V

vad, állat.
ÓSZ szarvas, gazella, dámvad, kecske, antilop, kőszáli zerge. 5Móz. 14, 5.
Válogatás, állatsorok: 1953 Erdei állatok / 1981 Kittenberg / 1997 Afrika állatai

vadászat
ÓSZ. Eszközeik voltak: verem, csapda, háló, hurok, kelepce,tőr, dárda, lándzsa, nyíl. Kutyával is vadásztak, a csak Kr. e. 200-tól terjedt el. 1Sám. 17, 34-46.
Minta: 1964 Vadász sor / 1971 Vadászat
A vadászat, mint emberi tevékenység, a keresztén művészetben is megjelenik.
Szent Eusztáchiusz 1979 Dürer, 4,- Ft

vadon
ÓSZ elhagyatott hely, Jób. 24, 5. Minta: 1999 Ázsia állatai

vadkan
ÓSZ-ben tiltott állat. Zsolt. 80, 14.
Szent Imre és Zrínyi Miklós a költő, hadvezér vadkanvadászaton halt meg.
Középkori vadkan űzés 1971. Vadászati világkiállítás 60 fillér

Vagyóczky Károly bélyegtervező.
1991. Pápalátogatás blokk.

Vajda János (1827-1897)
költő. Bölcseleti indítékú. Név, arckép. 1977. 1.- Ft.

Vajdahunyadvár

 • Szilágyi Erzsébet mellett a háttérben 1944. 30 fill. 1940. Mátyás 10 fill.
 • épületkomplexum a budapesti Városligetben. 1896 ünnepségeire emelték.
  Az akkori ország különböző pontjain levő épületekből mutat be.
 • Vizesárok feletti hídtól balra a kínzó torony, jobbról a segesvári Csonka torony. Mögöttük a Vajdahunyadvár tornya.
  Megemlítjük még a szepescsütörtökhelyi Zápolya kápolna szentélyét és a jáki Szent László kápolnát. Jelenleg Múzeumoknak ad otthont.

  Minta: 2011 Ifjúság 160.- Ft.
       
1944. 30 fill.
1940. Mátyás 10 fill.
2011. Ifjúság 160.- Ft

(Vak) Bottyán János (1640-1709) hadvezér.
Részt vett a török elleni harcokban, majd a Rákóczi felkeléshez csatlakozott. Járványban húnyt el.
Név, arckép 1952.Néphadsereg napja  1.-Ft
Bottyán palota, Esztergom 1969. Dunakanyar 3,-Ft.

vakság

 • szembetegség. ÓSZ több előírást tartalmazott a bánásmódot illetően.
  ÚSZ-ben Jézus sok vakot meggyógyított.
 • Átvitt értelemben a lélek betesége, amely elvakultságot okoz.
 • A mai korban már vakvezető kutyákat idomítanak. 1986. Humanitás 4.- Ft.
 • Különleges írásmódjuk a Braille írás, meghatározott pontrendszerre épül.

Valentin nap, Bálint nap.

vallás
önerőből történő fáradozás, hogy Istenhez jussunk. ApCsel. 26, 5.
A kereszténségben az áldozatot személyesen elfogadjuk. Ján. 3, 16.
Világvallások: Kereszténség, Mohamedanizmus, Zsidó vallás, Buddhizmus, Hinduizmus.

1968.Festmények 1,50 Ft 1992. Szent Margit szelvényes 15.- Ft

vanitás latin, hiúság, hiábavalóság.
A művészetben vanitás-képeknek tarthatjuk azokat az ábrázolásokat, amelyeken az evilági célokról történt lemondást egy koponya érzékelteti.
Mária Magdolna 1968. Festmények 1,50 Ft.
Szent Kinga 1992. Szent Margit szelvényes 15.- Ft.

Varga Imre (1923-) szobrász.
Szent István és Magyarok Nagyasszonya szobrai
1982 Vatikáni Magyar Kápolna /
Szent Gellért 2003. Művészet 32,-Ft.

Varga Pál bélyegtervező.
Válogatás: 1968 Légiposta / 1982 Zirc.

Varsó
Lengyelország fővárosa.
Címerjelvénye: szirén karddal és pajzzsal.
1961. Postaminiszter 1965. Szakszervezet 60 fill.
Gyertyatartó / Illés serleg 1984. Zsidó művészet. 2,- Ft / 6,- Ft

Vasco da Gama (1469-1524), felfedező.
Vezérhajója a Sao Gabriel. Vitorláin Kolo
mbusz Kereszt.
1978. Vitorlás hajók blokk 2,- Ft

vas
Az ÓSZ idején kezdetleges a vashasználat. A kő vasat tartalmaz. 5Móz. 8, 9.
Jelen korban fontos ágazat a vasipar. Minta: Diósgyőri nagykohó 1953. Épületek 70 fill.

vasárnap lat. Dies Domini. Úr napja.
Az Istenre alkalmazott bibliai fogalmat az ÚSz. Jézus Krisztus feltámadásának napjára kezdte alkalmazni. Jel.1,10. Addig ez számított a hét első napjának.
Az egyházi újév mindig vasárnappal kezdődik.
A hagyomány szerint I.Szilveszter pápa tette ünnepnappá.
Vasárnap felirat 1981. Híres illusztrátorok 6.-Ft.

