M

Macedónia, Makedónia
lakói görög törzsek. ÓSZ idején Nagy Sándor hazája, ahonnan kiindulva világbirodalmat hozott létre. 1Mak 1, 1.
ÚSZ. idején Róma provinciája. ApCsel. 16, 9.
1993 Európa útjai blokk szegélyen

Madách Imre (1823-1864) drámaíró.
Arckép, név: 1932,1964, 1973.
Fő műve: Az ember tragédiája (Emberiség költemény)Négy szín a műből:
Paradicsom (Ádám, Éva és a kígyó), Róma (Szt. Péter keresztel), Prága, London
2010. Kisív 2x105,-Ft; 2x ( 105 + 50,- Ft )

madarak (Aves)

 • gerincesek törzsének egyik osztálya, repülni képesek. Ismerték a madarak napját. Május 28.
  Repülésüket figyelve időjárási, vagy más jelenségeket jósoltak
 • Sólymok ünnepét tartották karácsony másnapjától az Árpádházi királyok idején.
 • ÓSZ. áldozati madár csak galamb vagy gerle lehetett. Tisztátalan volt a keselyű, réti sas, kánya, varjú, strucc, sirály, karvaly, bagoly, kormorán, vöcsök, íbisz,pelikán, gólya, gémek, búbos banka, denevér. 4M. 11,13
 • Példabeszédekben jelképek. A madár útja a levegőben nyomot sem hagy, az emberi élet múlandóságához hasonlatosan.
  Bölcs. 5,11.
 • ÚSZ. Az isteni gondviselés tanúi.Mt. 6,26. Lk. 12,24.
  "... s Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre." Mt. 10,29.
  1975. Környezetvédelem 1,20 Ft.
 • Szentek történetében szerepelhetnek. Assisi Szent Ferenc prédikált a madaraknak. 2010. Pécs, belföld.
 • Népművészetben gyakori díszítő motívumok. 1997. 27,-Ft.
 • Jelképi ábrázolásokban szerepelhetnek.
  Béke jelképként galamb. 1986. Békeév 4,- Ft.
  üdvösséges állapotot a paradicsommadarak jelképeznek. 1972. Székesfehérvár 2,- Ft.
  Szabadság jelkép a stilizált madár 1948. Centenárium 12 fillér.
  Megváltásra váró lelkek jelképei az apró madarak. 1973. Festmény 1,- Ft.
 • Mondák, mesék, példázatok szereplői- Válogatás: Turul, 1973. Bélyegnap 2,- Ft
  Mese sorok egyes címletein 1959, 1960, 1965.
 • Címerjelvények egyike. 1997. Heves megye 27,- Ft.
  Pelikán Szolnok címerében 1975 Városok 5,- Ft.
 • Hírközlés jelképek.
  Galamb 1975. Schweizer 2,-Ft.
  Holló 1973. Irányítószám 1,-Ft. 1983. 2,-Ft 
 • Egyes csillagképek névadói: sas, holló. Holló 1973 Vénusz blokk szegélyen;1986 Halley üstökös 4,- Ft
szentek történetében
2010. Pécs, belföld
népművészetben
1997. 27,-Ft
béke jelkép
1986. Békeév 4,- Ft
üdvösség jelkép
1972 Székesfehérvár 2 Ft
szabadság jelkép
1948. Centenárium 12 fill.
megváltásra váró lelkek
1973. Festmény 1,- Ft
mondák (Turul)
1973. Bgnap 2,50 Ft
címerjelvény
1997. Heves megye 27 Ft

madárfészek
ÓSZ. madárfiókás fészket tilos volt kifosztani.
Minta: Madarak 1952. 1959.

Macedonia
Európa Útjai blokk
1993. 50,- Ft
Madách Imre
1973. 1,- Ft
1932. Arcképek 1 fill.
1964. évfordulók 60 fill.
Paradicsom 105,-Ft
Péter apostol keresztel
105 + 50,-Ft
2010. Ember tragédiája kisív
Madách Imre

 
 
gólya 1952. 30 fill.
vörösgém 1959. 30 fill.
kanalas gém 1959. 60 fill.
madárfészek


Madonna
, Mia Donna, Szűz Mária olasz neve.
Művészeti képtípus, általában Szűz Mária a gyermek Jézussal. Madonna feliratot tartalmazó bélyegek:
Esterházy Madonna 1968 Festmények 40 fill. Blokkok:1983 Raffaello; 1984, 2006, Festmény;
Visegrádi Madonna, Giovanni Ricci 1975 Visegrádi műemlékek blokk;
Csurgói Madonna, Tóth Imre 1981. Karácsony 2,-Ft;
Madonna, Varga Imre 1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft;
Madonna a gyermekkel és a kis Keresztelő Szent Jánossal 1983 Raffaello 2,- Ft;
Madonna a gyermekkel 1983 Raffaello 2,- Ft;
Madonna rózsával Kassáról 1983 Karácsony 1,- Ft;
Madonna a gyermek Jézussal Trencsénből 1984 Karácsony 1,- Ft;
Madonna gyermekkel, Botticelli 1990 Karácsony 5,- Ft;
Kuglóf Madonna, Kovács Margit 2002. Bélyegnap;
Angyalos Madonna, Udvardi Erzsébet 2012 Karácsony 130.- Ft.

Visegrádi Madonna
1975. Visegrádi műemlékek blokk 2,- Ft
Eszterházy Madonna
1968 Festmények 40 fill.
Keresztelő Szt.Jánossal
1983 Raffaello 2,- Ft.
1983 Raffaello 2,- Ft.
Madonna rózsával (Kassa)
1983 Karácsony 1,- Ft.
Madonna Trencsénből
1984 Karácsony 1,- Ft.
Botticelli festmény
1990 Karácsony 5,- Ft.
Kuglóf Madonna
2002 Bélyegnap 33,- Ft.
1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft
Csurgói Madonna
1981. Karácsony 2,- Ft.
2012. Karácsony 130,- Ft
Madonna Lippa
olasz Szoptató Madonna. Művészeti tipus. Kovács Margit kerámia 1981 Karácsony 1,- Ft.


Madrid
Városcímer 1980 EBEÉ blokk szegélyen.

magaslat,
 • környezetből kiemelkedő hely. Mondavilágban kitüntetett szerepe van. Válogatás: Tokaj, Gellért-hegy.
 • Alkalmasnak találták az istenség tiszteletére. Válogatás: Fujijama 1970. EXPO 2,-Ft.
 • Kereszténység is a települések közelében levő magaslatokat gyakran választotta szentélynek.
  Szent Márton hegyre épült Pannonhalma. 1996. blokk.
  Hegytetőn lévő kápolna. 2000. Karácsony 28,- Ft.
 • Az oltár szó eredetileg magasított hely jelentésű

Magellán (1480-1521)
Név, mellkép, térképrészlet a róla elnevezett tengerszorosról 1991. Amerika 15,-Ft.

Magna Domina Hungarorum, Magyarok Nagyasszonya.

 • A tisztelet István király felajánlásával kezdődött. Nagyboldogasszony napján ajánlotta a Mennyek Királynője oltalmába az országot előkelőivel és népével. Első képi megfogalmazásnak az esztergomi Porta Speciosa képet tartjuk.
  2001, 124.- Ft. Millenniumi emlékművön Gabriel arkangyal viszi a felajánlott koronát az égbe.
  A felajánlást a török kiűzése után 1687-ben I.Lipót megismételte a Pozsony melletti Máriavölgyben. 2000-ben újra megismételték a felajánlást. Ezzel közjogi méltóságra kérték a Szűzanyát.
 • . A felajánlás jelenete:
  1938. Szent István 6 fill. és 30 fill. 1938. Szent István blokk 20 fill. 1997. Fejér megye címere 27,-Ft.
  Oltárkép részlet 1993 Karácsony
 • A tisztelet augusztus 15.-éhez kötődött. Vaszary Kolos hercegprímás 1896-ban XIII.Leo pápától külön ünnepet kért.
  Külön ünnep 1914 óta október 8. Ez Magyarország saját Mária ünnepe.
 • Képtipusa a Patrona Hungariae. Képeken, zászlón, pénzen.
 • Templom:
  Szeged -1940 6 fill. 1963 40 fill. 1974 Bélyegnap,
  Bp. Regnum Marianum, A Regnum Marianum templom helyére állították a Sztálin szobrot, amelyet 1956-ban ledöntöttek -
  1951. 60 fill. és 1,- Ft
  Nagykarácsony - 2011. Karácsony 90,- Ft
  Kápolna:
  Gellért
  hegyi sziklakápolna - 1964 Hidak 1,50 Ft.,
  Vatikán
  1982 Magna Domina Hungarorum alkápolna
  Harang:
  Győr, Nagyboldogasszony székesegyház
Madonna Lippa
1981. Karácsony 1,- Ft.
Madrid
1980. EBEÉ Blokk
magaslat
2000. Karácsony 28,- Ft
Magellán
1991. Amerika 15,- Ft
Magna Domina Hungarorum
Vatikáni kápolna 1982. 2,-Ft
Magna Domina Hungarorum
1951. Sztálin 60 f / 1,- Ft
1963. Események 40 fill.
1974. Bélyegnap 2+1,- Ft
2011. Karácsony 90,- Ft
1964 Hidak 1,50 Ft
2001, 124.- Ft

Magyar államcímer

 • Hasítással, függőleges osztással két címer egyesítéséből alakult. Egy kettőskeresztes és egy vágott címerből.
 • Szent István által készített kettőskeresztes ereklyetartót viseltek a királyok, az ún. "Nagy erejű kereszt" -et, az országra törő hódítók elleni harcban.
  Ez a kereszt vált III. Béla (1172-1196) idején királyi címerré. Ezt viseli Szent Imre 1930. 8 fill., Szent László 1940. Kelet 10 fill. 1942. Királyok 8 fill
  1930. Szent Imre 8 fill.
  1940. Kelet 10 fill.
  1942. Királyok 8 fill.

 • Kettőskeresztes címerkép.
  Jelvényként, Országalmán,
  Felkelő nap fényében 1927 Repülő 4-40 fill.; 1933 Repülő 20 / 40 fill.;
  Hármas halmon 1933 Cserkész sor; 1936 Repülő 1 / 2 / 5 Pengő; 1940 Árvíz blokk szegély; 1944 Vöröskereszt 50 fill. 1941 Katona 20+40 fill
  Lebegő kettőskereszt 1936 Budavár 16 fill.

