L

Lackner Kristóf
metszete 1610 évbõl 1977 Sopron, szelvényes 1.- Ft.

Lajos I., Nagy (1326-1382)
Anjou házi király (1342-1382). Károly Róbert és Piast (Lokietek) Erzsébet fia. Felesége Kotromanics Erzsébet bosnyák hercegnõ. Gyermekei: Mária, Szt. Hedvig, Katalin.
Lengyel király (1370-1382). A "nagy" melléknevet azért kapta, mert erõssé tette az országot.
Biztos támasza volt a pápáknak. Ezért VI. Ince pápa "Krisztus védpajzsa, az Úr atlétája" címmel tüntette ki. VI. Ince pápa megsegítésére 500 vitézt küldött, Zudar Péter vezetésével. Pápai aranyrózsa kitüntetést is kapott. A pálos rend a magyar szentek és királyok között lovagkirályként tiszteli. Ünnepe: szept.10. Letelepíti a karmelita rendet.
A lengyel trónra is megválasztották 1370-ben. Lányai örökösödési jogát elfogadtatta a lengyel trónra. Anjou liliomos koronás fejkép / Trónon Anjou liliomos koronával, jobbjában liliomos jogar, baljában országalma, szalagfeliraton "A nagy uralkodó". Sasos lengyel címer, koronából kinövõ patkót harapó struccjelvényû címer, és hasítottan egyesített liliomos Anjou és Árpádházi családi címer. 1942. Királyok 24/30 fill.
Patkót harapó strucc 1997. Vas megye címere 27,-Ft.
Pécsett alapítja az elsõ magyar egyetemet. Ezt V.Orbán  pápa 1367-ben erõsíti meg.
1967. 600 éves a magyar felsõoktatás 2,-Ft.
Uralma alatt történt az elsõ összecsapás a hódító török birodalommal 1365. A gyõztes csata emlékére megnagyobbíttatta a máriazelli kegytemplomot, és aranykeretes Mária-képet adományozott a részére. 2004. Máriacell blokk 100,-Ft.
Védekezésül a várható újabb támadások ellen, elfoglalja Vidin várát és megalapítja a bodonyi bánságot.
1967. Dunabizottság 1,70 Ft.
Dalmácia megvédésében sikeresen harcol Velence ellen.
Faragott Nagy Lajos király mellkép liliomos koronával a zárai Szent Simeon szarkofágról. 1988. Történelmi arcképcsarnok 4.- Ft.
Egyik példaképe volt Szent László király, akinek a sírjához Nagyváradra elzarándokolt. Pénzre is tetette a trónoló László király képét.
"Nagy Lajos garasa" felirat 1979. Középkori magyar pénzek 3.- Ft

Lajos II.
1976 Mohácsi csata blokk

Lajos II. (1506-1526)

Jagelló házi cseh-magyar király. Uralkodott 1516-1526. Gyámság alatt volt. Emiatt az ország gyengült. A török várható nagy hadjáratának sem tudott ellenállni. Mohácsnál katasztrofális vereséget szenvedett. A csata után, menekülés közben a Csele patakba fulladt. Apródja Ulrich von Zeiden találta meg a holttestét. II. Lajos holttestének megtalálása, Székely Bertalan festmény 1976 Mohácsi csata blokk.

Lajos IX., szent (1219-1270), francia király.
Anjou házi. Ünnepe: augusztus 25.
Battista Tiepolo festményén. Mária hat szenttel 1984. Festmény blokk 2,-Ft.

lakáskérdés
A társadalmi kérdések legsúlyosabb ága.
Minta: Lehel úti lakótelep 1951 Épületek 30 fill.

lakóhely
ÓSZ. eleinte sátrak, barlangok, késõbb házak.
ÚSZ. átvitt értelemben is. Isten háza az ember. Róm. 8, 9.; 1Pét. 2, 5.

Lambarene
Helység jelzõ tábla 1975 Albert Schweitzer 80 fill.

Langetti Giovanni Battista
festõ, József álmát magyarázza 1970 Festmények 60 fill.

lant pengetõs, húros hangszer
zenélõ angyal lanttal 1938. Szent István blokk 20 fill.
1943. Karácsony 4 fill.; 1973. Festmények 60 fill.