1979 Dürer, 4,- Ft
1971. Vadászati Világkiállítás
vadászat

 
Vajda János
1977. 1,-Ft
 
Vak Bottyán
1952. Néphadsereg 1,-Ft.


1986. Humanitás 4,-Ft.
2009. Braille írás  4,-Ft.
VakságVarga Imre
2003. Művészet 32,- Ft

Vasco da Gama
Vitorlás hajók blokk
1978. 2,- Ft


vasút

Fertőszentmiklós
Vasútállomás 1976. Vasút 1,-Ft.
Lentiszombathely, harangláb, 2001.Nosztalgia kisvasutak 150,- Ft
Kemencei kisvasút. Az egykori esztergomi érsekségi uradalomban fektették le.
2004. 
Nosztalgia kisvasutak 120,-Ft.
1976. Fertőszentmiklós 1,-Ft
2001. 150,-Ft
2004. 120,-Ft
Nosztalgia kisvasutak

Vasvár
1664-ben a szentgotthárdi győzelem után itt kötötték meg a vasvári békét.
Kistáji búcsújáróhely egy vérző Szent Ostya csoda, Szűz Mária szobor és forrás révén.
Vasvári épület 1979 Tájak, városok 40 fillér


Vaszary Kolos
Ferenc, (1832 - 1915) bencés szerzetes, pannonhalmi apát. Innen kerül 1891-ben az esztergomi érseki székbe. Kérésére 1896-ban XIII. Leo pápa engedélyezte a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. Bírálta az egyházpolitikai törvényeket. Magára vonta a császár nemtetszését. Ezért lemond, és 1912-ben Balatonfüredre vonul vissza.
Vaszary villa 2011. Bélyegnap blokk 600
,- Ft.

2011. Balatonfüred blokk

Vatikáni Magyarok Nagyasszonya Kápolna
A római Szent Péter bazilika altemplomában kialakított kápolna.
Szent István a korabeli szent Péter bazilika mellé zarándokházat alapított. Ennek kápolnája is volt II. Szilveszter pápa jóvoltából.
1776-ban lebontották a bazilika bővítésekor. Újjáépítése 1982-re történt meg.
A szentély falát egészen betöltő domborművön 3-3 szkíta aranyszarvas fog közre egy szimbolikus élet fáját, melyen tarsolylemez mintázatok futnak. Ezen függ a Madonna a Gyermekkel szobor. Míg Szent István király szobra az első lépcsőfokon áll, kezében a Szent Korona. A szobrok Varga Imre alkotásai.
A hátulsó falon Tóth Imre (Amerigo) 3 méter széles, 4 osztatú domborműve.
II. Szilveszter pápa a Szent Korona küldője, III. Callixtus, a déli harangszó elrendelője,
VI. Pál pápa és Lékai bíboros,
II. János Pál pápa felszenteli a kápolnát.
1982. Magyarok Nagyasszonya Kápolna, ívsor.
Vertel József keretterv.
1993. Szkíták emlékei 10,- / 17,-Ft.
1996. Honfoglaláskori emlékek.

1982. Magyarok Nagyasszonya kápolna ívsor

Vatikánváros, Citta del Vaticano
A Szent Péter templom és a pápai udvartartás épületegyüttesét magában foglaló terület, Róma város keretében.
Róma távlati képén a Szt.Péter templom kupolája 1985. ITALIA 5,- Ft. 2007. Festmény blokk 150 Ft.

Michelangelo Pieta szobra 2002 óta a Szent Péter templomban látható. Letekintés a kupolától a kolonnádok öveztes Szent Péter térre, a jellegzetes obeliszkkel. A zarándokok tízezrei ezt a teret töltik meg. 2014 Szentté avatás

1929-től önálló, az Egyházi (Pápai) Állam utódjaként. A pápa kormányzósága alá tartozik, egyben a pápa székhelye. A világ legkisebb állama 0,41 km km2 területtel.
Tartozéka Castel Gandolfo, a pápa nyári rezidenciája.
Castel Gandolfo felirat, evezősök 1960. Olimpia 10 fill.
Michelangelo freskói révén híres a Sixtus-kápolna.
Ádám teremtése freskó 1975. Michelangelo blokk.
Az altemplomban szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya kápolnát.1982. Vatikáni Magyar Kápolna
Vatikán zászlaja arany-ezüst (sárga-fehér), Európa zászlói közt.
Címerén keresztbe tett Péter kulcsok, felettük tiara. Blokk szegélyen,1983. Luther, 1991. Pápalátogatás.
2005. In memoriam II. János Pál blokk


Vatopéd
szerzetesi közösség,
a görögországi Athos hegyen kialakult szerzetesi állam egyik kolostora. Alapítva: 972. Felirat és Hodegetria 1975 Ikon 1,50 Ft


Vác

Nevét Vác remetéről kapta. Püspöki székhely.