  Zászlórúd végén 1936 Budavár 20 / 32 fill.;
  Gabriel arkangyal kezében 1940 Repülő Alap 20 fill. 2008. Zala György 200.-Ft.
  Repülő Alap 1941 sor; 1942. 8 fill.;
  Szent Erzsébet kezében 1944. Nagyasszonyok 20 fill. Felülnyomat 1945,1946.
  Pajzson 1942. Királyok 8 fill.
  Család címerben 1941 Széchenyi István 10 fill.;
  Vitéz kettőskeresztes címerpajzzsal 2013 Székesfehérvár 85.- Ft.
  Kettőskeresztes címerpajzs és Árpádházi családcímeres ruházat 1997. EURÓPA 90,- Ft. 2000. Millenium blokk első címlet.
  1927 Repülő 40 fill.
  1933 Repülő 20 fill.
  1936 Repülő 1 Pengő
  1933 Cserkész 16 fill.
  1941 Katona 20+40 fill.
  1940 Árvíz blokk
  1944 Vöröskereszt 50 fill.
  1936 Budavár 20 / 32 fill.
  1940 Repülő Alap 20 fill.
  2008 Zala György 200 Ft.
  1941 Repülő Alap 32 fill.
  1942 Repülő Alap 8 fill.
  1944 Nagyasszonyok 20 fill.
  1941 Széchenyi István 10 fill.
  1997 EURÓPA 90,- Ft
  2000 Millennium blokk részlet 50 Ft

 • Vágott, lépegető oroszlános címer. Imre király (1196-1204) vezette be, mint családi címert, Aragóniai Konstanciával kötött házasságakor.
  Vörös és ezüst (fehér) vágásos. A vörös vágásokba 7 lépegető oroszlán címerképet helyeztek el. 1940. Kelet 10 fill.1990. Címer blokk szegélyen.
  Oszlopfőn herold tartja 1990 Címer 8,- Ft, 2011. Alkotmány blokk.
  Címertartó oroszlánnal 1972. Székesfehérvár 60 fill.
  Kettőskeresztes jelvénnyel. Esztergom 1939. 40 fill. 1943. 50 fill.1972. Aranybulla blokk.
  Különálló kettőskeresztes pajzzsal szerepel a 2000. Millennium blokk. Árpádházi Szent Erzsébet címlet szegélyén.
  1972. Székesfehérvár 60 fill.
  1939. Templom 40 fill.
  1990. Címer blokk részlet
  1990. Címer 8.- Ft.
  1972. Aranybulla blokk
 • Vágott címer.

  A címeralak nélküli változat állandósult. Ingadozott a vágások száma.
  Páros vágásszám esetén pólyás címerről beszélünk.
  6 x vágott 3 pólyás 1972.Székesfehérvár 80 fill, 2012 Európa 235.- Ft.
  8 x vágott 4 pólyás Esztergom város címerrangosítása 1969 Dunakanyar 3,-Ft, 1973. Városok 4,- Ft
  Páratlan számú a vágott címer.
  5 x vágott 1943. Hadvezérek 1 fill. 1996. Bélyegnap blokk
  7 x vágott a hivatalos címer. 1990. Címer bélyeg és blokk.1942. Királyok 20 fill.
  1938 Szent István blokk 16 és 40 fill. címletein.
  Rutapajzson 2000. Millennium blokk Szt.László címlet szegély
  Szatmár megyecímer boglársávjában 1997, 27.- Ft.
  Vágott címerre emlékeztető vitorla 1997 Cserkészélet 20 Ft.
  Árpádházi zászló 1981. Zászlók 40 fill
  Európa blokk bélyegén 2012, 235.- Ft..
  A vatikáni posta II.János Pál pápa látogatását 1992-ben vágott címerpajzzsal jelképezte
  Csatorna szigetek, Jersey 1976-ban vágott plébánia címert adott ki, Árpádházi hercegnő alapította.
  Besztercebánya, Bártfa címerrangosítása Csehszlovákia.1968, 1969.

  1990. Címer 20,- Ft
  1972 Székesfehérvár 80 fill.
  1969 Dunakanyar 3,-Ft
  Hadvezérek
  1943. 1 fill.
  1942 Királyok 20 fill.
  1997 Cserkészélet 20 Ft
  1981. Zászlók 40 fill.
  2012. Európa 235,-Ft
 • Hasítottan egyesített vágott címer
  Anjou
  1997 Ifjuság 27,-Ft.
  Brandenburgi
  1990 Címer blokk
  .


  Anjou liliomos címerrel
  1943 Királyok 30 fill.1990 Címer blokk szegély
  1997 Ifjuság 27. -Ft, 2012 Rozgonyi csata 370.- Ft.

  Zsigmond brandenburgi sasos címerével
  1990 Címer blokk

  Hunyadi oroszlános címerével
  1975 Visegrád blokk részlet
  1981 Hadi zászlók 60 fill.
  1987 Bélyegnap 4.- Ft.
  Hunyadi oroszlános

  1975 Visegrád blokk
  1981 Hadi zászlók 60 fill.
  1987 Bélyegnap 4.- Ft.

  Magyar Kettőskeresztes címerrel -
  magyar (Kossuth) címer.

  Hunyadiak címerében:
  1990. Arcképcsarnok 5,-Ft / 5,-Ft.
  1990 Címer blokkszegély, r /> 2008 Bélyegnap sor,
  2000 Millennium blokkszegély,
  Mátyás király címlet.

 • 1670 Habsburg Lipót leveteti a koronát a címerről.
  Biblia címlap bal alsó sarkán 1985 Tótfalusi Kis Miklós 2,- Ft;
 • 1849 márc. 4. Ferenc József leveteti a koronát a címerről.
  Zászlón 1944 Kossuth 20 fill./ Felülnyomva 1945 3,- Pengő;/ Kossuth 1947 Szabadsághőseink 40 fill.
  1981 Zászlók 4,- Ft; /1994 Bem József 19,- Ft / 1998, 48-as forradalom 24.- Ft.
  1948 Centenárium 8/ 40 fill,.
  Embléma 1 / 2 / 3 / 4,- Ft; 1948 Bélyegnap 30 fill.;

  Szobortalapzatnál 1996 Wesselényi Miklós 24,- Ft;
  Petőfi és gyöngyfűzött kokárda 1998, 48-as forradalom 23,- Ft;
  Kossuth feje mögött elmosódva 2002. Jeles magyarok 33,-Ft;
  szalag közepénél 2007 Batthyány Lajos 135,-Ft;

  1946 febr. 1 Köztársaság kikiáltása.
  1946 Inflációs sorozatokon: Köztársaság / Bélyegjubileum / Milliós / Millpengős / Milliárdos / Adópengős;
  1947 Bélyegnap;

  1956 és 1957 darab évben
  1957 Vöröskereszt;felülnyomat.

  Boglárpajzzsal 1943 Hadigondozás 70 fill.; Körpajzson Buda címerén 1972 Budapest 2,- Ft, Nógrád 1997 Megye címer 27,- Ft

  Emblémában: 2003. Herendi porcelán blokk, 2006. UEFA 160 Ft, 2007. Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség 360,-Ft

  Blokk szegélyen: 1947 Roosevelt, 1948 Lánchíd, 1982 Washington, 1989 Aradi vértanúk, 1990 Bélyegnap,1996. Ötvenhatos forradalom
  2000 Millenium Mátyás címlet szegély, 2001 Millennium, 1990 Címer,

  osztrák bélyegen apró motívum 1858. Kőnyomat 10 Kr.; Sasra helyezett Habsburg címerben 1990 Címer blokk szegély

  1944 Kossuth 20 fill. 1948 Centenárium 40 fill. 1947 Kossuth 40 fill. 1981 Zászlók 4,- Ft 1994 Bem József 19,- Ft
   
  1996 Wesselényi 24,- Ft 1848-as forradalom
  1998. 23,- Ft
  Jeles magyarok
  2002. 33,- Ft
  2007 Batthyány 135,-Ft
  részlet
   
  1948 Centenárium 1,- Ft 1948 Centenárium 2,- Ft 1948 Centenárium 3,- Ft 1948 Centenárium 4,- Ft 1948 Bélyegnap 30 fill.

   
  Köztársaság
  1946. 3 / 15 ezer P.
  Bélyegjubileum
  1946. 500 ezer P
  1946 Milliós 1 millió P. 1946. 3000 Milpengő  
   
  1946. 100 milliárd P. 1946. 10 ezer / 5 millió Adópengő 1947. Bélyegnap  
     
  1943 Hadigondozás 70 fill 1972 Buda-Pest 2,- Ft 1997 Nógrád megye 27,- Ft    
     
  2003. Herend blokk 2006. UEFA Kongreszus Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
  2007. 360,- Ft
     
   
  1982. Washington blokkszegély 1990. Bélyegnap blokkszegély 1990. Címer blokk szegély 2001. Millenneum blokk 50,- Ft  
 • Külön címerpajzson 1923. Petőfi 50,- Korona; 1930 Szent Imre 8/20 fill.
 • Fejedelmi koronával rangosított. Címertartó griffekkel 1939 Bethlen blokkpár;
  Zászlón 1953 Rákóczi 20 fill.; 1981 Zászlók 2,- Ft, 2001 Millenium blokk Rákóczi címlet szegély. 2013 Magyar szentek blokkszegélyen.
 • Kiscímer
   
  1996. Atalanta 150,- Ft 

  Szent Koronával rangosított magyar címer: 1936 Repülő 40 / 52 / 60 / 80 fill. 1939 PAX-TING 6/20 fill. 1944 Kossuth 4 fill.
  felülnyomás 1945. 4 Pengő; / 1990 Címer 8,- Ft; / 1998. EURÓPA 60,- Ft. / 2010 Papírhasználat 140.- Ft.
  Postai vonatkozások. 1969 Százéves levelező lap 60 fill. 1990 Postatörténet 5,- Ft. 1992 Bélyegnap 10,- Ft; 1997 Bélyegnap 55,- Ft
  Jelvényekben.1998 Magyarok Világszövetsége 100,- Ft;
  Körpecséten 1998 48-as évforduló 30,- Ft
  Címer rangosítás. 1993. Mosonmagyaróvár 17,- Ft; 1997 Tolna megye 27,- Ft;
  Kompozícióban. 1943 Patrona Hungariae 18 / 24 fill.; 1997 Fejér megye 27,- Ft; polgárőrség 2002 Közgyűjtemények blokk;
  Zászlón. 1996 Balaton 17,- Ft; 2000-2001 Millennium 40,- / 34,- / 36,- Ft;
  Blokkon: 1990 Címer, 1993 Antall, 1992 Bélyegnap, 1996 Olimpiai érmesek, 2001 Millennium záró címletén
  Címertartó angyalok. Mátyás király idején tűnnek fel. 1915-ben szabályozzák az addigi gyakorlatot. Engedélyezték a címert övező cser-, és olajágat.
  Angyalok 1938 ORBÉK és Szent István blokk szegély, zászlón 1940 Évforduló 6 fill. Címlapon 1990 Károli Biblia 8,- Ft szelvényes
  A Máltai Lovagrend 1991-ben kiadott egy, a kis címert ábrázoló bélyeget.

