O

Obeliszk, görög,obelosz, kőoszlop

Magas, karcsú, fölfelé vékonyodó, piramis csúcsban végződő kőoszlop. Egyetlen darabból faragták. Magassága 10-30 m. között váltakozik. Napisten tiszteletére emelték. Óriási napórának használhatták. Egyiptomból Kr.e. 2300-tól kimutatható.

A Szent Péter téri obeliszk Heliopoliszból származik. 25 és félméter magas. Caligula császár hozatta. 1586-ban, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, helyezték a térre, a pogányság feletti győzelem emlékére. 2014 Szentté avatás blokk.

ok, latin causa,
az, ami valaminek a létét eredményezi.
Szűz Mária fejénél ívelő arany szalag felírata: "Causa nostrae laetitia
e".
"Örömünk oka" 2012 Karácsony 130.- Ft.

oklevél diploma.

 • Meghatározott formák között kiállított, jogi tartalmú irat. Jellemzője a pecsét.
 • Ünnepélyes, ha függő pecséttel ellátott,1972 Aranybulla blokk
 • zárt, ha összehajtva lett lepecsételve,
 • nyílt (pátens), ha a szöveg alatt található. Első hiteles oklevelünk a tihanyi alapítólevél. 1980. 1,-Ft.

október, X. vagy 10. a számjelölése. Mindenszentek hava.
Ferenczy Károly: Október. 1967. Festmények 1,50 Ft.


olaj

 • olajfa terméséből préselik. Kultikus célra is használják, mint oltár, templom, harang, kehely, szenteléskor.
 • A kevésbé finom olajat taposással nyerték. Ezt azután mécsesben elégetve világításra használták. Olajtartó szarvserleg 1987 Mátyás Kálvária blokk
 • szimbólumként: égő mécsest óvó ápolónő jelentheti az élet védelmét. 1944. Vöröskereszt 50 fill.

olajág
békejelkép, Noé történetéből eredően. Válogatás: Galamb olajággal 1939. PAX-TING 20 fill. 1947. Béke 60 fill.

Olaszország
Több kis államból 1870-ben alakult, ilyen volt Toscana. Első bélyege reprodukcióban 1976 ITALIA szelvényes.
Rómába, az Egyházi Állam fővárosába, 1870-ben vonultak be a Garibaldi által vezetett csapatok. A főváros Róma lett. Az Egyházi Állam /Pápai Állam/ Róma Vatikán városrészére zsugorodott.

Oláh György bélyegtervező.
Válogatás: 1986 Humanitás 4,-Ft; 1992 Wallenberg 15,-Ft

Oláh Miklós (1493-1568)
esztergomi bíboros prímás érsek.
Pásztorbot
ja és neve 1987 Mátyás kálvária blokkszegély

Olimpia
ókori görög város, két körzete volt. A szent ligetben állt a Zeusz templom, benne a Pheidiász készítette Zeusz szobor.
1980. Az ókori világ 7 csodája 1,-Ft
A ligeten kívül volt a stadion. Korabeli sportolók 2004. Athén.
Az újkori olimpiák névadója.

oltár
latin altare, magasított hely. általában áldozat bemutatására szolgál. Táltos az oltárnál 1997 Feszti-körkép 24,- Ft.
ÚSZ. asztalnak tekinti az oltárt 1Kor. 11, 20.

oltárfelszerelés
hagyományosan tabernákulum, kereszt, gyertyatartó, virág, terítő. Fatörzs aljában képzett tabernákulum, ajtaján oltárkereszt, terítő, két angyalszobor gyertyatartóval.
1987 Gyöngyöspata Jessze oltár 4,- Ft.
Gyertyatartó 1977 Bélyegnap;
Oltárkereszt blokkon. 2005 Szent István bazilika,
2006 Esztergom, 2007 Szent Imre,

Oltáriszentség
görög Eucharisztia. ünn.: Úrnapja. Húsvét után 60. nap.
Szimbóluma a kehely a Karoling-kor óta,
kehely
és kalász a középkortól,
XII. sz-tól lehet maga a Szentostya.
Kehely és IHS feliratú Szentostya
1938. Eucharisztikus Kongresszus 20 fill.