latin kereszt, amelynek alsó szára hosszabb. Legelterjedtebb ábrázolás.
Változata a ~kettõs kereszt.
Szentostya kereszt alakú dicsfénnyel 1938 Eucharisztikus Kongresszus
Pajzson 1938 Szent István blokk; 1943 Hadigondozás 4fill.
Dicsfénysugaras kereszt Deák tér, az evangélikus templom felett 1939 50 fill. 1943 70 fill.
Kereszteshad jelvény, Hunyadi 1943 Hadvezérek 4 fill.
Kereszt és korona: Szent Margit lemond a koronáról a kereszt javára
Szent Erzsébet imakönyvén a hit jelképe 1944 Nagyasszonyok 20 fill.
Táblakép felett Szt Margit bélyeg szelvényén 1992. 15,- Ft
Tövises kereszt I. Géza király kezében. A keresztvonal alatt tövises ág, egyes kutatók szerint pestiskereszt.
1986. Arcképcsarnok 2,- Ft; 2005. Szt. Korona blokk;
Scott kapitány sírján 1987 Antartktiszkutatás 4,- Ft
Úrmutatón 1987 Mátyás kálvária blokk szegélyén
Kupolán, Esztergom 1992 Mindszenty 15,- Ft;
Sevillai pavilon 1993 Európa 45,- Ft

latin nyelv
a római birodalom nyelve. A nyugati egyház hivatalos nyelve a III. sz-tól 1967-ig. Nagybetűink a latin ABC-bõl erednek. A VIII. sz-tól holt nyelv.
Latin szavak, válogatás: PAX 1969 Béke 1,- Ft. PRO PATRIA zászlón 1953 Rákóczi 20 fill. PATRONA HUNGARIAE 1921 Koronás Madonna. SACRA CORONA 1938 Szt István 70 fill.
Számok jelölésére betûjeleket használtak. I=1, V=5, X=10, L=50, D=500, M=1000.
XXXIV = 34-es szám az 1938. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus bélyegeken.
Jézus keresztfeliratának nyelve héber, görög és latin volt.
Kettõskeresztnél a felsõ szár jelenti a feliratot.

lator
A tolvaj, rabló, rablógyilkos régies neve. Jézussal együtt két latort is megfeszítettek. A képrészleten a megtért jobb lator függ a Megváltó Jézus mellett 1994 Húsvét 12,- Ft

lazaristák, Congregatio Missionis. CM.
Páli Szent Vince alapította kongregáció, népmissziót végzõ klérikusok részére. 1632-ben nyertek pápai jóváhagyást. Nevüket a Szent Lázár kolostorról kapták, ahol megalakultak. 1686-ban a lengyel csapatokkal érkeztek elõször hazánkba. 1990 óta újra mûködõ rend Magyarországon is.
Bélyegre a David Armand C.M. által felfedezett Panda került.


láb

 • Ókorban a hatalom egyik jelképe. A gyõztes a legyõzött nyakára lépett.
 • ÚSZ. a lábához ülni, a tanítvány és a mester viszonyára utal.
  Szent Gellért oktatja Szent Imrét 1930 Szent Imre.
 • Képletes kifejezésekben a tárgyaknak is lehet lába: hegy lába, ház lábazata.
 • Szent István lába zsámolyon nyugszik. 1938 4 fill,/20 fill.

lábmosás
ÚSz. Az utolsó vacsorán Jézus megmosta a tanítványok lábát, Jn. 13,1-3.
Árpádházi Szent Erzsébet egy nélkülözõ lábát mossa. 1995. Szelvényes 22,-Ft.

láda
Bibliai szövegekben a láda és a szekrény tároló bútor volt. Kultikus szerepre a láda jutott. Máig használt bútorok. Minta: Ládák 1981 Bélyegnap

lámpa
világító eszköz. Minta: 1956 Bányásznap.

lánc
egymásba kapcsolt fémkarikák vagy ellipszisek sora.
Szentírásban a rabság eszköze. Ap.csel. 12,6.
Széttörése a szabadulás képe. Ez. 34,27. 1947. V.I.T. 40 fill.
Nemesfémbõl készült lánc az ékszer.
A Szent Korona abroncsáról arany láncok csüngenek le. 2001. 2004. 2005. Blokk

Lánchíd
A hídépítés egyik mûszaki megoldása.
Budapest elsõ állandó hídjának a neve. Válogatás: 1948 sor, blokk.

lándzsa

 • Bibliában többször említve. Hosszú változata szúró, rövid változata hajító fegyver.
 • ÚSZ. lándzsával nyitották meg Jézus oldalát.
 • Az uralkodóknak a pápák Szent Lándzsát is adományoztak. Szent István kezében a Szent lándzsa. 1986 Történelmi Arcképcsarnok 2,- Ft, 2000 Bélyegnap 28,- Ft
 • Lándzsa Szent László jobbjában 2013 Magyar szentek blokk

láng
Bibliában az isteni megjelenés egyik kísérõ jelensége.
Ma valamely eszme szimbolikus megjelenítése is lehet.
Válogatás: olimpiai láng 1994 NOB 19,-, 35,- Ft;
1968 Emberi jogok 1,-Ft

1942. Királyok 24 / 30 fill.
600 éves a felsõoktatás
1967. 2,-Ft
Történelmi arcképcsarnok
1988.  4,-Ft
2004. Máriacell blokk 100,-Ft
Dunabizottság
1967. 1,70 Ft
Vas megye címere
1997.  27,-Ft
Nagy Lajos


Lambarene
1975. Albert Schweizer 80 fill.