           
   1944 Kossuth 4 fill.  1939 PAX-TING 6 fill.  1936 Repülő 80 fill.  1990 Címer 8,-Ft  1998 Európa 60,- Ft
           
   Százéves levelező lap
  1969 60 fill
   1997 Bélyegnap 55 + 5 Ft  1992. Bgnap - EUROFILEX'92  Magyarok Világszövetsége
  1998 100,- Ft
   48-as évforduló
  1998. 30,- Ft
           
   1993. Mosonmagyaróvár 17,- Ft  1997. Megyecímerek 27,- Ft  1943. Patrona Hungariae 18 fill.  1997. Megyecímerek 27,-Ft  Közgyűjtemények
  2002. 150,- Ft
           
   1996. Balatoni gőzhajózás 17,-Ft  2000. Millenneum (II) 34,-Ft  2001. Millenneum blokk 50,-Ft Kormányzói évforduló  
  1940. 6 fill.
   
   1990. Károli Biblia 8,- Ft
 • Középcímer
  1871. Réznyomat 25 Kr.
  1979. Bélyegnap blokk

  1848. Korábban a vágásos és kettőskeresztes címert 1o külön címerpajzs alkotta tartományi címerkoszorú vette körül. Ekkor terveztek egy középcímernek nevezett négyosztatú címert.
  Szent Korona országainak a négyosztatú pajzsmezejére Dalmácia, Horvátország, Szlavónia Erdély címere került, a boglár pajzson a magyar címer. A címerpajzs Szent Koronával rangosított.
  Than Mór bélyegtervén 1979. Bélyegnap blokk; 1991 Pro philatelia blokk szegély;
  1871 Kő- és réznyomatos bélyegek, 1996 MAFITT 2001. Bélyegnap 90,-Ft.
  Szlavónia: 2 ezüst pólya között csillag alatt futó nyest,

  Erdély: vágott címer, alul 7 vár, vörös orommal, felül a Zsigmond király által adott címerbővítés: kék mezőben vörös nyelvű, arany csőrű fekete sas, arany nap és ezüst hold.
  1985. Biblia címlap 2,- Ft; 1990. Címer blokk 20,- Ft.
  Dalmácia: kék mezőben 3 koronás leopárd fej.
  1874 a pajzstalpra felvették Fiume címerét.
  1990. Címer blokk szegély.
  Csákócímer körpajzsán 2007.Vám és Pénzügyőrség 180,-Ft.
  Pécs, Főposta 2009 Promóciós Belföld; 2010 Forgalmi Belföld
  Parlament Címertartó angyalokkal 2012, 200.- Ft.
  Részleges ábrázolás 2013 Székesfehérvár blokk
  Engedélyezték a címerpajzs használatát cser-, és olajággal övezve is.
  Hírlap 1900. narancs (2f.); 1920 kék (10f.),1922 lila (20f.)
  Pecsét lenyomatok 1976 Méterrendszer 1,-Ft; 1988 Bélyegnap 2,-Ft
  1909 Bosznia- és Hercegovina annektálása után került sor a címer felvételre. Felhőből kinyúló, kardot markoló kéz, ami az égi segítséget jelképezi. 1915-ben véglegesítették királyi döntés szerint. A pazstalpra került Fiume címere mellé.
  Szent Korona nélkül az Arany János címlet ívszegélyén 2001 Millennium blokk.
  Vöröskereszt a középcímerre helyezett szívpajzson.
  Kossuth Zsuzsanna címlet 1989. Bélyegnap 5,-Ft.

       
   1920. Hírlap 10 fill  Vám és Pénzügyőrség
  2007. 180,- Ft
   2009 Promóciós Belföld  2010 Forgalmi Belföld  2012 Parlament blokk
           
   1976 Méterrendszer 1,- Ft  1988 Bélyegnap 2,- Ft  1989. Bélyegnap 5,-Ft  2001 Millenium blokk  2012 Parlament blokk

Magyarbikal
négy fiatornyos kalotaszegi templom 1940 Erdélyért 32 fill.
 Magyarok Nagyasszonya
, Magna Domina Hungarorum

Magyarország
Szent Korona; Patrona Hungariae; Magna Domina Hungarorum Vatikáni Kápolna; Idegenforgalmi év; Magyar államcímer; Képes Krónika; Millennium

Magyarország a kereszténség védőpajzsa
A címet adományozta V. Miklós pápa 1449, megerősítette III. Callixtus 1455 és II. Pius 1459.

Maiestas Domini,
latin
"Az Úr fölsége" képtípus, melyen a Pantokrátor az apostolok között trónol. Koronázó palást 2000 HUNFILEX blokk,
Palást-részleteken
2007, 2008 Szt. Korona zománclemezei blokkszegélyen.
Ez a képtípus bővült idővel "Az utolsó ítélet" kompozícióvá.
2001 Szt. Korona blokk
 
 Magyarbikal
1940 Erdélyért 32 fill.
Makovecz Imre (1935 - 2011) építész.
   
 Makovecz Imre
1993 Europa 17,- Ft / 45,- Ft
 Makrisz Agamemnon
1970 Koncentrációs táborok 1,-Ft

Kitüntetései között a Szent István díj is szerepel. Épületei között található a paksi katolikus templom, és a sevillai magyar pavilon 1993 Europa 17,- Ft / 45,- Ft
 

Makrisz Agamemnon, szobrász.
Emlékmű 1970 Koncentrációs táborok 1,-Ft

Malakiás, kispróféta
Koronázói paláston 2000. HUNPHILEX blokk.

malom
ÓSZ gabona őrlésére egy álló és egy őrlő kő. Jób 41, 16. Eleinte kézi malmok. Zálogba tilos volt adni.
ÚSZ . idején szamár vontatta malmok. Mt. 18, 6. Mk. 9, 42. "Még malomzúgás sem hallatszik." Jel. 18, 22.
Mai korban már víz, szél vagy egyéb energia által hajtott malmok. Minta: 1989 Régi malmok

 

mandorla
teljes alakot befogó dicsfény.
Koronázási paláston Krisztus alakja mandorlába helyezett. 2000 HUNFILEX blokk;
Szűz Mária 1997. Fejér megye címere 27,-Ft

Mantegna, Andrea (1431-1506)
festő. 1972 Janus Pannonius 1,- Ft

Margit latin margarita, gyöngy.
Kovács Margit, Antiochiai Szent Margit, Árpádházi Szent Margit

Margó Ede, szobrász
Hunyadi János
bronz szobra. Milleniumi emlékmű 2006. Nándorfehérvári diadal 120,-Ft.

Maróthy György
1715-1744 debreceni rektor, egyházi zenész, zsoltárfordító. 1938 Debrecen 32 fill.

Mars

 • Hadisten, a március hónap névadója
 • Bolygó. Megszemélyesítve 1977 Viking blokk szegélyen;
 • Naprendszer részeként 1973. Kopernikusz 3,- Ft szelvényen
 • Schiaparelli csillagász, a Mars csatornák és a Mars két holdjának felfedezője.
  Phobos, Félelem és Deimos, Rettegés

Martinovics Ignác (1755-1795)
ferencrendi szerzetes, 1791-ben kilép. 1792-től szászvári apát. Életútjának értékelése erős vita alatt áll. Érdeklődött a francia forradalom eszméi iránt. Társaival együtt a Vérmezőn kivégezték.
Arcképe, neve 1919 Arcképek 60 fill. 1947 Szabadsághőseink 20 fill.

Masaccio, Tomasso Guidi
(1401- 1428)
firenzei festő. Megváltó, Redemptor műve alapján tervezett 1999 Húsvét 32.- Ft kiadás.

Mauthausen
a keresztén nők megsemmisítésére létesített tábor. Emlékmű alatti egyik felirat 1970 Koncentrációs táborok

mágus
görög magoi. A napkeleti bölcsek (Háromkirályok) neve Mt. 2, 1. Képzett csillagászok voltak.

Mály
Zsinagóga 2014. 330,-. Ft. Négyes blokkban.

május, az V. hónap. Pünkösd hava.
A katolikus Egyház számára a Szűzanya hónapja.
Május első vasárnapja a Jó Pásztor Anyja ünnep.
Feliratban május 1938. Eucharisztikus blokk

május elseje

 • korábban a természet újjászületésének ünnepe. Többek között májusfát állítottak. 1954.Május 1. 40 fill.
 • 1889-től munka ünnep. Válogatás: 1951, 1961.
 • Egyházi ünnepként Munkás Szent József ünnep. XII. Pius pápa vezette be 1955-ben.

Máltai Lovagrend
Keresztelő Szent János (Johannita) Ispotályos Lovagrend néven alakul. 1216-tól magyar-szlavón rendtartomány. 1217-ben felveszik II. András királyt donátus minőségben, aki hadseregével részt vett az V. Keresztes hadjáratban. A donátus címet minden magyar király örökségként számította. 1241-ben a muhi csatában IV. Béla seregében harcoltak. 1566-ban Szigetvár védelmében hősi halált hal Zrínyi Miklós, az utolsó magyar-szlavón adminisztrátor.Sopronban a Szent János kápolna 1630-ig a rendé volt.
Rhodosz elvesztése után,1530-tól viseli a rend a Máltai Lovagrend nevet.
1928-ban alakul újra magyar szövetség. Apor boldog Vilmos a Lovagrend káplánja volt.
1991. postai szerződés, amelyről a rend címerét ábrázoló bélyeggel emlékeztek meg.
Egyidőben a lovagrend postája a Szent Koronával rangosított magyar államcímerrel jelentetett meg bélyeget.

Máltai Lovagrend címere
Hermelin palástra helyezett, hercegi koronával rangosított.
A pajzson piros alapú fehér latin kereszt. A pajzs részben takarja a nyolc ágban végződő máltai keresztet.
A nyolc ág a nyolc boldogságot jelképezi: lélekben szegények, szomorúak, szelídek, akik az igazságot szomjúhozzák, irgalmasok, tiszta szívűek, békességben élők, üldözést szenvedők. Mondatszalagos változatnál "Pro fide", Hitért felirat.
A pajzsot még rózsafűzér keretezi, 1991. 12,- Ft

Máltai Szeretetszolgálat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989-ben alakult. Minden máltai szervezet jelmondata "Tuitio fidei et obsequium pauperum" "A hit védelme és a szegények szolgálata" ez fogja keretbe a pajzsra fektetett nyolcágú máltai keresztet
2014, 300.- Ft.

Mányoki Ádám (1673-1757)
festő. II. Rákóczi Ferenc 1935; 1943 Hadvezérek 8 fill.; 1953; 1976; 2001 Millennium blokk

március,
a III. hónap. Mars hadistenről kapta a nevét. Böjtmás (Böjt második) hava.
Márciusi ifjak felirat 1998. Ifjúságért blokk szegély

Mária
Jézus Krisztus anyja, Boldogasszony. Boldogságos Szép Szűz Mária
Lk. 1, 48: "Mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék!"
Életének mozzanatai tükröződnek a művészeti képtípusokban. Angyali üdvözlet, Jézus születése, Pásztorok hódolata, Háromkirályok, Látogatása Erzsébetnél, Hét öröme, Hét fájdalma, Mennybevitele.
Kultikus tiszteletének kezdete az Efezusi Zsinat 431 tétele: Mária Theotokhosz, Istenszülő, Isten anyja.(MP OY)
Ez alapján bontakoztak ki a Mária a kis Jézussal ábrázolások.
Kiváltságosan a kegyelmek anyja.
Kiváltságos tisztelet illeti meg, amit hyperdulia-nak mondunk.

