Z

zabla
Minta: lovak zablával 1978. Huszárok
Képletesen: ÚSZ:"zabolázzuk meg nyelvünket!" Jak. 1, 26.

zafír drágakő.

 • ÓSZ. Jahve trónját díszíti (Kiv. 24, 10.) .
  Képes beszédben:
  "A bölcsességet nem lehet zafíron megvenni" (Jób. 28, 16.)
 • ÚSZ: a mennyei Jeruzsálem alapjának második köve, Jel.21,19
 • Ceylon zafír helyeztetett el a ~Szent Korona pántjának közepére. Sacra Corona 1938. Szent István 70. fillér
 • Családnévben ~Saphier Herbert bélyegtervező.

Zakariás, kispróféta
Koronázói paláston 2000. HUNFILEX blokk.

Zamenhof, Ludvig 1859-1917
eszperantó nyelv megalkotója, Bibliafordító.
Arckép, név, szimbólumok
1957. Eszperanto 1,-Ft.

zarándok latin,peregrinus
szent helyet felkereső hívő. Ábrázolása kalappal, bő pelerinnel, zarándokjelvénnyel, zarándokbottal történik.
Szent Rókus zarándoköltözetben Szentháromság oszlopon.
2010 Pécs Belföld.

zarándokbot
embermagasságú bot, keresztben végződhet.

zarándokház
a búcsújárók szállása.
Szent ~István király támogatta a zarándoklatokat zarándokházak építésével. Bizánc, Jeruzsálem, ~Róma.
A római zarándokház helyére épült a Szent Péter Templom sekrestyéje, helyette az altemplomban szentelték fel a ~Magyarok Nagyasszonya kápolnát.
1982. Ívsor.

zarándokhely
búcsújáró helyek

zarándokjelvény
a zarándokhely látogatásának bizonyítéka.

A spanyolországi Compostella Szent Jakab apostol zarándokhelye. Egész Európából sokan felkeresték.
Egy kagylóval tértek haza igazolásként,
a zarándokok jelvénye innen eredeztethető.
Szent Jakab bottal és kagylóval. 1980. Úrkoporsó 3,-Ft.

zarándoklat

 • vallási indíttatású utazás valamely szent helyre abból a meggyőződésből, hogy az istenség bizonyos helyeken különleges kegyelmet ad.
  Nem keresztény célpontú: Róma, Efezus, Olimpia, Fujijama 1970 EXPO 2.- Ft.
 • Középkorban súlyos bűnösöket, esetenként zarándoklatra köteleztek.Kijelölt helyek között volt Róma és Máriacell.
 • XI. sz.-tól kezdődtek a csoportos zarándoklatok.
  Zarándoklat a cédrusokhoz Libanonba
  1973.Csontváry 1,50 Ft.

 • Zarándokünnep, Eszrogtartó 1984. Zsidó művészet 4,- Ft.

Zágráb
Horvátország fővárosa. Szent István dóm belső hajója. Az itt őrzött Szent László király palást részletei, a királyi pár hímzett alakjaival. 2003. Blokk.
Horvátországgal közös kiadás

zászló

 • botra erősített színes vászondarab. Eredetileg a hadseregnél kezdték jelzésként használni. Később állami, városi, egyházi, testületi zászlók is használatba kerültek.
  1981. Hadizászlók sorozat
  Európa zászlói több blokk szegélyén.
  Hadi zászlón ~Patrona Hungariae, államcímer.
 • Lobogó, ha nem rögzített. Egyházi zászlókat a VI. századtól körmenetekben kezdtek használni. Jelenleg csak lobogó vihető. Képes ábrázolás is kerülhetett rájuk.

zebra
ÓSZ:. a vadszamárnak értelmezett állat nevek egyes esetekben zebrát jelenthetnek.
Minta : alföldi zebra 1997. Afrika állatai 20,- Ft

zene latin, musica
zendül, zendít származéka.
Magas és mély hangok harmóniában megnyilvánuló különbségei.
Éneklésből és hangszerjátékból áll.
Válogatás: Zeneszerzők 1953, 1985.

zenemű
~zsoltár kotta részlet 1939. Protestáns 20 fill.
Graduale Pars II. 2003. Közgyűjtemények
Himnusz

zenélés
Az ~orgona hangszerként bevonult a liturgikus cselekményekbe.
A liturgiában más hangszert csak engedéllyel lehet használni .

