K

kaf
héber "k" betű, számértéke 20.

kagyló
Zarándokok ivóedénynek kagylókat is használtak. Nyéllel ellátott kagylóból lett a kanál.
A compostelai Szent Jakab zarándoklatok révén a zarándokbot mellett a zarándokok jelvénye lett. Szent Jakab vándorbottal és kagylóval. 1980 Úrkoporsó 3,- Ft.

kakas
ÓSZ. szépen lépegető állat Péld. 30, 31.
ÚSZ. "Mire másodszorra megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem! - mondta Jézus Péternek."
Mt. 26, 34. Mk. 14, 30.
Templom tornyokon imára hív és bűnbánatra int, Szent Péter tagadására emlékeztetve. Tákos 2000. Templomok 30,-Ft.

kalap
Papságnál rangot jelentő fejfedő félék: pileolus, birétum, tiara, mitra, bíborosi kalap.

kalapács, kézi szerszám.
ÓSz. többször említett eszköz. 1Kir. 6,7. Iz 41,7.
Képes beszédben "kovácsoljunk a kardokból ekét." Mik. 4,3. 1962 Leszerelés 1.- Ft
Átvitt értelemben a munka egyik képe.
Válogatás: 1946 filléres címletek; 1945. Újjáépítés.

kagyló
1980. 3,- Ft
kakas
2000. 30,- Ft

1946. 20 fillér
1962. 1,- Ft
kalapács


Kalazanci Szent József
(1556-1648) Ünn. aug.25.
1621-ben a piarista rendet alapítja. Bélyegíven elhelyezett képe 1992 Piarista 10.- Ft

kalász, latin Spica.

 • A Szűz csillagkép legfényesebb csillaga. Az Ég királynője tartja jobbjában. Válogatás: ASTRON szonda alatt, az Oroszlán csillagkép mögött
  1986 Halley-üstökös 4,- Ft.
 • Művészetben lehet a jólét és bőség jelképe. Válogatás: 1946 Forint címletek
 • A kalász a szőlővel együtt biblikus értelmezésű ábra. Az Eucharisztia alapítása. Deák téri evangélikus templom felett 1939 50 fill., 1943 70 fill.;
  Emléktábla felett 1939 Protestáns 6+3 fill.

kalcedon, rubin
kvarchoz hasonló drágakő. A mennyei Jeruzsálem harmadik alapköve. Jel. 21, 19. Kalcedon változat az achát.

Kaleb
Kánaán kifürkészésére küldöttek egyike. 4M. 13, 6; 14, 38.
Kaleb és Józsué szőlőfürttel gyertyatartón 1984. Zsidó művészet 6,- Ft
Baranya megye címerében 1997 Megyecímerek 27,- Ft

kalendárium
eredetileg a vértanúk halála napjainak jegyzéke. A szentek számának növekedésével az egész évre kiterjedt, miután minden napra jutott egy szent. A római kalendárium lett az összes kalendárium alapja. Jelenleg már a naptár szinonim nevévé vált. Liturgikus kalendárium. Egyben ez az ünnepnapok összefoglalása.

Kallósd
XII. szd-i kerek templom. Keleti oldalán félköríves szentély csúcsíves ülőfülkékkel. Myrai Szt.Miklós templom 2005. Borvidékek 120,- Ft

Kalocsa
Szent István király alapítja 1002-ben. Előbb püspökség, Asztrik apát lett az első püspöke. 1005-ben az ország második érseksége lett Asztrik apát kérésére.
Első székesegyházát Szent Pál tiszteletére szentelték. A törökkori újjáépítés után 1738-ban Nagyboldogasszony titulusra szentelik a ma is álló székesegyházat. 1741 Rómából hozták üvegkoporsóban Szent Piusz vértanú testét. A szent vérét tartalmazó külön edény okirattal ellátott.
Ásatások révén került elő a kalocsai "Király fej", feltehetően III. Béla király szoborfeje 1986 Arcképcsarnok 4,- Ft.
Az oromzaton Szent Péter, Szűz Mária és Szent Pál szobrait helyezték el. A huszártorony 1908-ban épül. Harangjai: Szentháromság, Szűz Mária, Szent Kereszt, Szent Mihály, Asztrik. 2002-ben szentelték fel a Szent Korona képét viselő "Deo Gratias" harangját. Toronyórája rádióimpulzus vezérlésű.
A szentélyt a főhajóhoz kapcsoló diadalív alsó része Izsó Miklós munkája: "Asztrik kalocsai érsek átnyújtja a pápától hozott koronát Szent István királynak" A jelenet háttér-reliefen 2002 Székesegyház 150,- Ft
Kehely, mitra,kazula, dalmatika, pásztorbot, Szent István herma 2012 Kalocsa blokk 600+200.- Ft.

Kamill, Lelliszi Szent

kancsó
ÓSZ. italáldozatra aranykancsó volt használatos.
A mai liturgiában is használt edények egyike.
Mise kanna 1970. Ötvösség 60 fillér

Kalazanci Szent József

Kaleb
Megyecímerek
1997. 27,- Ft

Kallósd
Borvidékek
2005. 120,- Ft

 Arcképcsarnok
1986. 4 Ft
 Székesegyház
2002. 150,- Ft
Kalocsa

kancsó
1970.Ötvösség  60 fill.

Kanizsai Dorottya (?-1532)
A mohácsi csata hőseit temette el. Mellképe 1944 50 fill., 1945. 50f /3 P; 1945. Hl.I;
2000 Millennium 50,- Ft.
Nagyasszonyok
1944. 50 fill.
1945 50 fill.
1945. 3,- P
1946. HI.I.
Millennium blokk
2000. 50,-Ft
kankalin
1951. Virág 1,70 Ft

kankalin, primula

 • Virágzata a kulcscsomóhoz hasonló. Mária-képeken: "aki a mennyországot megnyitotta" jelkép.Loretói litánia invokációja.
 • Ősidőktől fogva varázserejűnek tartott növény. a monda szerint Szent Péter elejtette a mennyország kulcsát, és az gyökeret vert, ezért a németben kulcsvirág a neve.
 • Somogy megyében Szent György virág.
  Minta: 1951 Virág 1,70 Ft

kanonok
latin canonicus. A püspöki székhelyeken lakó papok a keresztény ókorban közös életet éltek, szabályzat szerint. Az előírások, vagyis kánon szerint élő papokat hívták kanonokoknak. Az iskolát vezették, és gondozták a székesegyházat.
Veszprém látképében kanonok házak: 1958 1,60 Ft, 1973 20,- Ft
Kanonoki iskola 1972 Székesfehérvár 2,- Ft
Kopernikusz: 1973, 1993
Korábbi kanonokház a Paprikamúzeum 2012 Kalocsa 130.- Ft.


Kapisztrán Szent János
(1386-1456. október 23.)
ferences, pápai legátus, inkvizítor,keresztes hadjárat szervezője, Hunyadi János küzdőtársa. Magyarország egyik védőszentje.
Ünnepe: okt. 23.
Kapisztrán harangozik 1982 Vatikáni kápolna sor 2,- Ft, 2000 Millennium 50,- Ft.

kapu

 • Az ajtónál nagyobb nyílászáró építmény. Külső és belső tereket köt össze.
 • Bibliában konkrét értelemben többször szerepel. A bíráskodás és a nyilvánosság helye.
 • Jézus több csodájának is helyszíne
 • Jákob mondja álmának helyéről: "félelmetes ez a hely, Isten háza és a menny kapuja" (1M 28,17)
  Babilon jelentése: Isten kapuja.
 • A pokol kapui kifejezés az Isten és az Egyház ellenségeinek képe.
  (Mt. 16,18)
 • Egy-egy igazgyöngy az Új Jeruzsálem 12 kapuja (Jel. 21,21). A koronázói paláston az apostolok a mennyei Jeruzsálem egy-egy kapujában ülnek.
 • Az Egyház életében fontos szerepe van a kapunak. Maga az Egyház kapu Krisztushoz, ennek szimbóluma a templomkapu.
  1996 Pannonhalma Porta speciosa 17.- Ft
  2001. Esztergom Porta speciosa feletti kép 124,- Ft
  Sok templom kapuja keletelt.
 • kapubéllet, egy perspektivikusan szűkülő betét, román és gótikus építészeti jellegzetesség. Gazdagon díszített.
  Csempeszkopács 1972 Műemlékvédelem 3,- Ft.
  Ják apátsági templom 2000 Vallástörténet 30,- Ft, 2005. 110,- Ft.
 • kapuőr, ÓSZ a jeruzsálemi kapunál levő őrök. Ma is alkalmaznak hivatalosan vagy ünnepélyes alkalmakra kapuőröket. Minta: 1988. Debreceni kollégium 4,- Ft.
 • Városcímereknél gyakori a kapuval ellátott várfalrészlet ábra.
  Válogatás: Buda,Pest.Esztergom, Győr.
Vatikáni kápolna
1982. 2,- Ft
Millennium blokk
2000. 50,- Ft
Kapisztrán Szent János

