S

S. rövidítésben Sanctus, vagy Sancta, Szent.
S.Stephanus, S.Emericus, S.Ladislaus, S.Elisabeth, S.Maurus
1938. Eucharisztikus blokk,
S.Adalbertus  199
7. 80,-Ft.

Sabinianus pápa (604-606) a harangozás elrendelője.

Sacra Corona, megszentelt korona.
A koronán kivehető a Pantokrátor lemez, alatta ceylon zafír,
két oldalán Szt. Mihály és Szt. Gábor arkangyal,
dicsfényes SACRA CORONA felirat
1938. Szent István 70 fill., Felülnyomata 1938 Hazatérés 70 fill.
kis alakban 1939. 1,2,4,5,6,10,16 fill.
1941.3,8,12 fill. felülnyomat 1941 Dél visszatér 10 fill.

Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) író, vadászpilóta.
Feliratban név. A kis herceg. "Jól csak a szívével lát az ember."
1994. Ifjúságért 19,-Ft

sajtó, prés.
Szőlő, vagy olajbogyó kisajtolására szolgáló berendezés.
Ennek a felhasználásával indult a könyvnyomtatás.
Gutenberg és Biblia nyomtatás 1948. Feltalálók 1 fill.
Nyomtatósajtó Pesti Gábor evangélium fordításának iniciáléjában. 1973. Könyvnyomtatás 3,-Ft.
Jelenleg minden nyomtatott termék összefoglaló neve.

Salamon (Kr.e. 965-926)
Dávid és Batseba fia. A jeruzsálemi templomot építteti,és a kultusz központjává teszi. Élénk kereskedelmet folytat, így köt szerződést Sába királynőjével is.

Sacra Corona
1938. Szent István 70 fill.
Sabinianus
1940. Kormányzó 20 fill

Saint-Exupery
1994. Ifjúságért 19,-Ft
sajtó
Könyvnyomtatás 
1973. 3,-Ft.


Salamon
(1053-1087) magyar király 1063-1074.között.
Az egyetlen király, akit Pécsett koronáztak meg. Német orientációja miatt trónkövetelőként lépett fel Géza herceg.
A lappangó viszály - 1971. Képes Krónika 1,50 Ft - véres harcokba torkollott. Salamon 1074-ben elismeri Géza királyságát, 1081-ben Szent László királyságát. A csatározások azonban folytatódnak. 1083-ban Szent László az elfogott Salamont a visegrádi vár alsó tornyába záratja. István király szenttéavatásakor bocsátja szabadon.
Salamon torony 1947.Repülõ 1,40 Ft.1966. Bélyegnap, 1975.Visegrád blokk, 2001.Nemzeti Parkok 70,-Ft. 2009.Visegrád 100,-Ft.

1971. Képes Krónika 1,50 Ft
1947. Repülõ 1,40 Ft.
1966. Bélyegnap 2,- Ft
2001. Nemzeti Parkok 70,-Ft
t2009. Visegrád 100 Ft


Salamon trónusa
1Kir. 19,20. A szék mindkét oldalára karfát tettek.
A karfák mellett két oroszlán állt, és 6 lépcső vezetett fel.
Szent István oroszlános trónuson 1938. Szent István 4 és 20 fill.

Salkaházi Boldog Sára ( Kassa 1899 - Budapest 1944).
Ünnepe: május 11. Szociális Testvérek Társasága szerzetese
Boldoggá avatva 2006-ban, Budapesten.
Szemüveggel ábrázolható. Arcképe 2001. Millennium blokk szegélyen.
Zsidó gyermekek mentése miatt a Dunába lőtték, a Szabadság-híd pesti hídfőjénél. 1947. Repülő 50 fill. 1964. Hidak 1,50 Ft.

Salvator, Üdvözítõ.
Keresztnév Salvador 1974 Allende 1.- Ft.
SPQR betû Egervár négy tornyán ezoterikus keresztet alkot. SALVATOR POPULI QUE REDEMTOR "A nép Üdvözítõje, minthogy Megváltó".jelentéssel.
1961 Várak 80 fill.
IHS feloldásban az S, Salvator 1938 Eucharisztikus Kongresszus 20 fill.

