R

rablás

Más tulajdonának az erõszakos elvétele.
1984 A Szépmûvészeti Múzeum ellopott kincsei blokk.

Radnóti Miklós /1909-1944/
költõ, arckép, név 1972, 1.- Ft., 2009, 280.- Ft.

Rafael
Isten meggyógyított. A fõangyalok, arkangyalok egyike.

Raffaello Santi (1483-1520)
festõ. Esterházy Madonna 1968 Festmény 40 fill.
Blokkokban: 1983, 1984, 2006.
1983 Raffaello sor. Madonna a gyermekkel 2.-Ft
Madonna Sedia 2,- Ft. Öntvényen 1992 Karácsony 15.- Ft.

Rajczy Mihály népmûvész.
1848-ban készített Miska kancsója 1968 Bélyegnap. 1,- Ft.

 

1968 Festmény 40 fill.
1983 Raffaello 2,- Ft
Raffaello Santi

Rajczy Mihály
1968 Bélyegnap. 1,- Ft
Ransanus Péter
1968 Bélyegnap. 1,- Ft

Ransanus Péter (1420-1493) O.P.
domonkos
szerzetes, lucerai püspök, nápolyi követ. Hazánkról írt mûve: Epitome rerum Hungarorum.
Szerzetesi habitusban, mitrával Mátyás és Beatrice elõtt. 1970. 2008. Bélyegnap blokk.

Rauscher Juliska
embléma terve került a jamboree kiadás címleteire. 1933. Cserkész.

rács
szellõzésre, díszítésre használt. A fogvatartottak ablakára is rácsot szerelnek. Igy a rabság egyik jelképe. Táncsics és rácson behatoló fénysugár 1947 60 fill. Táncsics név és rácson áttörõ madár 1948 Centenárium 12 fill.

rák
2005 Állatöv 50,- Ft
Rákóczi Gy.
1970. 2,50 Ft

rák

 • a zodiákus egyik csillagképe. 2005 Állatöv 50,- Ft
 • az ízeltlábúak törzséhez tartozó, vízben élõ állatok.
 • súlyos betegség.Ma is jelentõs gyógyászati probléma.
  1986. Rákkongresszus 4,- Ft
 • ÚSZ. "fecsegésük úgy terjed, mint a rákos daganat" 2Tim. 2,17.
  .

I. Rákóczi György (1593-1648)
erdélyi fejedelem. Úrvacsora kelyhe. Téves évszám, helyesen 1640. 1970. Ötvösség 2,50 Ft.


II. Rákóczi Ferenc
(1676-1735) fejedelem. Vele záródik az erdélyi fejedelmek sora.
Mellkép, címer 2007. Országgyûlések 230,-Ft.
Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia. Ferences harmadrendi. Arcképe Mányoki Ádám festményei révén maradt fenn. Felkelésének bukásában a járványok gyakori fellépése is közrejátszott
.Emléksorozatai 1935, 1953, 1976, 2003 kisívben.

Parlament elõtti lovasszobra 1982. Bélyegnap 4,- Ft.
Arckép és mellékábrán fehér lovon 1943. 8 fill.
Arckép 2001 Millennium blokk.

Rákóczi ház, Rodostó 2002. Kulturális örökség 40,-Ft.
Hamvai a Kassai dómban nyugszanak.
Dóm és hermelin palástra helyezett címere,
1939. 70 fill. 1943. 30 fill. 1940 Évforduló 20 fill.

reformáció
a XVI.szd-i hitújító mozgalmak egyik neve. Bár az Egyházon belül a reformok szükségesége felmerült, de érvényre nem jutott. A hitújítók egyre inkább függetlenedtek a pápaságtól és protestans (tiltakozó) egyházak jöttek létre. Evangélikus, református, unitárius a legjelentõsebb irányzatok alapján.
Debrecen, Nagytemplom felírat. Református Tiszántúli Egyházkerület székhelye. 2014 Bélyegnap blokk.

református
a hitújítás kálvini irányzatát követõ.
Református templom 1955. Közlekedés 60 fill.
felirat és templom 2010. Pécs, belföld.
Debrecen 1938 sorozat, 2012. 270.- Ft.
Pápa kollégium 1981. 2.- Ft.

Regensburg
Bajor Gizella születési helye. Bajor püspökség.
Kéttornyú Szent Péter székesegyház.
A kisebb torony a melléépült Szent Ulrich plébánia templom tornya.
Balról a Mindenszentek kápolna. 1985 Hidak 8,- Ft.

reggel,
a nap természetes kezdete. Sajátos fényviszonyok jellemzik. Krisztus reggel támadt fel Mk. 16,9.
Jelképesen a kairosz, a kellõ idõ a cselekvésre, a megváltozásra, a sötétbõl a világosságra való életvitelre. Mûvészetben:
János vitéz napfelkeltére ér a falujához 1923 Petõfi 15 Korona.
Kettõskereszt a felkelõ nap fényében 1927 Repülõ 4 fill. - 40 fill.
1933 Repülõ 20, 40 fill.
Tihanyi reggel 1976 Idegenforgalom blokk
Indulás vadászatra 1979 Festmények 5,- Ft.