Felirat,
székesegyház
Szent Mihály és a Mennybe fölvett Szűz tiszteletére szentelve, tornyában Szent Mihály harang lakik.Szent Jusztinosz vértanú, filozófus ereklyéinek őrzési helye. Főkapu felett timpanonon Jakab, János, Péter és Pál apostolok, középen Szűz Mária és Szent József szobrai.
A Gombás patak hídján balról jobbra: Szent Venantius Fortunatus, Nepomuki Szent János, Lelliszi Szent Kamill. takarva középen a Péter és Pál kettős szobra, két végén Szt.Borbála és Tádé apostol.
A diadalkaput Migazzi Kristóf bíboros építtette 1764-ben. Az ország egyetlen diadalíve.
Címer. 1969. Dunakanyar 40 fillér.
Felirat, címer, templomok. Rózsafüzér királynője, Győzelmes Szüz Mária , a domonkosok "Fehérek temploma." Homlokzatán Immaculata, Szent Domonkos és Szent Imre szobrai. Boldogságos Szüz Mária harang.
Kéttornyú piarista Szent Anna templom.
1974 Városok 8,- Ft

váll
Józsue
és Kaleb vállon vitték a szőlőfürtöt az Ígéret Földjéről.
1984 Zsidó művészet 6,- Ft / 1997 Baranya megye címere 27.- Ft.

vándor
gyalogos utazó. Ézs. 33, 8.
Vándor könyvárus 1982 Kner nyomda 2,- Ft

vándorbot és kagyló, zarándokjelvények
Szent Jakab apostol jelképei. 1980 Úrkoporsó 3,- Ft

vár

 • ÓSz. megerősített épímény.
 • Átvitt értelemben "Erős vár a mi Istenünk." Zsolt 61,4.
  "Oltalmam vagy, erős vár az ellenség ellen" alapján.
 • A középkorban védelmi célú erődítés, fontosabb helyeken.
  A városok falakkal, tornyokkal külön megerősített része. 1960 Várak

város
fallal körülvett település, kapuval ellátva. Fontos feladat volt a vízbiztosítás. A kapukat éjjelre bezárták.
Ma körzeti feladatokat ellátó település. Korán kialakult a városok derékszögű utcarendszerűvé tagolása. Később a nem megerősített települések is kaptak mezővárosi rangot.

Vatikán
1991. II. János Pál
blokk részlet
Vatopéd
1975 Ikonok 1,50 Ft

1969. Dunakanyar 40 fill.
1974 Városok 8,- Ft
Vác

Vándor
1982. Kner 2,- Ft
vándorbot és kagyló
1980 Úrkoporsó 3,- Ft


városcímer
A városcímerek ősibb rétege várfalat, várkaput, vártornyot ábrázol. Ez a királytól kapott jogokat is szimbolizálta.
Esztergom, Sopron, Buda, Győr, Pest.
Később, a városok számának növekedésével egyéb címermotívumok is feltűnnek a jelvények között.
Kar, égitestek, páncélos vitéz, Szentek, Isten Báránya.
Uralkodóház, vagy állami címerjelvénnyel bővített címernél a városi rang újabb megerősítése történt.
Esztergom felvehette az Arpádház címerjelvényét, a sávokat.
Válogatás: Szentendre, Húsvéti Bárány dicsfényben, lobogóval 1969 Dunakanyar
Buda Államcímerrel, Óbuda Szent Koronával rangosított liliomos címere 1972 Budapest egyesítése
Szolnok Pelikán, Tokaj Rézkígyó, Nyírbátor Három sárkányfog, Szent György attribútuma 1973 Tájak, városok
München (mönch=szerzetes) -
Poznan, Várfal felett Szent Péter és Szent Pál. 1973 IBRA-POLSKA
Milánó, Fehér alapon piros kereszt 1976 ITALIA; 1986 100 éves az autó 4,- Ft
Toscana, Anjou liliom címertartó oroszlánnal 1976 ITALIA
Torino, Piros alapon fehér kereszt 1994. Kossuth 19.-Ft
Bázel, Püspökbot 1974 INTERNABA; 1983 TEMBAL szelvényen
London, Fehér alapon vörös kereszt "Domine dirige nos" felirattal 1980 LONDON szelvényen
Genf, Szent Péter kulcs 1980 Együttműködés
blokk szegélyen

városkapu, várkapu,
A városvédelem lényeges része, legtöbbször külön toronnyal is ellátták. Mögötte alakult ki a főtér, ahol a mindennapi élet zajlott. Fontosságát jelzi, hogy sok címerjelvény várkaput ábrázol.
Minta: Baranya megye, Pest, Buda címer.


Várpalota
A várpalotai Thury-vár szervesen illeszkedik a város századokon át kialakult szerkezetébe, első feljegyzése a XV.szd közepétől ismert. Típusa: négyzet alaprajzú, eredetileg négy saroktornyos vár, belső udvarral. Két északi tornyát a XIX.szd-ban lebontották. A vár helyreállítása példás, múzeumi bemutatott ipartörténeti anyaga igen értékes.
Kiállítási tárgyak és vár 2011. Magyar múzeumok kincsei 385,- Ft

Velence
Oszlopon Theodor Tiro szobra 1968 Festmény blokk szegélyen.

Verancsics Fausztusz az ejtőernyőjét itt mutatta be.
Márk
evangélista ereklyéit Velencébe hozták. A város védőszentje.