oltárkép
akinek a tiszteletére épült a templom, annak a képe az oltárra került. Ezért nevezik a szenttéavatást másképpen oltárra emelésnek.
Idővel mellékoltárak is szentelésre kerültek.
Gyöngyöspata, Mária születése oltárkép
1987 Jessze oltár 4,- Ft;
Székesfehérvár
, főoltárkép részlet 1993. Karácsony 10,- Ft;

Bakócz kápolna
oltárképe1991. Máriakegyhelyek 20,- Ft

Olvasós Boldogasszony Rózsafűzér Királynője .

olvasztókemence
ÓSZ. említ fémnyerésre használt olvasztót. Iz. 1, 25.
Ontja a füstöt 1M. 19, 28.
Mai kohó. Minta: Diósgyőr 1953 Épületek 70 fill.


omega, alfa és omega

oratorium

 • imádkozó hely. A kápolna is ide tartozik.
  Aszófő Kiliántelep Szent Antal kápolna
  1955.Közlekedés 40 fill.
 • zenei műfaj. Eredete a Sante Rapprezentacione, színjátszás.

Orbán pápák
I. Orbán, szent. (222-230). Ünnepe:május 25.

 • Elrendeli a kelyheket aranyból készítsék.
  Harangvirág kehely 1970 Ötvösség 4.- Ft.
 • A kedvező időjárás patrónusa. Csongrád. Szobra ornátusban, mitrával, baljában pásztorbot, jobbját áldásra emeli. 2005. Borvidékek 140,-Ft.
  II. Orbán, boldog (1088-1099). Ünnepe: július 29.
  Jóváhagyta az Úrangyala imádságot. 1095-ben meghirdeti az I.keresztes hadjáratot. Előírta a keresztesek számára, hogy jobb válluknál fehér keresztet viseljenek.
  Hunyadi János fehér kereszttel 1943. Hadvezérek 4 fill.
  IV. Orbán 1261-64. Ő vezeti be a húsvét után 60. napra az Úrnapja ünnepet. Úrmutató 1987 Mátyás kálvária blokkszegély.
  V. Orbán, boldog (1362-70).bencés, Ünnepe: dec. 19.
  A pécsi egyetem alapítást megerősíti 1367. szept.1-ével.
  Általában is szorgalmazta az egyetemalapításokat.

  VIII. Orbán 1623-44. Alatta volt a Galilei per. A harmincéves háború ügyeiben Pázmány Péterrel tárgyal.
oklevél
1980. 1,-Ft
október
Festmények
1967.  1,50 Ft

olaj
1944. Vöröskereszt 50 fill.
olajág
1939. PAX-TING 20 fill.

olajág
1947. Béke 60 fill.
Oláh György
1986 Humanitás 4,-Ft

1980. Zeusz szobor 1,-Ft
2004. Athén 130,-Ft
Olimpia

oltárfelszerelés
1977.  2,-Ft
Oltáriszentség
Eucharisztikus Kongresszus
1938. 20 fill.

1993. Karácsony 10,-Ft
Máriakegyhelyek
1991. 20,-Ft
oltárkép

omega
Templom
1939. 50 fill.
oratórium
1955.Közlekedés 40 fill.

2005. Borvidékek 140,-Ft
Hadvezérek
1943. 4 fill.
Orbán pápák

1973. Festmény 2,50 Ft
1985. Zeneszerzők 2,- Ft
orgona

orgona

 • a liturgia klasszikus hangszere. Kr.e. 170-ből már kimutatható.
  Első ízben Vitalianus pápa szabályozta a liturgikus orgona muzsikát.
  Zenélő angyal orgonával 1973. Festmény 2,50 Ft;
  Orgona és puttó 1975. Albert Schweitzer 6,- Ft;
  Violinkulcs és orgona 1975. Liszt Ferenc Főiskola 1,- Ft;
  Bach és orgona 1985. Zeneszerzők 2,- Ft
 • Kedvelt virág. 1964 Bélyegnap 2.- Ft.

