N

Nagy Zoltán /1916-1987/ bélyegtervező
1953 Népviselet

Nagyboldogasszony ünnep: aug. 15. Assumptio Beatae Mariae Virginis, Mária Mennybevétele. Az V. sz-tól megült ünnep. Képtipusa az Asszunta.(Asszumpta)
Grigoletto: Mária mennybevétele (Assunta) Főoltárkép 2006. Esztergomi bazilika blokk szegélyen.

Szent István ezen a napon ajánlotta fel az országot a Boldogságos Szűznek. Országfelajánlás: 1938 Szent István 6 / 30 fill. 1938 Szent István blokkban 20 fill. 1938 Szent István pár 20 fill. 1997 Fejér megye címere 27,- Ft.
Templomok:
Budavári Nagyboldogasszony (Koronázó vagy Mátyás templom); Pest Nagyboldogasszony templom;
Pest görögkeleti Nagyboldogasszony templom;
Esztergom Nagyboldogasszony és Szent Adalbert bazilika;
Vác Nagyboldogasszony és Szent Mihály dóm;
Győr, Székesfehérvár, Sopron, Zirc, Kalocsa, Máriabesnyő, Sátoraljaújhely, Mexikó
Harang: Győr és Budavár
Kastélykápolnák: Fertőd; Keszthely

Nagycenk
1986. Széchenyi kastély 5,- Ft. 2001. Kisvasutak 100,- Ft

Nagykarácsony
A zirci ciszterci apátsághoz tartozó Karácsonyszállás 1952-ben vette fel a Nagykarácsony nevet. Az 1936-ban készült templomot Pázmándi István tervezte és Magna Domina Hungarorum, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték.
Az óriási kültéri betlehem készítését Mihályi Miklós plébános kezdeményezte 2001-ben. Ez az ország legnagyobb kültéri betleheme. Nagykarácsony postahivatal az adventi időszakban karácsonyi emlékbélyegzést használ.
Templom és betlehem részlet 2011. Karácsony 90,- Ft.
Nagykarácsony felirat ívszegélyen 2011. Karácsony 90,-/115,- Ft
2014. Ívszegélyfelirat nélkül

Nagymaros
Szent Mihály hegy 1947 Repülő 1,40 Ft. - 1950 Sport 1,- Ft.
- 1966 Bélyegnap. - 2001 Nemzeti Parkok 70,- Ft
2009. Bélyegnap 100,-Ft

Nagypéntek
Krisztus halálának emléknapja. A húsvéti szent három nap második napja. A IV. sz-tól ünnepi rangja van.
1980 Úrkoporsó sorozat. - 1987 Mátyás Kálvária blokk
Húsvét 1994. 2003. 2004.

nagypróféták
ÓSZ. Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel könyveinek neve. Hímzett álló képeik a koronázói paláston 2000. HUNPHILEX blokk.

Nagyszombat
Neve a IV. Béla király által szombatra tett vásárnap révén alakult. Tirna a másik neve a várost átszelő patakról. A török idő alatt az esztergomi érsek tartózkodási helye. 1635-ben Pázmány Péter itt alapít egyetemet. 1935 Pázmány;
2000. Millennium blokk 50,- Ft.

Nagyvárad
Első székesegyházát Szent László király Szűz Mária tiszteletére gótikus stílusban építteti.
1971. Képes Krónika 5,- Ft; 2000. Millenium blokkpár 50,- Ft
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség felírat 2014 Magyar szentek blokkszegély
.

Nagyvázsony
Az 1469 előtt épült vár Kinizsi Pálé lett. 1594-ben rövid időre török kézre került. Kinizsi vár 1960 70 fill., fehér és kék papíron.

Nap, égitest

 • Ikonográfiában nyár jelkép. Pusoma Sándor rajza.
  Nekem süt a Nap. 1992. Ifjúságért 10,-Ft.
 • a Föld energiaellátója. Világító 1M. 1, 14. Válogatás: Naptevékenység 1959 Geofizika 1,- Ft.
 • Jelentős a kultúrhatása. Rhodoszi kolosszus, Osaka Naposzlop, Sámson, a Nap fia, Vasárnaphoz rendelt a Nap.
 • Nap szárnyait említi Mal. 3, 20.
  Protuberanciás ábrázolás 1965 Nyugodt nap éve blokk
 • Bekerült a címer jelvények közé.
  Isten a Nap és a Pajzs. Zsolt. 84,12.; a református egyház címerében 1932. Debrecen 32 fill, 1943. 40 fill.
 • Feltűnik a Szent Korona Pantokrátor lemezén.
 • Jézus színe változása. "Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a Nap." Mt. 17,2.
 • Az Úrmutató arany sugarainak jelképi értelme: Krisztus, mint a Nap árasztja szét kegyelmét. 1987. Mátyás kálvária blokkszegély

nap, időszak.