Debreceni kollégium
1988. 4,- Ft
1996 Pannonhalma Porta speciosa 17.- Ft
 
  2001 Esztergom 124.- Ft
 Porta speciosa
feletti kép
kapu

1997. Borvidékek 27,- Ft
2009. Máriabesnyő 200,-Ft
kapucinusok

kapucinusok
OFM. Cap. A ferences rendből önállósult szerzetes rend, a kisebb testvérek ágából. VII. Kelemen pápa uralkodása alatt szerveződött. 1523-1534 Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum. Kolostoron kívül éltek, remete életmódot folytattak. Vándorprédikációt végeztek. Mivel cappuccino-t, azaz csuklyát hordtak, a csuklyás (capuccinus) névvel illették őket. 1599-ben érkeztek először hazánkba Brindisi Szent Lőrinc vezetésével, aki a török elleni felszabadító háborúban is részt vett Esztergom, Mór vidékén. 1695 Móri rendház alakul. Templomuk 1997 Borvidékek 27,- Ft. 1687-ben Széchenyi György esztergomi érsek a budai Vízivárosi Árpádházi Szent Erzsébet templom területét adományozta nekik. Templomtorony 1970 Évforduló blokk.
Templom és kegyszobor 2009. Máriabesnyő 200,-Ft

kar

 • A Biblia konkrét jelentésben sokszor említi. Minta: Sérült kar 1981 Vöröskereszt Blokkszegélyen.
 • A legtöbb Madonna ábrázoláson Mária a kis Jézust a karjába veszi, a karján tartja.
 • Átvitt értelemben: ÓSZ. kinyújtott karral, vagyis nagy erővel. 5M. 4, 34. Minta: 1970 Koncentrációs táborok 1,- Ft
 • Az égből kinyújtott kar az isteni beavatkozást jelenti. Ádám teremtése 1975 Michelangelo blokk.
 • testületek csoportjai. Angyali kar 1969 Esztergom 3,- Ft; Jogi kar 1967 Emlékbélyeg 2,- Ft;
  Énekkar,1975 Zeneművészeti főiskola 1,- Ft
 • gyakori címerjelvény. Válogatás: 1943 70+8 fill.; Megyecímerek 1997 Somogy 27.- Ft.

Karácsony

 • Nativitas Domini Nostri Jesu Christi. Urunk Jézus Krisztus Születésének ünnepe: dec. 25. A II. sz-ban keletkezett ünnep. A pogány legyőzhetetlen napisten születése - a téli napforduló ünnep - ellensúlyozására.
 • Az 1500-as évekig magyar népszokás volt, hogy a karácsony idején, napokig sólyom ünnepet tartottak.
 • A művészetekben több képtípus kialakulását eredményezte ez az ünnep: Jézus születése, Szent Család, Pásztorok hódolata, Háromkirályok, Menekülés Egyiptomba. Népszokás a Betlehemezés és a Betlehem készítés.
 • Nagykarácsony korábbi neve Karácsonyszállás.

A karácsonyi sorozatok felsorolását a posta megnevezése alapján állítottuk össze:
1943 Tóth Gyula:Angyalok hirdetik Jézus születését / Pásztorok hódolata / Háromkirályok.
1981 Szobrok: Anyaság apotheosisa, Kovács Margit / Csurgói Madonna, Tóth Imre
1983 Oltárképek: Madonna rózsával, Kassáról / Angyali üdvözlet, Csíkmenaságról.
1984 Madonna a gyermek Jézussal, Trencsénből.
1985 Kékesi László:Betlehemesek.
1988 Hámori György: Karácsonyfa.
1989 Hámori György: Menekülés Egyiptomba.
1990 Botticcelli: Madonna gyermekkel.
1991 Kegyképek: Máriapócs / Máriaremete.
1992 Mária a gyermek Jézussal, Dernőről (Raffaello másolat).
1993 Patrona Hungariae. Oltárkép részlet Székesfehérvár székesegyházából.
1994 Molnár C. Pál: Betlehemi éjszaka / Menekülés Egyiptomba.
1995 Gyermekrajzok: Varázsgyertyák, Tóth Judit / Háromkirályok, Tóth Kinga.
1996 Középkori festmények: Mária a kis Jézussal és két angyallal / Háromkirályok. Terv: di Giovanni salzburgi festő.
1997 Somos Miklósi: Szentcsalád / Háromkirályok.
1998 Crivelli: Trónoló Mária gyermekével / Bronzino: Pásztorok hódolata.
1999 Bronzino: Pásztorok hódolata / Demeter Zsuzsa: Háromkirályok / Róth Miksa: Mária a gyermek Jézussal.
2000 Rényi Krisztina: Menekülés Egyiptomba / Benedek Imre: Jézus születése. Óraszámlapra tervezett kép.
2001 Benedek Imre: Stilizált angyal- és fenyődíszek.
2002 Udvardi Erzsébeti: Betlehem / Háromkirályok. 30,-Ft / 38,-Ft
2003 Keresztes Dóra: Díszített agancsú szarvas / Stilizált karácsonyfa.
2004 Udvardi: Betlehem 48,- Ft
2005 Kara Orsolya: Háromkirályok árnykép 50,- Ft.
2006 Udvardi: Háromkirályok 52,-Ft
2007. Szekeres Erzsébet faliszőnyeg 3x62,-Ft
2008. Konecsni György 70,-Ft / 100,- Ft
2009. Feszty Masa: Úti Boldogasszony 75,-Ft
2010. Udvardi Erzsébet: Háromkirályok 80,- / 105,- Ft
2011. Domé Eszter: Templom és betlehem, Nagykarácsony 90,- Ft; Vörs 115,- Ft
2012. Udvardi: Angyalos Madonna 130.- Ft. 4-es és 50-es ívben.
2014. Domé E. 2011.évi sorozata. Bélyegívszegély felirat nélkül.

karácsony díszítés
először Strassburgból 1605-ből adatolt lassan elterjedt szokás. Általában fenyőfát díszítettek fel az ünnepre.
A karácsonyfa díszek között szerepelnek: csillag, fényes szalagok, gyertya, sütemények, cukor, dió, alma.
Szimbolikájában a paradicsomi életfa tükröződik a gömbformák révén.
Csillag formák a betlehemi csillag jelképei.
Világító, fénylő, fényvető eszközök a közénk jött kis Jézus szimbólumok.
2000. Györe Júlia: 28,- / 29,- Ft
2009. Díszítő motívumok 100.- Ft.

2004. 3 különféle promóciós ívsor
2007. Angyalszobrok, belföld, promóciós ívsor
2011. Gömbök, belföld, promóciós ívsor

2003. Üdvözlettel öntapadós blokk egy címletén karácsonyfa
2005. öntapadós kisív 4x50,- Ft.

2013. öntapadós, Mézeskalács fenyő 85.- Ft, üstökös 110.- Ft, angyal 140.- Ft.

karácsonyi kaktusz
Zygocactus truncatus 1965 Botanikus kert 1,50 Ft

kard

 • közelharcban támadó fegyver. Több formája lehet, rövid, hosszú, egyenes, görbe, egyélű, kétélű.
 • Markolatát díszítették. Ezüstszerelékes szablya 1996 Honfoglalási kor 24,- Ft.
 • Idővel uralkodói jelvény lett. Attila és Szent István kardja
  1984 Honfoglaláskori művészet 2,- Ft,
 • Magyar koronázási jelvények egyike.
 • Gyakori címerjelvény. Varsó címere: Szirén karddal 1961 Postaminiszterek sorozat; Nógrád: Vitéz karddal 1997. Megyecímerek 27,- Ft.
 • Katonákat, csatajeleneteket ábrázoló bélyegeken a legtöbbet ábrázolt fegyverfajta. Minta: Vitéz karddal és zászlóval: 1936 Budavár;
  Kardot tartó huszár 1959 Vívó sor 40 fill., 1976 Herendi szobor 4,- Ft.
  Pallos vívó 1943 Hadigondozás 8 fill.
 • Hadvezéreket ábrázoló bélyegeken. Válogatás: 1848-as események emléksorai; Zrínyi 1966 Szigetvár; Rákóczi sorozatok: 1953, 1976. Szent István, Szent Imre, Szent László karddal is bélyegábrára került.
 • Kardvívás jelenleg sportág. Minta: 1975 Vívó VB 1,- Ft. Művészeti díjas bélyeg.

kardinális, ~bíboros

 • kardinális pinty 1985. Audubon: Madarak 6,- Ft
 • lobelia cardinalis 1991. Földrészek virágai 7,- Ft

karmelita rend , O.Carm. Ordo Fratum Beatae Mariae Virginis de monte Carmelo. Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária Testvérek rendje. A szentföldi Karmel hegyen élő remeték csoportja rendi közösséggé alakult Kalábriai Bertold vezetésével.
III. Honorius pápa (ur. 1216-1227) hagyta jóvá a szabályzatukat.
A rendet Nagy Lajos király telepíti meg Budán. 1686-1787 között karmelita kolostor a mai Várszínház.
. Harmadrendjük 1637-ben alakul. Fogadalmasaik közt van Deák Ferenc.