Mária bemutatása a templomban
ünn: nov. 21. Bizáncban parancsolt ünnep. III. Béla király vezeti be Magyrországon. Római liturgiában 1585-től elfogadott. Templom, 2012 Hajdúdorog.

Mária hét fájdalma, ünnep: ~Fájdalmas Anya, szept. 15.

Mária hét öröme, ünnep: aug. 27. Mária életének hét eseménye.
A ciklushoz tartozó bélyegek: Angyali üdvözlet, Sarlósboldogasszony, Jézus születése, Háromkirályok,Megkoronázása.

Mária Istenanyasága, Szűz Mária jan.1.

Mária kegyhelyek
A Boldogságos Szűz képe, szobra, temploma, ahova tiszteletére zarándokolnak.
Loreto, Lourdes,
Szobor Máriacell, Bp.-Óbuda ,Celldömölk máriacelli másolat,
Szobor Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom, Győzedelmes Boldogasszony,
Szobor: Máriabesnyő, Siklós- Máriagyűd, Szekszárd-Szőlőhegy, Vasvár.
Pietá szobor, Sümeg, Pozsony, Szt. Miklós dóm.
Könnyező Mária kép, Máriapócs. Bécs Stephanskirche, az eredeti Máriapócsi kegykép őrzési helye,
Győr, könnyező Mária,
Kegykép: Esztergom, Bakócz kápolna kegyhely,/ Bp.-Máriaremete.

Mária képének megkoronázása
Elsőként VIII. Kelemen pápa (ur. 1592-1605) koronázott meg Mária kegyképet. Később a vatikáni káptalan rendelkezett a koronázásokról. Máig már több száz képkoronázás történt.
Mária Magyar királynővé koronázása 2000. VIII. 15-én történt. a budavári Nagyboldogasszony templomban. A magyar Szent Korona mását Csomor Lajos ötvösművész készítette.
Pápai tiarával csak a csíksomlyói Babba Mária lett koronázva.

Mária Királynő
ünnep: aug. 22. A szentek közötti legnagyobb méltóság elismerése.
Magánájtatosságokban már a X. sz.-tól felbukkan a tisztelet.Ezt mutatja a Mária megkoronázása és a Mária képének megkoronázása ékítés.
Liturgikus kultusza 1824 után kezdődött.
A mennybe fölvett Máriát kezdték a Mennyek Királynőjének is nevezni. Igy bontakozott ki a megkoronázás ábrázolása a XII. sz. után. A dalmatikára hímzett, elmosódva látszó koronázásnál, Máriát a Szentháromság koronázza meg.
2012 Kalocsa blokkszegély

Mária Kongregáció
Szűz Mária tiszteletére 1563-ban alapított társulat. Tagjai között találjuk: Lotharingiai Károly, Savoyai Jenő, Szobieszky János, II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós hadvezéreket.

Mária kültéri szobrok
1959. Postaház homlokzatán, Közlekedés 2,50 Ft
1976. Budavári Fehér Madonna. Gótikus szobrok 2,50 + 1.- Ft.Blokk egyik címlete.
1981. Csurgói Madonna Karácsony 2,- Ft
1992. Esztergom. Mindszenty 15,- Ft
2010 Sopron, Mária oszlop 105.- Ft
Szentháromság oszlopon, 1993 EXPO 45.- Ft .2010 Pécs, Belföld..
Templom főhomlokzaton 1939. Szeged, 1969. Vác 40 fill. 1974 Vác 8.- Ft. 2002. Kalocsa 150,- Ft. 2012 Tihany blokk 600.- Ft.

Mária látogatása Erzsébetnél
Sarlós Boldogasszony, ünnepe: július 2.
Művészetben képtípus a Mária látogatása. 1973 Festmények 4,- Ft.
Zenei alkotásokban Magnificat művek.

Mária Magdolna
ünnep. júl. 22. Magdala, halfigyelő torony a Genezáreti tó partján, Mária Magdolna szülővárosa.
Megtérése után a Krisztuskövető nép közé állt. Az evangéliumokban többször szerepel.
A feltámadás első tanúja Jn. 20, 1.
A Jézus sírját felkereső Három Mária egyike 1980 Garamszentbenedek 1,- / 2,- Ft;
2014. Húsvét, Keresztút ívben. 90,- Ft.
El Greco festménye a Vanitas képtípushoz tartozik. "Bűnbánó Magdolna" felirat, a tépett ruházat, a kibontott haj és a koponya a bűnbánat jelkép, míg a meztelenség és a remete életmód a vezeklő bűnös jelképe.
1968. Festmény 1,50 Ft; 2006. Szépművészeti Múzeum blokk.
Budavár Mária Magdolna templom maradványa a Magdolna torony. A budai várat ábrázoló látképeken kivehető.
Válogatás: Háború alatti és egyidejű látkép 1970 Évforduló blokk;

Mária neve,
Többféle eredet tételezhető fel. Héber tenger cseppje, latinul stilla, torzulással stella, vagyis csillag: Mária, Tengernek csillaga. Egyiptomi eredet esetén Isten kedveltje.
A név külön ünneplése a Máriahilf tisztelet változata. A török elleni küzdelmek során Mária nevét hívták segítségül.
Az osztrák Máriahilf a magyarban a Mária neve ünnep.szept. 12. XI.Ince pápa rendelte el.

Bélyegre a következő nevek kerültek:

Assumpta felirat az Esztergomi Bazilika kupolazáródásánál 1992 Mindszenty 15,- Ft;

Boldog, Boldogasszonyhatvana név rövidülése 1953 Népviselet; 1,70 Ft.
Boldogasszony hava 1990 Károli Biblia szelvényen;
Úti Boldogasszony 2009 Karácsony 75.- Ft.
Nagyboldogasszony templom 2013 Székesfvár blokk

Borostyános Szűz Mária 1941;
"ÉKES VIRÁGSZÁL SZŰZ MÁRIA" felirat a Kuglóf Madonna köpenyének alján. 2002. Bélyegnap 33,-Ft.

Madonna
: Karácsony, 1983, 1984, 1990, Raffaello 1983 2,- / 2,- Ft, Vatikáni kápolna 1982;
Csurgói Madonna 1981 Karácsony 2.- Ft.
Esterházy Madonna 1968 40 fill., 1983 blokk, 1984 blokk (hátoldali felirat), 2006 blokk.
Visegrádi Madonna 1975 Bélyegnap blokk;
Angyalos Madonna 2012 Karácsony 130.- Ft.

Mária kútja Názáretben 1973;
Mária és Erzsébet találkozása 1973 Festmény 4,- Ft;
Mária hat szenttel (hátoldali felirat) 1984 blokk;
Mária a gyermek Jézussal 1970, 1979, 1984, 1992, 1996, 1999;
Mária oszlop 2010 Sopron 105,-Ft.
Trónoló Mária 1998; Karácsony 24.- Ft.
M (Mária) a pápai címerben 1991. Kegyhelyek.2005 pápa blokk
MP ΘY 1975 Ikonok Grabócz / Vatopéd / Esztergom / Töttös, 1992 Piarista 10,- Ft;

Patrona Hungariae 1921; 1926, 1932, 1938, 1939, 1940, 1941, 1943, 1945, 1946, 1980, 2005, 1993.

Santa Maria 1988. Híres hajók 2,-Ft;

Templom: Mária neve templom. Újvidék 1985 Hidak 1,- Ft;
Celldömölk 1991. 12,- Ft

Mária oszlop
Fogadalomból köztéri oszlopra állított Immaculata vagy Madonna szobor.
Sopron 2010. Bélyegnap 105,-Ft.

Mária templomok, kápolnák
Fájdamas Anya: Sümeg.
Frauenkirche: München;
Gyertyaszentelő Boldogasszony: Pécs, Dzsámi.
Gyümölcsoltó Boldogasszony: Esztergom-Bakócz kápolna;
Kisboldogasszony: Máriaremete, Pest pálos templom, Gyöngyöspata, Máriacell.
Lourdesi Szűz Mária kápolna: Csongrád
Magna Domina Hungarorum: Szeged, Vatikáni kápolna, Sziklakápolna, Regnum Marianum, Nagykarácsony
Mária neve: Újvidék, Celldömölk;
Nagyboldogasszony: Máriabesnyő, Budavár, Kalocsa, Pest, Pest-görögkeleti, Szentgotthárd, Zirc, Sopron, Esztergom, Székesfehérvár, Vác, Győr
kastélykápolnák: Fertőd, Keszthely;
Notre Dame: Párizs, Strassbourg.
Nuestra Senora katedrális: Brasilia
Olvasós Boldogasszony (Rózsafűzér királynője): Vác;
Sarlós Boldogasszony, Máriagyűd;
Szeplőtelen fogantatás: Sopron-orsolyita templom, Csíkmenaság,
Kastélykápolna; Siklós, Körmend.
Szűz Mária, Visegrád, Wittenberg, Tihany, Nagyvárad,
Szűz Mária bemutatása, Hajdúdorog.

Mária, titkos értelmű rózsa

Mária ünnepek
január (Boldogasszony hava) 1. Szűz Mária Isten anyja, Főünnep
Febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony;
Febr. 11. Lourdesi Boldogasszony
Márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
Május első vasárnapja: Jó Pásztor Anyja
Úrnap nyolcada utáni szombat: Úti Boldogasszony
Júl. 2. Sarlós Boldogasszony.
Júl. 9. Szűz Mária Béke Királynője
Aug. 2. Angyalok Királynője.
Aug. 15. Nagyboldogasszony, Főünnep
Aug. 22. Mária Királynő, Regina Mundi, Világ Királynője.
Aug. 27. Szűz Mária hét öröme
Szept. 8. Kisboldogasszony.
Szept. 8. Loretoi (Borostyános) Szűz Mária
Szept. 12. Mária Neve.
Szept. 15.Fájdalmas Anya, Mária hét fájdalma,
Okt. 7. Rózsafűzér Királynője, Olvasós Boldogasszony
Okt. 8. Magyarok Nagyasszonya, Főünnep.
Nov. 21. Mária bemutatása a templomban
Dec. 8. Szeplőtelen Fogantatás, főünnep

Máriabesnyő
Kapucinus Nagyboldogasszony templom. 2010-től bazilika minor. Besnyői Mária a kis Jézussal elefántcsont kegyszobor 11 cm. Az ország legkisebb kegyszobra. 23 briliánssal ékesített. 2009. Máriabesnyő 200,-Ft.

Máriacell
bencés apátság, Stájerország híres kegyhelye. Kegyszobra az osztrák-magyar-szláv népek közös védasszonya.
XVI. Benedek pápa arany rózsa kitütetést adományozott a kegyhelynek.
Nagy Lajos király által jellegzetesen bővített Kisboldogasszoy kegytemplom / Öltöztetett kegyszobor/ Kegyszobor / A kegyszobor másolata Celldömölk / Nagy Lajos király által adományozott kép/ alatta másolat Óbuda /
2004 Mariazell blokk.