 • Éjszakából és nappalból álló egység.
  2004. EUROPA-Vakáció 160,- Ft
 • Többszöröse a hét, hónap, év. Római Birodalomban kezdték a napot éjféltől éjfélig számolni. ÚSZ. kedvező időnek tartja valaminek az elvégzésére. Jn. 9, 4.
 • Rendezvény nevekben. Válogatás: 1947. Bélyegnap 30 fill.
 • Egyházi jelölése a VII.szd-tól terjedt el. Az évszám mellé az aznapi ünnepet írták. Jelenleg a hónap napjait folyamatosan számozzák, a hét napjai kaptak külön nevet. Minta: 1956. Kapisztrán Szt.János ünnepe, 1956. X.23.,kedd.
1938. Szt.István 30 fill.
1997. Fejér megye 27,-Ft
2006. blokkszegély
Nagyboldogasszony

2011. Karácsony 90,- Ft
2011. ívszegély
Nagykarácsony

1947. Repülő 1,40 Ft
1950 Sport 1,- Ft
1966. Bélyegnap
Nemzeti parkok
2001. 70,- Ft
Nagymaros

Nagymaros
2009. Bélyegnap 100,-Ft
Nagypéntek
2003. Húsvét 32,-Ft

1935. Pázmány 6 fill.
2000. 50,-Ft
Millennium blokk
Nagyszombat

Nagyvárad
Képes Krónika
1971. 5,- Ft
Nagyvázsony
1960. Várak 70 fill.

1965. 10,- Ft
Nyugodt nap éve blokk
1987. Mátyás kálvária blokkszegély
Nap

Napbaöltözött Asszony
"És egy nagy jel tűnik fel az égen, egy aszony, kinek öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején 12 csillagból álló korona." Jel. 12,1.
Máriát napsugaras dicsfény veszi körül. Sopron 2010, 105.- Ft
Celldömölk 1991. Mária kegyhelyek 12,-Ft;
További jelképekkel ebből bontakozott ki mind a Szeplőtelen Fogantatás képtípus, mind a Patrona Hungariae képi ábrázolás. Csillagkorona helyett a Szent Korona került a Szűz Anya fejére.
Napsugaras dicsfényben, lábainál a Holdsarló.
1926. Keskeny Madonna.
Napsugaras Mandorlában 1997. Fejér megye címere 27,-Ft.

 

 Mária kegyhelyek
1991. 12,-Ft
1926. Keskeny Madonna
Napbaöltözött Asszony


nap-éj egyenlőség
A nappal és az éjszaka azonos hosszúságú,
Két időpont. A tavaszi márc. 20-21, az őszi szept. 21-23.
Húsvét vasárnap a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap.

napfogyatkozás
A Földről nézve nappal a Nap egy időre eltűnik, mert a Hold, keringése közben a Föld és a Nap közé kerül, s árnyéka a földfelület egy részén áthalad. 1999. Napfogyatkozás blokk.

napforduló
A nappálya visszafelé fordul.
Nyári forduló jún. 21-22. Keresztelő Szt. János születésének ünnepe. Szent Iván nap.
Téli forduló dec. 21-22. Jézus születésének ünnepe. Karácsony. A pogány " Legyőzhetetlen Nap" ünnep ellensúlyozására. Az árpádházi királyok idején, a magyarok karácsony hetében a "sólymok" ünnepét tartották.