Kass János bélyegtervező
Válogatás: Anyaság 1974, Berzsenyi 1976

Kassa, 1804-től püspökség, 1995-től érsekség.
Háttérben Kassa legrégebbi ábrázolása. 2012 Rozgonyi csata 370.- Ft.
Árpádházi Szent Erzsébet dóm. A torony 1496-ban készült, 60 m magas.
1939 30+15 fill.; Székesegyház felirattal: 1939 70 fill., 1943 30 fill.;
Torony mellett harangozó angyal 1940 Évforduló 20 fill.;
Szent Erzsébet és a dóm egyik kapuja 2000 Millenniumi kisív 50,- Ft;
Északi kapu timpanonja. Épület montázsok között. Utolsó ítélet ábrázolás.
2013 Kassa blokkszegély.
Madonna rózsával, oltárkép Kassáról 1500 körül 1983 Karácsony 1,- Ft.
A dómban nyugszik II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona.Válogatás:
1944 Nagyasszonyok 80 f; 1952.Néphadsereg 60 f. 1976.Festmények 3,-/ 5,- Ft

karácsonyi kaktusz
1965 1,50 Ft
kard
1975 Vívó VB 1,- Ft

Hadigondozás
1943. 8 fill.
Postaminiszterek
1961. 1,- Ft
kard

Madarak
1985. 6,- Ft
Földrészek virágai
1991. 7,- Ft
kardinális

1976. Festmények 3,- / 5,- Ft
Kassa

Magyar a magyarért
1939. 30+15 fill.
1939 Templom 70 fill.
1940. Évforduló 20 fill.
1943 Templom 30 fill.
Karácsony
1983. 1,- Ft

Katalin

 • a név a katharosz, tiszta szóból ered.
 • Alexandriai Szent Katalin
 • Rácz-Fodor Katalin bélyegtervező

katedrális
kathedra ülőhely szóból. VI. századtól a püspöki székesegyház egyik neve.
Itt áll a püspök széke. Válogatás: Esztergom , Vác, Veszprém, Prága.

katolikus levelek
az ÚSZ könyvei közül a Jakab, 1 és 2 Péter, 1,2 és 3 János, Júdás levél összefoglaló neve.

Katolikus vallás,
A görög katholikosz egyetemes, általános.
Létezését Jézus Krisztusig vezeti vissza. Hitvallásban foglalta össze tanait.
Papsága a mindenkori pápa alá van vetve.
Paks
, "Katolikus templom" felirat 1993 Európa 17,- Ft.
"Közép-európai Katolikus Találkozó" felirat 2004 Máriacell blokkszegély
"R.K. templom" felirat a római katolikus rövidítése 1987. Gyöngyöspata 4,-Ft szelvényen
.Görögkatolikus egyházmegye felirat 2012. Hajdúdorog 380,- Ft
Nagyváradi
Római Katolikus Püspökség blokkszegély felírat 2014 Magyar Szentek

katona
állandó szolgálatot teljesítő fegyveres.
Római katonák egy csoportja az Úrkoporsó alsó részén 1980 Úrkoporsó 1,- Ft

Katona József (1791-1830)
Drámaíró. A Bánk Bán szerzője. Arckép, név 1961 1,- Ft


Kazán

Tatárföld fővárosa. Híressé a XVII. századból származó ikonja tette. A Fekete Madonna jellegzetességeket is hordozó ikon egész Oroszországban kedveltté vált. Szűz Mária és a kis Jézus kördicsfénnyel tündöklik. 1917-ben eltűnt. 1993-ban II. János Pál pápa kapta meg, aki 2004-ben visszaadta az ortodox egyháznak. Felirat és kép 1975 Ikonok 5,- Ft

Kazinczy Ferenc (1759-1831) ,
nyelvújítók egyike. Járványban hunyt el. Arckép, név: 1990 8,- Ft, 2009. Blokk 600,-Ft

kazuisztika
latin casus, eset. Erkölcsi tanítás példákon keresztüli megvilágítása.
Bibliai módszerek egyike. "Nézzétek a mezők liliomait" Mt. 6, 28.
A mesemondás szintén alkalmazza történeteiben. Mese sorozatok 1959, 1960, 1965

kazula, miseruha
Utazóköpenyből alakult. Előbb harang alakú. Szabása változott, a karoknál egyre nagyobb kivágásokat kapott.
Kalocsai
Érseki kincstár 2012 blokk szegélyen.

Kálmán, ~Könyves Kálmán

Kazán
1975. Ikonok 5,-Ft
Kazinczy Ferenc
1990. 8,- Ft

Kazinczy Ferenc
1975 Vívó VB 1,- Ft


Kálvária, a koponya jelentésű latin calva szóból.

 • A keresztáldozat helye, Jeruzsálem falain kívül. A Golgota értelmező fordítása. Mt.27,33 Mk. 15,22, Jn. 19,17.
  Jézus idejében a kivégzések, keresztrefeszítések helye volt.
 • Ikonográfiában a keresztrefeszítés jelenetét ábrázoló művészeti alkotások gyűjtőneve. Eredetileg csak azokat ábrázolták a keresztfa alatt, akiket az evangéliumok említenek. Később bővült az ábrázoltak köre. Idővel szimbólumokkal gazdagodott. Munkácsy: Golgota. Mária Kleofás, János apostol, jobb lator a képrészleten és teljesen sötét háttér 1994.Húsvét 12.- Ft.
  "Hat óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig" Mk. 15,33.
  Sötét felhők a keresztfa hátterében. Korongdicsfényes Megváltó, feliratos tábla, stilizált virágok a keresztfa alatt. 2003. Húsvét. 32,- Ft
  Felírat és a keresztre feszített Megváltó glóriás képe. 2006. Húsvét 52.- Ft;
  Szekeres Erzsébet: Magyar Golgota, 2011. Húsvét 90,- Ft

 • A középkor elején megjelennek a plasztikai alkotások.
  Szűz Mária és János apostol a kereszt alatt.
  1987 Mátyás Kálvária blokk, 20,- Ft
  Zrinyi Miklós a költő, hadvezér és kálvária kereszt
  2000. Millenium blokk 50,-Ft.
 • A II. toursi zsinat 576-ban kötelezően előírta az oltárkereszt meglétét.
  2005 II.János Pál pápa blokkszegély 2006. Esztergom blokkszegély
  2005 Szent István bazilika blokk.
 • Megjelennek a körmeneti feszületek.
  Aranykorpusz körmeneti keresztről 1977. Bélyegnap 2,- Ft
 • Közterületeken is kezdtek feszületeket állítani.Török kor után, a győzelem emlékére.
  Hollókő
  , Kálvária kereszt a templom előtt. 1992. Kulturális örökség 15,-Ft; 2002. Világörökség 150,-Ft.

Kálvária domb
Az 1540-es években a keresztúti ájtatossághoz stációkat kezdtek létesíteni.
14 a véglegesített stációk száma.
Kálvária dombnak nevezték el a pécsi stációk helyszínét. Itt egy Szent Kereszt kápolna is épült. 2009 Pécs promóciós ív.
Szent Kereszt kápolna és két stáció 2010 Pécs belföld ívsor.

Kálvin János , Calvinus, 1509-1564.
Genf reformátora, a kálvinista (református) irányzat alapítója. Fő művét (Institutio Religionis Christianae) Szenczi Molnár Albert fordította magyarra 1624-ben. Kálvin szerint az igaz Egyház egyedül Isten Igéjére épül. Budapesten tér viseli a nevét.
Calvin tér felirat 2003 Bélyegnap blokk szegélyén.
Kálvin 2009. 200,-Ft

kámzsa
olasz camicia, földig érő ing. Eredetileg fejfedő-csuklyával ellátott öltöny. Ma általában a szerzetesi öltözet egyik neve.


Kánaán
héber Kenaan. Ígéret földje. Jelentése vitatott, országnév értelemben szerepel.
Vázlatos térképen 1980 Alexandriai világítótorony 4,- Ft


kánon,

 • héber kaneh, nád mérőszál. Képletesen általános mérték értelmű.
 • az egyházi joggyűjtemény.
 • A szertartásban a liturgikus szövegrész változatlan része.
 • Zenében többszólamúság.
 • Kánoni kor: az egyes beosztásokhoz szükséges kor.
 • A szentírási könyvek hivatalos jegyzéke.
1994. 12,-Ft
2006. 52,-Ft
2003. 32,-Ft
2010. Pécs belföld
1977. Bélyegnap 2,- Ft
II.János Pál
2005. blokkrészlet
1987. 20,-Ft
2010. Esztergom blokk
részlet
Kálvária

 
Kálvin János
2009. 200,-Ft
Kánaán
1980. 4,-Ft


kántorböjt
negyedévi böjti napok neve, a latin quator, négy elnevezés torzult formája. I. Callixtus pápa (217-222) rendelte el június, szeptember, december hónapban.
A szeptemberi, Mihály-nap környéki kántorböjtre készült a Miska kancsó.
Mezőcsát 1986. Bélyegnap.

káplán, angol chaplain
Névként: Chaplin 1993 Nagy nevettetők 30.- Ft.