Máriagyűd
II. Géza király által adományozott kegyszobor és felirat. VII Pius pápától 1805-ben búcsú kiváltságot kapott.
2010-től bazilika minor. Toronyórája kvarcóra vezérlésű. Sarlósboldogasszony templom és II. János Pál pápa címere. 1991 Kegyhelyek 12,- Ft.

Máriapócs
bazilita szerzetesek alapítják. Szt. Mihály kegytemplom, Szt.Mihály harang. 1948-tól bazilika minor. Könnyező Mária kép. Még azon évben, 1795-ben a bécsi Stephansdómba vitték. Jelenleg a másolat van a kegytemplomban.
Templom és Könnyező Mária kép 1991 Kegyhelyek 7,- Ft.
Kegykép 1991 Karácsony 7,- Ft.

Máriaremete
Maria Einsiedeln tükörfordítása. A kegykép az einsiedelni szoborról készült kép.
Eredetileg egy falu melletti tölgyfán függött.
Kisboldogasszony templom és II. János Pál pápa címere 1991 Kegyhelyek 12,- Ft.
Kegykép 1991 Karácsony 12,- Ft.

Márk, szent, evangélista, ünnepe: ápr. 25.
Az alexandriai egyház alapítója. Attributuma az oroszlán. Ereklyéit Velencébe vitték. Velence védőszentje
Ikon bal alsó sarkában. Szigetcsép 1975. Ikonok 40 fill.
San Marco műhold és felírat 1965 Űrkutatás 30 fill.

Márton, Toursi Szent (316,Savaria, Szombathely - 400, Tours), püspök. Ünnepe: nov.11.
Franciaország
védőszentje, harcban segítő szent.
Szent István harci zászlóra tetette a képét.
Mint római katona, Amiens városkapujában egy koldusra teríti köpenye felét. 1972. BELGICA blokk /
Porta speciosa feletti kép 1996 Pannonhalma 17.- Ft.
Köralakba foglalt képen "Szent Márton" felírat és a trónon ülő szent képe. Ruházata alba és piros utazóköpeny. Fején mitra, baljában pásztorbot. Jobbja áldásra emelt és kinyújtott három ujja Szentháromság jelkép. Négy kisebb, sarok kör csatlakozik a szentet ábrázoló körhöz. Ebből három körben életének három fő epizódját ábrázolták.Az édesanyját megkereszteli, a lúd, a köpeny elfelezése 2011. Szent Márton 160,- Ft
Pannonhalma, a Szent Márton hegyre épült.
1964-ig Győrszentmárton volt a hivatalos neve.
1996 sor, blokk. 2001 Borvidékek 60.- Ft. 2004 Világörökség 150.- Ft.
Templomok:
Pozsony, Szent Márton dóm, koronázó templom 1967. Dunabizottság 60 fill.
Reprodukciós bélyeg 1981. Duna sor 1,-Ft. 1985. Duna hidak 2,-Ft.
Bát, Oltárszárnykép 1970, 1.- Ft, 1973, 5.-Ft.
Hollókő Világörökség 1992, 15.- Ft, 2002, 150.- Ft.
Vörs, Betlehem ábrázolással 2011. Karácsony 115,- Ft
Szepeshely, Szent Márton hegyre épített Szent Márton templom főoltár táblaképe 2013 Magyar Szentek blokk.
Helységnév:
Tápiószentmárton felirat 1993. Szkíta leletek 17,-Ft.

Márton Ferenc
bélyegtervező, festő, grafikus. A szegedi fogadalmi templom mozaikjait készíti. 1933 Repülő;
Szegedi dóm címlet egyik tervezője 1940 Évforduló 8 fill.

Márton Lajos
bélyegtervező, grafikus. 1938 Eucharisztikus Kongresszus, 2012 Cserkész blokk

Második Törvénykönyv
Deuteronomium, héber debarim. A Tora (Pentateus, ill. Mózes) ötödik könyve, 5M.

Máté, evangélista, apostol.
ünnepe: szept 21. Vértanú lett. Mt. 9,9 .Vámos volt. Jézus innen hívta meg.
Nevéhez fűződik az első evangélium. Szemtanúként írta evangéliumát.
Evangélistaként jelképe ember, vízöntő.
Evangélista képek. Máté a bal felső sarokban. Szigetcsép 1975 Ikonok 40 fill.
Mivel vámos volt, erszénnyel ábrázolják. Máté, Péter, Pál, János 1979 Dürer 5,- Ft.
12 apostol között. Koronázó palást 2000. HUNFILEX blokk; 2008. Szent Korona blokk szegélyen.
Úrkoporsón 1980. Garamszentbenedek 1,-Ft;
Ják
, timpanon apostolszobrok között. 2000. Templomok 30 Ft, 2005. Párhuzamok 110,-Ft,
Szeged
Fogadalmi templom homlokzati apostol mozaikképek között 1940 Évforduló 6 fill.

Mátyás kálvária,
Zománcművészeti remekmű. Bakócz Tamás érsek tulajdonából került az Esztergomi Főszékesegyház kincstárába.
Alsó delfines részét Mátyás király készítette. Felső része 1402-ben Franciaországban készült. Zsigmond király kapta meg. Mátyás király alatt egyesítették. Felső rész egy háromoszlopú tabernákulumra épül. Oszlopoknál próféták. Köztük a megkötözött Jézus, az elfogatása utáni őrizetben a főpap házánál. A keresztfánál Mária és János apostol. A kereszt tövénél
koponya. Művészeti indoklásban Ádám koponyája.

medve
ÓSZ. állatként Iz. 11, 7.; 59, 11.; Ám. 5, 19.
Minta 1961 Állatkert 40 fill.
Művészetekben, mivel ragadozó, az ördög jelképe lehet.

megtérés
metanoia, odafordulás. Ap. csel. 20,21.
Szent István a térítő 1938 Szent István blokk 6+6 fill.

Megváltó Redemptor
Krisztus Jézus nyilvános működésének a befejezését jelentette az elfogása. Szenvedés várt rá. A passió
(szenvedéstörténet) maga a megváltás története. Szenvedése és kereszthalála által Megváltó Jézus lett.
Részben képtipusok, népszokások, szertartások, ünnepek, jelképek emlékeztetnek a szenvedéstörténetre.
Megváltása váró lelkek jelképei az apró madarak.1973 Festmény 1.- Ft.
Mirha a háromkirályok egyik ajándéka. Keresztút, Golgota ~Kálvária,~keresztrefeszítés, Pieta, Úrkoporsó.
halotti leple a ~Turini lepel. Megváltó festmény alapján 1999 Húsvét 32.- Ft.
Feltámadásával a diadalmas Üdvözítő Jézus jött közénk.

Melius Juhász Péter (1515-1572)
kálvinista püspök, bibliafordító. Mélius a "jó" középfoka latinul.Termékeny szerző volt.Biblia magyarázatok mellett Új Testamentum fordítást jelentet meg 1567-ben Szegeden. A gyöngyvirágot Szent György virágként említi.
Neve, 1572-es évszám emléktáblán 1939 Protestáns 6 fill.

menedékvárosok
ÓSZ. kijelölt hat város a vérbosszú szokás miatt menekülők részére. Nem szándékos erőszakos cselekmény esetében is menedéket nyújtott.
Korunkban Pannonhalma rendelkezett menedékjoggal a háború végén az üldözött zsidóknak védelmet nyújtva.
Válogatás: 2001 Borvidék 60,- Ft

Menekülés Egyiptomba,
képtípus a művészetben Mt.2,13-14. A mágusok látogatása után a féltékeny Heródes elől a Szent Család Egyiptomba menekül.
A glóriás Szűz Mária és kis Jézus szamárháton, amit a glóriás Szent József vezet, Lotz Károly és Székely Bertalan műve. A bélyegen a "kivándorlás" felirat téves 1972 Üvegfestmények 1,- Ft;
Pihenő Szent Család, D. Tiepolo festménye 1984 Szépművészeti Múzeum blokk;
Hámori terv: Mária és a kis Jézus szamárháton, amit Szent József vezet 1989 Karácsony 3,- Ft;
Molnár C. Pál festményen sziklás, kietlen tájban menekülő Szent Család 1994 Karácsony 35,- Ft;
Rényi Krisztina terv: Szamárháton menekülő glóriás Mária és a kis Jézus 2000 Karácsony 26,- Ft

menny ég, héber samajim, görög uránusz.

 • Kozmológiailag az égbolttal azonos. Az apokaliptikus irodalomban az ítélet napján az erők megszakadnak. Jel. 6, 13.
  Minta: Hadak útja 1942 Repülő alap 12 fill.; űrhajó a csillagos égbolton 1964 Űrkutatás
 • A művészetekben is felül ábrázolják az Isten és az angyalok lakhelyét. A piros és kék színű angyalok az égi és a földi szférát jelképezik 1970 Bélyegnap blokk.
 • Piros és kék tunikás angyalok a jászolnál. Bronzino festmény. Karácsony 1998. 20,-Ft; 1999. 24,-Ft.
 • Legtöbbször felhővel jelképezik a mennyet. Válogatás:
  Szűz Mária: felhőn országfelajánláskor: 1938 Szent István sor és blokk;
  Fejér megye 1997 Megyecímerek;27.- Ft-
  Atyaisten felhőben: 1975 Michelangelo blokk; 1983 Karácsony 2,- Ft.


Mennybemenetel
,
saját erőből történik.Urunk Mennybemnetele
. "Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett és egy felhő elfödte, úgyhogy tovább nem láthatták." Ap. csel. 1,9.
Templom. Szekszárd 1990 Borvidék 8.- Ft

.mennybevitel, assumptio

 • Teremtmény átvitele a másvilágra.
  Szent Mihály viszi Szent István lelkét 1938. Szent István blokk 50+50 fill.
 • Mária mennybevitele,. Assumpta felirat, esztergomi bazilika. 1992 Mindszenty 15.- Ft.
  Oltárkép részlet 2006 Esztergom blokkszegély.