 
Szent István pár - Patrona Hungariae
1938. 20 fillér (+20 fill.)
1943. Karácsony 4 fill.
1973. Festmények 60 fill
lant
 

latin nyelv
1938. Eucharisztikus pár 16 f.

lábmosás
1995. Szelvényes 22,-Ft

lánc
Szent Korona blokk
2005.  500,-Ft

lándzsa
Történelmi Arcképcsarnok
1986. 2,- Ft

láng
1968. Emberi jogok 2,- Ft
László I.
1930 Szent Imre 20 fill.


László I.
Szent László király (1040-1095), ünnepe: jún.27.
A keresztény lovagkirály mintaképe. Megszilárdította a szentistváni államrendet. István király, Imre herceg és Gellért püspök szenttéavatását szorgalmazta.
Szent László felirat Herma Gyõrbõl. Szakállas, ékítményes koronás kép. Cziglényi Ádám terv
1978. Trónralépésének 900. évfordulója 1,- Ft. 1986. Történelmi arcképcsarnok 4,- Ft.
Halálának 900. évfordulója. Kóbor Mátyás terv. Szent László felirat, dicsfényes, kopjás lovaskép részlet a székelyderzsi freskóról. 1995. 22,- Ft.
Szent László felirat. Dicsfényes, koronás kép, tölgy ággal díszített bárdra támaszkodik.Különálló vágott és kettõskeresztes címerpajzsok. 1930 Szent Imre 20 fillér.
S. Ladislaus felirat, dicsfényes , koronás kép, bárddal. 1938. Eucharisztikus Kongresszus bélyeg és blokk.
Dicsfényes állókép, kezében országalmával és bárddal, mellén a kettõskeresztes ereklyetartó. 1940 Kelet 10 fill.
Kereszt ékesítésû korona, dicsfény, arckép és Szent László felirat. Szent László a lovagkirály felirat, lovon, jobbjában bárd, mellén a Szent Kereszt ereklyetartó, címerpajzson kettõskereszt 1942. Királyok 6 és 8 fill.
Szent László király felirat, dicsfénnyel, kereszt ékû koronával, mellékképen dicsfényes királykép, bárddal, lovon.
1943 Hadvezérek 2 fill.
Háromkirályok egyike bárddal, 1943 Karácsony 30 fill.
Szepeshelyi Szent Márton templom fõoltárképén koronásan, országalmával és lándzsával 2013 Magyar szentek blokk.
Nagyváradi Szûz Mária templom építése, miniatúra. 1972. Képes Krónika 5,-Ft. 2000. Millennium.
Dicsfényes Szent László és Géza herceg 1971. Képes Krónika 1,50 Ft.
Korong dicsfényes Szent László és Géza herceg a mogyoródi csata elõtt, ahol legyõzték Salamon királyt.
2008. Képes Krónika 400,-Ft;
Sanctus Ladislaus felirat, trónon, bárddal és országalmával, Nagy Lajos garasán, ugyanez a felirat II. Ulászló Guldinerén. Hercegi koronás, korongdicsfényes Szent László lovon, jobbában bárdot emel, oldalán kard függ. 1979. Középkori pénzek 3,- és 5,- Ft.
A millenniumi emlékmû királyai között áll. Telcs Ede szobra. Légifelvétel, apró motívum. 1958. 3,- / 5,- Ft.
Szent László templom Visegrád középkori képén. 1975 Visegrád blokk.
Szent László kápolna. Stilizált Városliget képen lila alapszínnel. 1970. "BUDAPEST 71".
Tihany, Fõoltárnál levõ szobra 2012 Apátság blokkszegély
Felesége Adelheid. Együttes hímzett képük paláston 2003 Szent László palástja blokk

Eucharisztikus Kongresszus
1938. 16 fillér
Trónralépésének 900. évfordulója
1978. 1,- Ft
Halálának 900. évfordulója
1995. 22,- Ft
1942. Királyok 6+ 6 fillér
1942. Királyok 8+ 8 fillér
1940 Kelet 10 fill.
1943 Hadvezérek 2 fill.
Történelmi arcképcsarnok
1986. 4-Ft
1943 Karácsony30 fill.
Képes Krónika
1971. 5,-Ft
Képes Krónika
2008. 400,-Ft
1958 Repülõbélyeg 3,-/ 5,- Ft
1979 Középkori magyar pénzek 3,-/ 5,- Ft
1970. Budapest '71
2000. Millenium blokkpár
részlet

 


László V.
(1440-1457)
Habsburgházi cseh és magyar király. Zsigmond király unokája. Uralkodott 1453-1457.
A Szent Vitus dómban temették el. Hunyadi Mátyást Prágában tartja fogva, Lászlót lefejezteti. Hunyadi László búcsúja 1966 Festmény 1,50 Ft

látás
szemmel való érzékelés.
Tûbefûzés 1981 Híres illusztrátorok 4,- Ft.
Távcsöves kép 1981 Vadászszövetség 2,- Ft.
Mikroszkóp 1982 Robert Koch 2,- Ft

látogatás
görög episzkaptomai, az igazra ránézni, vele törõdni értelmet is tartalmaz.
Mária látogatása Erzsébetnél 1973 Festmények 4,- Ft.

látomás latin visio.