kápolna

 • latin capella, oratorium. Kisebb istentiszteleti helyiség. Ókeresztény eredetű, a vértanúk sírja fölé emelt cella memoria. Pécs ókeresztén sírkápolna 2006. Világörökség 52,- Ft.
 • Később általában is létesítettek kápolnákat. A kápolna nevet a Szent Márton köpenyét őrző celláról kapta a capella, köpeny szóból. Változatai szerint nyilvános, félig nyilvános vagy magán kápolna lehet. Kialakítása egyházi engedélyhez kötött. Válogatás:
 • Nyilvános
  • Templomoknál létesülhet külön kápolna 1982 Vatikáni magyar kápolna ívsor.
   Esztergom Bakócz kápolna, kegykép 1991. Mária kegyhelyek 20,- Ft
  • Temetői. Szent Jakab kápolna 1977. Sopron szelvényes 1,- Ft
  • Kálvária. Pécs. Szent Kereszt kápolna 2009. Promóciós kisív, 2010. Belföld ívsor
  • üdülői, idegenforgalmi. Aszófő-Kiliántelep Páduai Szt. Antal kápolna
   1955 Közlekedés 40 fill.
  • Városliget Szt.László kápolna 1970. BUDAPEST ' 71 bélyegkiállítás, lila alapszín.
  • borvidéki. Tokaj, kápolna háttér dombon 2008. Világörökségek 290,-Ft
   Csongrád. Lourdes-i Kápolna 2005. Borvidékek 140,- Ft
 • Félig nyilvános
  • A várak rendelkeztek kápolnával, de kevés azonosítható ezek közül.
   Esztergom, Szt. Vid 1969. Dunakanyar 3,- Ft; 2008. Szt. Imre blokk
   Gyula, 12 apostol 1963. Erkel 60 fill.
   Visegrád fellegvár, Árpádházi Szt.Erzsébet 1975. Visegrád blokk
  • Városházi kápolna toronnyal. Budai várnegyed. 1970 Évfiorduló blokk;
  • Iskolakápolna Győr, orsolyita rendi iskola kápolnája. 2010. Karácsony 80,- / 105,- Ft
  • Kórházkápolnák.
   Pest, Invalidus kórház kápolnatorony, 1770-es metszet
   1971 BUDAPEST sor 2,-Ft lila alapszín
 • Magán
  • Kastély kápolnák. Körmend, Szeplőtelen Fogantatás 1987 Kastélyok 4,- Ft
   Keszthely, Nagyboldogasszony 1987 Offszet 10,- Ft; 1990. Rézmetszet 10,- Ft;
   1992. 15,- Ft.
   Szabadkígyós, Szent Anna 2014. Ybl blokk 1000,- Ft.
  • Sixtusi kápolna 1975. Michelangelo blokk

Kápolnakoszorú.
Templom apszis körüli kápolnák sorozata. Ilyen volt az egri vár Szent János székesegyháza körül. Eger középkori metszete 2001 Ifjúságért

Világörökségek
2006. 52,-Ft

Világörökségek
2006. 52,-Ft


Borvidékek
2005. 140,- Ft

káptalan
kanonokok testülete, vezetője a nagyprépost. Ókereszténségben tanácsadó testület, a XI. sz-tól püspökválasztó jogot kapott. Mivel az uralkodók emiatt saját embereiket ültették a káptalanokba, a pápa tiltakozott ez ellen. Ez lett azután az invesztitúra harc oka. Könyves Kálmán király. 1106-ban lemond az invesztitúráról.

kárneol
A mennyei Jeruzsálem 6. alapköve.Károli Gáspár
(1539-1591)
Göncön esperes. Az első teljes Bibliafordítást végezte, ez képezte a református kiadások alapját. 1586-ban kezdett a fordításhoz, és 3 év alatt készült el. Báthory Zsigmond a kiadáshoz Vizsolyban külön nyomdát állított fel, innen a neve: Vizsolyi Biblia. Arckép, név, "Szent Biblia, Vizsoly" felirat 1939 Protestáns 10+5 fillér;
Szobra, neve, "Károli Biblia" felirat 1990 szelvényen Biblia címlap 8,- Ft

Károly Róbert (1288-1342)
Anjouházi uralkodóként az Árpádház kihalása után került trónra. Nagyanyja volt az Árpádházi Mária hercegnő. A trónkövetelők közül a pápa is az Anjouházat támogatta. Hosszú küzdelmet folytatott a kiskirályok ellen.
2012 Rozgonyi csata 370.- Ft.
Sokat tett a gazdaság fejlesztéséért. Aranypénzt veretett firenzei (Florenz) mintára, innen származik a Forint pénznem jelölés.
Károly Róbert mellképe, kezében latinkeresztes országalma, Képes Krónika alapján 1988 Történelmi arcképcsarnok 2,- Ft,

1939. Protestáns 20 fill.
1990. 8,-Ft
Károli Gáspár

Károly Róbert
1988 Történelmi arcképcsarnok 2,- Ft
károsítás
1968.Festmény 1,- Ft

Károly, IV. (1887-1922), boldog,
az utolsó Habsburg uralkodó,ünnepe: okt.21. 1916-ban koronázták meg. 1916 Koronázás 10 fill. - Balra néző mellképe Szent Koronával és koronázási palásttal 1918 sorozat. 1918 Köztársaság felülnyomattal. Vitézségi csapatkeresztet alapít. Kitüntetések között, 2014, 440.- Ft. 1918. november 13-án lemond. 1922-ben Tihanyba internálták, majd Madeira szigetére, ahol meghalt. Felesége, Zita Bourbon-Pármai hercegnő. Boldoggá avatása 2004. október 3-án Rómában történt.

1916. Koronázás 15 fill.
1918. Károly-Zita 25 fill.
1918. Köztársaság 10 fill.

károsítás, károkozás
haszon nélküli veszteség. Véletlenül is előfordulhat, tudatosan is előidézhető. Nunez: A kiborult almakosár 1968 Festmény 1,- Ft. Természeti erők is okozhatják, mint árvizek. Árvíz sorok: 1913, 1940, 1965, 1997.

kecske
ÓSZ. húsa kedvelt eledel, tejét itták, bőréből tömlőt, szőréből sátorlapot készítettek. Szent Pál apostol is eredetileg sátorkészítő volt.
Képes beszédben az erőszakosság jelképe.
Minta: kőszáli kecske 1961. Állatkert 1,-Ft;
parlagi kecske 2008. Élő örökségünk 150,-Ft.

kegyhelyek, kegyképek
ama helyek és vallásos képek, amelyekhez rendkívüli, természetfeletti események fűződnek. Zarándoklatok célpontjai. ÚSZ "s arra kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki érintette meggyógyult." Mt. 14, 36.
A babona elkerülése végett a kegykép vagy kegyhely tiszteletéhez a püspök engedélye szükséges.
Egyetemes a Szentföld.
Ortodoxia: ikonok tisztelete.
Katolikus: Róma, Mária kegyhelyek, vértanúságok helyszínei.

kegyszer
minden tárgy, amit az Egyház a liturgikus tevékenységben használ. Kehely, egyházi öltöny, szenteltvíz.

kegytárgy
magánájtatosságok eszközei. Érmek, szentképek, imakönyvek, rózsafűzér, gyertya. Válogatás:
Szt Erzsébet kezében imakönyv 1944 Nagyasszonyok 20 fill.
Szt Katalin Szűz Mária képet vesz át 1970 Festmény 1,- Ft
Árpádházi Szt Margit rózsafüzérrel 1992 szelvényes 15,- Ft

kehely, latin calix.

 • Talpból, kupából (cuppa) és a kettőt összefogó nodus-ból álló ivópohár. Szoros értelemben liturgikus edény, mely a szentmisében a felajánlott bort és Krisztus vérét tartalmazza. 1938. Eucharisztikus kehely 20 fill.
 • Bibliában ivóedény. A kultuszban használt calix feltehetően aranyból készült. Jelképi értelmezése igen gazdag: sors, harag, szenvedés, vígasztalás, áldás kelyhe.
 • A tiburi zsinat (811) előírta, hogy a liturgikus kehely kupája csak aranyozott lehet. Új kehely megszentelése a püspök feladata.
 • A kupa formája eleinte félgömb. A gótikában jelenik meg a tölcsér alak. Az ornamentális külső díszítés mellett alakos ékesítések, sőt esetenként képciklusok is megjelennek. Mária ciklus, Suky kehely 1970 Ötvösség 40 fill.
  Kehely 1970. Ötvösség 2,50 / 4,- Ft.1987 Mátyás deák kelyhe blokkszegély/
  2012 Kalocsa blokk.

 • Szent János apostol egyik attributuma. 1969. Festmény 40 fill.

Kelemen pápák
I. Szent Kelemen (90-101). Ünn: nov.23. Koronázói palást vértanú medalionjai között
2000.HUNPHILEX blokk
VI. Kelemen (1342-1352) Aranyrózsa kitüntetést küld Nagy Lajos királynak.
VII. Kelemen (1523-1534) Kapucinus rend kialakulása.
VIII. Kelemen (1592-1605) 600 ezer aranyat küld a török elleni küzdelmekhez.
X. Kelemen (1670-1676) Szobjeszki Jánost felkéri a török elleni küzdelmekre.
XI. Kelemen (1700-1721) támogatja Szavolyai Jenő török elleni csatáit: 1716 Újvidék, 1717 Nándorfehérvár.
XIII. Kelemen (1758-1769) a Habsburg uralkodóknak "apostoli fenség" címet ad és kettős keresztet. Bevezeti a Jézus Szíve ünnepet.