Salzburg, érseki székhely.
Salzburgi festõ: Háromkirályok 1996. Karácsony 24,-Ft.
Mozart születési helye 1991. Bélyegnap

San, szent.
San Marco, Szent Márk. Felirat és mûhold 1965. Ûrkutatás 30 fill.
San Marino, Olasz miniállam 1997. Bélyegbemutatók 3,-Ft

Sanctus, szent.
Sanctus Ladislaus felirat. 1979. Középkori pénzek 3,-/ 5,-Ft.
Rosa Sancti Andreae felirat 1958. Virág 3,-Ft + FIP blokk.

Santa Maria
felirat és Kolumbusz vezérhajója. 1978. Híres hajók 2,-Ft.
Hajó. 1948. Felfedezõk 2 fill, 1978. Hajók blokkban 2,-Ft,
1991. Amerika felfedezésének 500.évfordulója blokk szegélyén

Santi
1983 "Raffaello Santi" sorozat
"Esterházy Madonna" 1968 Festmény 40 fill.Blokkban: 1983, 1984, 2006.

Santiago Szent Jakab.
Városnév háttér térképen 1966. Labdarugó 2,50 Ft.

Santos
Santos-Dumont név,felirat 1991. Száz éve repül az ember 20,-Ft.
Anigosanthos virágnév 1992. Földrészek virágai 15,-Ft.


Sao Gabriel,
Vasco da Gama zászlóshajója Sao Gabriel 1978. blokk 2,- Ft


Saphier, Herbert
bélyegtervezõ
Hõsök tere 1992. Magyarok Világkongresszusa 15,-Ft.

Sarj
mûvészetekben az újrakezdés szimbóluma.
Kizöldülõ, megnyesett fa 1944. Vöröskereszt 70 fill.

Sarló
Gabona aratásra használt kés. Válogatás 1946. Forint címletek.
ÚSZ. Képes értelemben Isten ítéletének eszköze Jel.14,14.
Hold ábrázolás sarló formában.1926 Keskeny Madonna

Sarlós Boldogasszony
Mária látogatása. Visitatio Beatae Mariae Virginis. Ünnep: júl.2.
Képtípus Mária és Erzsébet találkozása. 1973. Festmények 4,-Ft.
Templom. Máriagyûd 1991 Mária kegyhelyek 12.- Ft.

sas
ÓSZ. tiltott állat 2M 19,4; 3M 11,13. Sziklahasadékokban fészkel. Péld. 30,19.
Minta: törpesas 1992. Madarak 10.- Ft.
Csillagképek egyike.
Szent János evangelista egyik jelképe..

Sattler H. festõ
Esztergom látképe 1870. Festmény a Keresztény Múzeumból. 1991. Pápalátogatás blokk szegély.

Savoyai Jenõ (1663-1736) hadvezér.
1697. Zenta. 1716. Újvidék mellett gyõz a török fölött.
Lotharingiai Károly mögött 1986.Budavár visszavétele 4,-Ft.  
Ráckeve Savoyai kastély 1986. Kastélyok 3,-Ft.
Szobra a budai királyi palota elõtt. 1971, Buda látkép blokk.

Sába
ÓSZ. Dél-Arábiábai állam. Sába királynõje Salamon királyhoz jött a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében. 1Kir. 10,1; 2Krón. 9,1.
Legendáshírû gyöngysorral rendelkezett.
Goldmark opera, Sába királynõje 1953. Zeneszerzõk 80 fill

Sámán
Õsmagyar vallásban a Szellemekkel kapcsolatot tartó személy.
Mágus ill. mágucs volt az egyik korabeli nevük.
A szertartás végzést kiképzéssel nyerhette el.
Sámán botvég,Hajdúdorog 1984. Honfoglaló magyarok mûvészete 6,- Ft.

Sámson A Nap fia. Emléknapja: júl. 28.
ÓSZ. Különleges erõvel megáldott hõs. Bir.16. Hivatása jeléül a haját nem vágatja le. Izraelt megszabadítja a filiszteusoktól. Titkát elárulja Delilának, aki az alvó Sámson haját levágja. A filiszteusok elfogják és megvakítják.
"Sámson és Delila" Rocca festmény 1970. Festmény 40 fill.

Sándor I. pápa, szent (107-116). Ünn: máj.3.
Bevezeti a szenteltvíz használatát és elrendeli, hogy az Ostya csak kovásztalan kenyérbõl készülhet.