Mennyei Jeruzsálem
Mennyei örök Béke Városa, az igazak örök otthona. A Jelenések Könyvének képe 21,9-27.
A művészetek gyakran nyúltak a leírások ábrázolásához.
Alapköveit 12 féle drágakő díszítette. 12 kapuja egy-egy gyöngy.
A koronázói palást apostol alakjai a kapukban ülnek.
A Szent Korona abroncsán a középső ceylon zafír a Mennyei Jeruzsálemre emlékeztet.
Szintén ezt jelképezi a drágakő a kis Jézus kezében 1983 Karácsony 1,- Ft

Merkúr

 • bolygó. A naprendszer egyik bolygója.
 • Az ókori hitvilágban istenségnek tartották, a görög mitológiában megszemélyesítve Hermész.
  A vándorló kereskedők tisztelték. Jelképe szárnyas bot. Minta: 1941 Széchenyi 40 fill.
 • Lisztrában Pál apostolt Hermésznek nézték.

mese
tanító vagy szórakoztató célú történet. A Biblia is felhasználja. A felfuvalkodást gúnyolja a Bír. 9, 7.
Válogatás: Mesesorozatok 1959, 1960, 1965, 1987. Fáy András 1986 szelvényes bélyeg;
Fekete István és regényhősei 2000 Ifjúság feláras bélyeg

Messiás görög Krisztus, fölkent.

mesterségek
A szentírásban több, mint félszáz mesterség kerül említésre. Papi, hivatalnoki, kézműves, zenész, mezőgazdasági és egyéb munkákkal kapcsolatosan. "Aki nem dolgozik, ne is egyék!" "Méltó a munkás az ő bérére."
Minta: 1955 Munka

Meszlényi boldog Zoltán
(1892-1953)
vértanú, választott püspök. 1909-től Rómában tanul. A háború miatt kerül Innsbruckba. 1915-ben pappá szentelik. 1916-ban teológiai doktor. 1917-től az érsekségen kap feladatokat. 1937-ben lett választott püspök.A háború alatt jószágkormányzó, majd apáti és főesperesi körzeteket lát el.
Mindszenty, majd több püspök letartóztatása miatt választott káptalani helynök lett, de hamarosan letartóztatják. 1950-ben Recskre viszik, innen Kistarcsán tartják magánzárkában, állandóan nyitott ablak mellett. Itt halt meg. Csak 1966 óta nyugszik az esztergomi bazilika altemplomában.
Műveiben egyházjogi kérdésekkel foglalkozott.
XVI. Benedek pápa hagyta jóvá a boldoggáavatását 2009-ben. Emléknapja márc. 4. Bélyegkép blokkszegélyén "Esztergomi Főszékesegyház, Prímási Levéltár" felírat 2014 Magyar Szentek

metania v. metanoia
főmeghajtás, mélymeghajlás, leborulás.
Minta: Szent István, a térítő / Országfelajánlás / Szent István halála 1938 Szent István blokk

Mexikó
az azonos nevű Mexikó fővárosa.
Nagyboldogasszony katedrális 1979 Olimpiai városok 2,- Ft

Mezopotámia
Tigris és Eufrátesz vidéke. Ezen a részen keresik a Paradicsom (éden) helyét.
Háttér térképen 1980 Az ókori világ hét csodája 40 fill.

mező
ÓSZ. sík termő vidék, az ütközetek színtere.
Minta: Hortobágy 1998 Nemzeti Parkok 24,- Ft; Duna-Dráva 2000 Nemzeti Parkok 34,- Ft

Mezőcsát
Miska kancsó, Rajczy Mihály 1848-ban készítette 1968 Bélyegnap sor

mezőgazdaság
főfoglalkozások egyike. ÓSZ. idején búza, árpa, szőlő, főzelékfélék termesztése.
Minta: Zöldségkertész terményekkel 1955 Munka 8 fill.


meztelenség görög gimnosz.

 • A középkori művészetben a meztelenség csak néhány témánál volt megengedhető.
  Válogatás: Ádám teremtése 1975. Michelangelo blokk
 • Mária Magdolna képen a remete életmód jelképe. 2006. Szépművészeti múzeum 200,- Ft
 • Taszító jelenség Jahve előtt 1M 3, 7.; 9, 22. ezért a kultikus cselekményeknél illően fel kell öltözni.
 • A kereszténség is előír liturgikus öltözéket.
  1982. Vatikáni kápolna felszentelése.

mécses görög, likhnosz.
Bronzkorban lapos tál, egy oldalán becsípett. Itt égett a kanóc. Idővel zárt formát kapott.
Jelképesen: kioltása az élet elmúlását szimbolizálja.
égő mécsest óvó ápolónő. 1944 Vöröskereszt 50 fill.

méh

 • "Milyen kicsi a méh, a röpködők közül, mégis amit termel pompás édesség." Sirák 11,2.
  Keresztelő Szt. János
  vadmézet evett. Mt. 3,4.
 • Mézeskalács egy figurális sütemény. Alakját negatív vésetű formában kapja.
  2013 Karácsony, fenyő 85.- Ft, üstökös 110.- Ft, angyal 140.- Ft.
 • Kultuszban tilos a méz használata.
 • Szorgalom szimbóluma a méh.
  Válogatás: 1958 Takarékosság 1,- Ft; 1983. Apimondia Kongresszus 1,- Ft;
  1986 Fáy András 4,- Ft szelvényen; 1990 Takarékpénztár 5,- Ft

méreg
Bibliában gyilkos hatású anyag Jób 20, 16.
Növényi vagy kígyóméreg is lehet. Mk. 16, 18.
Minta: 1986 Mérgező gombák

mérleg

 • fémet, pénzt, fűszereket mértek vele. ÓSZ. tiltja a hamis súlyok használatát.
  Minta: árusító nő mérleggel 1955 Munka 50 fillér
 • Az igazságosság erényalakja kardot és mérleget tart.
  2006 Bélyegnap 52.- Ft
  Mérleg, kard és paragrafus 1967 Jogi Kar 2.- Ft.
  Az Igazságosság erényalakja mérleget tart a törvénykönyv címoldalán.
  2014. Werbőczy 330.- Ft.

mérőpálca
ÓSZ. 6 könyök, sing Ez. 40, 5.; 42, 16.
Mai korban műszeres távolságmérés történik.
Minta: Al-Duna szabályozás 1995 Hajózástörténet 60,- Ft

mértékletesség,
a négy sarkalatos erény egyike.
Felirat, nőalak jobbjában kancsót tart, baljában ivóedényt. 2006. Bélyegnap 52,-Ft

Michael Georg Caspar
bécsi ötvös. Úrmutató készítője. 1987 Mátyás Kálvária blokk szegély.

Michel-Angelo, Buonarotti (1475-1564)
arcképe, neve 1964 évfordulók 2,- Ft. Műemlékvédelmi érmen 1977. Sopron szelvényes 1,-Ft.
II. Gyula pápa megrendelésére festi ki a Sixtus-kápolnát. Ádám teremtése freskó 1975 Michelangelo blokk.
Szt. Péter templom kupola terv. Kupola Róma távlati képében 1985 ITALIA szelvényes kisív.
Pieta 2014. Szentté avatás blokkszegély

Mihály, arkangyal, szent,
ünnepe: szept. 29. Neve: Ki olyan mint Isten? A legnagyobb az angyalok között. Mennyek képviselője.
Az Interpol, Sopron város védőszentje. Név szerint említi: Dán. 10, 13.; Júd. 1, 9; Jel. 12, 7.

 • A lelkeket égbe kíséri. Szent István lelkét viszi 1938 Szent István blokk 50 fill.
 • Szent Korona zománcképen a középső ceylonzafírtól balra kivehető
  1938. Szt.István 70 fillér, 2001, 2005, 2007, 2011. Szent Korona blokk.
 • Koronát tart Gabriel arkangyallal 1938 Szent István 4 és 20 fill.; 1938 Orbék blokk.
  Szigetcsép 1975 Ikonok 40 fill. Tolna megye 1997 Megyecímerek 27 Ft.
 • Miska kancsó őszi kántorböjti napokon használták céh összejöveteleken 1968 Bélyegnap 1,- Ft.
 • Szent Mihály hegy Nagymaros 1947 Repülő 1,40 Ft; 1950 Sport 1,- Ft; 1966 Bélyegnap 2,- Ft;
  2001 Nemzeti parkok 70,- Ft.
  2009 Visegrád 100.- Ft.
 • Templomok: Veszprém Székesegyház és harang, 1958 Repülő 1,60 Ft; 1973 Városok 20,- Ft.
  Pest
  1961 Panoráma 2,- Ft; 1970 Évforduló blokk; 1971 Budapest 2,- Ft.
  Sopron 1974 AEROFILA 2,- Ft; 1977 Sopron 1,- Ft. 1999 Borvidékek 27.- Ft.
  Máriapócs Szent Mihály templom és harang, 1991 Kegyhelyek 7,- Ft;
  Vác
  . Székesegyház társpatrónusa. Szent Mihály harang 1969.Dunakanyar 40 fill.
  Aranyosmarót. Háromkiráyok 1970 Festmény 2,50 Ft.
 • Brüsszel, Városháza tornyán címerben Szent Mihály 1958 Világkiállítás 3.- Ft.
 • Harang 2002 Kalocsa 150.- Ft

Mihály, keresztnév
Munkácsy Mihály, Táncsics Mihály, Vörösmarty Mihály, Tompa Mihály, Babits Mihály, Michel-Angelo.

Mikeás, kispróféta.
Koronázói paláston. 2000. HUNPHILEX blokk;

Mikes Kelemen (1690-1761)
Rákóczi Ferenc kísérője, íródeákja rodostói száműzetésében. 15 kötet latin és francia vallásos könyvet fordított le.
Kéz, írótoll, Törökországi levelek könyvcímoldal 1990 Mikes Kelemen 8,- Ft.

Miklós
név, görög Nikolaosz. Aki a néppel győz Ybl Miklós , Wesselényi Miklós, Zrínyi Miklós a Szigetvári hős, Zrínyi Miklós a költő és hadvezér, Misztótfalusi Kis Miklós, Myrai Szent Miklós.

Miklós pápák
I. Miklós pápa (858-867) Elsőként használta beiktatásakor a pápai koronát.
Cirill és Metód szerzeteseket is ő bízta meg térítéssel, akik a magyarokhoz is eljutottak.
V. Miklós pápa (1447-1455) Hunyadi Jánost Római Herceg címmel és arany mellkereszttel tüntette ki.

 

malom
1989 Régi malmok 10,-Ft
mandorla
Fejér megye címere
1997 27,-Ft
Maróthy György
1938. Debrecen 32 fill.
Mars
1973 Kopernikusz 3,- Ft
1919 Arcképek 60 fill.
Szabadsághőseink
1947. 20 fill.
Martinovics Ignác

május elseje
1961.Május 1. 2,- Ft


Máltai Lovagrend címere
1991. 12,- Ft

Máltai Szeretetszolgálat
2014. 300,- Ft
Mária kültéri szobor
1959 Közlekedés 2,50 Ft
Mária látogatása Erzsébetnél
1973. 4,- Ft  


1968. 2,50 Ft
Garamszentbenedek
1980. 2,- Ft
2014. Húsvét, Keresztút ívben. 90,- Ft.
Mária Magdolna
Máriacell
2004. Közép-Európai Katolikus Találkozó blokk
Máriabesnyő
2009. Máriabesnyő 200,- Ft
Máriagyűd
1991 Kegyhelyek 12,- Ft.
1991 Kegyhelyek 7,- Ft.
1991.Karácsony 7,- Ft
Máriapócs
1991 Kegyhelyek 12,- Ft.
1991.Karácsony 12,- Ft
Máriaremete
1965 űrkutatás 30 fill.
1975. Ikonok 40 fill.
Márk
2011. 160,- Ft
1972. Belgica blokk
Márton, Toursi Szt

1979 Dürer 5 ,- Ft
Garamszetbenedek
1980. 1 Ft
Máté

medve
1961 Állatkert 40 fill.