napkeleti bölcsek
magoi. Mt. 2. fejezet szerint mágusok jöttek keleti irányból. Képzett babiloni csillagászok voltak, ez alapján nevezzük őket bölcseknek. Ajándékaik az arany, tömjén és mirha. Csillagjelenség alapján találták meg a gyermek Jézust, ezt a bölcsek csillagának vagy betlehemi csillagnak is nevezik. Képtipus: Háromkirályok

napkultusz
a Napot, mint isteni lényt részesíti kultikus tiszteletben. Kimutathatóan 5-6 ezer éve jelent meg.
Heliosz, a Napisten tiszteletére épült a rhodoszi kolosszus. 1980. Az ókori világ hét csodája 3,-Ft.
Arccal ábrázolt Nap, naposzlopon. 1970. EXPO OSAKA bélyegpár.
ÓSZ. A Nap Isten teremtménye. 1M. 1,16. Kultikus tisztelet nem illeti. 2Kir. 23,11.
Ugyanis a kánaáni népek napkultusza erős hatást gyakorolt, mint a Sámson (Nap fia) név mutatja.
Napkultusz volt az obeliszk állítás eredete.

napló
görög ephemerisz, latin diarium. Napi történések dátummal ellátott leírása. A hagyományos nevelésben fontos szerepet töltött be. Válogatás az ismertebb naplóírók közül:
1991. gróf Széchenyi István, 1967. Kitaibel Pál, 2000. Márai Sándor.


Naprendszer
Nap és a hozzá tartozó égitestek, mint a bolygók holdjaikkal, melyek a Nap körül egyirányban és egysíkban keringenek. Vázlatos ábrázolás 1973. Kopernikusz 3,-Ft, szelvényen.
Egyes bolygókat kultikus tisztelet révén személyesítettek meg. Válogatás: Vénusz, Mars, Jupiter 1977. Viking blokk.

naptár
az év beosztása bizonyos elv alapján. Kezdetben a holdciklushoz igazított hónapokra osztották az évet. Az ÓSZ. idején főleg ilyen jellegű hónap-elnevezésekkel találkozunk. A hónapokat hetekre osztották, amelyekben neve eleinte csak a zárónapnak, a Szombatnak volt. Ezek a holdciklushoz igazított osztások a nap-évre való áttéréskor fennmaradtak. Az évkezdet viszont előbb a tavaszi nap-éj egyenlőség idejére, később a téli napforduló időszakába esett, mint jelenleg is a január.

nád

 • nedves területek közismert növénye. Egyes címletek hátterében nádas 1959. Madarak.
 • Levágott nádból készültek a pásztorhajlékok, cserények. 1968. Hortobágy 2,50 Ft.
 • ÚSZ. Szt.János nem széltől lengetett nád. Lk. 7, 24. Kínzatásakor Jézus fejét náddal verték. Mk. 15,19.
  Gúnyból nádszálat tettek a kezébe, mint királyi pálca eszközét. Mt. 27,29.

Nándorfehérvári diadal
Az európai történelem korhatározó eseménye. A terjeszkedő török birodalom Magyarország megtörése céljából Nándorfehérvárt igyekezett elfoglalni. 1540-ben II. Murad sikertelenül ostromolja. II. Mehmed szultán 1456-ban 70 ezer fős hadsereggel indult a vár bevételére. A Dunát hajóblokáddal lezárták. A várat Szilágyi Mihály és Geszti János védte. Hunyadi János bandériuma és a Kapisztrán János vezette keresztes sereg egyesült erővel indult a várvédők támogatására. Sikerült a hajóblokádot áttörniük.
Korabeli vitorlás 1999 Régi magyar hajók 110,- Ft.
A török számbeli fölénye háromszoros volt. Óriási küzdelemben elfoglalták a török ágyútelepeit, ezáltal végleg sikerült a támadást visszaverni. III. Callixtus pápa a győzelem emlékére elrendeli a déli harangszót, és az Urunk Színeváltozása ünnepet. III. Callixtus és a harangozó Kapisztrán Szt. János 1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft.
Hunyadi , Kapisztrán Szent János és harang. 2000. Millenium blokk 50,-Ft; Hunyadi János Hősök téri szobra
2006. A nándorfehérvári csata 550. évfordulója 120,-Ft.

Nátán
Próféta Dávid és Salamon király idejében. Salamon kónikása.
Koronázói paláston 2000. HUNFILEX blokk.

Názáret héber nasar, virraszt.
Galilea
i város. A kőkorszaktól , Kr.e. III. évezredtől lakott.
Az Angyali üdvözlet színhelye.
Itt élt a Szent Család. A völgykatlan keleti peremén volt az egyetlen forrás, a legrégebbi kút. Neve a XI.szd-tól Mária kútja.
A képen Szűz Mária a kis Jézussal, József víznyerő edénnyel. 1973. Csontváry 60 fill.