Orlai Petrics Soma
festő. Milton 1967 AMPHILEX blokk

ornátus
a püspökök ünnepi liturgikus öltözéke. Domborművön II. János Pál pápa és magyar püspökök
1982 Vatikáni Kápolna ívsor

oroszlán

 • bibliai időben sok oroszlán volt Palesztina környékén. ÓSZ. így többször említi a tulajdonságait, és a velük kapcsolatos történetek sorával találkozunk.Minta:1997. Afrika állatai 27,- Ft.
 • Képes értelemben jó és rossz tulajdonságokat érzékeltetnek: erő, hatalom, ellenség, életveszedelem jelképe lehet. Szent István oroszlános trónon: 1938. 4 / 20 fill.; 1938 blokk 16 fill.; Szent István portré oroszlánnal 1970, 3.- Ft.
 • ÚSZ. a Sátán ordító oroszlán 1Pét. 5, 8.
 • ~Márk evangélista attributuma.


 • 1938. 4 fill.
  1975. Visegrád 2,-Ft
  Afrika állatai
  1997. 27,- Ft
  Halley üstökös
  1986. 4,- Ft
  Oroszlán csillagjegy
  2005.  50,-Ft

 • csillagkép. A csillagvallások egyik fontos zodiákus jegye. .2005. Állatöv 50,-Ft
  Szűz és oroszlán csillagkép 1986. Halley üstökös-ASTRON űrszonda 4,- Ft.
 • nevekben: Leonardo, Leonov, Weiner Leo, Szilárd Leo, Lev Tolsztoj, Panteleon, Pentele, "igazi oroszlán".
 • az egyik legelterjedtebb címerjelvény. Válogatás:
  állami címerben:
  Belgium 1958 Brüsszel 1,40 Ft;


  Megyecímerben:

  Békés megye, / Pest megye kétfarkú oroszlán 1997. 27,- / 27,- Ft.

  Családcímerben
  :
  árpádházi sávos családi címer, amit Imre király vezetett be, lépegető oroszlánokkal. Válogatás:
  Esztergomi Bazilika felett 1939. Templom 40 fill. 1943. 50 fill.
  Oroszlán a Hunyadiak címerében. Válogatás: 1975. Visegrád blokk;
  C
  ímertartó
  oroszlán
  :
  Budapest címere 1938 Orbék blokkszegély; 1997.  27,- Ft. Csongrád megye címere 1997 27,- Ft.
  Magyar címert tartó Lánchíd oroszlán 1946 Bélyegjubileum;
  Toscana címerét tartó oroszlán 1976 ITALIA 5,-Ft, szelvényes.
  Lépegető oroszlános címer címertartó oroszlánnal:
  1972. Székesfehérvár 60 fill.; 1972 Aranybulla blokk
  Bélyegjubileum
  1946. 2 millió Pengő
  Csongrád megye címere
  1997 27,- Ft
  Pest megye címere
  1997 27,- Ft
  Székesfehérvár
  1972. 60 fill.
  1972 Aranybulla blokk
  1976 ITALIA 5,-Ft

orsolyita rend
Szent Orsolya(+Köln, 304) ünnepe: okt. 21, vértanú szűzről nevezte el társulatát Merici Szent Angéla. Leánynevelő rendje 1535-ben alakult. Magyarországon első házuk 1676-ban Pozsonyban nyílik meg.
A harmadik Győrben 1726-ban,
míg a negyedik Sopronban, az 1747. évben.
Szeplőtelen Fogantatás templomuk, Sopron 2010. Bélyegnap 80,-Ft
Szent Anna iskolakápolnájuk, Győr 2010. Karácsony 80,- / 105,- Ft

orsó
fonóeszköz Péld.31,19
Ma már gépi orsózás történik1950.Terv 20 fill.

ország zászlaja
A koronázási jelvények közé számított a Szűz Máriás zászló. Nyele Kis Károly koronázásakor eltört. Mohácsnál tűnt el.