 • Szellemi valóságok valóságtudattal történõ megjelenése.
  Szent Antal megkísértése 1970 Festmények 4,- Ft.
 • Isten álomban vagy megjelenésben közölheti szándékát
  ÓSZ. József álma 1970 Festmények 40 fill.
  ÚSZ. Szent József, Háromkirályok, János, Péter és Pál apostol részesült látomásban.

Lechner Ödön (1845-1914)
építész. Kõbányai templom építõje. Arckép, név 1995 22,- Ft.

lefejezés kivégzési mód.
Hunyadi László búcsúja 1966 Festmény 1,50 Ft.
Vértanúk közül Szent Pált karddal végezték ki.
Szent Pál Úrkoporsón 1980 Garamszentbenedek 1,- Ft.
Karddal és pálmaággal 1997 Bács-Kiskun megye címere 27,- Ft

Lehel kürtje
Kr. u. 900 körül készült bizánci stílusú, faragott elefántcsont kürt. Jászberényben õrzik. A monda szerint a vesztes augsburgi csata után, az elfogott Lehel vezér kivégzése elõtt kérte, hogy megfújhassa kürtjét. Kürtjével agyonsúlytotta Konrád császárt. Valójában Henrik herceg végeztette ki Regensburgban. Regensburg 1985. Hidak 8,-Ft.
A kürt a jászok fõkapitányának jelvénye lett. Igy került Jász-Nagykun-Szolnok megye címerébe pajzstalpra a kürtjét emelõ lovas Lehel vezér 1997. Megyecímerek 27.- Ft.

Lelliszi Szent Kamill (1550-1616)
Ünn.: júl. 14. A betegápoló kamilliánusok rendjének az alapítója.
Szobra a váci Gombás patak hídján 1969. Dunakanyar 40 fill.

len
lenvászon. Bibliában a gabona és szõlõ után a harmadik leggyakrabban elõforduló növény. Pilisi len 1958. Virágok 20 fill. 2007. Európa elsõbbségi
Termesztették. A len ruházat a legegészségesebb.
A keresztén mûvészetben a Jel. 15, 6. alapján "az angyalok fehér vászonruhába vannak öltözve" Általában ilyen az angyalok ruhája.
Egyes személyek ábrázolása is történhet alba tunica-ban. Szent Péter
1997 Irodalmunk nagyjai 27,- Ft.
A holttesteket gyolcs lepelbe göngyölték. Turini lepel részlet 1999 Húsvét 32,- Ft.

Lengyel György
bélyegtervezõ. Válogatás: 1986 Fáy András, 1992 Karácsony

Lengyelország
Fõvárosa Varsó,
Kr. e. 1000 körül kezdtek szláv törzsek a Visztula vidékén megtelepedni.
Szent István királlyal egyidõben kértek koronát a pápától.
Elsõ uralkodóházuk a Piastok.
IV. Béla lányai közül Kinga lett lengyel királynö.
Károly Róbert felesége Piast Erzsébet.Gyermekeik közül Nagy Lajos lengyel - magyar király lett. Nagy Lajos és lengyel sasos címer 1942. Királyok 30 fill. Lányai közül Szent Hedvig örökölte koronáját.
Báthory Istvánt szintén királlyá választották.
Sobiesky János lengyel királyt a pápa kérte fel a török elleni harcok vezetõjének.
II.János Pál volt az elsõ lengyel pápa.

Leo pápák
IV. Leo, szent 847-855.Ünnepe: júl. 17. Bevezeti a Nagyboldogasszony ünnepet.
IX. Leo, szent 1049-1054. Ünnepe: ápr. 19. Pozsonynál 1052-ben személyesen közvetít III. Henrik és I. András között. Ez az elsõ pápalátogatás Magyarországon.
X. Leo 1513-1521. Bakócz Tamás esztergomi érseket kereszeshadjárat indítással bízza meg. Erre a célra 40 000 aranyat ajánlott fel. A török elleni had vezetõje Dózsa György lett. Luther Mártont kiközösíti az "Exsurge Domine" kezdetû bullájával.
XIII. Leo 1878-1903 Engedélyezi 1896-ban a Magyarok Nagyasszonya ünnepet.

Leonardo da Vinci (1452-1519) festõ, feltaláló. Szt. Ferenc harmadrendjének a tagja.
A + és - jeleket elõször alkalmazza a matematikában. Minta: 1971. Bélyegnap 2+1 Ft
Neve, arcképe 1952 1,60 Ft. Vörös fej 1965 Reneszánsz 60 fill.

