.

Zirc
1982, 2,- Ft felirat: "800 éves a Zirci Apátság".
III. Béla alapítja 1182-ben, amikor ciszterci szerzeteseket telepít ide. Az alapító oklevél pecsétje, keresztfolyosó szerzetesekkel, Nagyboldogasszony templom, Basilika Minor. Fõoltárképen Maulbertsch festmény, tornyai 46 m magasak, az északi toronyban 35 mázsás Szent György harang lakik.

 

Zodiákus (Tierkreiszeichen)
Azokat a csillagképeket, amelyekben megfigyelték a bolygók évi pályáját az év gyûrûjének hívták a mezopotámiai csillagászok. Szélességét 18 fokban állapították meg. Állatöv elnevezéssel illették míg görög Zodiákus elnevezése használatosabb. A csillagképeket 30 fokonként nevezték el. Határaikat a Jupiter bolygó szabta meg. Tizenkét év alatt kerüli meg a Napot, így 30 fokot halad évenként. A csillagképek sorrendjét a tavaszi napéj-egyenlõség pontja nyitja meg. A megfigyelések kezdeti idõszakában a Bika csillagképben volt a tavaszpont. Megfigyelték, hogy a tavaszpont az ekliptika síkján vándorol. 30 fokot húzódik visszább 2149 év alatt. Kr. e. 2294-ben ért a Kos csillagkép 0 fokára. A Halak csillagképhez Kr. e. 146-ban jutott. Kr. u. 2004-tõl a Vízöntõ csillagképben jár. Mind a mai napig erõs hatást tulajdonítanak a csillag-állásoknak, ami egyfajta csillaghit alapjait jelenti. Az õsi hitvilági nyomok ma is fellelhetõk. Az izraeli törzseket jelképesen kötötték a Zodiákus jegyeihez, mint a Júda törzset az oroszlán csillagképhez.

Zodiákus részletek
Szûz, Mérleg és Skorpió 1973 Vénusz blokkfelsõn, alól a Farkas és Kentaur, jobbról a Holló és a Vízikígyó (Hydra)
Skorpió 1974 Mars blokk
Halak, Nyilas, Bika, Mérleg, Bak és a Rák. 1977 Szputnyik blokk. A nagyobb alakzatok bolygó képek: Vénusz, Jupiter és a Mars. Oroszlán és Szûz a Kalásszal.

1986 Halley üstökös - ASZTRON szonda. Alól még a Holló, Kupa és a Vízikígyó (Hydra).

A hellén csillagászok szélesítették a Zodiákust, a pontosabb Hold-fázis megfigyelések érdekében. A Hold pályasíkja ugyanis 5 fokot eltér az ekliptikus síktól. A bõvült képekbõl válogatás:
Pegazus a Halak csillagkép felett. 1940 Mûvészet 20+20 fill.
Kalász (Spica) a Szûz kezében. 1973 Vénusz blokk szegélyen.
1986, 4,- Ft, Halley üstökös és ASTRON. Mûvészi ábrázolásokban a jólét és bõség szimbóluma. 1946 Forint címletek.
Az 1986-os kiadású bélyegen még a Holló és a Kupa (serleg) csillagképek ábrája is van a Szûz alatt.
Kupa díjazást kapnak a sportolók 1962 VASAS 1966 Labdarugó -.20 fill. Ivó kupák 1970 Nádasdy, Ezüst, Fedeles díszkupa.

Zoé
bizánci császárné, a Monomachosz koronáról kettõs keresztes pajzson. Rekesz zománc kép.
1977 Bélyegnap blokk

zománcmûvészet
fontos egyházmûvészeti terület. Egyiptomból Kr. e. 2466-ban már kimutatható. A rekesz zománc bizánci találmány. Ilyen eljárással készültek a Szent Korona, a Mátyás-kálvária és a Monomachosz korona képei. A sodrony zománc magyar sajátossággá vált.
1970 Suky Benedek kelyhe
1978 Szent László herma
2000 Koronázási jogar

Zombori Éva bélyegtervezõ
Válogatás: 1960 csipke, 1980 Garamszentbenedek.

zödségfélék
Ósz-ben egyszerû eledelnek számított, kenyérsütéshez is használtak lisztbe keverve babot, borsót. Említésre került az uborka (tök), dinnye, hagyma, fokhagyma. Úsz. "Az aggályos csak zöldségfélével él." (Róm. 14, 2.)

zöld
a mûvészetben kettõs szerep, jó és rossz.
Jó: tavasz, feltámadás, halhatatlanság színe.
1973 Királyok imádása
Rossz: pokol, ördög, démonok.
1970 Szent Antal megkísértése
A liturgiában köznapi szín.
Elterjedt a reménység szimbólumaként is.