Zenélő angyalok
Harsonás angyal Budavár felett 1936. Budavár 16 fill.
Thököly Imre és harsonás angyal 1978. 1,-Ft.
Patrona Hungariae címleten 1938. Szt. István blokk
Zenélő angyalok 1943 Karácsony 4 fill.
 - hegedűvel, lanttal 1973. Festmények 60 fill.
 - orgonával, hárfával 1973. Festmények 2,50 Ft.
 - furulyával, gitárral 2010. Karácsony 105,- Ft
-- zenekarban 2012 Karácony 130.- Ft.

Zeusz lat. Jupiter
az egykori görög pantheon főistene. ApCsel. 14, 12. Miután Misztrában ~Pál meggyógyított egy bénát, a város lakói elnevezték Hermésznek, ez a latin Merkur megfelelője. A kísérőjét, Barnabást pedig Zeusznak vélték.
Zeusz szobor, Pheidiász alkotása Olimpia városában.
Trónon ül, egyik kezében villámokat, másik kezében Pallas Athénét tartja.
1980. Az ókori világ hét csodája 1,- Ft

Zirc
III. Béla alapítja 1182-ben,~ciszterci szerzeteseket telepít ide.Az alapító oklevél pecsétje,
keresztfolyosó szerzetesekkel, Nagyboldogasszony templom, Basilika Minor. Főoltárkép Maulbertsch festmény, tornyai 46 m magasak, az északi toronyban Szent György harang lakik.
felirat: "800 éves a Zirci Apátság". 1982. 2,- Ft

Zita (1892 - 1989)
Bourbon-Pármai hercegnő. IV.Károly király felesége. A trónról nem mondott le. Az első világháború után száműzetésbe kényszerítették. Bécsben temették el.
1916. Koronázás 10 fill. /1918. 40/50 fill. 1919. Köztársaság felülnyomattal.

Zodiákus (Tierkreiszeichen)
Azokat a csillagképeket, amelyekben megfigyelték a bolygók évi pályáját, az év gyűrűjének hívták a mezopotámiai csillagászok. Szélességét 18 fokban állapították meg. Állatöv elnevezéssel illették míg görög Zodiákus elnevezése használatosabb. A csillagképeket 30 fokonként nevezték el. Határaikat a Jupiter bolygó szabta meg. Tizenkét év alatt kerüli meg a Napot, így 30 fokot halad évenként. A csillagképek sorrendjét a tavaszi napéj-egyenlőség pontja nyitja meg. A megfigyelések kezdeti időszakában Kr.e. 4443-tól a ~Bika csillagképben volt a tavaszpont. Megfigyelték, hogy a tavaszpont az ekliptika síkján vándorol. 30 fokot húzódik visszább 2149 év alatt. Kr.e. 2294-ben ért a ~Kos csillagkép 0 fokára. A ~Halak csillagképhez Kr. e. 146-ban jutott. Kr. u. 2004-től a ~Vízöntő csillagképben jár. Mind a mai napig erős hatást tulajdonítanak a csillag-állásoknak, ami egyfajta csillaghit alapjait jelenti. Az ősi hitvilági nyomok ma is fellelhetők.