Názáreti
Jézus
neve a kortársak között.
"Kit kerestek? A názáreti Jézust." Jn. 18, 4-5.
Az INRI kereszt-feliratban az N betű feloldása nazarenus, názáreti. Jézus követőinek neve a keresztény név megjelenése előtt.

Ap. csel. 24,5. Kiolvasható INRI betűk:
2000. Millénium blokk; 2006. Húsvét 52.- Ft.
Jézus a nyilvános fellépéséig Názáretben lakott.Ehhez az időszakhoz köthetők a Mária kútja, Mária a kis Jézussal és Keresztelő szt. Jánossal ábrázolások.

nemzetközi
latin internationalis. Minta: XXXIV. CONGRESSUS EUCHARISTICUS INTERNATIONALIS 25-29 MAII
1938 bélyeg és blokkszegélyfelirat

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. Az első 1881-ben Lille-ben, a 34. Budapesten volt.

Nepomuki Szent János (1350-1393)
ünn.: május 16. A gyónási titok vértanúja. IV. Vencel végezteti ki. Prágában a Moldva folyóba dobják. Szobra:
Vác, Gombás patak hídján középen 1969 Dunakanyar 40 fill.; Tibolddaróc, középen Nepomuki Szent János tetővel ellátott szobra 2003 Borvidékek 60,- Ft
Templom: 1751-1775 között jezsuita, 1786-ig pálos, 1813 plébániai, 1814-től ciszterci Nagyboldogasszony templom.
2013 Székesfehérvár blokk

nevelés
ÓSZ. törvény átadása, az istenfélelem útja.
A család törekszik erre.
Középkorban a plébániák, szerzetesrendek is végeznek nevelési tevékenységet, tanító rendek alakultak.
Jelenleg nevelési rendszerek fogják át a teendőket.
Válogatás: Szent Gellért oktatja Szent Imrét: 1930 32 fill.;
1938 Szent István 5 / 25 fill. -
Káptalani iskolák 1972 Székesfehérvár 2,- Ft. -
Bencés oktatási központ 1996 Pannonhalma sor és blokk. - Egyetemalapítás: 1935 Pázmány;
Pécsi
egyetem 1967 2,- Ft;
Debreceni kollégium 1938

nevetés
bibliai előfordulás szerint lehet öröm 1M. 21, 6., gúny, Zsolt. 2, 4.. A nevettetés a mai korban szórakoztató műfaj.
1993 Nagy nevettetők

New York
az ENSZ székhelye 1980 ENSZ 40 fill.
Vucsetics
szobor 1962 Leszerelés 1,- Ft

Newton, Isaak (1643-1727)
teológiai író, fizikus. Arcképe 1977 szelvényes bélyeg 3,- Ft

négy
Alkotásokban a jelentős számok közé tartozik.
négytornyú székesegyház. 2009.Pécsi püspökség 100,-Ft
négy fiatornyos kalotaszegi templom. 1940. Erdélyért 32 fill.
négy apostol 1979. Dürer 5,-Ft;
négy erény 2006. Bélyegnap sor.
négy evangélista sarokkép 1975. Ikonok 40 fill.
négy címletes bélyegsor .Válogatás:1969, 1970. Bélyegnap;
négy nagypróféta;
négy elem: föld, tűz, víz, levegő;
négy évszak: tavasz, nyár, ősz,tél;
négy paradicsomi folyó: Tigris, Eufrátesz, Pison, Gihon;
négy nagy nyugati egyházatya;
négy vértanú szűz (virgines capitales).
négy szél; négy égtáj: észak, dél, kelet, nyugat;

Német Lovagrend
A társulatot III.Kelemen pápa 1191-ben hagyja jóvá. Hazánkban is letelepedik. II.Endre kiűzi őket, mert saját felségterületet alkottak. A Torun vidékének elfoglalására törő lovagrendet Kopernikusz kanonok vezetésével verik vissza.
Zsigmond királynak szarvserleget ajándékoztak.
1987. Mátyás kálvária blokk szegély.

nép
bizonyos szempontból egységes csoport, mint zarándok-, városi-, hadi-, asszonynép.
Magyar Népköztársaság felirat 1949. Alkotmány

népek táblája
1M 10. fejezete szerint felsorolt népek Noé három fiától származnak. Ma is folyik népek közti rokonságkutatás.
Finnugor népek családfája 1975 Finnugor kongresszus 1,- Ft
2012, 290.- Ft.