Melius Juhász Péter
1939 Protestáns 6 fill.

1972 Üvegfestmények 1 Ft
1989 Karácsony 3,-Ft
1994 Karácsony 35,-Ft
2000 Karácsony 26,-Ft
1984 Szépművészeti Múzeum Blokk
Menekülés Egyiptomba

1964 Űrkutatás 30 fill.
1970. Bélyegnap blokk
1998 Karácsony 20,-Ft
Szt István blokk
1938 20 fill.
menny


Szekszárd 1990 Borvidék 8.- Ft
mennybe menetel

Merkúr
1941. Széchenyi 40 fill.

Meszlényi boldog Zoltán
2014 Magyar Szentek

Mexikó
1979 Olimpiai városok 2,- Ft
Mezopotámia
Az ókori világ 7 csodája
1980. 40 fill.
mező
1998 Nemzeti parkok 24,- / 76,- Ft
meztelenség
Szépművészeti Múzeum
2006. 200,-Ft
mécses
1944 Vöröskereszt 50 f.

1958 Takarékosság 1,- Ft
APIMONDIA Kongresszus
1983. 1,-Ft
méh


Michel-Angelo
1964 Évfordulók 2,-Ft
Mihály
Szent István blokk
1938. 50 fill.

1938 Szent István 4 f.
1997 Tolna megye 27,-Ft
2007 Szent Korona blokk
1950 Sport 1,-Ft
Mihály

1984. Szállodák 5,-Ft
1985. Hidak 2,-Ft
1974 AEROFILA ívsor
1990.Borvidékek 10.-Ft
2005. Borvidékek 120,-Ft
1966. Repülő 1,50 Ft
1973. Kopernikusz 3,-Ft szelvényes
1967. Dunabizottság 60 fill.
1976. Vasút 1,-Ft
   

Miklós, Myrai Szent (270-kb.350), püspök. Myrai püspökként adakozásáról és csodáiról volt nevezetes. ünnepe: dec. 5.
A budavári Szent Miklós domonkos templom és kolostor. A torony jelenleg a Hilton szállóhoz tartozik.
1970. Panoráma blokk; 1984. Szállodák 5,-Ft és blokk; 1985. Hidak 2,-Ft;
Szeged, szerb ortodox Szt. Miklós templom 1974 AEROFILA ívsor.
Tokaj, görögkeleti Szent Miklós templom 1990.Borvidékek 10.-Ft.
Kallósd, kerek templom 2005. Borvidékek 120,-Ft;
Koppenhága, korábbi Szt. Miklós templom tornya. 1966. Repülő 1,50 Ft.

Torun látképében domonkos Szent Miklós templom 1973. Kopernikusz 3,-Ft szelvényes.
Fertőrákos első templomát Szent Miklós tiszteletére szentelték.
Pozsony várkápolna. 1967. Dunabizottság 60 fill.
Vasútállomás, Fertőszentmiklós 1976. Vasút 1,-Ft
Kecskemét
város első címere Szent Miklós pásztorbottal. A bot alsó végénél egy kecskefej látszik.

Milano
Mediolanum. Hasított címerpajzsán kígyó és kereszt.
Piros latin kereszt, fehér alapon 1976 Italia szelvényes; 1986 Autó 2,- Ft
Ambruzs egyháztanító milánói püspök volt. Esztergomi bazilika csegelyén 1992 Mindszenty 15.- Ft.

Miletosz
kereskedőváros a Meander folyónál. ApCsel. 20, 15.; 2Tim. 4, 20.
1980 Az ókori világ hét csodája 2,- Ft.

Millennium

 • Az ezeréves birodalom latin neve. Jel. 20, 1-10.
  Hősök tere Millenniumi emlékmű Gabriel arkangyallal a korintoszi oszlopon.1958 Repülő 3,-Ft.
 • Millennium felirat, jogar ill. zászló, valamint külön blokkpár 2000, 2001.
 • A pápa 2000-ben bimillenniumi szentévet hirdetett.
  Az emblémában "Christus heri hodie semper" Szent Pál idézet,:
  "Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké"
  2000 Vallástörténet bélyegívszegélyen 30,- Ft

Millenniumi emlékmű
A Hősök terén emelt szoborcsoport. Két oszlopcsarnok, és közepén khorinthoszi oszlopon Szent Gábor arkangyal 5 m-es szobra. Kezében koronát és kettős keresztet emel. 1900-ban a világkiállításon aranyérmet nyert.
Az oszlop tövében a hét vezér lovasszobra, Zala György alkotásai.
A kolonnád szobrai és alkotói: Szent István (Senyei Károly), Szt. László (Telcs Ede), Könyves Kálmán (Füredi Richárd), II. András (Senyei Károly), IV. Béla (Köllő Miklós), Károly Róbert (Kiss György), I. Nagy Lajos (Zala György), Hunyadi János (Margó Ede), Hunyadi Mátyás (Zala György), Bocskai István (Holló Barnabás), Bethlen Gábor (ifj. Vastagh György), Thököly Imre (Grantner Jenő), II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos (Kisfaludi Stróbl Zsigmond).
1958 Repülő 3.- Ft. 1992. Magyarok III. Világkongresszusa 15,-Ft, 2007 Budapest promóciós ív címlet.

Milton, John (1608-1677)
költő. Puritán vallási röpiratok szerzője. Idős korában megvakulva diktálta művét, "Az elveszett Paradicsom"-ot.
1967 AMPHILEX blokk.

Mindenszentek ünnepe
Az ókeresztény korban egy napon az összes vértanúról megemlékeztek.
IV. Gergely pápa helyezte ezt az ünnepet nov.1-re.
Ezen a napon minden megdicsőült lelket ünnepelnek, azokat is akik a liturgikus kalendáriumból hiányoznak.:
Szent Pius.
Mindenszentek hava, Október
Mindenszentek kápolna Regensburg 1985. Hidak 8,- Ft
Templom Vésztő-Mágor 1989 Történelmi emlékhely 3.- Ft.
Veszprém Mindenszentek külső vár 1958 Repülő 1,60 Ft.

Mindszenty József (1892-1975)
hercegprímás, esztergomi bíboros érsek, Isten szolgája. Arcképe, neve, az esztergomi bazilika montázsával,
valamint Patrona Hungariae szoborral 1992 Mindszenty József 15,- Ft
A nyilas és kommunista egyházüldözés célpontja. A nyilasok társaival Sopronkőhidára hurcolták 1944-ben.
A máriacelli bazilikában temették el. A bazilika képe 2004 Közép-Európai Katolikus Találkozó blokk 100,- Ft.

miniatura festészet
kisméretű képek festése, főleg kéziratos könyvek díszítésére.
A szó a kiemelésre használt miniumos festékre utal.
Corvinák 1993 Mátyás király misekönyve.

minuscula scriptura
kisbetűs írás. A nagybetűtől abban különbözik, hogy betűi kettő helyett négy vonalba írhatók le.
Évszázadokig tartott a kialakulásuk.
Kevert írásmód, válogatás: Harald király 1986 Halley üstökös 2,- Ft;
Iskolatáblán 1983 Ifjúság 4,- Ft; 1997. Segítsünk 27,-Ft

mirha
Krisztus szenvedésének jelképe. A Háromkirályok egyik ajándéka.
Drága illatszer, terebint fából nyerik.A szent kenet fontos része.
A Megváltó Jézus
testét is sírbatételkor mirha és aloe keverékkel kenték be.

mise
latin missa Krisztus keresztáldozatának vér nélküli megújítása. Az áldozati tárgyat nem feltételezi, hanem létesíti.
Igeliturgikus és áldozati rész követi egymást. Misét csak megszentelt oltáron lehet bemutatni.
Jessze oltár 1987 Gyöngyöspata szelvényes 4,- Ft; szabadtéri mise 2005. II. János Pál pápa blokk szegély.

misekanna
Liturgikus
edény a bor és víz tartásához. 1970. Ötvösség 60 fill.

misekönyv
missale, a szentmisében használt liturgikus előírások gyűjteménye.
Szövegét Nagy Szent Gergely pápa véglegesíti.
V. Pius 1570 a Római Missale-t teszi kötelezővé.
1993 Mátyás missale blokk

miseruha
latin casula. Selyem, színe a liturgikus színekhez igazodik.2012 Kalocsa blokk.
Blokkszegélyen dalmatikára, elöl nyitott köpenyre, hímzett Mária megkoronázása kép.
A szentmise áldozatnál használt legfelső liturgikus öltözék. Eleinte harang alakú, ma oldalkivágásos.
Koronázási palást, eredetileg miseruhának készült. Kiterített képe 2000 HUNFILEX blokk

Miska kancsó
Mezőcsát. őszi kántorböjti napokon használták céh összejöveteleken
1968 Bélyegnap 1,- Ft.

Miskolc
Zsinagóga 2014. 285,- Ft. Négyes blokkban.

misztérium
görög, szájat befogni. Olyan vallás, vagy tan, amelyen csak a beavatottak vehetnek részt.

misztikus
becsukom a szemet. A túlvilági elem tapasztalati megérzése.
Jelenések könyve: "Fején tizenkét csillagból álló korona" Jel. 12, 1.Mária oszlop 2010 Sopron 105.- Ft.
Európa zászló 1999 Európa Tanács 50,- Ft

misztikus eljegyzés
Az Istennek teljesen odaadott élet kezdete. Az elsőt a hagyomány Alexandriai Szent Katalinról őrzi.
2007. Nemzeti Galéria blokk.

1962. Évfordulók 1,-Ft
Jeles magyarok blokk
2000. 30,-Ft
1985 Biblia címlap 2,- Ft

Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
bibliafordító, nyomdász. 2000 Jeles magyarok blokk 30,- Ft
1685-ben készül Amsterdamban az "Aranyas Biblia"
A kinyomtatott Bibliákat szekéren hozza haza .
Neve, jobbjában Biblia 1962 Évfordulók 1.- Ft.1985 Biblia címlap 2,- Ft.
Egyidejűleg Apafi Mihály fejedelem részére zsoltáros könyvet nyomtat
2002 Közgyűjtemények blokk 150,- Ft.

mitosz
görög, szó, beszéd, hitrege. Régmúlt idők hőseinek tettei.
A pogányok és keresztények kölcsönösen mitosznak vették egymás tanítását.
Csodaszarvas 1997 Európa 27,- Ft.
Szent Erzsébet rózsával 1938 Eucharisztikus blokk 32+32 fill.

mitra, infula, püspöksüveg.
Kettős ága az Ó- és ÚSZ-et jelenti. Főpapok mitrával:
Asztrik 1938 Szt István 1 / 10 fill.2002 Kalocsa 15.- Ft. 2013 Székesfehérvár 85.- Ft.
1938. Szt István blokk.; 1982 Vatikáni kápolna ívsor.
1938. Eucharisztikus kongr. blokk Mór 40 fill.;
1997. Szt Adalbert 80,-Ft; Megyecímerek, Esztergom 27,-Ft;
Főpap Géza fejedelem halálánál 1997. Európa 90,- Ft..
Gellért
püspök 1997 Megyecímer, Csongrád 27.- Ft.
I.Orbán pápa 2005. Borvidékek 140,-Ft;
II. János Pál pápa blokkon 2004. Máriacell; 2005. II. János Pál pápa.
2011 Szent Márton 160.- Ft.
2012, Kalocsa blokkszegélyen.

mohamedanizmus egyistenhívők
Törzsi, izraeli és keresztény tanokból összeállított vallás. 622-ben kezdte el hirdetni Mohamed (570-632) kereskedő. Sikerének egyik alapja, hogy az államot és a vallást egyesítette, az állam kötelességévé tette a mohamedán vallás terjesztését.