1973 Vénusz blokkszegélyen.

1977. Viking blokk.

Zodiákus részletek
Szűz, Mérleg és Skorpió zodiákus csillagjegyek,
alól a Farkas és Kentaur, jobbról a Holló és a Vízikígyó (Hydra)
1973 Vénusz blokkszegélyen.
Kos, Bika, Mérleg, Rák, Nyilas és a Halak, Bolygók: Vénusz, Jupiter és a Mars. 1977. Viking blokk. Oroszlán és Szűz a Kalásszal. - ASZTRON szonda. Alól még a Holló, Kupa és a Vízikígyó (Hydra).
1986 Halley üstökös 4,-Ft.
A hellén csillagászok szélesítették a Zodiákust, a pontosabb Hold-fázis megfigyelések érdekében. A Hold pályasíkja ugyanis 5 fokot eltér az ekliptikus gyűrűtöl.

 
zabla
1978. Huszárok 4,-Ft
zafír
Szent István
1938. 70. fill.

Zamenhof
Eszperanto
1957. 1,-Ft
.

zarándok
2010 Pécs Belföld
zarándoklat
1984. Zsidó művészet 4,- Ft


1973. Csontváry 1,50 Ft
1980. Úrkoporsó 3,-Ft
zarándoklat

Zágráb
2003. Blokk

zebra
1997. Afrika állatai 20,- Ft
zenélő angyalok
2012. Karácsony 130,-Ft
Zeusz
Az ókori világ hét csodája
1980. 1,- Ft

Zirc
1982. 2,- Ft
Zita
1916. Koronázás 10 fill.
1918. Károly-Zita 40 / 50 fill.
Zita

Zodiákus részletek
1986 Halley üstökös 4,-Ft.


Zodiákus csillagjegyek


2005 blokksor

Bak
Vízöntő
Halak
Kos
Bika
Ikrek
Rák Oroszlán
Szűz
Mérleg
Skorpió
Nyilas

 

 

 

Zoé
tulajdonnév, jelentése élet.
Bizánci császárné, rekeszzománc képe a Monomachosz
koronáról, 1050-ből. Lelőhelye ~Nyitraivánka.
1977. Bélyegnap blokk
.

Zománcművészet,
fontos egyházművészeti terület. Egyiptomból Kr.e. 2466-ban már kimutatható.
A rekeszszománc bizánci találmány. Ilyen eljárással készültek a
~Szent Korona, a Mátyás-kálvária és a Monomachosz korona képei.
A sodronyzománc magyar sajátossággá vált.
Koronázási jogar 2000. Millenium 30,-Ft/ 28,-Ft.
Mátyás Kálvária 5 kg arany és 213 igazgyöngy felhasználásával készült zománcművészeti remekmű.

Zombori Éva bélyegtervező
Válogatás: 1960. Csipke, 1980. Garamszentbenedek.

zöld

 • művészetben kettős szerep: jó és rossz.
  Jó: tavasz, feltámadás, halhatatlanság színe.
  Háromkirályok 1973. Festmények 1,- Ft.
  Rossz: pokol, ördög, démonok.
  Szent Antal megkísértése 1970. Festmények 4,-Ft.
 • A liturgiában köznapi szín.
 • Elterjedt a ~reménység szimbólumaként.
 • Címer színek egyike.

zöld kereszt

 • Az egészséges életmód jelképe., a ~vörös kereszt színváltozataként képezve.
  2003. Egészséges táplákozás 120,-Ft.

 • A Szent Lázár Lovagrend betegápolói fehér köpenyen zöld keresztet viseltek.1939-ben a zöldkereszt mozgalom újította fel a jelvényüket.

zöldségfélék
ÓSZ-ben egyszerű eledelnek számított, kenyérsütéshez is használtak lisztbe keverve babot, borsót.
Említésre került az uborka (tök), dinnye, hagyma, fokhagyma.
ÚSZ . "Az aggályos csak zöldségfélével él." (Róm. 14, 2.)
Kertész 1955. Munka 8 fill.

Zoé
1977. Bélyegnap blokk

zöld kereszt
Egészséges táplákozás
2003.
120,-Ft.
zödségfélék
1955. Munka 8 fill.