Venantius Fortunatus ( 535 - 600 )
,szent, püspök. Ünnepe: dec. 14. A "Pange lingua" himnusz szerzője.
Vác, szobra a Gombás patak hídján balról. 1969 Dunakanyar 40 fillér.
A világon egyedüli bélyegvonatkozás.

Verancsics Fausztusz (1547-1617)
Sorrendben az 54.csanádi püspök, feltaláló.
Több találmánya hozzájárult a kerekes szerkezetű órák gyors elterjedéséhez.

1990. Órák 10,- Ft
Ejtőernyőjét Velencében mutatta be. Ejtőernyős, neve és "HOMO VOLANS" felirat a "Machinae Novae" munkájából 1967 AEROFILA I.
Horvátország 1994-ben adott ki hasonló témájú bélyeget.

Verdi Giuseppe (1813-1901)
zeneszező. Operái révén vált híressé. "Don Carlos" 1967, Operák 1.- Ft.
Élete végén több egyházi zeneművet írt.
Portré, háttérben az "Aida" műre utaló grafika.
2013, 325.- Ft.

Verebi Sándor bélyegtervező.
1961 Vöröskereszt

Veronai Szent Péter (1205-1252) O.P.
inkvizitor. Az első dominikánus vértanú. Ünn. ápr. 29. Családja a katar eretnek mozgalomhoz tartozott. Katolikus iskolába járt. 1221-ben a domonkos rendbe lépett. Erőteljes igehirdetést folytatott. Pápai inkvizitorrá nevezték ki. A katarok Milano közelében meggyilkolták.
Budán a mai Vízivárost 1686-ig Szent Péter városnak hívták.
Veronai Szent Péter templom a mai Szt. Anna templom előzménye.
Válogatás: Metszet 1600és 1638-ból. 1971. Budapest 2,-/2,- Ft fekvő címletek.

Veronika, ünn.: febr.4.
Megtörölte kendőjével Jézus arcát. A tömegből egy asszony lehetett. Az evangéliumok nem említik. A kendőn Jézus arcképe megmaradt. Ilyen kendő neve vera ikon, valódi képmás, ebből ered a Veronika név. Latinban Bereniké. VI. stáció 2014 Keresztút kisív

versenyfutás
"...a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam" 2Tim. 4, 7.
Válogatás: Síkfutó 1952 Olimpia 30 fill.


versenypálya görög stadium.

 • Hellén hatásra terjedt el. A gimnázium része volt, mint küzdőtér.
 • ÚSZ. 1Kor. 9, 24-ben szerepel: "Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el?"
  Válogatás:
  1994 NOB 19,- Ft.
 • Hosszmérték neve is. A görög stádium 600 láb = 184,87m.

Vertel József bélyegtervező.
Válogatás:1949 Lánchíd / 1955 Közlekedés / 1969 Dunakanyar
1973 Városok / 1982 Vatikáni kápolna

Vesalius (András) (1514-1564)
Sebész, anatómus. Szentföldi zarándoklaton vesz részt. Csatlakozott a keresztény rabszolgák kiszabadításáért folytatott keresztes hadjárathoz.
1989. Orvosok 4,-Ft.

Várpalota
Magyar múzeumok kincsei
2011. 385,-Ft
Verebi Sándor
1961 Vöröskereszt 4,-Ft

1967. Aerofila 2,-Ft
1990. Órák 10,-Ft
Verancsics

Vertel
1949.
Lánchíd 2,- Ft
Vesalius
1989. Orvosok 4,-Ft.

versenyfutás
1952 Olimpia 30 fill.
versenypálya
1994.
NOB 19,- Ft


Veszprém

Szt. István alapította püspöki székhely. 1993. óta érsekség. Védőszentje Szent Anna.
Vára a Szent Benedek hegyre épült. A Vigyázó-toronynál kezdődő külső várrészt Mindenszentek várnak nevezték.
Szent István a várban Szent György ereklyéket helyezett el. 1090-ben Adelheid királynőt itt temették el.
Légifelvételen a vár, piarista Szent Imre templom, Szentháromság szobor, Szent Mihály székesegyház, ferences Szent István templom, kanonok házak 1958 Repülő 1,60 Ft
Jeruzsálem hegy a Szent István viadukt mögött, és motorkerékpáros 1955 Közlekedés 80 fillér /
Placochelys Placodonta álteknős. Lelet a Jeruzsálem hegyről, Laczkó Dezső piarista tanár felfedezése 1969 Földtani Intézet 4,- Ft / Szent Mihály székesegyház, ferences Szent István király templom, kanonokházak. Szent István viadukt, balról a Jeruzsálem hegy, jobbról a Temető hegy 1973 Városok 20,- Ft

1955. Közlekedés 80 fill.
1958. Repülő 1,60 Ft
1969. Földtani Intézet 4,-Ft

1973. Városok 20,-Ft


vezeklés

tettekben megnyilvánuló bűnbánat.
Szent Antal darócruhában vezekelt. 1970 Festmény 4,- Ft

Végh Gusztáv bélyegtervező.
1948 Centenárium, Forintos címletek

végrendelet testamentum.