Mohács
mezején 1526. augusztus 29-én a törökök megsemmisítik a II. Lajos magyar király vezette magyar haderőt.
II. Lajos holttestének megtalálása 1976 Mohácsi csata blokk.
A város középkori metszete 1993. 900 éves Mohács 17,- Ft
A mohácsi csata hőseit Kanizsai Dorottya temettette el. 1944 50 fill., 2000 Millennium 50,- Ft.

Molnár László
bélyegtervező. 1948 Centenárium

mondatszalag

 • Középkori művészeti alkotásokon az ábrázolt személy néha mondatszalagot tart a kezében.
  Betlehemi angyal kezében 1943 Karácsony 4 fill.
  Angyali üdvözlet "Ave Gratia" szalag Gabriel arkangyal kezében 1973 festmények 1,50 Ft. - 1983 Karácsony 2,- Ft.
 • Címereken kiegészítés lehet: "Az Isten velünk" egyetemes református egyház címere 1939 Templomok 32 fill.;
  "Domine dirige nos"1980 LONDON szelvényes
 • "Causa nostrae laetitiae" "Örömünk oka" szalagfelírat 2012 Karácsony 130.- Ft.

monogram
görög, egy betű. általában személynév rövidítésként egy betűbe vonja össze a nevet.
Mária Istenanya: MP - ΘY. 1975 Ikonok 60 fill. / 1,50 Ft / 2,- Ft. - 1992 Piarista 10,- Ft.
Mátyás király 1990 Történelmi arcképcsarnok 5,- Ft.
István Király, Stephanus Rex 1996 Pannonhalma blokk, szegély

monstrancia
úrmutató, Szentségtartó. Elődje a szentek ereklyéit tartó ostensorium, amit körmenetben vittek.
Napformát a barokk korban kapott. 1984 Mátyás Kálvária blokk szegély.

Mosonmagyaróvár
Kiscímer boglárpajzson 1993. Mosonmagyaróvár 17,-Ft

Moszkva
Kreml részlet: 1951, 1952, 1966 Repülő, 1977 Léghajó, 1985 blokk.
Látkép: 1979 Olimpiai városok 5,- Ft. 1983 SZOCFILEX szelvényes bélyeg.
Serleg
1984 Zsidó művészet 1,- Ft
Megváltó Krisztus ikon a Kreml Paszkij tornyán.
Nyikolszkaja tornyon csodálatos Szent Nyikol ikon.

mozaik
latin, opus musivum.Apró kockakövekkel való díszítés, képalkotás.A görögögtől került a rómaiakhoz, majd a keresztén művészek is átvették ezt a technikát. Római mozaikok 1978 Bélyegnap sor és blokk.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756 Salzburg - 1791 Bécs)
Zeneszerző. A bécsi klaszikusok egyike. Egyházzenei munkássága szerteágazó.
Mise, requiem, vesperás, zsoltár. 1991 Bélyegnap sor és blokk

mókus
égővörös farka miatt, a középkori festményeken az ördög egyik szimbóluma lehetett.
1953 Erdei állatok 20 fill. 1995. Természetvédelem 14,-Ft

Mór
Szent Kereszt felmagasztalása templom és a kapucinus Szentháromság templom 1997 Borvidékek 27,- Ft.

Mór, (995-1070), bencés szerzetes, pécsi püspök.
szentként tisztelik ünnepe: okt. 25. Részt vett I. András koronázásán, a tihanyi alapítólevél egyik tanuja.
Dicsfényes kép, püspöksüveggel, háttérben a pécsi székesegyház, ahol 1036-tól püspök.
S. MAURUS felirat. 1938 Eucharisztikius blokk 40+40 fill.

Móra Ferenc (1879-1934),
író. 1960. 60 fill.

Móricz Zsigmond (1879-1942)
író, zsoltárfordító. Tiltakozik a zsidó törvények ellen.
Portré 1979 Móricz Zsigmond 1,- Ft.

Mózes
az izraeli törzseket teokratikus állammá szervezi. Erkölcsi, szertartási, polgári törvényt ad. Kr.e. XV. száz.-ban élt. Az egyiptomi fogságból kivezeti a 12 izraeli törzset, szövetséget köt Izrael nevében Istennel, akinek a neve Jahve, Vagyok, aki vagyok. Ennek művészi képtipusa a két kőtábla. Testvérét, Áront az első főpapnak nevezte ki. Serlegen két kőtáblával / Mózes és Áron tórapajzson 1984. Zsidó művészet 1,- / 2,- Ft

MP - ΘY
Mária bizánci névrövidítése. Mária Isten anyja dogma kihirdetése alapján került a képi ábrázolásokra az
MP ΘY, vagyis MHTEP QEOY = Métér Theou, Isten Anyja rövidítés.
MP - ΘY 1975 Ikonok 60 fill. / 1,- Ft / 1,50 Ft / 2,- Ft. - 1992 Piarista 10,- Ft

mulandóság
A Biblia gyakori intelme: a világ és javai mulandóak.
Minta: A királyság bélyegei 1918. "Köztársaság" felülnyomattal -
A köztársaság bélyegei 1919 "Tanácsköztársaság" felülnyomattal . -
Tanácsköztársaság bélyegeken 1920 Búzakalász felülnyomat

munka
Isten teremtő tevékenysége. értékteremtő tevékenység,
Istentől rendelt feladat. áldást is Isten ad a munkára. Jób. 1, 10. Péld. 10, 22.
Válogatás: 1916 Arató. - A világ első munkát ábrázoló bélyegkiadása.
1954 Munka

Munkács
Zrínyi Ilona 1686-1688 között védi a várat. Vár 1939 Magyar a magyarért 10+5 fill.

Munkácsy Mihály (1844-1900) festő.
Önarckép:
A világ első Munkácsy festményt ábrázoló bélyege. 1932, Arcképek 40 fillér.
1994 Munkácsy Mihály 19,- Ft.
Liszt Ferenc arcképe: 1967 Festmény 60 fill. -
Híresek vallási tárgyú képei. Golgota a Krisztus Trilógiából 1994 Húsvét 12,- Ft

múzeumok
az utókor számára jelentősnek vélt írások, képek, tárgyak megőrzésére létrehozott intézet.
Több esetben a bélyegképekhez szolgáltatnak forrásanyagot. Válogatás: Esztergom: Keresztény Múzeum; Debrecen: Déry Miksa Múzeum; Pécs: Csontváry Múzeum; Pest: Szépművészeti-, Közlekedési-, Posta, Nemzeti-, Bélyegmúzeum; Buda: Hadtörténeti Múzeum; Szentendre: Kovács Margit Múzeum, Egyházművészeti Múzeum

München
Villa Munichor. Városcímere: szerzetes = mönch.
1973 IBRA 40 fill. / 80 fill. / 1,20,- Ft / 4,- Ft és blokk.
Kéttornyú Frauenkirche 1498-ban épült, 99 méter magas.
1979. Olympiai városok 3,- Ft

műemlékvédelem,
a vallásos élet helyszíneiről való gondoskodásból nőtt ki. Erősítette ezt a vértanúk tisztelete.
Az általános műemlékvédelem 1748-tól, Pompei feltárásától datálódik. Irányadó a történeti hiteleség és az eredetiség megtartása.
Első eredmények közé tartozik a soproni Szt. Mihály templom, Pannonhalma, Visegrád, pécsi, kassai dóm, Garam-Szent-Benedek, Gyöngyöspata, Jáki templom, Veszprém, győri székesegyház. Jelenleg is folynak a feltárások, felújítások.
Csempeszkopács 1972. Műemlékvédelem 3,-Ft; 1975.Visegrádi műemlékek sor és blokk
Műemlékvédelmi érem 1975. Sopron 1,-Ft, szelvényen

művészet
Az ÓSZ. idején főleg szimbólikus ábrázolások uralkodtak. A 12 Izraeli törzs csillagképjelei, naposzlop, szent kövek.
ÚSZ. eleinte szimbólikus ábrázolások, mint XP, hal, bárka, később egyre több alakos ábrázolás: Jó pásztor, Apostolok.
A fundamentalista irányzat felszínre hozza a bizánci képrombolás néven ismert eseményeket.
A keresztén művészet az építészet, szobrászat, zene, festészet, irodalom területén ezek után új erőre kapott, mai napig terebélyesedve.


Milano
1976 Italia 5,-Ft, szelvényes
Milano
1986. Autó 2,-Ft
Millenniumi emlékmű
Magyarok III. Világkongresszusa
1992. 15,-Ft

1958 Repülő 3,- Ft
2000. Vallástörténet 30,-Ft
millenium

Milton
1967 AMPHILE blokk
Mindszenty József
1992. 15,-Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


minuscula scriptura
1997. Segítsünk 27,-Ft
misekanna
1970. Ötvösség 60 fill.

mise
2005. II.János Pál pápa blokk

Miska kancsó
1968. Bélyegnap 1,-Ft
misztikus eljegyzés
2007. Nemzeti Galéria blokk

1938. Szent István 1 fill.
Szent István blokk
1938. 6 fill.
mitra

1944. Nagyasszony 50 fill.
2000.Millennium 50,-Ft
Mohács

Mohács
1993. 17,-Ft
Mosonmagyaróvár
1993. Agrár Főiskola 17,-Ft

Moszkva
1983. Szocfilex szelvényes 2,-Ft
Mozart
1991. Bélyegnap 12,- Ft / 20,-Ft

1953. Erdei állatok 20 fill.
Természetvédelem
1995. 14,-Ft
mókus

1997. Borvidékek 27,-Ft
Eucharisztikus kongr. blokk
1938.  40 fill.
Mór

Móra Ferenc
1960. 60 fill.
Móricz Zsigmond
1979. 1,-Ft

Mózes
1984. Zsidó művészet 1,- / 2,- Ft

1975 Ikonok 60 fill.
1992 Piarista 10,-Ft
MP - ΘY

1932 Arcképek 40 fill.
1994. 19,-Ft
Munkácsy Mihály

1973 IBRA 40 fill.
Olimpiai városok
1979. 3,-Ft
München

Munkács
Magyar a magyarért
1939. 10 fill.
műemlék-
védelem

1975. Sopron 1Ft
szelvény