1961. Állatkert 1,-Ft
Élő örökségünk
2008. 150,-Ft
kecske

Nagyasszonyok
1944. 20 f.
Festmény
1970. 1,- Ft
kegytárgy
1969. Festmény 40 f.
1987. Blokkszegély
Suky kehely
Harangvirág kehely
1970. Ötvösség remekei 40 fill. / 4,- Ft
kehely


kelet,
fontos tájékoztató irány.
A paradicsomkertet is keletről őrzik a kerubok.
Ebben az irányban kelnek az égitestek.
A mágusok (háromkirályok) is keletről érkeztek.
"Kelet visszatér" felirat 1940 10 fillér

keletelés, latin orientatio.

 • Kelet felé fordulás imádságban, temetkezésben, építkezésben, mert onnan várjuk a visszatérő Krisztust. "Miként a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is." Mt.24,27.
 • Templom építésben sem vált általánossá. Két formában élt.
  A kapu keletelésnél a bejárat néz kelet felé. Róma, Szent Péter templom.
  Oltár
  keletelésnél a Szentély néz keletre. Pécs, Szent Péter dóm.
 • Az elterjedést tovább gátolta a keleti irány kitűzése. Ez lehetett a napéjegyenlőség, vagy a napforduló pontja, de lehetett a templom patrónusának ünnepén észlelt napkelte irány.

keltezés, datálás.
Az események időpontjának feltüntetése, koronként a naptárhasználat szerint.
Minta: Bélyegek bal alsósarkában a kiadási év.

kendő, latin sudarium.

 • A bibliai időkben arctörlő kendőt arc takarásra, vagy kisebb tárgyak bekötésére is használtak.
 • Fejfedőként a férfiak gyász és imádság közben alkalmazták, a női viseletnek viszont része volt a kendő.
  Mária Kleofás a keresztfa alatt 1994. Húsvét 12,- Ft
  Szent Pál inti a nőket, hogy az istentiszteleten fedett fővel jelenjenek meg. 1Kor.11,4-15
 • Népi hagyományban a női viselet része. A fejkendők mellett a nagy vállkendők és a kis, kézbe való kendők nagy gonddal készültek. Válogatás: Kendővel integetők 1951 Üdülők 1,- Ft; 1953 Népviselet


kenyér

 • ÓSZ. árpalisztből, ritkán búzalisztből készült. Húsvétkor kovásztalan kenyeret sütöttek. Átvitt értelemben a szövetségkötés:
  "Akik kenyeredet ették" Zsolt. 41, 10. ÚSZ. Jézus az Élet Kenyere Jn. 1, 35.
 • Az első századokban vegyesen használtak kovászos és kovásztalan kenyeret a liturgiában. I. Szent Sándor pápa írta elő a latin szertartásban a kovásztalan kenyeret. A Szent Ostya tehát kovásztalan kenyérből készül.
  1938 Eucharisztikus kongresszus
 • A Miatyánk imádság egyik kérése:
  "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" Mt. 6, 11.
  Gyermekeinek kenyeret szelő családanya 1970 FAO 1,- Ft.
  Kenyérszegő 1978. Kovács Margit 1,-Ft1970. FAO 1,-Ft
kenyérszegő
2008. Kovács margit 150,-Ft

Kenyérháza ~Betlehem

Kenyérmezei ütközet
Az erdélyi Mezőségbe betörő török hadakat 1479-ben Báthory István vajda serege és Kinizsi Pál temesi lovassága szétveri, a négyszeres túlerő ellenére. Hadizsákmányból építette Báthory a nyírbátori templomot, a harcban segítő Szent György tiszteletére. KINIZSI PÁL 1943 Hadvezérek 5 fill. Nyírbátor templom 1979 Városok 1,- Ft

Kepler János (1571-1630)
csillagász. Bibliai csillagászat egyik művelője. Buzgó lutheránus. Évekig tanított a gráci evangélikus szemináriumban.
1603-ban, figyelve a Jupiter-Szaturnusz bolygók együttállását- jutott arra a következtetésre, hogy a betlehemi csillag szintén ez az együttállás lehetett. Az együttállás idejét visszaszámolva Krisztus születését 7 évvel korábbra datálta, ahhoz képest ahogy most számoljuk.
Mellkép, név: 1980 szelvényes bélyeg 1,- Ft

kerengő
quadrum, ambitus. Négyzetes, körbejárható, oszlopokon álló folyosó. A templom és a kolostor épületein belül. Kerengő 1996 Pannonhalma 24,- Ft


kereskedelem
latin negotiatio, adásvétel nyereség céljából. ÓSZ. idején kis mértékű. A tengeri kereskedelmet Kánaán felé a föníciaiak végezték. Szárazföldi karavánok révén főleg luxuscikkekhez jutottak. Szinhely a városkapu közelében levő tér volt. Kereszténségben 516-tól megtiltják a papok részére a kereskedelmi tevékenység folytatását. A szerzetesrendek a földművelés mellett a kereskedelmet is tanították a népnek. Kereskedés védőszentje Szent Miklós.
Kereskedő. 1955 Munka 50 fillér

Kepler
1980 Szelvényes 1,- Ft

kerengő
1996. Pannonhalma 24,- Ft
kereskedelem
1955 Munka 50 fillér


kereszt
latin crux, német kreuz, változata kuruc.
Ősi mitikus jelkép. Két egymást metsző vonal.

 • Közönségesen is elterjedt jel.
  Matematikában Leonardo da Vinci bevezette a "+" jelet. Feláras bélyegeken. Válogatás:
  Vöröskereszt 1944 50+50 fillér címlet
  Mérgező gombák jelölése + vagy ++ 1986 Gombasorozat
  Szélsőséges mozgalom jele pajzson 1943 Hadigondozás 3+1 fillér
 • A rómaiak használták kivégzésekhez az egymásba illesztett gerendákat.
 • Jézust kereszthalálra ítélték. Kivégzésének eszköze lett az egyik fontos szimbólum. Teológiailag Krisztus szenvedésének és keresztjének vállalását jelentő, hiteles keresztén élet foglalata. Mt. 10, 38. Jel. 2, 7.
  Jelképezi a hit erényét.
 • Ha önmagában áll, akkor hívjuk keresztnek. Jelképi tartalma alapján különféle formákhoz kötött.
  Főleg ~latin kereszt vagy ~görög kereszt (+,x).
 • Kálvária kereszt. Ha a Megváltó teste is függ rajta, akkor feszületnek, korpusznak mondjuk vagy más kifejezéssel illetjük.
 • Krisztus monogram kereszt. A pogányok gyűlölték a kereszt jelet 1Kor. 1, 23. Ezért eleinte horgonyt, szigonyt,Px monogramot használtak. Tihanyi apátság alapító levél 1980 1,- Ft
 • Ünnepe: Szent Kereszt felmagasztalása szept. 14. A IV. sz-tól kezd a kereszt tisztelete terjedni, miután Ilona császárnő feltáratta a kereszt helyét a Golgotán 326 szept. 14-én. Templom: Mór, Cegléd, Kápolna: Pécs.

  1944. 50+50 fillér
  1980 1,- Ft
  1961 Várak 80 fillér
  1943.Szt Margit 30 f.
  Vöröskereszt
  Krisztus monogram
  ezoterikus
  attributumként
 • T, taukereszt vagy antalkereszt.
 • Ezoterikus kereszt: Egervár négy tornya.
  A toronycsúcsokban SPQR betűk "Salvator Populi Que Redemptor" jelentéssel 1961 Várak 80 fillér
 • Attributumként Árpádházi Szent Margit lemond a koronáról a kereszt javára.
  1944 Szenttéavatás 30 fill. / 1992 szelvényes 15,- Ft
 • Címerben. II.János Pál pápa címerében: 1991 Mária kegyhelyek, Német kisebbség jelvényében 2008, 275.- Ft.
 • A végső időkben az Emberfia jele az égen Mt.24,30.

kereszt zászlókon
T kereszt Szent Eusztachiusz kezében 1979. Dürer 4,-Ft
görög kereszt Svájc, Görögország
görög keresztes lobogó, Isten Báránya.
1969. Dunakanyar 1.- Ft
latin kereszt Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország, Anglia.
Szent György, Kapisztrán Szent János mellett.
latin keresztes zászló és Isten Báránya
, 1995 Húsvét 14,- Ft.
Union Jack a György kereszt és András kereszt egyesítése, Nagy Britannia, Ausztrália
András kereszt Skócia

keresztcsőrű, madár.
Verébalkatúak rendjébe, a kúpcsőrű pintyek családjába soroljuk.
Fenyőmagokkal táplálkozik.
2008. Őrségi Nemzeti Park 220.- Ft

1995. Húsvét 14,-Ft
1969. Dunakanyar 1,-Ft
kereszt zászlókon

2008. Őrségi Nemzeti Park 220.- Ft
keresztcsőrű

 

Keresztelő Szent János, Szent Iván.
Ünn
: jún.24. Róla nevezték el a júniust Szent Iván havának.
Anyja Erzsébet. Jézus fellépését előkészítő próféta. Lk. 1,67. Születését Gabriel arkangyal adja hírül. Lk. 1, 14.
Sok tanítványa volt, saját keresztelése, bűnbánattartási követelménye, böjtölési gyakorlata. Mt. 9,14.
Vele záródik a próféták kora. "Mert a próféták mindnyájan ... Jánosig prófétáltak vala" Mt.11,13.
Ereklyéit előbb Damaszkuszban őrizték 1966 Repülő 10,- Ft.
Kis Jézussal és Szűz Máriával "Esterházy Madonna" 1968. 40 fill,Blokkok:1983 Raffael 1984,2006 Szépművészeti Múzeum
Madonna a gyermekkel és a kis Keresztelő Szt. Jánossal 1983 Raffaello 2,- Ft, 1992 Karácsony 15,- Ft
Johan Baptist gőzhajó 1966 Közlekedési Múzeum 1,- Ft.
Keresztelő Szt. János templom Szentendre 1969 Dunakanyar 1,- Ft
Fellegvár kápolna 1975. Visegrád 2.- Ft. blokkban.
St. Ivan helynév háttérképen 1995. Hajózástörténet 14,-Ft
Budavári Szentháromság oszlopon, 1993 EXPO 45.- Ft.