Sándor boldog István (1914-1953)
vértanú, SDB kisegítõ testvér. Szolnokon a Szentháromság templomban keresztelték. Több szakmát kitanult vasesztergályos, nyomdász. Frontszolgálatra vitték híradósként. 1936-ban jelentkezett a szaléziaikhoz. A háború alatt tette le második szerzetesi fogadalmát. Háború után aktívan bekapcsolódott a szalézi nevelés és ifjúmunkás képzésbe. Az állam 1950-ben betiltotta a szerzetesrendek tevékenységét. Ez az erõszak a szaléziakat is súlyosan érintette. Sándor István a tanítványaival tartotta a kapcsolatot.Több korábbi tanítványát a diktatúra fegyveres bázisába sorozták be. Látókörbe került és 1952-ben letartóztatták. Tizenöt vádlott szerepelt a pártõrség pere koncepciós eljárásban. Õt két társával együtt kivégezték. Ferenc pápa boldoggá avatta 2013-ban. Emléknapja jun.8.
Bélyegképe alatt "Don Bosco Szalézi Társaság" blokkszegély felírat. 2014 Magyar Szentek.

sárkány

 • rettenetet keltõ szörny állat.
  János vitéz legyõzi a sárkányt 1979. Nemzetközi Gyermekév 5,-Ft.
 • Kígyószerû csillagképek egyike.
 • ÚSZ. A gonosz szellemek vezetõje. Nagy, veres sárkány tûnik fel az égen.
  Jel. 12,3. Mihály arkangyal gyõzi le. Jel. 12,9.
 • Antiochiai Szent Margit sárkánnyal 2007. Szépmûvészeti Múzeum blokk 150,-Ft.

  Szent György történetében egyik esemény a sárkány legyõzése
  Kovács Margit kerámia, Sárkányölõ Szent György 2002. Bélyegnap blokk.
  Kolozsvári testvérek szobra Prágában, másolata a Halászbástyánál
  2000. Millenium blokk 50,-Ft.

  Báthory család Szent György iránti tiszteletbõl, címerébe három sárkányfogat tett jelvényként.
  Nyírbátor, 1979. Városok 1,-Ft.


 • A gnosztikusok egyik ága a farkát szájában tartó sárkányt szimbólumként használta, a világot átfogó rossz képeként. Szent György gyõzelmét jelképezve kereszt alakú seb került a sárkány hátára. Ez lett a Sárkányrend ékszeralakja.
  A farkát a nyakára tekerõ sárkány a hátán kereszt alakú sebbel Hajdú megye címerpajzsát keretezi. 1997. Megyecímerek 27,-Ft
1979. Városok 1,-Ft
1997. Megyecímerek 27,-Ft

Salamon trónusa
1938. Szent István 4 fill.
sarj
1944. Vöröskereszt 40 fill.

2001. Millenium blokk szegélyén
1947. Repülõ 40 fill.
1964. Hidak 1,50 Ft
Salkaházi Boldog Sára

Salvator
Salvador Allende
1974. 1,-Ft
San (Marco)
1965.  Ûrkutatás 30 fill.

San Marino
1997. Bélyegbemutatók 3,-Ft

1948. Felfedezõk 2 fill.
1978. Híres hajók 2,-Ft
Santa Maria

Sanctus
1979. Középkori pénzek
Sao Gabriel
1978. Történelmi vitorláshajók blokkpár

Saphier
1992. 15,-Ft
Sarlós Boldogasszony
1973. Festmények 4,-Ft.

 
sas
1992. Termászetvédelem
10,-Ft

Savoyai Jenõ
1986. Budavár visszavívása 4,-Ft

Sába
1953. Zeneszerzõk 80 fill.
Sámán
1984. 6,-Ft

 
Sámson
1970. Festmény 40 fill.
Sárközi
1945. Vértanúk 10 P

Sárközi György (1899-1945) mártír.
Katolikus újságíró, író, kritikus. Roheim Károly terv. Név, fejkép 1945. Vértanúk 10 P.