népfelség elve
Miután Isten előtt minden ember egyenlő, igy a hatalmat is a nép kapja. Az elv egyik kidolgozója Suarez jezsuita filozófus.
Táncsics Mihály megfogalmazásában "A nép szava, Isten szava". Köriratban megfogalmazva 1972 Alkotmány 5,- Ft

népviseletek
egyes vidékek jellegzetes öltözetei, tárgyai. Esetenként vallási szimbólum felhasználásával. Minta: 1953, 1963,1995 Népviselet.

1973. Kopernikusz 3,-Ft, szelvényen
Naprendszer

1959. Madarak
1968. Hortobágy 2,50 Ft
nád

Vatikáni kápolna
1982. 2,-Ft
Régi magyar hajók
1999. 110,- Ft
Millenium blokk
2000. 50,-Ft
A nándorfehérvári csata 550. évfordulója
2006. 120,-Ft
Nándorfehérvári diadal

1968. Festmények 60 fill.
1973. Csontváry 60 fill.
Názáret

Millénium blokk részlete 2000. 50,- Ft
2006. Húsvét 52.- Ft
názáreti

nemzetközi
1938. Eucharisztikus blokk

1969. Dunakanyar 40 fill.
2003. Borvidékek 60,-Ft
Nepomuki Szt.János

1930. Szt.Imre 32 fill.
1967 2,- Ft
nevelés

Newton
1977 szelvényes bélyeg 3,- Ft

négy
1000 éves pécsi püspökség 2009. 100,-Ft
Német Lovagrend
1987. Mátyás kálvária blokk szegély

 

 

 

 

 

 


1953. Boldog 1,70 Ft
1995.Buzsák 2,- Ft
népviseletek

Néró az ötödik császár 54-68.
Név nélkül említve Ap.Csel. 25, 11.; Fil 4, 22. A Colosseum az előtte álló Néró kolosszusról kapta a nevét. Az uralkodása alatt kitört egyházüldözésben lett vértanú Péter és Pál apostol.

név latin nomen.
Az ősi primitív felfogás szerint a tárgy vagy személyiség fontos része. Aminek nincs neve, eszerint nem is létezik. Ehhez hasonló megfogalmazás Préd. 6, 4. "Sötétség borítja még a nevét is."
Valamire kimondva tulajdonba adást jelent.
Félelmetessé is válhat a névviselés. Jel. 13, 16-17. "Senki se adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, nevét vagy nevének a számát."
Oltalmat is jelenthet például a segítő szentek hívása. Török elleni harcokban Mária Neve ünnep és templom titulusok kialakulása.
A mai kor gyakorlatában ezek az előzmények keverednek. Tehát van tulajdonság szerinti névadás (Farkas, Oroszlán, Aranka, Zsuzsanna), tulajdonba adás szerinti névadás (szentek nevei: István, Imre, Ferenc, József), védelmet kérő névadás (Mária, Assumpta, Annuntiata, Angelika).


Nightingale, Florence
(1820-1910)
Florence Firenze angol neve, a Nightingale jelentése csalogány. 1883-ban Viktoria királynő a Királyi Vörös Kereszt kitüntetésben részesítette. Arckép és rendjel 1989 Bélyegnap 10,- Ft

Niké
a görög mitológiában a győzelem istennője. Az olimpiai érmeken győzelmi koszorút emelve szerepel.
Válogatás: Olimpiai érmesek sorozatok: 1965 Tokio; 1969; 1973.

Nilus
jelentése A folyó. 6497 km hosszú. Bibliában többször szerepeltetik.
Piramisok háttértérképén 1980 Az ókori világ hét csodája 5,- Ft

nimbusz dicsfény, latin glória.
IV. sz Krisztus, V. századtól angyalok, vértanúk, apostolok,
VI. sz-tól Szűz Mária, VII. sz-tól általában a szentek ábrázolásain.
Helyes színhasználat: Krisztus sárga, (arany);
angyalok világoskék; szeráf vörös; patriarcha, próféta ezüst;
evangélista kék
; általában megengedett a zöld.