Regnum Marianum
Mária országa. A Szûz Anyának felajánlott ország értelemben.
Szent László korából eredõ elnevezés.
A lerombolt Regnum Marianum templom helyére állították a Sztálin szobrot, melyet 1956-ban ledöntöttek. 1951. Sztálin 60 fill. 1,- Ft.

remete anachoréta.
Elvonultan, az Istennek és a vallási gyakorlatnak élõ ember.
A II. századtól elterjedt életforma. Késõbb telepszerûen éltek.
Remete életmód szimbólum Mária Magdolna ruházata
1968 Festmény 1,50 Ft.
Egy remete Alexandriai Szent Katalinnak
Szûz Mária képet ad át.
1970 Festmények 1,- Ft.
Szent Antal és remete kunyhója 1970 Festmények 4,- Ft.
Vác elnevezése Vác remetérõl történt. 1969. Dunakanyar 40 fill.
Máriaremete felirat 1991. Mária kegyhelyek 12,-Ft.

remény
a görög elpisz egyaránt a jó vagy rossz várása.
ÚSZ.. Az örök élet Isten szolgáinak reménye 1Kor. 6,9.
Isteni erény a hittel és szerettel.
Remény. Szász Endre festménye. A kompozíció a négy elem segítségével fejezi ki a mondanivalóját. Föld, víz, levegõ, tûz. Tengeröböl felett lebegõ nõi fej, haja két lángszerû alakzatot formál. 1986. Bélyegnap blokk.

reneszánsz újjászületés.
1400-1600 között az ókori klasszicizmust akarja feléleszteni.
A természettudományos érdeklõdés erõteljessé vált. Paracelsus, Galilei, Kopernikusz, Kepler.
Az építészet nagy alkotása a Szent Péter bazilika.
Mûvészetekben az ikonográfiai szabályok kiteljesedtek, mint az erényeket nõalakok személyesítik meg.
Sok jeles mûalkotás készült, mint Michelangelo, Raffaello mûvei.
A könyvnyomtatás feltalálása segíti a gondolati pezsgést.
Jelentõs reneszánsz uralkodó Mátyás király, mind az építészet, mind a mûvészet, könyvnyomtatás támogatása terén.
A korszak érdekes eredményei közé tartozik a botanikus kertek létesítése. 1965, 1971.
Reneszánsz Konferencia Budapesten 1965. Események 60 fill.
reneszánsz faragvány Budáról 1987. Bélyegnap 2,-Ft
Reneszánsz Év 2008 Bélyegnap sor és blokk.

Medvetalp kaktusz
1965. Események 60 fill
1987. Bélyegnap 2,-Ft
Botanikus kert 1965. 80 fill. / 1971. 2,-Ft

reverenda
vestis talaris.tiszteletre méltó. A papi ruha neve. Általában földig érõ.

régészet
Általában a letünt idõk emlékeinek a kutatása.

A bibliai régészet a Szentírás szövegeit pontosítja.
Minta: 1978. Pannóniai mozaikok, 1989. Történelmi emlékhelyek 3.- Ft.,
2010. Pécs Belföld ív

rézkarc,
maratott rézlemezzel készült kép.
Ma a nyomdaipar egyik technológiája.
Válogatás: 1950 Repülõ; 1952. Szabadsághõseink 60 fill.

Rhodos
Kr. e. 146-tól római uralom alá került sziget.
Pál apostol utazásai során érinti. ApCsel. 21,1.
1310-1523 között a Máltai Lovagrend birtoka.
A rhodoszi kolosszust Heliosz, Napisten tiszteletére állították.
1980 Az ókori világ hét csodája 3.- Ft.

rimon
gránátalma díszítés a Tórakoronán. 1984 Zsidó mûvészet 1,- Ft.