Jelenleg Millenniumi országzászló készült. Fehér alapon egyesített, Szent Koronás címerrel
2000 Magyar Millennium 40,- Ft / 34,- Ft / 2001. 36,- Ft

orsó
1950. Terv 20 fill.
Orsolyita rend
2010. Bélyegnap 80,-Ft

ország zászlaja
Magyar Millennium
2000. 34,- Ft
országalma
Megyecímerek
1997. 27,- Ft

országalma

 • latin keresztes országalma. A koronázási paláston Szent István latinkeresztes országalmát tart kezében.
  Szent István kezében:
  1938 Szent István 4 / 20 / 32 / 50 fill.; 1938 Orbék blokk; 1938 Szent István blokk; 1939 20 fill.; 1941 24 fill. 1986 Arcképcsarnok 2,- Ft; 1990. Címer 8,-Ft; 2011. Alkotmány blokk; 2011. Balatonfüred blokkszegélyen.
  1993 Bélyegnap 17,- Ft; 1996 Európa 24,- Ft; 2000 Bélyegnap 28,- Ft; 2000. Millennium blokk.
  Nagy Lajos: 1942 Királyok 30 fill.
  Szent László: 1940 Kelet 10 fill.; 1979 Pénzek 3,- Ft.
  Károly Róbert és Zsigmond királyok: 1988. Arcképcsarnok 2,- / 6,- Ft
  Mátyás király: 1990 Arcképcsarnok 5,- Ft.
  Kis Jézus kék színű országalmával: Esztergom 1975 Ikonok 1,- Ft.

  Patrona Hungariae bélyegeken:
  1938. 40 fill.; 1939 25 fill.; 1941 80 fill.
  Pest megye címerében:
  Kétfarkú oroszlán országalmát tart: 1997. Megyecímerek 27,- Ft
  1941. Szt István 24 fill.
  1941. Szt István 24 fill.
  1940. Szt László 10 fill.
  190. Címer 8,-Ft
  részlet
  1942. Nagy Lajos 30 fill. (+30 fill.)
  1979. Nagy Lajos garasa 3.-Ft
  Történelmi arcképcsarnok
  1988. Károly Róbert 2.-Ft
  Történelmi arcképcsarnok
  1988. Zsigmond 6-Ft
  Történelmi arcképcsarnok
  1990. Mátyás király 5.-Ft
  Patrona Hungariae
  1941. 80 fill.
  1975. Ikonok 1,- Ft

 • kettőskeresztes országalma
Patrona Hungariae bélyegeken:
1921 Koronás Madonna 1980. Bélyegmúzeum 1,- Ft; 2005. Idegenforgalom szelvényes ív 100,- Ft;
1932 Nagy Madonna; 1993 Bélyegnap blokk. 1926 Keskeny Madonna; 1943 Hadvezérek 18 / 24 fill.
A koronázási jelvények között:
1926. Forgalmi sor; Mátyás templom felett 1939 30 fill. 1943. 80 fill.; 1978. Koronázási jelvények blokk

Szent István:
2009. Pécsi püspökség 100,-Ft
1926. 2 fillér
1943 Hadvezérek 18 fill.
1943.Mátyás templom 80 fill.
1978. Koronázási jelvények blokk
Koronás Madonna
1921. 50 Korona
Keskeny Madonna
1926. 1 Pengő
Nagy Madonna
1932. 1 Pengő
2009. Pécsi püspökség 100,-Ft

ortodoxia, görögkeleti

orvos
ÓSZ. eleinte a papok látták el az orvosi teendőket. A betegséget Isten büntetésének tartották.
ÚSZ. Jézus a betegség szükségszerűségét kétségbe vonta
Jn. 9, 3. Bár betegeket gyógyított, senki sem nevezte orvosnak.
Önálló tevékenységnek számít. Minta:
1987 Orvosok. A sorozat kapta a
La Philatelie Francais 1988 Europe Grand Prix elismerést.