Lentiszombathely
harangláb 2001 Nosztalgia-kisvasutak 150,- Ft.

Lepantói csata 1571. okt. 7.
Miután Zrinyi 1566-ban megállította szárazföldi terjeszkedésüket, a törökök a Földközi-tengeren készültek újabb hódításokra. A pápa szervezésében összeállt hajóhad, Don Juan d'Austria herceg vezetésével legyõzte a török hajóhadat.
Emlékül V. Pius pápa a Rózsafüzér Királynõje ünnepet rendelte el.

lepecsételés

 • Az ókori Keleten fontos szerepet töltött be. Ez a Bibliában is tükrözõdik.
 • Az írás hitelességét pecséttel biztosítják. Jer. 32,10. A mai korig fentmaradt szokás.
  Válogatás:Kolostor és pecsét 1983 Szentgotthárd 2,- Ft.
 • Jelenthet titkosságot. Jel. 5,1.
 • Levelezésben lezárást biztosít. Minta:1958. Levelezõ hét 1,-Ft
 • Általánosságban is lezárást jelent. Aladin feltöri a lepecsételt palackot. 1975. Mese 60 fill.
látás
Vadászszövetség
1981 2,- Ft
lefejezés
Megyecímerek
1997.
27,- Ft
Lehel kürtje
Megyecímerek
1997.
27,- Ft

Lehel kürtje
1985. Hidak 8,-Ft

1958. Virág 20 fill.
Irodalmunk nagyjai
1997. 27,-Ft
len

Lengyelország
1942. Királyok 30 fill.

1952. 1,60 Ft
1971. Bélyegnap 2+1 Ft
Leonardo da Vinci

Lentiszombathely
Nosztalgia-kisvasutak
2001. 150,- Ft
lepecsételés
1958. Levelezõ hét 1,- Ft
 


Lesznai Anna
(1885-1960)
Festményei Vasárnap 1981. 6,- Ft

levél

 • a növény asszimiláló szerve. Minta: nyár, tölgy, fenyõ levél 1976 Erdõsítés 1,- Ft.
 • ÓSZ. jelképesen a zöld színe egészség, Zsolt. 1, 3.
  száraz levél hanyatlás Jb. 13, 25.
 • Az ókortól ismert irodalmi forma. Címzés, üdvözlet, tárgy. Eleinte a záróforma hiányzik. ÚSZ. egyes könyvek formája. Szt. Pál levelei, Katolikus levelek. Ekkorra már a záró formák is kialakultak.
 • Középkorban alapító levelek 1980 Tihanyi apátság 1,- Ft.
 • A posta fejlõdésével általános lett a levélírás. 1958, 1959. Levelezõ Hét

Leviták könyve, Leviticus, Vajjikra
Pentateus-, Tóra-, Mózes 3. könyve, 3M.

Lexikolnotre
Róma név
2014 Szentté avatás blokk

Légrády Sándor (1906-1987).
Arckép, név és az 1938 Szent István 50 fill. címlet reprodukciója.1993. Bélyegnap 17,- Ft.
Arckép, név és az 1941 "Magyar Mûvészetért" bélyegterv reprodukciója. 2006. 75,-Ft.
A budavári Nagyboldogasszony templom részére elkészíti a zárai Szent Simeon szarkofág pontos mását. 1988 Történelmi arcképcsarnok 4.- Ft.
Pápai aranyérem kitüntetést kap 1953-ban, a Mátyás templom értékeinek megõrzéséért.
Legjelentõsebb bélyegtervezõk közé tartozik.Mûvészeti díj válogatás::
1936 Repülõ sorozat.
1938. Szent István, ez a sorozat Buenos Airesben kapott elsõ helyezést.

1940. Székely Madonna, (Patrona Hungariae) alkotása.Ez a bélyeg a világ legszebb önálló tervezésû Madonna bélyege címet kapta 1953-ban Aachenben.
1970 Ötvösség 40 fill.Suky kehely, Az év legszebb magyar bélyege.

Lékai László (1910-1986) bíboros, esztergomi érsek.
1944-ben a nyilasok elhurcolják Sopronkõhidára. Ekkor Mindszenty titkára. Mindszentyvel együtt sok papot szintén Sopronkõhidára vittek. 1976-tól érsek.
VI. Pál pápa társaságában megtekinti a Magna Domina Hungarorum kápolna helyét, dombormû 1982 Vatikáni magyar kápolna. 2,- Ft.

lélek, latin anima, görög pszüché, héber nefes.
Az organikus lények létadó elve. Szellemi mivoltú és anyagtalan.
Szent István lelkét viszi Szent Mihály arkangyal. 1938 Szent István blokk.

lépcsõ,
fokonként emelkedõ szintkülönbség kiegyenlítése.
Ikonográfiában a lélek fölemelkedését jelenti az égiek felé.
Szent István lépcsõn felhaladva ajánlja fel a Szent Koronát. 1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft.