Rocca Michele (1670-1751)
festõ. Sámson és Delila 1970. Festmények 40 fill.

románkori építészet
XI. sz.-ban keletkezett stílus. Ornamentikája a félkörív. Magyar építészeti sajátosság a kereszthajó folytatása a tornyok aljáig. Minta: Ják 2005. Párhuzamok 110,-Ft.

romok
Középkori mûvészetben a letûnt pogány világot jelképezi a képek hátterében.Háromkirályok hódolata 1973. Magyar festõk 1,-Ft.

rosetta
stilizált rózsa a mûvészetekben. Minta: bélyeg keretdíszben
1871 Kõ és réznyomatos, 1921 Koronás Madonna.

rossz
gonosz. Bibliában hiányt jelent fizikai, lelki, erkölcsi téren.
Köznapi értelemben értékítélet jelentése is van.
Rossz tanács. A molnár, a fia meg a szamár 1960. Mese 40 fill.

rothadás
korhadás. Az élõ szervezet felbomlása.
ÓSZ. fizikai értelemben Jb. 41,19.
Mókus korhadó ágon 1995. Természetvédelem 14,- Ft.

rovarok
Az ízeltlábúak törzsének egyik osztálya. Leggazdagabb állatvilág csoport. Közülük a hangya és a méh a szorgalom jelképe.
Bibliában említettek. sáska, tücsök, moly,pillangó,légy,bolha, méh, hangya, skorpió, pók, darázs,
/lódarázs/ szúnyog, hernyó, tetű, bogarak.
Válogatás: rovarok 1954, 2014.

róka
ÓSZ. Neh. 4,3. Ez. 13,4.
ÚSZ. Krisztus Heródest mondja rókának. Mt. 8,20.
Minta: 1953. Erdei állatok 70 fill.

Rókus, Szt. (XIV. szd.),
a pestis szentek egyike. Ünn: aug. 16.
Fiatalon szétosztotta vagyonát a szegények között
Zarándokútra indult. Útközben pestises betegeket ápolt.
Tiszteletét betegápoló társulatok terjesztették.
Szobra felkerült a budavári Szetháromság oszlopra,
a pécsi pestis (Szentháromság) oszlopra,
az ívelt párkánynál. Zarándok öltözetben ábrázolják.
Lábánál kutya, kenyérrel a szájában.
2009. Pécs promóciós ívsorban. 2010. Belföld.

Róma,
a Római Birodalom fõvárosa. Kr. e. 753-ban alapítja Romulus. Szent Péter apostol a római püspökség megalapításával az Egyház központjává tette. Védõszentjei Péter és Pál apostolok.
Jelenleg a pápák székhelye a Vatikánváros kerület.
VII.szd. a zarándoklatok kezdete. Híres úticél a Colosseum.

Látkép 1985. ITÁLIA 5,-Ft szelvényes
2007. Nemzeti Galéria blokk 150,-Ft
2014. Szentté avatás blokk
 
Róma név:

1960. Olimpia sor és blokk
1966. Labdarugó 60 fill.
1966. Repülõ 5,-Ft
1979. Olimpiai városok 60 fill.
1985. ITALIA 5,- Ft., szelvényes
1987. Bélyegkiállítás blokk 5,-Ft
1993. Európa nagy útjai blokk
2000. Emberjogi Egyezmény 50,-Ft
2003. Repüléstörténet 160,-Ft
2007. Nemzeti Galéria blokk 150,-Ft
2010. Olimpiatörténet blokk
2014. Szentté avatás blokk

Olimpia
1960.  2+1,-Ft
1985. ITÁLIA 5,-Ft
2007. Nemzeti Galéria 150,-Ft
blokk részlet

II.Rákóczi F.
1943. 8 fill.
II. Rákóczi Ferenc
2002.  Kulturális örökség 40,-Ft

1955. Közlekedés 60 fill.
2010. Pécs, belföl
református

Regensburg
1985 Hidak 8,- Ft

1927 Repülõ 40 fill.
1979 Festmények 5,- Ft
reggel

Regnum Marianum
1951. Sztálin 1,-Ft.
remete
1991. Mária kegyhelyek
1991. 12,-Ft
1970 Festmények 1,- Ft
1970 Festmények 4,- Ft
remete

remény
1986. Bélyegnap blokk.

2010. Pécs Belföld ív
Történelmi emlékhelyek
1989. 
3,-Ft
régészet

         1950. Repülõ 20 fillér        
Szabadsághõseink
1952. 60 fill
rézkarc

Rhodos
Az ókori világ hét csodája
1980.
3,- Ft
románkori építészet
2000. Templomok 30,-Ft

romok
1973. Magyar festõk 1,-Ft.
rosetta
1921. Koronás Madonna

rossz
1960. Mese 40 fill.
rothadás
Természetvédelem
1995.  14,-Ft

róka
1953. Erdei állatok 70 fill.

2009. Pécs, prom. ívsor,
2010. Belföld
Szent Rókus

római iskola
magyar mûvészeti irányzat az 1930-as években. Ösztöndíjjal Rómában képzett mûvészek, köztük Kontuly Béla, Molnár C. Pál, Pátzay Pál, Sztehlo Lili, Feszty Masa

római katolikus, katolikus
a római püspököt pápának - Krisztus földi helyettesítõjének - elismerõ vallás, Egyház, hívõ vagy közösség.
Rövidítésben r. k. "R.K. templom" 1987 Gyöngyöspata 4.- Ft. szelvényen

Római katonák
1980 Úrkoporsó 1.- Ft. III, X, XI stáció képeken 2014 Keresztút kisív.