Repülő
1966 10,- Ft
1968. Festmények 40 fill.
1992 Karácsony 15,-Ft
Közlekedési Múzeum
1966 1,- Ft
Hajózástörténet
1995.  14,-Ft
Raffaello
1983.  2,-Ft

keresztes hadjárat
minden olyan hadi vállalkozás, melyet a keresztén vallás védelmére vagy terjesztésére egyházi hatóság indit meg vagy szentesít. Szoros értelemben a Szentföld mohamedánoktól való visszaszerzésére indított hadjáratok. 8 főbb hadjáratot jegyeztek fel.
II. Orbán pápa elrendelte a keresztesek számára, hogy a jobb válluknál fehér keresztet viseljenek. II. Endre király az 1215-ös lateráni zsinat rendelkezésének megfelelően 1217-ben hajóval ment a szentföldi hadjáratra, de 1218-ban már visszatért. Uralkodásától kezdve csaknem az összes szentföldi lovagrend kapcsolatot keresett hazánkkal.
Keresztes hadjárat szervezésével volt Kapisztrán szt. János 1456-ban megbízva.
Bakócz Tamás esztergomi érsek Dózsa Györgyöt bízza meg kereszteshadjárat vezetésével.

Keresztes név

 • Keresztes Dóra bélyegtervező 2003. Karácsony
 • Cabral eredetileg Santa Cruz do Brazilnak nevezte Brazíliát.
  1982. Labdarúgás 6,-Ft
 • keresztesvirágúak családja.
 • krajcár, pénznem - Kuruc, keresztes katona - családnév Kreuz Róbert.
2003. Karácsony 35,-Ft
1982. Labdarúgás 6,-Ft
Keresztes név

.

keresztén

 • görög chrisztianosz, Krisztust követő. Antióchiában keletkezett elnevezés az I. sz. közepén. A rómaiak igyekeztek a zsidóktól megkülönböztetni a Krisztus hívőket. Ők egyébként testvérnek hívták egymást. Keresztény Múzeum felirat blokkon 1970, 1973
 • keresztén irodalom: a hitet megvalló írók és művek összessége.
 • kereszténség korszakai: őskeresztén I. sz. óker. 394-ig, középkor 1550-ig, tridenti kor 1965-ig, II. vatikáni zsinat kora 1966-tól.
 • kereszténszocializmus: a nagy francia forradalom idején tűnik fel a fogalom. 1989 Emlékbélyeg, blokk. Lassan gyűltek össze a szociális tanítás alapgondolatai. A középkor végén a teológusok egyre inkább elismerték a népfelség elvét, de máig sem tökéletes a gyakorlata. "Minden hatalom a népé" felirat 1972 Alkotmány
  Csonka János
  feltaláló a korporális eszmét igyekezett gyárában megvalósítani. Neve: 1970 Autó 4,- Ft; 1975. Autóklub 5,- Ft; 1997. Bélyegnap; 2005. Postaautó 50,- Ft.
 • kereszténüldözés: Krisztus megjövendölte Jn. 15, 18. Általában a keresztének államellenessége a fő okolás. A sok vértanú a szentek egy nagy csoportját képezi.

Keresztény Múzeum
Esztergom. Csernoch János bíboros alapítja 1855-ben. A dunaparti prímási palota része. Keresztény Múzeum felirat blokkon 1970, 1973. Válogatás:
Művek a Múzeumból; 1970, 1973. Festmények; 1980. Úrkoporsó

keresztnév, Vorname
A család név mellett egyénjelző személynév. ÓSZ Jákob az angyaltól Izrael nevet kap. Simon , Jónás fia Krisztustól a Kéfa azaz Péter nevet kapta, ami sziklát jelent. Eleinte külön kérelmezték, később általánossá vált kereszteléskor külön nevet adni.
1992. Mindszenty József 15,- Ft.
A XIV. sz-tól terjedt el a több keresztnév adása. Jan Amos Komensky 1992 15,- Ft
A magyarban a családnév után áll, ellentétben az európai szokásokkal.
Magyar névrendszernek is nevezik, mert katalogizálásnál ezt használják.
Pápáknak 844-től adnak új nevet. Karol Voytila, II. János Pál.
Szerzetesek beiktatásakor rendi nevet adnak.

keresztre feszítés
a halálbüntetés legkegyeletlenebb módja. Az elítélt kezeit és lábait felszegezték a fára. Feje fölé írták az elítélés okát. Jézusnál: "Iesvs Nazarenvs Rex Iudeorvm" "Názáreti Jézus a Zsidók Királya".
Megváltó Jézus.
A kereszthalálával az emberi nem megváltásáért áldozatot mutatott be. Jn. 10, 11-17. Golgota 1994 Húsvét 12,-Ft

keresztség, görög baptizein alámerül.
Teológiailag beavató szertartás. A keresztvizet kereszt alakban öntik. "az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevére" (Mt.28,19) végzett kereszteléskor. A hit mellett az üdvösségben való részesedés feltétele.
Péter apostol keresztel Rómában 2010. Madách blokk.
A bélyegszelvény szövege: "Péter apostol:Emelkedjél fel hozzá, s ím, e vízzel Lelked kitisztul menten a salaktól, s hozzá siet."
(Ember tragédiája részlet)

Szent Márton megkereszteli édesanyját, szobor 2011. Szt.Márton 160,- Ft

keresztszülő latin patrinus.
A keresztelésnél a jelenlétüket Szent Hyginusz pápa írta elő
A világ első keresztszülőt ábrázoló bélyege, képfelirat 
Csók István: Keresztpapa reggelije 1967 Festmény 2,- Ft

Keresztút Via Dolorosa

 • Eredetileg az 500 m.-es útvonal, melyen Jézus a Praetoriumtól (Gabbata) a Kálvária hegyre kiment. A keresztút néhány fontosabb helyét megjelölték. A ferencesek a XIV. sz.-tól 14 emlékhelyet jártak be. Ezeket az angol William Wey nevezte stációknak.
 • Keresztúti ájtatosság. Szabad téren felállított stációk. Jelenlegi formáját Szent Lénárd, OFM határozta meg 1742-ben. Pécs, Kálvária hegy részlet két stációs oszloppal. 2010 kisív.
 • Templomokban a falra, római számmal jelölt stáció képeket helyeznek. Így a keresztén művészetek témája lett. 2014 Húsvét ívsor.
 • Zeneművek között találjuk Liszt: Via Crucis  alkotását.
 • Stációk:
  I.   Jézust halálra ítélik. Krisztus keresztes dicsfényben áll Pilátus és egy főpap előtt.
  II.   Jézus vállára veszi a keresztet, Krisztus keresztes dicsfényben.

  III.  Először esik el a kereszttel, mellette egy római katona.
  IV. Jézus találkozik az anyjával.
  V Cirenei Simon a keresztet segít vinni.
  VI. Veronika kendőjével Jézus arcát megtörli. A tömegből egy asszony lehetett, az evangéliumok nem említik.
  VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel.
  VIII. Jézus beszél a síró asszonyokhoz.
  IX.   Jézus harmadszor esik el a kereszttel.
  X.   Jézust a római katonák megfosztják ruhájától.
  XI.  Jézust keresztre szegező római katonák
  XII. Jézus meghal az INRI feliratos kereszten
  XIII. Keresztlevétel (Pieta)
  XIV. Jézust temetik. Arimatei József a saját sírboltjába helyezi.
  XV. (kiegészítő stáció) A Három Máriával és a Feltámadást hirdető angyallal.

kerék

 • ÓSZ. konkrét értelemben. Préd. 12,8.
  Ezékiel próféta látomásaiban. Ez. 1,1-10.
  Válogatás: 1977 Kocsi történet .1985 Motorkerékpár
 • Mai korban együttműködés egyik jelképe 1965 2,- Ft.
 • Hatással lehetett a kápolnák, templomok rózsaablak képzésének szimbolikájára. Rózsaablak Esztergom 1969 Dunakanyar 3,- Ft.
 • Alexandriai Szt Katalin attribútuma. 2007. Nemzeti Galéria blokk

kert

 • Bibliai említésekben körülkerített hely. Gyümölcsök, zöldségek, ritkábban virágok termesztéséhez. A mai napig fennálló termesztési mód. Kolostorok magasszintű kertkultúrát honosítottak meg. Pannonhalma, Zirc.
 • Az igen sok forma közül minta: babiloni találmány a függőkert.
  Semiramis függőkertje 1980 Az ókori világ hét csodája 40 fill.
  Botanikus kert 1965, 1971 sorozatok;
  japán kert 1971 Fametszetek 40 fill.
 • Szimbolikusan a Paradicsom kert hatott a művészeti alkotásokra. Égigérő fa, életfa motívumokban. Mesefa 1993 Ifjúságért. Életfa díszítés több bélyeg-keretrajzon 1926 Keskeny Madonna
 • ÚSz. Jézus sírja is kertben volt és itt támadt fel. Jn. 19, 41.
  1998 Húsvét 30,- Ft