Libanon
"A fehér," a csúcsait fedõ hó vagy a fehér kréta szirtekrõl elnevezve. Fõvárosa Bejrut.
ÓSZ. építkezésekhez vitték a híres cédrus fáit. Magányos cédrus / Zarándoklat a cédrusokhoz Libanonban 1973. Csontváry festmények 1,50/2,50 Ft.
Arany János és a Magányos cédrus montázs 2001. Millennium blokk.

Liechtenstein
nagyhercegség Címeres zászlója Európa zászlói között

Liezen-Mayer Sándor, 1839 - 1898
festõ. Árpádházi Szent Erzsébet, 1932

ligatúra, kötegelés
Szt.István ligatúrás kézjegye 1996. Pannonhalma blokk szegély


Lesznai Anna
1981. Festmények 6,- Ft
levél
1976. Erdõsítés 1,- Ft


1993. Bélyegnap 17,- Ft
Jeles magyarok
2006.
75,- Ft
Légrády Sándor

Lékai László
1982. Vatikáni kápolna 2,- Ft

Libanon
1973. Csontváry 1,50 / 2,50 Ft

ligatúra
1996. Pannonhalma blokk részlete


lila
,
liturgikus szín. A
XIII. sz-tól a bûnbánat színe.
Gyakori bélyegszín. Válogatás: 1982 Vatikáni kápolna, 1985 Pázmány Péter

liliom

 • fehér liliom candidum Oz. 14, 6., de liliomszerû virág neve is lehet. "Nézzétek a mezõk liliomait" Mt. 6, 28.
  Díszként is használták a virág formát. Népmûvészetben a hasonló rajzolatú tulipán szorította ki.
  Más virágokat szintén neveztek liliomnak. 1966 Tüzes liliom 1,40 Ft.
 • Egyetlen virág, amit csak a kereszténység tett szimbólummá, a tisztaság jelképévé.
  Szent Imre 1930. 8 fill., 32 fill.; 1943 Karácsony 30 fill.; 1938. Eucharisztikus és Szt.István; 2007. Szt.Imre; 2013 Magyar szentek
  Szt. Margit kezében 1938 Eucharisztikus blokk. 1944. Nagyasszonyok 24 fill. Ez felülnyomva 1945 40 / 80 fill. 1946. "Ajánlás" felirat.
  Boldog Kinga kezében 1992.Szent Margit, szelvényen Boldog Kinga.
  Angyali üdvözlet 1968 Festmény 60 fill.
  Címer elõtt 1939 PAX-TING. 6 fill.
  1930. Szt.Imre 8 fill.
  1930. Szt.Imre 32 fill.
  1930. Szt.Imre 32 fill.
  1938. Eucharisztikus blokk 10 f.
  Szt. István blokk
  1938. 40 fill.
  2007. Szt.Imre blokk
  2013. Magyar szentek blokk
  1938. Eucharisztikus blokk 50 f.
  1944. Nagyasszonyok 24 fill. 1992. Szent Margit 15,-Ft, szelvényes 1968. Festmény 60 fill. 1939. PAX-TING 6 fill.
 • címerjelvény. Óbuda címere 1972 Budapest 1,- Ft; Cserkészélet 1997 Ifjúságért 27,- Ft. 2012 Cserkész 105.- Ft.
  1982. PHILEXFRANCE blokk. Toscána 1976 ITALIA szelvényes 5,- Ft.
  1982. PHILEX blokk
  részlete
  1976. ITALIA szelvényes 5,- Ft
  1972 Budapest 1,- Ft
  lovag
  1997. Toldi 27 + 10 Ft
     
 • Anjou liliom.
  Koronán / Címerpajzson 1942 Királyok 24/30 fill.
  Koronákon 1988. Történelmi arcképcsarnok 4,-Ft.
  Címerek közt 1990 Címerblokk szegélyen.
  Toldi mellett pajzson 1997 Ifjúságért 27,- Ft
  Mária kép 2004. Máriacell 100,-Ft.
  Zászlón 2012 Rozgonyi csata 370.- Ft.
 • Cserkészliliom
  Válogatás: 1997 Cserkészélet 20.- Ft; 2012 Cserkész 105.- Ft


Limburg/Lahn

Szt. György dóm 1975 Autóklub 1,- Ft.

Limoges
francia püspökség. Az aranykorpusz készítési heye.

Linz
Fõtér. Jezsuita Loyolai Szent Ignác templom, korábbi Alten Dom. Szentháromság oszlop. Szent Sebestyén, Szt Flórián és Borromei Szt Károly szobraival.1985 Dunahidak 6,- Ft.