Zrínyi Ilona (1643-1703)
elsõ férje I. Rákóczi Ferenc, fia II. Rákóczi Ferenc. Második férje Thököly Imre, akinek a felkelése alatt három évig védte Munkács várát a Habsburgok ellenében. Férjét követve számûzetésben halt meg Nikodémiában.
Név, arckép: 1944, 1952, 1976
Zrínyi Miklós hadvezér (1508-1566)
1943, 6 fillér, arckép, név.
1966 részlet a Szigetvári csatából, Zrínyi kirohanása.
Itt halt meg Szulejmán császár.
A Török Birodalom ekkor állt a csúcspontján, amikor is megállította Zrínyi.
A felmentõ seregben járvány tört ki, ezért Zrínyi hiába várt.

Zrínyi Miklós író, hadvezér, horvát bán (1620-1664)
korának legnagyobb hadvezére, hadjárataiban jelentõs vereséget mért a török csapatokra. Pázmány Péter nevelte. Korának egyik legnagyobb könyvtárát állította fel. Irodalmunk kiemelkedõ mûvelõje, a Szigeti veszedelem c. eposza Szigetvár védõinek állít emléket. Vadkan vadászaton halt meg.
1952 név és arckép


 

 

 

Zs

zsámoly
kis pad, amelyen a trónon ülõ lába nyugodott.
ÓSZ "minden ellenségedet lábad alá teszem zsámolyul" Zsolt. 110, 1.
1938, 4 és 20 fill. Szent István trónon, lábai zsámolyon nyugszanak.

zsidó
A 12 törzsbõl a Júda törzs nevének változata. A környezõ népek általában az izraelitákra kiterjesztve használták. A babiloni fogság után a vallási élet vezetõivé váltak. Írásuk Héber abc szerint.

zsidó mûvészet
1984 Tórakorona / Serleg / Illés serleg / Tórapajzs / Eszrogtartó / Gyertyatartó / Temetési persely

zsidók védelme
Kálmán király kiveri a zsidóüldözõ leiningeni gróf seregeit az országából. Arra hivatkozott, hogy a zsidók is alattvalói, és meg kell õket védenie.
A reformkor vezetõi a zsidók egyenjogúságáért küzdöttek.
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Móricz Zsigmond tiltakoznak az ú.n. "38-as évi zsidótörvény" ellen.
Raoul Wallenberg
Salkaházi Sára

zsidóüldözés
1970 Koncentrációs táborok, Agamemnon emlékmû
1994, 2004 Holocaust

Zsigmond
Luxemburgi ház. 1361-1437 Német-római császár, cseh és magyar király.
1989 neve, arcképe császári koronával és latinkeresztes országalmával, nagypecsétrõl.
1987 blokkszegélyen, "Zsigmond-féle szarvserleg" felirat

Zsigmond
keresztnév. Móricz Zsigmond, Kisfaludy Stróbl Zsigmond

Zsigmond János bélyegtervezõ
1960 Olimpia

zsinagóga
imádkozó és az írás felolvasására szolgáló hely. Az Úsz-ben történik többször említés zsinagógáról, mint ApCsel. 18, 19.
1972 Óbuda
1975 Szolnok

Zsófia
a görög szophia, bölcsesség szóból. Pécs (Sopiane) ; Szófia.

zsoltár
egyfajta húros hangszer (pszalmosz)

zsoltár
húros hangszeren kísért ének.

zsoltárfordítók
Szenczi Molnár Albert, Maróthy György, Móricz Zsigmond.

Zsoltárok könyve
Tehillim, Ósz-i könyv, 150 zsoltárt tartalmaz. Biztosan ismert szerzõk között van Dávid király.
1939 Szenczi Molnár Albert, kezében "Soltár" feliratú könyv
1970 Bélyegnap blokk, Dávid trónon, húros hangszerrel.
2002 Apafi Mihály Zsoltáros Könyve

Zsuzsanna
héber, liliom. Ósz, Dániel könyvének egyik szereplõje. Úsz Lk. 8, 3. történik említés egy Zsuzsanna nevû asszonyról.
Máig használt nõi név.
1939 Lórántffy Zsuzsanna
1989 Kossuth Zsuzsanna

Bélyegtervezõk: Demeter Zsuzsa / Füzesi Zsuzsa