végvári vitéz
A Török Birodalommal határos végeken levő várak katonái.
Válogatás: 1943 Hadigondozás 12 fill. 1978 Huszárok 40 fillér
Balassi Bálint: 1994 19,- Ft; 2004 40,- Ft

vér

 • ÓSZ Fogyasztása tiltott. 1Móz. 9, 4. "Ahol az élet székel" 1Móz. 9, 5.
  "Mert az élet Istené" Zsolt. 104, 29.
  A szerződő feleket egymás rokonaivá teszi. 2Móz. 24, 3.
  Vérszerződés 1996 Bélyegnap blokk szegélyen.
 • A test és vér kifejezés jelentheti az egész embert.
  Vércsepp 1982 Hematológia 2,- Ft
 • ÚSZ. A Megváltő Krisztus vére pecsételte meg az új és örök szövetséget, amelyet sokakért kiontott a bűnök bocsánatára. Mt. 26, 28.
  Golgota 1994 Húsvét 12.- Ft.
 • Művészetekben szőlőfürt, vagy kehely jelképezik. Kehely és ostya 1938 Eucharisztikus Kongresszus / Misekehely, Úrvacsora-kehely, Harangvirág-kehely 1970. Ötvösség 40 fill./ 2,50 Ft/ 4.-Ft.
 • Átvitt értelemben: Gárdonyi: Egri csillagok, Dobó esküjéből "Itt mindenki a hazát védi, ha vér kell, hát vérrel!" A bélyegkép szegélyén az esküszöveg részletei
  2001. Ifjúságért 60,- Ft

vértanú

 • akit Krisztus hitéért megöltek.Isten számon kéri a vértanúk vérét.
  Lk.11, 50.Jel. 6, 10. Vértanúk sora a Koronázói paláston.
 • A művészeti ábrázolásokban piros ruházat, pálmaág, vagy vértanúságuk eszköze. Válogatás: Szent Gellért pálmaággal Csongrád megye címerében /
  Szent Pál
  karddal Bács-Kiskun megye címerében,.
 • Ma általánosan is használják a fogalmat, "akit felfogása miatt öltek meg" értelemben. Válogatás: Sárközi György vallási indíttatású író
  1945. Vértanúk 10,- Pengő

Vésztő-Mágor
Sebes-Körös mentén Vata vezér leszármazottjainak monostora a mágori dombon. 1222 az első említése. Mindenszentek tiszteletére szentelve. 1590-es években pusztult el, a töredékek alapján királyi építkezésre következtethetünk.
Középkori templom rekonstrukciós metszete 1989 Történelmi emlékhelyek 3.-Ft.

viciumok rosszaságok, latin vicia bűn.
Bűn katalógusok. Bölcs. 14,12. Rom. 1,29. Inkább a belőlük származó rossz felsorolása.
Mátyás megleckézteti a fényűző főurat 1972. Üvegfestmények 5,- Ft.

1943. Hadigondozás 12 fill.
1978 Huszárok 40 fillér
végvári vitéz

végvári vitéz
Jeles magyarok
2004. 40,- Ft
Vér
Haematológiai Világkongresszus
1982.
2,- Ft

 

 

 

 


Vésztő-Mágor
1989. 3,-Ft


Vid, (Vitus), Szent,
segítő szent, vértanú. (+ 305) Pomeránia, Szicilia, Cseh és Szász ország védőszentje. Ünnepe: jun.15.
Az első esztergomi várkápolnát Szent Vidről nevezték el.
Szent Vid dóm Prága látképében 1958 Postaminiszterek 1,- Ft.
Fiúme neve a Flumen Sancti Viti városnévből ered.

vigasztalás

 • fájdalomban, szenvedésben testi-lelki eszközökkel történő enyhítés.
  Válogatás: Vöröskereszt.
 • A hellén világ kételkedett igazi, végső vigaszban. Ezt fejezi ki a kioltott fáklya, széttört oszlop, síró nőalak ábrázolás. Ehhez kapcsolódó szimbólum a nyíllal átlőtt sas képe 1945 Bajcsy-Zsilinszky.
 • ÚSZ a Szentírás is vigasz, a kereszthalál révén. 2Tessz. 2,16.
  Golgota 1994 Húsvét 12.-Ft

Vigasztaló, görög Paraklétosz.
megtanít, eszedbe juttat. A Szentlélek neve Jézus búcsú beszédében.
Csak egyszer fordul elő. Jn. 14,16.

vihar
heves szél. ÓSZ vihar említés Ez. 1,4. Hos. 8,7. Jer 4,13.
Mai művészetben: Vihar a pusztán 1968 Hortobágy 40 fill.
Vihar a nagy Hortobágyon 1973 Csontváry 40 fill.
Ménes a zivatarban 1976 Idegenforgalom blokk.

világ, kozmosz

 • a hellén kultúrában minden foglalata, az összes égitesttel együtt.
 • Térbelileg rendezett kisebb egységekre szintén használatos:
  bélyegek-, ékszerek-, emberek-, lakott Föld világa.
 • ÚSZ. A világ fejedelmei keresztre feszítették a dicsőség Urát. 1Kor. 2,8.
 • Időfogalom is kapcsolódhat hozzá. Ekkor az eon szót alkalmazzák.
 • Jelenkor ez az eon, a túlvilág az eljövendő eon. Jn. 17,24.