Sárospatak

Egyházi hagyomány szerint Szent Erzsébet születési helye.
Várát a török nem foglalta el. A várat 1534-ben kezdik építeni. Árpádházi Szent Erzsébet várkápolnát alakítottak ki.
Felirat és vár 1958. Repülõ 30 fill. 1960.Várak 60 fill. fehér,valamint rószaszín papíron.
Tanítóképzõ épülete,felirat,városcímer rózsa jelvénnyel, Comenius szobor
1990. Ifjúsági bélyegkiállítás 8,-Ft.
Lórántffy Zsuzsanna hozományként birtokolta.1939. Protestáns 40 fill.1944. Nagyasszonyok 70 fill. 2000. Millenium blokkszegély.
A városban tanított Komenszky 1640-1654 között. Itt írta az "Orbis sensualium pictus" c. mûvét. 1992. 15,-Ft.
Betûszedõ a mûbõl 1973. Könyvnyomtatás 1,-Ft.
Rákóczi vár belsõ udvara a XVI.szd-ban épült Vörös-toronnyal és a Lórántffy-loggia, Angyalfej az Öregpalota északi kapuzatáról, Rákóczi Múzeum kincsei: habán kályhacsempe részlete a XVII.szd-ból, XIX.sz-i fonaldíszes üvegkorsó, a Mikes család címerével díszített aranyozott ezüst cápás pohár 1682-bõl és egy XVIII.szd-i hutai üvegpohár 2011. Vármúzeumok 280,-Ft

1939. Protestáns
40 fill
1958. Repülõ 30 fill
1960. Várak 60 fill.
1973. Könyvnyomtatás 1,-Ft
1990. Ifjúság 8,-Ft
Vármúzeum
2011. 280,-Ft

Sárvár
,
a törökök nem tudták elfoglalni; felirat és vár. 1960. Várak 10,-Ft.

Sátán
Az ördög neve a héberben. Szembeszegülõ, vádló a szó jelentése.
Kísért a bûnre, az ok nélküli gonoszságra. Mt. 4,1. A hitben ellen lehet állni. 1Pét.5,9.
Egyik irodalmi alakja Mephisto. Jelenet Goethe Faust mûvébõl. 1948. Költõk,írók 4 fill.

 

 

sátor

 

 • ÓSZ. Rudakra feszített kecskeszõr takarókból készült. 1M. 9,27.
 • Szent Pál foglalkozása szerint sátorkészítõ volt.
 • Mai sátrak, 1997. Ifjúságért 20,-Ft.
 • Szimbolikusan kezdték az oltárszekrényt tabernaculumnak, sátornak nevezni


  Sátoraljaújhely
  A korábbi pálos Szt.Egyed templom és kolostor.
  1789-tõl piarista Nagyboldogasszony templom 2011. Idegenforgalom 160,-Ft.

Schedel, metszõ.
Budavár 1470-es évek körüli képét metszetérõl ismerjük.
Válogatás: 1966. UNESCO 2,-Ft.

Schiaparelli, Giovanni, (1835-1910) csillagász.
A bibliai csillagászat kérdéseirõl könyvet írt. Pontosítja a Jób könyvében említett csillagkép neveket.
A Mars csatornák és a Mars két holdjának felfedezõje. (Phobos, Félelem és Deimos, Rettegés).Mars bolygó és arckép, név. 1974. A Mars-kutatás eredményei 6,- Ft.

Schirnböck, Ferdinand,
osztrák rézmetszõ.
1927. Repülõ
Vatikáni bélyegeket is metszett.

Schweitzer, Albert (1875-1965), evangelikus theológus,
missziós orvos, Béke Nobel-díjas, zenemû elõadó.
Orgona, és egy puttó Bach felíratú szalagot tart.
1975. Albert Schweitzer 6.- Ft.

SCE, szent
IN NOMINE SCE ET INDIVIDUE kezdõszavak. Tihanyi alapítólevél 1980. Tihany 1,-Ft


Sárvár
1960. Várak 10,-Ft
Sátán
1948. Költõk 4 fill.

sátor
1997. Ifjúságért 20,-Ft
Sátoraljaújhely
Idegenforgalom
2011. 160,-Ft

Schedel
1966. UNESCO 2,-Ft
Schiaparelli
1974. A Mars-kutatás eredményei 6,- Ft

Schweitzer
1975. 
6,-Ft
SCE
1980. Tihany 1,-Ft


SCS. Sanctus, szent.
Rövidítés a Szt. Korona apostol zománclemezein. Tamás, János, Péter, Pál, Fülöp, András, Jakab. Blokk 2005. 2006.


Sebestyén, Szent
(†288), mártír. Ünnepe: jan. 20.
A római hadseregben tiszt volt. Kereszténsége miatt saját katonáival nyilaztatták halálra. Egyike a 14 segítõ szentnek.
A mûvészetben külön képtípussá vált. Oszlophoz kötözött Szent Sebestyén nyilakkal. A festményen a piros szín a vértanúság szimbóluma, a háttér épületrom pedig az eltûnõ pogány világot jelképezi. 1970 Festmény 5,- Ft.
A nyilak szimbólum révén védõszent lett, hogy a pestis nyilai ellen védelmet nyújtson.
Pestis oszlopokra is felkerült. Pécs, Linz, Budavár.