ostrom
erődített hely erőszakos megvívása. Válogatás: Székesfehérvár 1490-es ostroma 1990 Pro Filatelia blokk szegélyen

ostya (oltárkenyér)
csak tiszta búzalisztből készülhet. Sándor pápa rendekezése szerint. Az áldozat liturgiájában az eucharisztikus imádság által válik eucharisztiává.
Alakja kör alakú. Préseléssel történő készítése során szimbolikus jeleket is helyezhetnek el rajta. Ostya IHS szimbólummal
1938 Eucharisztikus Kongresszus 20 fill.

Osváth, Oszvald szent, (605-642)
North Umbria királya. ünnepe: augusztus 5.
Címerekben, a holló a csőrében gyűrűvel legendájára utal. Válogatás: 1972 BELGICA blokk.
Hunyadi család címerében 1940 Mátyás 6 fill.

ostrom
1990. Pro Filatelia
blokk szegély
Osváth
1940 Mátyás 6 fill.

oszlop

 • Korábban a Szentháromság szobrokat pestis oszlopnak is nevezték.
 • ÓSZ. ritka épületelem. Hellén hatásra épülnek oszlopcsarnokok.
  Efezus, Halikarnasszosz 1980. Ókori világ 7 csodája 60 fill. / 2,-Ft; 1939. Esztergom 40 fill.
 • ÚSZ. Képes értelemben az apostolok oszlopok az egyházban Gal. 2, 9. "A győztest oszloppá emelem Isten templomában!" Jel. 3, 12.
 • Építészetben dísz, festészetben szimbólum.
  Válogatás: Falikutak 1975 Visegrád. 1972 Janus Pannonius 1,-Ft

  Szent Sebestyén a múltat jelképező oszlopok közt áll vértanúságakor. 1970 Festmények 5,- Ft.
 • Sötét oszlopcsarnok jelképezi az Ószövetséget, amely átmegy egy világos csarnokba Jézus Krisztus születése festményen 1979 Dürer 3,- Ft;
 • Gabriel arkangyal oszlop
  1992. Magyarok Világszövetsége 15,-Ft.
 • Mária oszlop 2010. Sopron 105,-Ft
 • Állhatatosság erényalakja oszlopot tart. 2006. Bélyegnap 52,-Ft.
Magyarok
III. Világkongresszusa
1992. 15,-Ft
1970 Festmények 5,- Ft
1939. Esztergom 40 fill.
Janus Pannonius
1972. 1,- Ft
1980. Ókori világ 7 csodája
Epheszosz 60 fill. / Halikarnasszosz 2,-Ft
2010. Sopron 105,-Ft

Ó

ó
elmúlt, régebben keletkezett. ókor, Óbuda, Ószövetség.

Óbuda
monostorát Szent István és Boldog Gizella alapítja 1971 Képes Krónika 2,50 Ft.
1872-től Budapest része.
Péter és Pál
templom, zsinagóga és címer, címerjelvénye liliom, a pajzs Szent Koronával rangosított
1972 Óbuda, Buda és Pest egyesítése 1,- Ft / Mai Budapest címerrel 1,- Ft párban nyomták.

A gróf Zichy család 1702-ben hozott Máriacellből egy kegyszobor-másolatot, ez ún. brandeum volt, azaz az eredeti Mária-kegyszoborhoz hozzáérintett alkotás. Az óbudai Zichy-kastély mellé kápolnát építettek a brandeum részére, amely csakhamar kedvelt búcsújáróhely lett Kiscell néven. A kastély mellett egy trinitárius kolostor építését is támogatták. 1760-tól ők gondozták a kegyszobrot. 1784-ben II. József császár feloszlatta a trinitárius rendet.
Ezidőtől fogva a kegyszobor a mai óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templom egyik mellékoltárán van.
2004. Mariazell blokk 100,- Ft

1971. Képes Krónika 2,50Ft
2004. blokk
alsó bélyege
1972 Óbuda, Buda és Pest egyesítése 1,- Ft

 

ólom

 • ÓSZ. Tiruszból hozták be Ez. 27, 12. Képletesen:
  "az ellenség lemerül a mélybe, mint az ólom"
  2M. 15, 10.
 • Krisztust ólomnehezékes korbáccsal kínozták.
 • A könyvnyomtatás ólomötvözetű betűket, kliséket használ.
  1973. 500 éves a magyar könyvnyomtatás 3,-Ft.