Nobel díj
Alfred Nobel feltaláló alapítja. 1901-től ítélik oda évenként. Díjazottak közt van Albert Schweitzer, Henri Dunant, a Vörös Kereszt Társaság.
Magyar Nobel-díjasok 1988, 1991, 1999.

Noé
a név jelentése vitatott. Valószínű nyugalom jelentést hordoz. Monda szerint a szőlőtermesztés meghonosítója.
1990. Borvidékek 8.-Ft
A vízözön hagyomány főalakja. "A galamb este visszatért hozzá, és íme friss olajágat tartott a csőrében." 1M. 8, 11. Ez alapján az olajág és a galamb külön-külön is, de együtt is a béke jelképévé vált. Minta: Galamb olajággal 1939 Pax Ting 20 fill.
A vízözönt bárkájában túlélt Noé ezután szövetséget köt Istennel, ennek a jele a szivárvány. Részletes leírás: 1M. 9. Minta: Szivárvány négyesfogat fölött 1968 Hortobágy 1,- Ft; 2009. Festmény 275,-Ft

Norvégia
zászlóján piros alapon kék latinkereszt.
Európa zászlói
közt.
Amundsen és zászló 1987 Antarktiszkutatás 4,- Ft
1963. Műkorcsolyázó blokk.

Notre Dame
francia, Miasszonyunk, Szűz Mária kedvelt megszólítása.
A templomok elnevezésében is így illetik Szűz Máriát.
Párizsi
Notre Dame, Strasbourgi Notre Dame.


ÓSZ. a férfi segítőtársa 1M. 2, 21. Korlátozott jogú.
ÚSZ. a kultuszban kisebb mértékben vehet részt. 1Pét. 3, 1-6. Minta: 1975 Nők nemzetközi éve 1,- Ft
A keresztútnál levő nőket vigasztalja Jézus.
VIII stáció 2014 Keresztút kisív.

nőszirom, irisz.
A középkori művészet kedvelt virága. Hétfájdalmú Szűz képeken Simeon jövendölését szimbolizálja. "A Te lelkedet is tőr járja át!" Lk.2,35 Kard formájú levelét értelmezték tőrnek.
Minta 1961 Gyógynövények 40 fill.

Numeri
Számok könyve. Mózes negyedik könyve, 4M.

Nightingale
1989.Bélyegnap 10,- Ft
Niké
1969. blokkrészlet

Szent-Györgyi Albert
1988. 32,-Ft
Wigner Jenő
1999. 32,-Ft
Nobel díj
(magyar Nobel-díjasok)

Nilus
Az ókori világ hét csodája
1980. 5,- Ft
Noé
2009. Festmény 275,-Ft

1990. Borvidékek 8,- Ft
1939. Pax-Ting 20 fill.
Noé

Norvégia
Antarktiszkutatás
1987. 4,- Ft
nőszirom
Gyógynövények
1961. 40 fill.

NY

nyak, testrész.
ÓSZ. szerint ezen kell viselni a parancsokat és a bölcsességeket ékszerként.Péld.1, 9.Keménynyakú 2M. 32, 9. Hátat fordít, a Biblia nyelvén nyakat fordít Józs. 7, 8.
1967. Operák, Don Carlos 1,70 Ft.
ÚSZ.a mózesi törvény iga a tanítványok nyakán ApCsel. 15, 10. Az életét kockáztatja helyett a "nyakát nyújtja" kifejezést használja Róm. 16, 4.
Fej és nyak. 1988. Számítógép grafika 4,-Ft.

nyaklánc
ÓSZ. idején tisztség jele. Ékszerként is viselték.
Mai napig használatos.
Minta Zrínyi Ilona 1976 Rákóczi 3,- Ft;1983. Raffaello 4,-/ 6,- Ft

nyak
Számítógép grafika

1988.
4,-Ft
nyaklánc
Zrínyi Ilona
1976. 3,-Ft


nyáj

egyfajta állatok csoportja.
Bibliai szóhasználatban legtöbbször juhokról van szó. ÓSz. 1M 4,4; 27, 9.
Minta: Merinói juh és bárány 1951. Háziállatok 40 fill. / 1,- Ft.
ÚSZ. kedvelt képletes kifejezés a hívekre vonatkozóan. "Ne félj, te maroknyi nyáj!" Lk. 12, 32.
"Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját!" 1Pét. 5, 2.
Juhászkereszt 2009. Húsvét 75,- Ft