Liszt Ferenc (1811-1886),
zeneszerzõ, ferences harmadrendi. Zenemûvészeti Fõiskola alapítója, elsõ elnöke és mesterszakon tanára.-
Több egyházi zenemûvet írt, többek között Árpádházi Szent Erzsébet oratóriumot. Miséi közül említhetõ az esztergomi bazilika felszentelésére írt Esztergomi mise. (Missa solemnis) és ismert a Szekszárdi mise mûve.
Szekszárdi bort vitt 1852-ben ajándékba IX. Pius pápának. IX. Pius pápa a Nagy Szent Gergely érdemrend parancsnoki fokával tüntette ki.
Arckép és név. Válogatás: 1932, 1953, 1956, 1961, 1967, 1986.
Mellkép, Pegazusba átmenõ zongora árnykép, Esztergomi bazilika az oszlopcsarnok felöl az "Esztergomi mise" mûvet idézi. 2011 Liszt blokk.

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Egyházzenei Tanszak.
Az 1875-ben alapított Zeneakadémián 1926-ban létrejött Tanszak.
Az egyházzene legmagasabbszintû iskolája.
Fõiskola 1961. Liszt Ferenc 2,-Ft.;
1975. 100 éves a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola 1,-Ft.
2007 Zeneakadémia 250.- Ft.

1961. Liszt Ferenc 2,-Ft
100 éves a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola
1975. 1,-Ft

liturgia
szertartás. Minden egyházi ájtatosság módja. Vallási cselekmények meghatározott körülményei, tárgyai, ceremóniája. Apostoli eredetû.
Idõpontjait a liturgikus naptár tartalmazza. Legelterjedtebb a római liturgia.
Liturgikus edények, kehely.
Liturgikus idõ: ünnepek, vasárnap.
Liturgikus könyvek: biblia, zsolozsma, misekönyv, szertartáskönyv.
Liturgikus énekek: zsoltárok, himnuszok.
Állandó liturgikus helyek a templomok.
Liturgikus ruhák: miseruha.
Liturgikus színek.

Limburg
1975. Autóklub 1,- Ft
Linz
1985. Dunahidak 6,- Ft

1932. Arcképek 20 fill.
1953. Zeneszerzõk 60 fill.
1956. Bélyegnap 1,-Ft
1961. 60 fill.
1961. 1,-Ft
1967. Festmény 60 fill.
Liszt Ferenc
Liszt Ferenc
1986. 4,-Ft


liturgikus színek

fehér, ártatlanság, tisztaság, kegyelem színe. Az Úr, a Szt. Szûz, angyalok, szentek ünnepei. vörös tûz, vér, áldozat, vértanúság színe. Pünkösd és a vértanú szentek ünnepei.
zöld
a remény színe, általában használt.
fekete
nagypéntek, gyász, temetés színe.
viola
XIII.szd-tól a bûnbánat színe, advent, nagyböjt, gyóntatás alkalmaikor.

London,
címere fehér alapon piros Szent György kereszt.
Domine dirige nos. "Uram vezérelj minket" szalagfelirattal 1980 LONDON szelvényen.
háttérben a városlátkép 1978. Motoros repülõ 1,-Ft.

Loreto, laurus, borostyán
Szűz Mária kegyhely

1800-ban a velencei konklávén megválasztott VII. Piusz pápát Loretótol magyar
huszárok kísérték Rómába. 1978 Huszárok.

A kegyhely jelleget Mária egykori názáreti háza adja, amit angyalok vittek Loretóba.
A legenda valóság magját a kutatások megerősítették. Valóban Názáretből származnak a kövek.
Mária házának köveit a mohamedánok elõl menekítették. Epirusz királya Angeli, a lányát egy Anjou herceghez adta feleségül. A hozományba kerültek kövek, amelyek elõbb 1291-ben az akkor Magyarországhoz tartozó Tersatto városban, míg 1294-ben már Loretóban, vagyis az Adriai tenger tulsó oldalán adatoltak. Az Angeli névbõl keletezett a legenda angyal csapata.
Ilyen alapon lett a repülõsök védõszentje a Borostyános Szûz Mária.
1941 Repülõ Alap 32 fill.


Lorettói litánia.
1500 körül nyilvánosan kezdték imádkozni Loretóban. Szûz Anyát megszólító invokációk, melyekre a kérés ismételten. "Könyörögj érettünk!" Fõleg májusban imádkozzák.
Szûz Mária fejénél futó aranyszalag felíraton: "Causa nostrae laetitiae" /Örömünk oka/
2012 Karácsony 130.- Ft.
Szûz Mária mellett ábrázolt kankalin "Aki a mennyországot megnyitotta" szimbólum.
1951 Virág 1,70 Ft.

Lotharingiai Károly (1643-1690)
Budavár felszabadítóinak vezére 1686-ban.
Lovon Benczúr Gyula festményének közepén 1986 Budavár visszavívása 4,- Ft.