világítótorony
Alexandria
1980 Az ókori világ hét csodája 4,- Ft.

világosság

 • A visszavert, és ezáltal láthatóvá vált fény.
 • ÓSZ. Tárgyi értelemben a naptól független valóság. Önállóan ismeri a világosságot és a sötétséget. Ezek kizárják egymást. Tihanyi reggel, 1976 Festmény blokk
  Átvitt értelemben is mondták, világra jönni Jb. 3,20.
 • Lehet a dolgok értelemmel meglátott igazsága, vagy összefüggése.
 • ÚSZ Jézus dicsőségét kell hirdetnie azoknak, akiket meghívott csodálatos világosságára. 1Péter levél 2,9.
  Ezért a művészetekben arany szín, Nap, dicsfény szimbolizálja Jézushoz, a "világ világosságá"-hoz való kötődés jelét. Jn. 8,12.

villám
mindenütt látható, pillanatnyi fényjelenség.

 • ÓSZ. Isten nyila Jób 1,16.
 • ÚSZ. "mint a villám esett le az égből." Lk. 10,18.
 • Több ókori istenség visel villámot.
  Zeusz szobor 1980 Az ókori világ 7 csodája. 1,- Ft.
 • Technikában elektromosságra utaló jel 1965 UIT 60 fill.

Villány
Templom hegy. Reineckia crassicostata, Ammonites lelet
1969. Földtani Intézet 2,- Ft.
Villány-Siklós hegy. 1990. Borvidékek 5,-Ft

Vince, Szent, vértanú (+304). Ünn.: jan. 22.
Diakonus. A Dioklécián üldözéskor a püspökével együtt lett vértanú.
Koronázói paláston 2000. HUNFILEX blokk
Ereklyéje a pécsi Szentháromság oszlopba beépítésre került.

vipera

 • A bibliai szóhasználatban a mérges kígyók neve. 5M 32,33.
  Minta: parlagi vipera 1989. Hüllők 5.-Ft.
 • ÚSz. a megátalkodottakra vonatkozó "viperák fajzatja" korholás. Mt.3,7.

Virgines Capitales
Ikonográfiai megnevezése az Alexandriai Szent Katalin, Szent Borbála, Szent Dorottya, Antiochiai Szent Margit alkotta vértanú szentek csoportjának.
Szent Katalin misztikus elegyzése 2007. Szépművészeti Múzeum blokk. 150,-Ft.

Vid
Postaminiszterek
1958. 1,- Ft
Világítótorony
Az ókori világ hét csodája
1980. 4,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Villám
Az ókori világ hét csodája
1980. 1,- Ft

Földtani Intézet
1969. 2,- Ft
1990. Borvidékek 5,- Ft
Villány

vipera
1989. Hüllők 5.-Ft


Visegrád
A Várhegy oldalán István király templomot létesített, ami helyén Salamon király újabb és nagyobb épületet emelt, ami 1200 után elpusztult. A megmaradt freskó töredékek a legrégebbi ilyen jellegű emlékek. Szent András bencés monostort Tihannyal egyidőben alapították.
Falmaradvány a templomból és oszlopfő a Szt.András monostorból.
2009. Bélyegnap 75,-Ft.
1316 - 1360 között főváros.
A fellegvár Árpádházi Szt.Erzsébet kápolnája után, a második emeleten Keresztelő Szt.János kápolna létesült. Kétszáz évig a Szent Korona őrzési helye volt a fellegvár. Török kézen 1544-1595 és 1605-1684 között.
1480-ban lévő templomok és kápolnák. Az Anjoukori szt.György palotakápolnát a Szűz Mária ferences kolostor kapta.
A királyi palota mellett épült a Beatrix palota szomszédságában a kápolna, amely egyhajós, 45 m hosszú, támpilléres épület, a nyolcszög három oldalával zárt szentéllyel, sekrestyével. Gazdagon díszített volt reneszánsz szoborművekkel és oltárokkal. Az új Szűz Mária palotakápolna bejárata felett helyezték el a Visegrádi Madonna domborművet.
Boldogságos Szűz Mária templomot és Szent László plébániatemplomot említenek még az oklevelek.

Salamon torony 1947 Repülő 1,40 Ft. 1966. Bélyegnap;
2001. Nemzeti Parkok 70,- Ft.
Salamon torony, Hunyadi címer, Mátyás király babérkoszorús feje 1969. Dunakanyar 1,20 Ft./ Fali kutak 1975 Visegrád
Hunyadi címerek / Visegrádi Madonna félköríves dombormű /
Hunyadi címer, a város, a fellegvár és Salamon torony.
1480 évi látkép 1975 Visegrád blokk.
Zsigmond kori kút.Szent Mihály hegy, Salamon-torony. 2009. Bélyegnap 100,-Ft.
Mátyás kori díszudvar, cserépkályha és Visegrádi Madonna. Giovanni Ricci 1480-1490 között készült alkotása.

2009. Bélyegnap blokk.

Nemzeti Parkok
2001. 70,- Ft
1975. Bélyegnap blokk
1969 Dunakanyar 1,20 Ft
2009. Bélyegnap 75,- Ft
2009. Bélyegnap 100,- Ft
2009. Bélyegnap blokk

Vitalianus, pápa,/657-672/
szent, ünn: jan. 27. Elsőként szabályozza a litugikus orgonamuzsikát.