nyár
csillagászatilag a jún. 21.-i napfordulótól, a szept.22.-i napéjegyenlőségig tart.
Ábrázolásokon egyik jelképe a Nap.2004 EURÓPA 160.- Ft

nyelv

 • a beszéd szerve. Jób 27, 4. Minta: Ásító inas 1966 Festmény 2,50 Ft.
  ÚSZ. Jak. fő tanítása a nyelv fékezése fontos. A beszéd sok bűn forrása lehet.
  Művészetben Nepomuki Szent János egyik attribútuma.
 • a különböző népcsoportok eltérő beszéde.
  ÓSZ. az okát a gőgben keresi, és a bábeli nyelvzavarral magyarázza.


Nyilas

 • zodiákus csillagkép, a görög mitológia szerint Kentaur, félig férfi, félig ló testű lény. Zeusz szolgálatában áll.
  2005. Állatöv 50,- Ft.
 • Mivel a Hadak Útja a Nyilas csillagképen halad át, a Csaba királyfi monda eredhet ebből a csillagkép állásból. Válogatás: 1940 Erdély 10 fill.nyíl

 • "Ki ismeri a nyíl útját a levegőben?" Bölcs. 5,12.
 • íjból és nyílvesszőből álló fegyver.
 • ÓSz Képletesen: Jahve nyilával leteríti a gonoszt,
  .5M 32,23.; Zsolt. 7, 14. Íjász 1960. Olimpia 30 fill.
 • ősmagyarok egyik fegyvere.
  Fennmaradt könyörgés a kalandozások idejéből: "A magyarok nyilától ments meg, Uram minket!"
  Válogatás: 1943. Hadigondozás 1 fill.
 • Szent Sebestyén vértanút agyonnyilazták.
  1970 Festmény 5,- Ft.
  A pestis nyilától megvéd hiedelem alapján a pestis
  (Szentháromság) szobrok egyik szentje lett. Pécs.

Nyitraivánka
a Monomachosz korona lelőhelye. 1977 Bélyegnap blokk
1940. Erdélyért 10 fill.
2005. Állatöv 50,- Ft
nyilas

1943. Hadigondozás 1 f.
1960. Olimpia 30 fill.
nyíl


Nyírbátor

 • a Báthori család központja. Címere a három sárkányfog, a Báthori családtól vett jelvény.
  Báthory István 1992 Arcképcsarnok 10,- Ft
 • a kenyérmezei győzelem emlékére épült a Pártfogó Szent György tiszteletére szentelt templom. Ma református templom. Zenei napok rendezvényeinek színhelye.
  Felirat, templom, harangláb és címer 1979 Városok 1,- Ft
 • Mellette harangláb. Országosan a legnagyobb és legrégebbi, négy fiatornyos harangláb.
 • Karol Woytila, krakkói érsekként, lelkipásztori látogatása alkalmából felkereste. Ő lett II. János Pál pápa.

 

Nyírbátor
1979 Városok 1,- Ft
nyugalom
1986. Bélyegnap 2,-Ft


nyolc boldogság

lélekben szegények, szomorúak, szelídek, akik az igazságot szomjúhozzák, irgalmasok, tiszta szívűek, békességben élők, üldözést szenvedők. Mt. 5, 3.
Máltai lovagrend jelvényében a nyolc ágra hajló kereszt jelképezi. 1991, Lovagrend címere 12,- Ft.

nyomorék
ÓSZ. idején Isten büntetésének tartották.
Mai szóhasználatban mozgássérültek vagy mozgáskorlátozottak.
Minta:1981, Rokkantak éve, 2.- Ft, 1989 ART 5,- Ft.

nyugalom
ÓSZ. a hetedik napon tiltott minden munkavégzés 2M. 16, 23
A nyugalom napja, Úrnapja, vasárnap, ünnep.
Szász Endre: Nyugalom. Virággal ékesített női fej. 1986. Bélyegnap 2,-Ft.


Nyugat

Kelettel szembeni égtáj. Kolumbusz Nyugat felé hajózva kereste Indiát 1991 Amerika blokk szegély

nyúl,
latin lepus cuniculus, tisztátalan állat. 5M. 14, 7.
1953 Erdei állatok 40 fill.
2008. Élő örökségünk 145,-Ft

1953 Erdei állatok 40 fill.
Élő örökségünk
2008. 
145,-Ft
nyúl