Kertész Dániel
bélyegtervező. Válogatás: Erdélyi fejedelmek 1992.

keselyű
tisztátalan állat. 3M. 11, 13. 5M. 14, 13.
Minta: Saskeselyű 1962. Ragadozó madarak 2,-Ft

Mindszenty József
1992. 15,-Ft
Iohan Amos Comenivs
1992 15,- Ft
keresztnév

keresztség
2010 Madách blokk
keresztszülő
1967. Festmény 2,-Ft1965. 2,-Ft
1969. Dunakanyar 3,-Ft
kerék

1980. Az ókori világ hét csodája 40 fill.
2010 Madách blokk
kert

keselyű
1962. Madarak 2,-Ft

Keszthely

kastély Nagyboldogasszony kápolnával.
1987, 1989, 1992 forgalmi bélyegek
1987. 10,-Ft
1989. 10,-Ft
1992. 15,-Ft

ketrec
rácsos alkalmatosság főleg állatok tartására. ÓSZ Ez.19, 9-nél történik említés. Minta: 1961 Állatkert 80 fillér

kettős kereszt

 • olyan latin kereszt, amelyen a függőleges szárat egy rövidebb szár is metszi. Ez a felső rövidebb szár a keresztfeliratot jelképezi. A IV. századtól tűnt fel, és vált gyakorivá a bizánci művészetben. 1977. Monomachos korona blokk.
 • a pátriárkai vagy érseki kereszt nevezést az egyetemes joghatóság kifejezésére kapta. A XII.századtól a pápák kezdték használni ebben az értelemben. Sok érsek is megkapta ezt a kiváltságot. A liturgiában az érsekek és patriarchák használhatják. A XV. századtól kezdett az elnevezés terjedni. Ma már a címereiket is erre helyezik.
 • bizánci hatásra kezdték a kereszt ereklyéket kettőskeresztes ereklyetartókban őrizni. Ilyet készíttetett István király is. Ez a magyar címer kettős keresztjének az eredete.
 • ikonográfiában Szent István kezében vagy önállóan az apostoli királyságának jele. 2008. Zala György 200,-Ft
 • XIII. Kelemen a Habsburgoknak "apostoli felség" címet ad, és a kettőskereszt használatát engedélyezi.


keverék lények

 • félig emberi, félig állati lények az előázsiai mitológiában.
  Kentaur, csillagkép 1977 Viking blokk;
  Szirén, Varsó címerében 1961 Postaminiszterek
 • két állat jegyeit viselik. Griff 1971. Állami nyomda 1,-Ft szelvényes;
  baziliszkusz, sárkány, kígyóváltozatok.

Postaminiszterek
1961. 1,-Ft
Állami nyomda
1971. 1,-Ft

kék

 • az égbolt színe, így a művészetekben is kedvelt szimbolikus szín. 1991. EURÓPA 30,-Ft.
 • a magyar címerek jellegzetes alapszíne. 1997. Megyecímerek.
 • Szűz Mária, a Mennyek Királyné Asszonya színe. 1941. Repülő alap, Borostyános Szűz Mária
  Mária ruhája 1972 Üvegfestmények, Menekülés Egyiptomba / 1973 Csontváry: Mária kútja Názáretben /
  Esztergom 1975 Ikonok 1.- Ft./ 1984 Karácsony, Madonna Trencsénből
  Háttérszín: 1982 Vatikáni Kápolna, Patrona Hungariae /
 • békemozgalmak kedvelt színe. Válogatás: 1986. 4,- Ft
 • ENSZ zászló alapszíne. Válogatás: 1995 60,- Ft
  Európai Unió zászlójának alapszíne 1999 Európa Tanács

kékkereszt
,
a vöröskereszt változata.
1975. Zimmermann 1,- Ft

Kékesi László
bélyegtervező. Válogatás: 1991 Máriakegyhelyek

kékkereszt
1975. Zimmermann 1,- Ft

kép
ikon, Bild valakinek az ábrázolása. Valakire vagy valamire vonatkozó képek összessége az ikonográfia.
A bélyegeknél a képméret esetenként lényeges adat. Az Eucharisztikus Kongresszus bélyegpár képmérete eltér a blokkon lévő ugyanezen bélyegek képméretétől.


képes beszéd

 • elvont dolgokat, tanításokat kifejtő természeti vagy életképek; történetek, mesék, énekszövegek
 • a Biblia egyik kedvelt ábrázolásmódja elvont hitigazságok kifejtésére. Válogatás:
  ÓSz. A gazdagság teljessége az arany, drágakő és gyöngy.
  Ékszerek 1973 Bélyegnap.
  ÚSz. A jáspis Isten dicsőségét tükrözi Jel.4,3. "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző" Jn. 15,5. 2000. Borvidékek 29,- F
1973. Bélyegnap
Borvidékek
2000.  29,- Ft.
képes beszéd


Képes Krónika

Bécsi Krónika. I. Nagy Lajos koronázásáig, 1342-ig követi az eseményeket. A példány Nagy Lajos könyvtárából fennmaradt hiteles darab. Az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. 147 iniciálé és miniatúra díszíti.
1971 Képes Krónika sor; Szent Imre temetése Blokk 1971, 2007./ 2003. Könyvművészet 44,-Ft
1996. EURÓPA 24,-Ft; 1996. Bélyegnap 17,-Ft / 24,-Ft, 2000 Millennium blokk Szent László címlet.
Szent László és Géza herceg 2008. 400,-Ft,
Károly Róbert 1988. Történelmi arcképcsarnok 2,-Ft; /Rozgonyi csata 2012, 370.- Ft.

 

1971. Képes Krónika
sorozat és blokk

Koppány lefejezése
Aba Sámuel
Bazaráb
Salamon és Géza
Óbudai monostor
Kálmán és fivére
Szt.Imre temetése
Nagyváradi templom
1996. Bélyegnap
Szent Imre 2007. Bélyegnap blokk
Károly Róbert 1988. Arcképcsarnok 2,- Ft
Gizella királyné
1996. EURÓPA 24,- Ft
Könyvművészet
2003. 44,-Ft
Szent László és Géza
2008. 400,-Ft
2012, 370.- Ft.

képmás
ÓSZ. az ember Isten képmása. 1M. 9, 6.
ÚSZ. Jézus Krisztus Isten képmása. Kol. 1, 5.
A képi ábrázolások alapérvei

képsorozat
képciklus. Művészetben egyforma nagyságú képekből áll, tárgyszerű csoportosításban. Egyes bélyegsorok szintén ilyennek tekinthetők. Válogatás: Szent István 1938 / Karácsony 1943 / Máriakegyhelyek 1991
Korábbi képsorozatokból is kerültek bélyegre alkotások.
Alexandriai Szent Katalin 1973 Festmények /
Prokopp, Magyar Szentek ciklus 1997 Szent Hedvig.
Lehet freskó is, mint a Sixtusi kápolna képciklusából Ádám teremtése, 1970 Michelangelo.

képtilalom
az egyistenhívő vallásokra jellemző az Isten és személyek ábrázolásának tiltása a bálványimádás veszélye miatt.
A katolikus vallásban részleges. Az Atyaisten és Szentlélek ábrázolása jelen korban csak szimbolikus lehet.
A mezítelenség ábrázolása a teremtéstörténetnél engedett.
.

képzelet
phantasia lelki készség. Meglévő képzeletelemekből új képzetet alkot, felidéz, vagy átcsoportosít.
Repülőszőnyeg 1965 Mese sor 1,- Ft; 1978 Fantasztikum az űrkutatásban


kés
ősi vágóeszköz.
ÓSZ- áldozati állatok leölésére használták. 1M. 22, 6.
Ábrahám kezénél 1994. Magyar népművészet 11,-Ft; 1996. 16,-Ft
Átvitt értelemben
"Inkább tedd a kést a torkodra, semmint túl mohó legyél!" Péld. 23, 2.

két kőtábla,
a Mózes által kőbe vésett tízparancsolat művészeti képtípusa. A kőtáblák felül kerekítettek.
Mózes és Áron a két kőtáblával tórapajzson / Mózes a két kőtáblával serlegen 1984. Zsidó művészet 1,- / 2,- Ft

két kulcs
A pápai címerben a tiara alatt helyezkedik el András-kereszt alakban, tollaival felfelé. Tollakon latin-kereszt alakú bevágással. Ezüst és arany színű. A vatikáni zászló arany és ezüst színe a két kulcsra utal.
Égő pápai bullán 1983. Luther blokk szegélyen.
Pápai címer 1991 Máriakegyhelyek, 1991 II. János Pál pápa blokk szegélyen

kéve
kalász köteg. ÓSZ. Jer. 9, 22. Kévekötő 1946 Forint címletek

kés
Népművészet
1994. 11,- Ft
két kőtábla
Zsidó művészet
1984. 2,- Ft

két kulcs
1991 Blokk részlet
kéve
1946.  3,- Ft.