Vitány

Vár Vértessomló felett. 1554 -1598 török kézen. 1961 Várak 1,- Ft

Vitéz János (1408-1472)
Esztergomi prímás-érsek. Nagy könyvtára volt. Szorgalmazta a pozsonyi egyetem alapítást.
Négy erény freskó a dolgozó szobájából.2006 Bélyegnap 52-/52.- Ft.

vizeskorsó
vízhordásra használt agyag edény. Leány korsóval 1968 Festmény 40 fill.
Szent József korsóval, Mária Kútjánál 1973. Csontváry 60 fill.

Vitány
1961. Várak 1,- Ft
vizeskorsó
1973. Csontváry 60 fill.
 


Vizsoly
az első teljes magyar nyelvű Biblia készítési helye.
Felirat és Károli a Bibliával 1939. Protestáns 20 fill.
Károli Gáspár vizsolyi szobra és a Biblia címlap szelvényen. 1990. Károli Biblia 8.-Ft.

víz

 • Az élethez nélkülözhetetlen. ÓSZ. A kutakat a talajvíz táplálta, de készítettek mesterséges víztározókat is.
  Mária Kútja Názáretben 1973. Csontváry 60 fill.
 • Esőzések idején az ár mindent elsodor, így az ellenség jelképének is használták az árvíz képét. Minta: 1965, 1997.
 • Kultikus felhasználása a kereszténységben érte el a csúcsát. Értékét szimbolizáló rajzok 2001. Európa. 36,- / 90,- Ft
  Szenteltvíztartó a XII. szd.-ból 2002. Közgyűjtemények 150,- Ft.

Víziváros

 • Esztergom. Várhegy alatt. 1973. Városok 4,- Ft
 • Budai vár alatt .1686-ig (Veronai) Szent Péterváros.
  Válogatás: 1600 és 1638 évi metszet '1971 fekvő címletek.
  1973. Városok 4,- Ft
  1971. Budapest 2,-/2.,- Ft

Vízöntő

 • zodiákus csillagkép. 2005. Csillagjegyek 50,-Ft. A csillagkép három csillagát szerencse csillagnak tartották.
 • Jelenleg, 2004. óta, a tavaszi napéjegyenlőség a vízöntőben történik. Ókori ábrázolása Fortuna istennő bőségszaruval. Bőségszaru Torontál vármegye címerében
  1977. Megyecímerek, Csongrád 27,-Ft.
 • Máté evangélista jele - egy emberalak - a bibliai csillagászat szerint szintén a vízöntő csillagképre utaló ábrázolás
 • Csillaghit maradvány a vízöntő hétfő, a húsvéthétfő, 2007.Húsvét 62,-Ft
 • Fiúme címerében a sas lábánál edényből víz ömlik.

vízözön
katasztrofális áradás. Több ókori nép mondáiban szereplő esemény.
ÓSZ. Nóé alakjával hozza kapcsolatba. A vízözön végét galamb jelezte egy olajág véggel. Béke jelképként ma is használt szimbólum. Válogatás: 1939 PAX-TING 20 fill. 1986. Béke év, szelvényes 4.- Ft;

voluta
csigavonalszerű díszítő vonal.
Mértanilag mozgásgörbe. 1987. Bélyegnap 2,-Ft

Indás díszítővonal Mátyás és Beatrix fejképe körül 1993. Mátyás missale 15.-Ft

votiv ajándék.
Ex voto, fogadalomból, az egyház javára adott ajándék.
Szegedi Fogadalmi Templom.
Pestis járványok után állított Szentháromság oszlopok.
Veszprém, Buda, Pécs, Linz.

vörös szín.

 • Karmin, karmazsin, vörös, tégla, piros.
  Felülnyomatok színváltozata piros, vörös, kármin 1945 Kisegítő bélyegek.
 • Liturgiában a mártírok ünnepén alkalmazott szín.
  Oltárterítő 2005. In Memoriam blokk 500,- Ft
 • Művészetekben a vértanúk ruhája.
 • Jelképezhet szeretetet. 1998 Bálint nap 24.-Ft.
 • Szeretet 1970 Festmény 60 fill. / Erzsébet ruhája 1973 Festmények 4..- Ft.
 • Az égi szférát jelképező két angyal ruhája piros, a földi szférát jelképezőké kék.
  1970 Bélyegnap blokk 2 Ft + 50 fill.
 • Címerek, zászlók egyik színe. 1997 Megye címerek / 1981 Történelmi zászlók.

Vizsoly
1990. Károli Biblia 8.-Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 


Csillagjegyek
2005.  50,-Ft.
Megyecímerek, Csongrád
1977. 27,-Ft.
Vízöntő

Vízöntő
2007. Húsvét
Vízözön
1939. PAX-TING 20 fill.

Voluta
1987. Bélyegnap 2,-Ft


2005. In Memoriam
blokk részlet
1970. Bélyegnap blokk 2,- Ft
1997. Budapest címere 27,- Ft
1981. Történelmi zászlók 40 fill.

vörös kereszt mozgalom.
1863-ban Svájcban alakult. Jelvénye Svájc iránti tiszteletből, amelynek címere piros alapon fehér kereszt, színcserés változattal fehér alapon vörös kereszt. A kereszt öt négyzetből szerkesztett görög kereszt, Krisztus öt Szent sebét jelképezve.
1963 Száz éves a Vöröskereszt.