Róth Miksa /1865 - 1944/
Üvegfestményének eredetije a Róth Miksa Múzeumban található Budapesten 1999 Karácsony 32.- Ft.
Szeged. Fogadalmi templom szentély üvegablakait készíti.


rózsa

 • sok alakváltozatot felmutató, vadon élõ és termesztett növény. Irán területén õshonos. Vadon élõ fajtái ötszirmúak.
  Szentendrei
  rózsa 1958 Virág 3,- Ft.
  Vadrózsa és rózsabogár 1980 Virágok 2,- Ft.
  Termesztett, tömött virágú fajták. Válogatás: 1982. Rózsák.
 • Szépségük alapján más virágokat is mondanak rózsának. Válogatás: Bazsarózsa 1950. Virágok 30 fill.
  Mályvarózsa 1961. Gyógynövények 1,-Ft.
  Tündérrózsa 1971. Botanikus kert 2 Ft.
 • Az ókori Rómában külön ünnepe volt Rosalia néven. A május hónap rózsa jelképe is ekkortól ered.
  1960, 1961. Május 1.
 • ÓSZ. Bölcsesség képe ill. örvendezés jele.
  Sir. 24,18 / 39,17. Bölcs. 2,8.
 • Az Egyház kezdetben vonakodott a rózsát jelképei közé venni, az erõs pogány kötõdések miatt.
  A VI.szd-tól mutatható ki a kolostorkerti termesztésük. Az elsõ évezred után növekszik a jelentõsége.
 • A XI.szd-tól küldenek a pápák arany rózsát tiszteletük jeléül.
 • Megjelennek a rózsaablak, rosetta díszítõ elemek, a népmûvészetben a rózsa minták.
 • A lorettói litániába bekerül a Mária, Titkos értelmû rózsa invokáció. Elterjed a rózsafüzér imádság. Mária méltóságát a Rózsák rózsája elnevezéssel illetik.
  Madonna rózsával 1983 Karácsony 1,- Ft.
 • A szentek közül Árpádházi Szent Erzsébet egyik attributuma. 1938. Eucharisztikus blokk 32 fill.
 • Egyfajta titokzatosság is övezi. Erre utal a híres sárospataki sub rosa terem elnevezés.
  A termet díszítõ rózsák címerben 1990. Ifjúságért 8,-Ft.
 • Krisztusrózsa ~hunyor
rózsa a népmûvészetben
körbe irható hímzésminták, általában a hímzett virágok neve rózsa. Az elnevezés eredhet a Mária Titkos Értelmû rózsa invokációból.
1953, 1963. Népviseletek; 1994,1995,1996. Népmûvészet
1990. Ifjúságért 8,- Ft
1958. Virágok 3,-Ft
1983. Karácsony 1,-Ft
1950. Virágok 30 fill.
rózsa

1969. Dunakanyar 3,-Ft
2000. Vallástörténet 120,-Ft
rózsaablak

rózsaablak
bejárat fölötti kerek ablak. Esztergom 1969 Dunakanyar 3,- Ft. Zsinagóga rózsaablak 2000 Vallástörténet 120,- Ft.

rózsafűzér
igen elterjedt imádkozási forma. Egy Miatyánk és 10 Üdvözlégy elmondása egy tized. 5 tized alkot egy teljes fûzért.
Ehhez a számoláshoz készült, szemeket tartalmazó, láncot is rózsafûzérnek nevezzük.
Az elnevezés Szent Domonkostól ered, aki rózsakoszorúnak mondta.
Szent István korában még nem volt rózsafûzér, így helytelen a királyt gyászoló szerzeteseket rózsafûzérrel ábrázolni.
1938 Szent István blokk 50 fill.
Rózsafûzér Szent Margit kezében 1992 szelvényes 15,- Ft.
A címert keretezi. 1991. Máltai Lovagrend 12,-Ft.

rózsafûzér
Máltai Lovagrend
1991. 12,-Ft
Rózsafûzér Királynõje
1974. Városok 8,-Ft

Rózsafűzér Királynõje
Olvasós Boldogasszony, Gyõzedelmes Boldogasszony. Ünn.: okt.7.
A lepantói gyõzelem emlékére V.Pius pápa rendelte el az ünnepet.
Vác
, fehérek temploma 1974. Városok 8,- Ft.

rubin
piros drágakõ.görög kalkédon. Mennyei Jeruzsálem alapjának harmadik drágaköve.

ruházat,
bibliai idézetek alapján anyagai: állati bõr, szõr, gyapjú, pamut, len.
Átvitt értelemben, az Úr megmarad, de a föld és levegõ elavulnak, mint a köntös Zsolt. 102,27.