Ónodi országgyűlés, 1707. Az országgyűlés kezdeti időszakát eluralta az egyre fokozódó háborús károk és terhek elleni fellépés. Megoldást egy előnyös békekötésben láttak. A javaslat legerőteljesebb képviselői a Túróc megyei követek voltak. A nemesi sérelmekről kirobbant vitában megölték Rakovszky Menyhértet, Okolicsányi Kristófot megsebesítették. A francia király - később üresnek bizonyuló - ígérgetéseiben bízva, Bercsényi Miklós ajánlására kimondták a Habsburg ház trónfosztását.
Than Mór festménye 1976. Rákóczi 1,- Ft

óra

 • Időmérés egysége, görög-latin hóra
 • ÚSZ. csak a nappalt jelölték 12 órával. A rómaiak már éjféltől éjfélig osztották a napot. Innen ered a 2x12 óra beosztás.
 • Képletesen. Jézus használja az "én órám" kifejezést Jn. 2, 4.
  Ezen a kereszthalálát értette.
 • időmérés eszköze, latin horologium.
 • Közel-Keleten kezdtek nap-, víz-, homokórákat készíteni.
  1400 körül kezdtek a kerekes órák egyre pontosabbá válni.
  Verancsics Fausztus találmányai hozzájárultak a gyors elterjedéshez.Minta:
  Toronyóra Szentendre 1980 Városok 4,- Ft.
  Asztali óra 1990 Régi órák.
  Zsebóra számlapjára festett Jézus születése jelenet
  2000 Karácsony 34,- Ft

óriások
görög gigantész. Eredetüket a titánok nemzetségéből magyarázták. Sok nép folklórjában szerepelnek.
Titán széttolja a Vaskapu szikláit. 1941. Széchenyi 40 fill.
ÓSZ. Sámsont is óriásnak tartották. 1970 Festmények 40 fill.
A szentek történetében Szent Kristófot jellemzik óriásként.
1993 Idősek éve 17,- Ft

ólom
1973. 500 éves a magyar könyvnyomtatás 3,-Ft.

Ónodi országgyűlés
1976. Rákóczi 1,- Ft

1990 Régi magyar órák 5,-Ft
óra

óriások
1941. Széchenyi 40 fill.

Ószövetség, Ótestamentum
a Krisztus esemény előtti idő kánoni könyvei. ÚSZ. szóhasználatában az írások. Három nagy csoportra oszlik: Tóra, a törvény (Mózes öt könyve), Próféták, Írások - szűkítetten a történeti könyvek.
A könyvek: Teremtés (Ter-1M), Kivonulás (Kiv-2M), Leviták (Lev-3M), Számok (Szám-4M), Második Törvénykönyv (MTörv-5M),
Józsue (Józs), Bírák (Bír), Ruth (Rut), 1Sámuel (1Sám), 2Sámuel (2Sám), 1Királyok (1Kir), 2 Királyok (2Kir), 1Krónikák (1Krón), 2Krónikák (2Krón),
Ezdrás (Ezd), Nehémiás (Neh), Tóbiás (Tób), Judit (Jud), Eszter (Eszt), Jób (Jób), 1Makkabeus (1Mak), 2Makkabeus (2Mak),
Zsoltárok (Zsolt), Példabeszédek (Péld), Prédikátor (Préd), énekek éneke (én), Bölcsesség (Bölcs), Sirák fia (Sir), Izajás (Iz), Jeremiás (Jer), Siralmak (Siral), Ezekiel (Ez), Dániel (Dán), A tizenkét kispróféta.