Segítõ szentek tizennégy segítõ szent.

Semmelweis, Ignác (1818-1865),
orvos, az anyák megmentõje. 1932. Arcképek 4 fill. 1954. Tudósok 20 fill. 1960. Arcképek 60 fill. 1965. Évfordulók 60. fill. 1987. Orvosok 6,- Ft.

Sergius, I., pápa, szent (687-701).
Ünn: szept. 8. Elrendeli a Kisboldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Gyertyaszentelõ Boldogasszony, Nagyboldogasszony és a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepeket.

serleg, krater

 • csillagkép az oroszlán csillagjegy alatt. 1986. Halley üstökös 4,-Ft.
 • ÓSZ. A kehely egyik változata. Zsolt. 75,9 büntetés jelképe.
  Serleg/llés serleg 1984. Zsidó mûvészet 1,-Ft/2,-Ft;
  Szarvserleg 1987. Mátyás kálvária blokk;
  Sportserlegek: 1962 Vasas; 1966. Labdarugó VB; 1979 Sakkolimpia;
  Fedeles kókusz serleg 1970. Ötvösség 1,50

sertés
Vaddisznó értelemben szerepel a Bibliában, tisztátalan állat. 5M. 14,8. Iz. 65,4.
ÚSZ. Példabeszédekben károkozását említik. Mt. 7,6.
Minta: 1953. Erdei állatok 1,50 Ft.

 
Sebestyén
1970. Festmények
5,-Ft
Semmelweis
1987. Orvosok 6,-Ft

serleg
Sakkolimpia
1979. 3,- Ft
sertés
Erdei állatok
1953. 1,50 Ft


Sevilla
Világkiállítás magyar pavilon. Stilizált templomtornyokon kereszt. Harangjátékkal is rendelkezett. Makovecz Imre alkotása. 1993. Európa 45,-Ft.

Shakespeare, William (1564-1616), drámaíró.
Arckép, név 1964. 2,-Ft.
2014 Ifjúságért blokk

Siklós
Szeplőtelen Fogantatás várkápolna. A vár 1543-1686 között volt török kézen.
Felírat, vár 1960. Várak 1,40 Ft, fehér és kék papíron.

Simeon,
ortodox szent, zárai szarkofágjáról Nagy Lajos király szobra.
1988. Történelmi arcképcsarnok, 4,- Ft.
Légrády Sándor elkészítette a szarkofág másolatát.
A.Budavári Nagyboldogasszony templom
õrzi.

Simon, két apostol neve.

 • Az egyik Péter fõapostol nevet kapta.
 • A másik mellékneve kánaáni, vagy zelota.
  Együtt lett vértanú Tádé apostollal.
  Többször együtt emlegetik Tádéval.
  Simon-Tádé. Ünnepük is közös: okt. 28.
  Jáki templom apostolszobrai között.
  Koronázói paláston.
  Úrkoporsón takarva.
  Szegedi dóm
  homlokzati mozaik apostolképek között.
 • Cirenei Simon. A katonák kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét.
  Keresztút V. stáció 2014 Húsvét ívsor

Simontornya
Simon, a zelota apostolról elnevezve. 1543-1686 török kézen.
Felirat, vár gótikus várkápolnája volt 1961. Várak 40 fill.

Sevilla
1993. Európa 45,-Ft
Shakespeare
1964. 2,-Ft

Siklós
1960. Várak 1,40 Ft
Simeon
1988.Arcképcsarnok 4,-Ft


siratás
az elhunyt halálán érzett fájdalom kifejezése. 1Sám. 25,1.
István király siratása 1938. Szt. István blokk 50 fill.

Siriacus, pápa, szent. (384-399).
Ünnepe
: nov. 26. Elõször használja a pápa nevet.

Sirok
A várat 1596-ban a török elfoglalja, mikor Eger várát is. 1687-ig török kézen.
Felirat, vár 1961. Várak 1,20 Ft.


Simontornya
1961. Várak 40fill.
Sirok
1961. Várak 1,20 Ft


sisak,
ÓSZ. Harcban viselték, bõr, fém. 1Sám. 17,5.
ÚSZ. Átvitt értelemben: "tegyétek fel az üdvösség sisakját!" Ef. 6,17.
" öltsétek fel sisak gyanánt az üdvösség reményét!" 1Tessz. 5,8.
Szent Pál korabeli sisak 1960. Róma 30 fill./ 60 fill.