Zrinyi Ilona
(1643-1703)
Zrinyi Miklós költő, hadvezér unokahúga. Első férje I. Rákóczi Ferenc, fia ~II. Rákóczi Ferenc.
Második férje ~Thököly Imre, akinek a felkelése alatt három évig védte Munkács várát a Habsburgok ellenében. Férjét követve száműzetésben halt meg Nikodémiában.
Név, arckép:1944. Nagyasszonyok 80 fill.
1945 piros felülnyomás 80 fill. 1946. betűs
1952. Néphadsereg napja 60 fill. 1976. Rákóczi 3,-Ft
Nagyasszonyok
1944. 80 fill.
piros felülnyomásos
1945. 80 fill.
betűs
1945. 80 fill.
Néphadsereg napja
1952. 
 60 fill.
1976. Rákóczi 3,-Ft

Zrinyi Miklós hadvezér , horvát bán(1508-1566)
1943. Hadvezérek 6 fill.
1966. 2,-Ft.
2008. 190,- Ft

A máltai lovagrend magyar-szlavón tartományának adminisztrátora. ~Szigetvár elestével megszünt a tartomány. 1552-ben részt vesz a Bécs ellen támadó török elleni küzdelemben. 1543-ban fényes győzelmet arat a szultán felett Somló váránál. 1960. Várak 1,70 Ft. Arckép, név. 1943. Hadvezérek 6 fill. 1945.piros felülnyomat 150 fill.
Részlet a Szigetvári csatából, Zrínyi kirohanása.
Itt halt meg Szulejmán császár. A Török Birodalom ekkor állt a csúcspontján, amikor is megállította Zrínyi. A felmentő seregben járvány tört ki, ezért Zrínyi hiába várt.
1966. 2,-Ft; Szigetvár védelme 2008. 190,-Ft.


Zrinyi Miklós
író, hadvezér, horváth bán. (1620-1664)
A szigetvári hős dédunokája. Korának legnagyobb hadvezére, hadjárataiban jelentős vereséget mért a ~török csapatokra. Pázmány Péter nevelte. Korának egyik legnagyobb könyvtárát állította fel. Irodalmunk kiemelkedő művelője. A "Szigeti veszedelem" c. eposza ~Szigetvár védőinek állít emléket. ~Vadkan vadászaton halt meg.
Név és arckép, 1952.Néphadsereg napja 40 fill.
2000. Millenium blokk 50,-Ft.

Néphadsereg napja
1952. 40 fill.
Millenium blokk
2000. 50,- Ft
Zrinyi Miklós író, hadvezér

ZS

zsámoly
kis pad, amelyen a trónon ülő lába nyugodott.
ÓSZ "minden ellenségedet lábad alá teszem zsámolyul"
Zsolt. 110, 1.
Szent István trónon, lábai zsámolyon nyugszanak
.1938. 4 és 20 fill.

zsidó
Izrael 12 törzséből a Júda törzs nevének változata.
A környező népek általában az izraelitákra kiterjesztve használták. A babiloni fogság után a vallási élet vezetőivé váltak.
Írásuk Héber abc szerint.

zsidó művészet
1984. ~Tórakorona,Pest / Serleg,Moszkva / Illés serleg
,Varsó / ~Tórapajzs,Bécs / Eszrogtartó,Augsburg / Gyertyatartó,Varsó / ~Temetési ~persely,Pest

zsidók védelme
Kálmán király kiveri a zsidóüldöző leiningeni gróf keresztes seregeit az országából. Arra hivatkozott, hogy a zsidók is alattvalói, és meg kell őket védenie.
A reformkor vezetői a zsidók egyenjogúságáért küzdöttek.
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Móricz Zsigmond tiltakoznak az ú.n. "38-as évi zsidótörvény" ellen.
Raoul ~Wallenberg, ~Salkaházi Sára

zsidóüldözés
Agamemnon emlékmű, 1970. Koncentrációs táborok 1,- Ft,
Holocaust 1994. 19,- Ft; 2004. 160,- Ft; 2014. 375,- Ft.