Lotz Károly (1833-1904)
festõ. Székely Bertalannal közös mûve Menekülés Egyiptomba 1972 Üvegfestmény 1,- Ft.
A bélyegfeliraton helytelenül kivándorlás szó szerepel.

Lourdesi Szûz, emléknapja: febr. 11.
Jelenésekor jelentette ki Mária: "Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás".
Lourdesi Szûz kápolna Csongrád 2005. Borvidékek 140,-Ft

lovag
A középkorban nehézfegyverzetû lovaskatona. A nagyurak fegyveres kíséretébõl alakult. Szokásaik, életformájuk az egész nemességre átterjedt. Életüket úgy alakították, hogy kiváló harcosok lehessenek. Kiképzésükhöz nélkülözhetetlen volt a vár. Kizárólagossá Nyugat-Európában vált. A magyar nemesség csak részben mondható lovagnak. Fénykoruk Nagy Lajos és Zsigmond király idejére esik. A Hunyadiak hadszervezeti újításai révén jelentõségük fokozatosan megszûnt.
Lovag 1976 Bélyegnap 2,50 Ft, piros. Toldi lovagi tornán 1997. 27+10 Ft.
A kereszténység erõs hatást gyakorolt eszmeiségükre. Szent László egyénileg is kiváló harcos sikeres hadvezér volt, így a lovagkirály címmel illették. Uralkodói példaképének tekintette Nagy Lajos és II.Ulászló, ezért pénzeikre is rátették Szent Lászlót.
1979. Középkori pénzek 3,-/ 5,- Ft.

Lovagrend,
egyházi lovagrend. Különbözik az uralkodók által alapított lovagi rendtõl. Fõleg nemesekbõl álló intézmény. Szerzetesi jellegû, az evangéliumi tanácsokra tesz fogadalmat. Élén nagymesterrel. Lovagokból, káplánokból, szolgáló testvérekbõl, nõvérekbõl és testületi tagokból áll. Ezek közül a Máltai Lovagrend és a Német Lovagrend önálló államot is alkotott.

Loyolai Szt. Ignác (1491-1556)
Ünn.: júl. 31. katonaként megsebesül, ezután teológiai tanulmányokat folytat. Megalapítja a jezsuita rendet. Templomok:
Esztergom, vízivárosi kéttornyú Loyolai Szt. Ignác templom 1973 Városok 4,- Ft;
1991 Pápalátogatási blokk szegélyén
Mária Valéria híd bélyeg hátterében. 2001. 36,- Ft.
Linz 1985 Hidak 6,-Ft

Lõcse
Árpádházi Szent Erzsébet mellékoltárképe a Szent Jakab templomból
2000 Millennium blokk 50,- Ft; 2008. Szent Erzsébet sor

Lõrinc, szent,(+258), diakónus. Ünn: aug. 10.
Valerián császár alatti üldözéskor lett vértanú. A koronázói palást vértanúinak sorában a jobbszélsõ. 2000. HUNPHILEX blokk

Lukács, evangélista, szent. Ünnepe: okt.18.
Neve kapcsolatos a latin lux, fény szóval.A róla elnevezett evangélium és az Apostolok cselekedetei írója. Eredetileg orvos volt. Pál apostol kísérõje.Pál kivégzése után térítõ körutakat tett és vértanú halált halt.
Jele a bibliai csillagászat szerint a bika csillagképre utal 2005 Csillagjegyek 50.- Ft.

Szigetcsépi ikon jobb alsó sarkában. 1975. Ikonok 40 fill.

Dicsfényes szobra. Lábainál bika, mellette épület és medence. Szent Lukács Gyógyfürdõ felirat 2011. Fürdõk 240,- Ft

Luther Márton, 1483-1546.
Ágoston rendi szerzetes, hitújító, az evangélikus, luteránus vallás alapítója.
Wartburg várában György lovag álnéven bújdosott.
Luther és Wittenberg korabeli látképe. Az égõ "Exsurge Domine" bulla 1983. Blokk.

luteránus, ~ evangélikus.

lúd
Márton a püspökké választása elõl a liba ólba akart elrejtõzni.
A libák azonban a gágogásukkal elárulták.
Ezért lett Szt.Márton egyik attributuma.
2011, 160.- Ft.

Lübeck
Szent Erzsébet utazása Wartburgba,
a Szentlélek kórház táblaképsorozatából
1977 Kocsitörténet 5,- Ft
London
1980. 3,-Ft szelvényes


Lotharingiai Károly
1986. Budavár 4,- Ft

Lourdesi Szűz
2005. Borvidékek 140,-Ft
lovag
1976. Bélyegnap 2,50 Ft

Lõcse
2008. Szent Erzsébet sor
Lõcse
Millennium blokk
2000. 
50,-Ft

1975. Ikonok 40 fill.
2011. Fürdõk 240,- Ft
Lukács

lúd
2011. Szt. Márton 160 Ft
Lübeck
1977 Kocsitörténet 5,- Ft