Ózeás, kispróféta
Koronázói paláston 2000. HUNPHILEX blokk.

Ö

ökör
A Biblia szerint általában nagy értéket képviselő állat.
Húsát ették Mt. 22, 4.

ökör és szamár
Jézus születése képeken a művészek ökör és szamár ábrázolást is alkalmaztak. Az ábrázolás eredete: "Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni!" Iz. 1, 3.
Jézus születése
1973 Festmény blokk;
Betlehemi éjszaka 1994 Karácsony 12.- Ft.
Udvardi Erzsébet Betlehem 2002, 2004 Karácsony

öltözet
"A ruhádra, amit hordasz, ne légy soha büszke" Sir. 11, 4.
Lilaruhás nő 1966 Festmények 3,- Ft

öngyilkosság
az Egyház elítéli. Válogatás: 1980 József Attila 1,- Ft

önmegtagadás

 • valamilyen cél érdekében önként vállalt beszabályozott életmód. Minta: Sportolók 1950 Sport. -
 • Átvitt értelemben "Aki utánam akar jönni tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét és kövessen engem!" Mt.16, 24.;Mk 8, 34.

ördög
héber sátán, görög diabolosz. Nem azonos a démonnal. Bukott angyal, aki káromolja Istent. Szent Mihály taszította le Jel.12,7.
Mephisto, Goethe művében 1948 írók, költők 4 fill.;
Kísértő ördögök Szent Antal mellett 1970 Festmények 4,- Ft

öregek presbiterek.
ÚSZ. Nem azonos a papsággal, hanem életkor.
testületet alkotnak ApCsel 11, 30. Jel. 4, 4.
Minta: Idős ember 1958 Takarékosság 30 fill.

 

ökör és szamár
1973.Festmény blokk

öltözet
1966 Festmények 3,- Ft
öregek
1958 Takarékosság 30 fill.

Örményország
az örmény kereszténség a Kaukázus nyugati részén a legkorábbiak közé tartozik.
Itt találjuk a gyöngyöspatai Jessze oltár kompozíciós párját.

örök élet
ÚSZ. Jézus az örök élet igéit hozta a földre. Művészeti ábrázolásokban ezért terjedt el a dicsfény, a világos szín győzelme a sötét színek felett. Válogatás: Dicsfény: Esztergom, Bakócz kápolna 1991 Kegyhelyek 20,- Ft.
Kompozícióban a világos szín uralomra jutása: Krisztus születése 1979 Dürer 3,- Ft.
Az égő gyertya lehet az örök világosság jelképe: Fenyőág égő gyertyával 2000 Karácsony 28,- Ft

öröm

 • a bibliai írások szerint a lélek gyümölcseinek egyike, felülről való.
  Minta: A bélyeggyűjtés öröme 1995 Bélyegnap blokk
 • Felíratban latin invokáció a loretói litániából. "Örömünk oka": "Causa nostrae laetitiae"
  2012 Karácsony 130.- Ft.

örömhír evangélium

ötvösség
sok liturgikus tárgy az előírások alapján ötvösmunkával készül. Válogatás: Esztergomi Kincstár, kelyhek 1970 Ötvösség;
1987 Mátyás Kálvária blokk. -
A Szent Korona, jogar és országalma szintén ötvösmű.

öv

 • ruha felerősítésére, vagy dísznek is használták
  Minta: övcsatok 1973 Bélyegnap.
 • Átvitt értelemben erényekkel övezzük fel magunkat.

özvegy
ÓSZ. idején özvegyi ruhát viselt. Helyzete bizonytalan volt.
ÚSZ. igyekeztek felkarolni az özvegyeket.
Válogatás: Árpádházi szent Erzsébet is özvegyen maradt.

Ő

őrség
Szent Sírt őrző római katonák az alsó rész mindkét oldalán
1980 Úrkoporsó 1,- Ft

ötvösség
1970 ötvösség

özvegy
1932 Szt.Erzsébet
őrség
1980 úrkoporsó 1,- Ft