Sixtus pápák
II.Sixtus (Xistus) szent (257-258). Ünn: aug.7. Valerian császár ediktuma a vallási vezetõket halállal büntette. A Callixtus katakombában misézõ Sixtust a diakónusaival együtt a helyszínen elfogták és lefejezték õket.
Hímzett képe a Koronázói palást vértanúi sorában. 2000. HUNPHILEX blokk.
IV. Sixtus, pápa. (1471-1484)
Mátyás királyt erõsíti a Cseh trónon.
Szent József ünnepét híatalosan elrendeli.
A róla nevezett Sixtusi Kápolnát építteti a Vatikánban.

sisak
1960. Róma 30 / 60 fill.
sír
1998. Húsvét 30,-Ft


Sixtus-kápolna
, Sistina
Freskóit Michelangelo készíti.1512-ben festi az Ádám teremtése képet.
1975. Michelangelo blokk

sír
ÓSZ. Ahová a halottat helyezik. 1M 35,8.
ÚSZ. sziklaüreg Mt. 27,60.
Sírból feltámadt Krisztus 1998. Húsvét 30,-Ft.

sírjelölés
Ókeresztény sírkápolna alsó szintjén sírkamra. Pécs
2006. Világörökségek 52,-Ft.
Kereszt, Scott kapitány 1987. Antartktiszkutatás 4,- Ft.
Andráskeresztes kopjafa 1940.Erdélyért 32 fill.1998.Európa 50,- Ft.
András király sírja a tihanyi altemplomban 2012 Tihany Apátság blokkszegélyen
Babits síremléke bronz dombormû. 1990. Ferenczy 5,-Ft.
Karéjos sírkõ. PN. pé nun rövidítés. Itt nyugszik. Karélyfelírat TNCBH Töhé Náhum Cöruro Bicrair Háháim. Lelkünk foglaltassék be az örökéletûek kötelékébe.
1994.  Holocaust 19,- Ft.
Piramis - fáraók síremléke. 1980. Az ókori világ hét csodája 5,-Ft.
/ Mauzóleum 2.- Ft.

skorpió
Méregfullánkos állat.
A zodiákus egyik csillagképének neve. 1973. Venus blokk szegélyen, 1974. Marskutatás blokk, 2005. Csillagjegyek 50,- Ft.

 


Antarktiszkutatás
1987. 4,-Ft
1990. Ferenczy 5,-Ft
1940.Erdélyért 32 fill.
1998.Európa 50,- Ft
sírjelölés


Skócia

Skóciai Szent Margit István király unokája.
Az ország zászlaja kék alapon Andráskereszt.
1978. Labdarugó VB 2,- Ft + blokk szegélyen.
Az angol György-kereszttel egyesítve Union Jack.

smaragd
A mennyei Jeruzsálem 4. alapköve.

Solferino
Az itt lezajlott csata után határozta el Henry Dunant a Vörös Kereszt mozgalom megalakítását. Carlo Bossoli festmény, Solferinoi csata 1989. Bélyegnap blokk.

Somló
Itt arat fényes gyõzelmet 1543-ban Zrinyi Miklós a szultán hadai felett.
A 400. évfordulón lett kiadva: 1943 Zrínyi 6 fill.címlet.
Felirat, vár 1960. Várak fehér és színes papíron 1,70 Ft, téves "Somlyó" felirattal 1960. 1,70 Ft. 1999. Borvidékek 24,-Ft.

Somogy megye
Morvaország: piros-ezüst (fehér) sakkozott, kiterjesztett szárnyú sas címere, egyben Somogy megye címerének sisakdísze, 1997.27.- Ft.

Somos Miklós
festményei Szent család / Háromkirályok 1997. Karácsony. 