Zsigmond, Luxemburgi ház.
1361-1437 Német-római császár, cseh és magyar király.
Brandenburg őrgrófja. 1385-ben feleségül veszi Máriát, Nagy Lajos király lányát.
Négyosztatú címerében a pajzsfőben a hétvágásos magyar címer és a brandenburgi sas, a pajzstalpon cseh oroszlán és a magyar vágott

címer. 1990 Címer blokk szegély.
Galambóc várát 1428-ban ostromolja.
Halálával az apáti egyezség meghiúsult.
Neve, arcképe császári koronával, jogarral és latinkeresztes országalmával, nagypecsétről. 1988. Történelmi arcképcsarnok 6,- Ft
Mellkép 2000. Millenium blokk 50,-Ft.
"Zsigmond-féle szarvserleg" 1987. Mátyás kálvária blokkszegélyen.
A Sárkányrend alapítója. A ~Sárkányrend ékszere keretezi Hajdú megye címerét. 1997. Megyecímerek 27,-Ft.

Zsigmond János bélyegtervező
1960 Olimpia

zsinagóga
Imádkozó és az Írás felolvasására szolgáló hely. ÚSZ-ben történik többször említés zsinagógáról, mint ApCsel. 18, 19.
1972 ~Óbuda 1,-Ft. ~Szolnok 1975. Városok 5,- Ft.

Budapest, Dohány utca, Európa legnagyobb zsinagógája
2000. 120.- Ft. Magyar-izraeli közös kiadás.
~Szegedi új zsinagóga 2008. 200,-Ft.
Budapest, Rabbiképző Egyetem 2008. 250,- Ft.
Pécs 2009 Promóciós 2010 Belföld ívben
Nagykőrös 2010. 110,- Ft
Szolnok 2010. 175,- Ft
Baja 2012. 300,- Ft.
Kiskunhalas 2012
. 400.- Ft.
Miskolc 2014, 285.- Ft. Négyes blokkban
Mály 2014, 330.- Ft. Négyes blokkban

zsoltár
húros hangszerrel kísért ének
.

zsoltárfordítók ~
Szenczi Molnár Albert
, Maróthy György, Móricz Zsigmond,
József Attila, Babits Mihály

Zsoltárok könyve
Tehillim, ~ÓSZ-i könyv
, 150 zsoltárt tartalmaz.
Biztosan ismert szerző Dávid király.

Dávid trónon, húros hangszerrel, 1970. Bélyegnap blokk
Szenczi Molnár Albert és "Soltár" feliratú könyv 1939. Protestáns 20 fill.
Apafi Mihály Zsoltáros Könyve
2002. Közgyűjtemények 150,-Ft.

Zsuzsanna héber, liliom.
ÓSZ, Dániel könyvének egyik szereplője.
ÚSZ. Lk. 8, 3. történik említés egy Zsuzsanna nevű asszonyról.
Keresztnév:
Lórántffy Zsuzsanna 1939. Protestáns 40 fill, 1944. Nagyasszonyok
Kossuth Zsuzsanna 1989. Bélyegnap 5,- Ft.
Bélyegtervezők: Demeter Zsuzsa / Füzesi Zsuzsa -

zsámoly
1938. 4 fill.
zsidóüldözés
1970. Koncentrációs táborok 1,-Ft

zsidóüldözés
1994. 19,-Ft
Zsigmond
Történelmi arcképcsarnok
1988. 
 6,- Ft

Zsigmond
1987. Mátyás kálvária blokkszegélyen

2000. 120,-Ft.
2008. 200,-Ft.
2010. 110,-Ft.
2010. 175,-Ft.
zsinagóga

Zsoltárok könyve
1939. Protestáns 20 fill.

1970. Bélyegnap blokk
Közgyűjtemények
2002. 150,-Ft
Zsoltárok könyve