Magyarországon 1881-ben alakult Magyar Szent Korona Országai Vörös-kereszt Egylete néven. Jelvénye középcímerre helyezett vöröskeresztes szívpajzs 1989 Bélyegnap 5.- Ft. /1981,100 éves a Vöröskereszt + blokk,/ 2006.125 éves a VK, 100.- Ft./
Felár a Vöröskereszt Alapítvány javára 2010. 105+ 55,-Ft.

Vörös kereszt sorozatok: Szent Koronával rangosítva 1942, 1944 ./Vörös kereszt 1957, 1961,
ápoló nővér nyakában 1944. 20 fill.
További kiadásokon: 1957. Postás kórház, 1975. Albert Schweitzer 2.- Ft. 1982. Haematológia, 1986. Humanitás;
1989. Bélyegnap + blokk;

 
1989. Bélyegnap 5,-Ft
1981. 2,-Ft
1961. 30 fill.
2006. 100,- Ft
2010. 105+ 55,- Ft
1942. 8 fill.


Vörösmarty Mihály
(1800-1855)
költő a Szózat írója. Név, arckép 1932. Arcképek 25 fill. 1955. Költők 1.-Ft 2000. Irodalmunk nagyjai 50.-Ft

Vörs ( Balatonszentgyörgy mellett )
Szent Márton templomában található a világ legnagyobb beltéri Betleheme.
Templom és betlehem részlet 2011. Karácsony 115,- Ft

Vucsetics szobrász.
"Kovácsoljunk a kardokból ekét" ( Iz. 2,4. Mik. 4,3.) szobra
New-Yorkban az ENSZ palota előtt. 1962. Leszerelés 1.- Ft.

Vulgata ,elterjedt.
Szent Jeromos féle latin bibliafordítás. Ez kiszorította a többi latin fordítást. A tridenti zsinat autentikussá tette.
Evangélium részlet a Vulgata alapján 1993. Mátyás missale blokkszegélyen.
X. Pius pápa a bencésrendet megbízta a revideálással. Az átdolgozott fordítás Neovulgata néven kiadásra került.

Vulgáta
1993. Mátyás missale blokkszegély

 


Vörs
2011. Karácsony 115,- Ft
Vucsetics
1962. Leszerelés 1,- Ft

W


Wagner, Richárd (1813-1883)
zeneszerző. Liszt Ferenccel Párizsban ismerkedett meg. Hányatott életet élt.
Forradalmi nézetei miatt, többször menekülnie kellett. Műveit kezdetben vallási légkörben alkotta /Megváltás, Apostolok, Názáreti Jézus/.
"Tannhauser" 1967 Operák 1,70 Ft.
Ezután műveit a forradalmi eszmék hatják át.
Portré, háttér kompozícóban utalás " A Rajna kincse" műre. 2013, 165.- Ft
.

Wallenberg, Raoul , 1912-1947, svéd diplomata
Résztvett az üldözött zsidók mentésében 1944-45.
arckép és név 1992. 15.- Ft, 2012, 340.- Ft.Magyar-svéd közös kiadás.

Ward Mária , 1585-1645
Angolkisasszonyok
szerzetesrend alapítója

Wartburg
Árpádházi szent Erzsébet 1211-1227 között itt élt.
Luther 1521-1522 között György lovag álnéven itt bujdosott.
Háttérben Wartburg felírat és a vár képe.
2007. Árpádházi szent Erzsébet 95.- Ft.

Werbőczy István (1458 - 1541)
jogtudós. Főműve a Tripartium, Hármaskönyv. Kiadási év 1517 Bécs. A címlap két oldalán az igazságosság nőalakjai. Az egyik kardot fog, a másik mérleget tart.

Werdt Ábrahám , metsző, XVII. szd.
1987. Nyomdászok  4,- Ft

 
Wagner
2013. 165,- Ft

1992. 15,- Ft
2012. 340,- Ft
Wallenberg

Wesselényi Miklós
, gróf, 1796-1850.
A reformkor egyik vezető egyénisége.

Az "árvizi hajós" emlék-dombormű, a pesti ferences Alkantarai Szt.Péter templom falán. 1965. Árvíz blokk
2001. Millenneum blokk szegélyen
Mellszobor, név, babérágak, jogi könyv, magyar címer,
tintatartó, írótoll,1996. Wesselényi 24,-Ft
.
1965. Árvíz blokk
Wesselényi
1996. 24,- Ft


Weiner Leó
, 1885-1960. zeneszerző
1963. -,40 fillér

Wiederkomm Ervin , bélyegtervező
Válogatás: 1979 Olimpiai városok, 1983 Szentgotthárd

Wittenberg
Vár és várkápolna. Szűz Mária templom, Melanchton ház.
Luther és korabeli városkép, 1983. Blokk

Woytila, Karol,
II.János Pál pápa korábbi neve.
Név és pápa 2005. In Memoriam blokk

Wittenberg
1983. Blokk 20,- Ft