Skócia
1978.LabdarugóVB 2,-Ft
skorpió
2005.Csillagjegyek 50,-Ft

Solferino
1989. Bélyegnap blokk

1999. Borvidékek 24,- Ft,
1960. Várak 1,70 Ft
Somló


Sopron,
Védõszentje Szent Mihály. Városkép, Tûztorony 1947. Repülõ 10 fill.
Evangélikus templom,( harangjai: Miatyánk, Hûség;) Tûztorony, bencés (korábban ferences) Nagyboldogasszony templom, Szt.Mihály templom és Szent Jakab temetõkápolna. 1974 AEROFILA 2,- Ft
Szent Mihály templom (harangjai: Szt. Mihály, Szt Imre, Szt György, Magyarok Nagyasszonya) és Szent Jakab kápolna, Várostorony, bencés Nagyboldogasszony templom, köznéven (Geissl) Kecske-templom, Városcímer 1977. Sopron 1,-Ft, szelvényes
Elmosódott városkép.Evangélikus templom, bencés templom, Tûztorony, Szent Mihály templom, Szent Jakab kápolna fejezi be a sort. A Tûztorony mellett vélhetõ a korábban johannita Szent János templom, orsolyita templom, Szent György templom- (Dóm).
1999.  Borvidékek 27,-Ft.
Szentháromság oszlop.Immaculata és szentek csoportja közül emelkedik ki. 2010. Bélyegnap blokk 500 + 200 Ft.
"Európa Schönsten 2010 " elsõ díjas
Orsolyita Szeplõtelen Fogantatás templom, háttérben a bencés templom / Mária oszlop 2010. Bélyegnap 80,- Ft / 105,- Ft

1947. Repülõ 10 fill.
1974. AEROFILA 2,- Ft
1977. szelvényes 1,-Ft.
 1999. Borvidékek 27,-Ft,
2010. Bélyegnap blokk 500+200 Ft
2010. Bélyegnap 50,- Ft
2010. Bélyegnap 105,- Ft

sólyom
ÓSZ. Vörös-, vagy toronylakó vércse lehetett Jób 39,26. "terjeszti szárnyait dél felé repülve" sólyma. Idomított vadászsólyom Bár. 3,16.
Vadászat sólyommal 1971. Vadászat 1,-Ft.
Az Árpádok idején Karácsony másnapjától a sólymok hetét tartották
Kerecsensólyom: 1983. Madarak 4,-Ft. 1992. Madarak 9.- Ft.
1999. Nemzeti Park 32.- Ft. 2006. Határõrség 170.- Ft. 2012 Madarak 345.- Ft.

sötétség latin tenebrae.

A fény hiánya. Váltakozik a világosság (a nappal) és a sötétség (az éjjel).
Sötétben villódzó sarki fény 1959. Geofizika év 30 fill.

A holtak országában sötétség uralkodik Jób. 10,21. 1989. Modern festészet 10,-Ft; Sötét szín jelképezhet pusztulásba vivõ életmódot 1996. Drog 24,-Ft.
Világmegvetést jelenthet a sötét ruházat.
Árpádházi Szt. Erzsébet 2000. Millennium
blokk
ÚSZ. Kereszténységre térni annyi, mint a világosságba átmenni.Jn. 12,46.
Jézus születése; a sötét épület világosba megy át. 1979. Dürer 3,- Ft. 

sport
Szent Pál leveleiben találunk a korabeli sportküzdelmekbõl vett hasonlatot. 1Kor. 9,24. Futók 2004. Athéni olimpia 150,-Ft.

stadion versenypálya

St., szent
St. Iván, helynév háttér-térképen 1995. Hajózástörténet 14,-Ft.
St. Jupát, Szent Jupát, Hüpatius (+326) vértanú.
Felirat és vitorlás 1988. Híres hajók 6,-Ft.

Stephansdom, Szent István vértanú dóm,Bécs.
A világ 5. legmagasabb templomtornya, 137 m.
Az eredeti Máriapócs kegykép õrzési helye 1795-tõl. 1968. Repülõ 2,60 Ft.
Léghajó alatt távlati képen 1981. WIPA blokk. 1985. Hidak 4,-Ft.
1990. PRO PHILATELIA blokk szegélyen.

Strasbourg,
Notre Dame,Miasszonyunk Katedrális asztali makettje
A világ 4. legmagasabb templomtornya, 142 m.
2000. Emberi jogok 50,- Ft
A karácsonyfa díszítés elõször 1605-ben Strasbourgból adatolt. Válogatás:
2009 Díszítõ formák 100.- Ft

Strobl Alajos (1856-1926) szobrász.
Szt. István fõoltár 2005. Idegenforgalom blokk.
Szt. István lovasszobra 1961. Panoráma
Liszt Ferenc szobor 1961. 1,-Ft.

Strozzi, Bernardo szerzetes, festõ (1581-1644)
Angyali üdvözlet
1968. Festmények 60 fill.

Suares Francisco de, SJ (1548-1617), jezsuita filozófus.
A népfelség elvét fejti ki "De legibus" c. mûvében. "Minden hatalom a dolgozó népé" felirat 1972. Alkotmány 5,-Ft.

sub rosa lat. rózsa alatt.
titoktartási kötelezettséggel járó közlés kifejezése. Sárospatak várában volt külön sub rosa szoba. Rózsák Sárospatak címerében 1990. Ifjúság 8,-Ft.

Suky-kehely
aranyból készült, különösen gazdagon díszített sodronyzománc kehely. Suky Benedek erdélyi nemes készíttette a gyulafehérvári Székesegyház részére. Jelenleg az esztergomi Székesegyház kincstára õrzi. A kehely alsó részén medalionban
Szûz
Mária életébõl vett jelenetek.
1970. Ötvösség 40 fill. Az év legyszebb magyar bélyege.

súly
ÓSZ. Mérlegekhez kõsúlyt, a hellén korban ólom darabokat használtak.
Súly hamisítást büntették.
Mai mérleg 1955. Munka 50 fill.

Sümeg
Várát a török nem tudta elfoglalni. 1606-tól egy ideig a Szent László herma õrzési helye. Felirat, vár, püspöki palota, ferences Fájdalmas Anya templom. Pieta kegyszobrához 1699-tõl zarándokolnak a búcsújárók.
1960. Várak 8 fill. fehér és kék papíron.

süveg,
ÓSZ. Díszített magas sapka. Ez. 21,26.
Minta: Trevisani Doge 1968. Festmények 4,-Ft.

Svájc,
Zászlója piros alapon 5 fehér négyzetbõl alkotott görög kereszt, Krisztus 5 szent sebét jelképezve. Színfordítása a Vöröskereszt mozgalom jelvénye. Európa zászlói 1962. Labdarugó VB 60 fill. + blokk. 1963. Mûkorcsolya blokk; 1977. Duna blokk 2,-Ft.
2008. Labdarugó EB 250,.- Ft.

 
1962. Labdarugó VB 60fill.
1977. Duna blokk
2008. Labdarugó EB 250,.- Ft

 

sólyom
1971. Vadászat 1,-Ft
sötétség
1979.Dürer 3,-Ft. 

sport
Athéni olimpia 

2004. 150,-Ft
stadion
1994. NOB 19,-Ft

St. Jupát
1988. Híres hajók6,-Ft
St. Iván
Hajózástörténet
1995. 14,- Ft

1981. WIPA 5,-Ft
1985. Hidak 4,-Ft
1990. PRO PHILATELIA blokk szegélyen.
Stephans dóm

Stephans dóm
1968. Repülõ 2,60 Ft
Strasbourg
2000.Emberi jogok 50,- Ft


Strobl Alajos
2005. Idegenforgalom blokk
Strozzi
1968. Festmény 60 fill

Suky-kehely
1970. Ötvösség 40 fill.
Sümeg
1960.Várak 8 fill

Süveg
Festmények
1968.  4,-Ft
Svédország
1974. STOCKHOLMIA


Svédország

Címerjelvénye három korona, a háromkirályok tiszteletére.Koronás címerpajzs rangosítás 1974. STOCKHOLMIA szelvényes 3,- Ft. 2012 Wallenberg 340.- Ft.
Zászlója kék alapon sárga latin kereszt.
Európa zászlói.
Kezeken 1959. Levelezõ hét 60 fill. 1963. Mûkorcsolya blokk; trikón 1964. Atlétika 2,-Ft. 1978. Labdarugó VB. 2,-Ft + blokk
Wasa hajó zászlóval 1986. STOCKHOLMIA szelvényes 2,-Ft.

1986. STOCKHOLMIA szelvényes 2,-Ft
1978. Labdarúgó VB 2,-Ft 1959. Levelezõ hét 60 fill.
1964. Atlétika 2,-Ft

Svindt Ferenc
, bélyegtervezõ
1985. SOS gyerekfalu 4,- Ft; 1987.Jessze oltár; 2007.Árpádházi Szt. Erzsébet.
2000, 2001. Millenium blokk; A Magyar Posta Mûvészeti díját kapta és az "Év legszebb bélyege" lett, mint a 2009 Visegrád blokk.
1985. SOS gyerekfalu 4,- Ft
2007. Árpádházi Szt. Erzsébet 95,- Ft
Svindt Ferenc