kéz

 • csuklótól az ujjhegyig terjed, a kar folytatása. Munka, játék, önkifejezés, kapcsolatteremtés, segítségnyújtás eszköze.
  Kéz írótollal 1990 Mikes Kelemen 8,- Ft

 • valakinek kezet adni az megállapodást fejez ki.
  Szt.Pál írja: "...fölismerték az osztályrészemül jutott kegyelmet, egyetértésük jeléül kezüket nyújtották. " Gal.2,9.
  Minta: 1965 Együttműködés 2.- Ft.
 • ókori szokás szerint az imádkozó embert felemelt kézzel ábrázolták.ÓSz.szerint kezet kitárni egyértelmű Isten segítségül hívásával, Istenhez fordulással. Zsolt.28,2.
  A táltos győzelmi áldozata felemelt kézzel
  1996. Feszty körkép 24,-Ft
 • Tanúságtevéskor már ötezer évvel ezelőtt az akkádok felemelték a kezüket, hogy az eget tanúnak hívják. ÓSz. szintén ismeri ezt az esküformát, mikor Istent hívták tanúnak. 1M.14,22.
  .Szent István esküre emelt jobbja az esztergomi bazilika fölött.
  1939. 40 fill. 1943. 50 fill.
 • a kéztartásnak kultúránként gazdag, változó tartalmú jelentése lehet. Cserkészköszöntés felemelt kéztartása 1939 PAX TING 2 fill.
 • összetett kéz az imádkozás jele.
  Szent Hedvig 1997. 90,-Ft;
  1992. Mindszenty 15,-Ft;
  Mária a Jézus születése üvegfestményen 1972. 2,50 Ft
 • uralkodói képeken a felemelt kéz gesztus. Ezért kezdte a bizánci művészet
  alkalmazni a Krisztus a Pantokrátor képeken. A Szent Korona Pantokrátor képe, Szent Korona blokk 2001. 2005.
 • Ebből eredt az áldás gesztusa, melyet már a kis Jézus is tesz
  Mária ölében. 1921. Koronás Madonna;
  1975. Ikonok 4,-Ft;
  1938. Szent István 40 fill.;
  II. Szilveszter megáldja a koronát 1938. Szent István 1 fill.;
  II. János Pál pápa áldást ad 2005 blokk.
  Koronás Madonna
  1921. 200K
  Asztrik, II.Szilveszter
  1938. Szent István 1 fill.
  Patrona Hungariae
  1938.  Szent István 40 fill.
 • a felemelt kéz az ikonográfiában azt is jeletheti, hogy az illető beszél. Gabriel arkangyal az angyali üdvözlet képeken.
  Szent Gellért oktatja Szent Imrét 1930. 32 fill.;
  1938 Szent István 5 fill./25 fill.
  Géza fejedelem 1972 Székesfehérvár 40 fill.
  Szent István a térítő 1938. blokk 6 fill.
  Petőfi szaval 1923. 10 Korona
 • csontkéz a fertőzött környezet jele
  1975 Környezetvédelem 60 fill. / 6,-Ft
Mikes Kelemen
1990 8,- Ft
Borvidékek
2005.  140,- Ft.
1939 Templom 40 fill.
1939 PAX TING 2 fill.
Szent Hedvig
1997. 90,-Ft
Üvegfestmény
1972. 2,50 Ft
1975. Ikonok 4,-Ft
In memoriam II.János Pál 2005. Blokk 500,-Ft
1930. Szt.Imre 32 fill.
1938. blokk 6 fill.
1972 Székesfehérvár 40 fill.
1938 Szent István 25 fill.
1923. Petőfi 10 K

Kézai Simon
XIII. sz. udvari jegyző. Gesta Hungarorum szerzője. Krónikáját 1283 körül írta, és IV. Kun László királynak ajánlotta.
Iniciálé és szövegrész 1996 Bélyegnap blokk

kézmosás

 • vízbe merítéssel vagy kézre öntött vízzel történhet.
 • ártatlanságot fejezhet ki. A Megváltó Jézus perében Pilátus vizet hozatott, és mosta a kezét "Ennek az igaz embernek a vére ontásában én ártatlan vagyok" Mt. 24,27.
 • szentmisében előírt kézmosáshoz használták az aquamanilét.

kézművesség
a Bibliában a kétkezi munka becsülete és több kézműves foglalatosság említtetik. Szent József ács volt, és a famunkások védőszentje lett. A középkorban a többi kézműves szakma is választott védőszentet.

kiengesztelődés héber kipper, görög hilaszkesztai.

 • A kiengesztelődés történhet az emberek között. Kálmán és fivére kibékülése 1971 Képes Krónika 4,- Ft.
 • Az Istennel való kiengesztelődés történhet Istennek tetsző kultikus cselekmények által.
 • Történhet az egyén önfelajánló életvitele alapján. 1943. Árpádházi Boldog Margit Szenttéavatása.
 • Megváltó Jézus művét, mely a Kálvárián végződött, úgy hirdetik, mint Isten kiengesztelődését az emberek iránt.
  Róm. 5,10; 1Pét. 1,18.


kiközösítés

latin excommunicatio, a hívek közösségéből való kizárás, az egyházéból nem. A vitandusok, a név szerint kiközösítettek, kerülendők. A legsúlyosabb büntetés. Égő kiközösítő bulla 1983 Luther blokk szegélyén.

Kilián Farkas
metszetet készít Bethlen Gábor fejedelemről. 1939 Protestáns 40 fill és blokkpár.

 
 

kincs

 • ÓSZ. Arany, ezüst, drágakő, gyöngy, kelme. Az embernek gondosan őriznie kell a kincseit, ha szert tett rá. Péld. 15,16.
 • ÚSZ. A napkeleti bölcsek, (háromkirályok) kincsesládáikból aranyat. tömjént, mirhát ajándékoztak. Mt. 2,11.
 • Átvitt értelemben kincs a bölcsesség és az istenfélelem.
  Az ember szíve kincsesház, amiből jót és rosszat hozhat elő. Mt. 12,35.
  Aki a szegényeknek adományoz, kincse van a mennyben. Mt. 19,21.
 • A liturgiában is előirt nemesfém a templomoknál a használat miatt felgyülemlett.

Kinga
, szent (1224-1292)
Ünnepe: júl. 24. IV. Béla király lánya. Boleszláv lengyel herceg felesége. Híres volt jótékonyságáról.
Tatárjárás után a hozományát sóbányák megnyitására költötte.
Megözvegyülve az ószandeci klarissza kolostorba vonult. Itt főnöknő lett. VIII. Sándor pápa 1690-ben avatja boldoggá.
II. János Pál pápa 1999-ben szentté avatja. Szenttéavatására Ószandec-ben a világ legnagyobb székelykapuját állították fel.
Kinga, csúcsán keresztes táblaképen, latin felirattal, kezeiben liliommal és koponyával. ~Hevenesi metszet. 1992 Szent Margit bélyeg szelvényén.
1992 Szent Margit
szelvényen

Kinizsi Pál
(1446(?) - 1494)
hadvezér. Kiváló képességei és hadi sikerei révén köznemesi rangból a bárók közé emelkedett. Mátyás király seregvezére lett. Minden török támadást visszavert. Neve, vértbe öltözött mellképe, buzogánnyal 1943 Hadvezérek 5 fill. 1945. Felülnyomat 28 fill.
Nagyvázsony, Kinizsi vár 1960, 70 fill. fehér és kék papíron.
Pécs, "Kinizsi bástya" Barbakán 2010 Belföld.


király

 • latin rex, az egyszemélyű államvezetői uralom.
  Királyfejes gyűrű 1976 Bélyegnap.
 • Az ókorban nem tettek különbséget az Isten és megnyilvánulásai között, ezért a királyt egynek tekintették az istenségekkel.
 • ÓSZ. igyekezett elkülöníteni, hangsúlyozta, hogy Isten az Úr. A király tehát Isten parancsa szerint uralkodik. Emellett várták az Isten által küldött Messiás Királyt.
 • A kereszténység elfogadta az ÓSZ-i modellt. Ilyen alapon koronázták meg az első magyar királyt, Istvánt.
  Az ország 1946 óta köztársaság.
  1874-1922 és 1938-45 között a bélyegeken "Magyar Királyi Posta" felirat szerepel. Válogatás:
  "Magyar Kir. Posta" felirat 1920. Arató 6 Korona; 1943. Karácsony
  Svéd Királyság címere a három korona 1974 STOKHOLMIA.
  Belga Királyság címere 1958 Brüsszel sor 1,40 Ft.

 • Krisztus Király.Jézus születésekor mágusok jöttek napkeletről és a zsidók újszülött királyát keresték. Képtípusa: Háromkirályok.
  A király cím újra Pilátusnál jön elő, aki kérdezte Jézust, "Te vagy a zsidók királya?" Mt. 27,11
  Az elítélés okát jelző táblára is felkerült: INRI = Názáreti Jézus a zsidók királya. Jn.19,19.

királyok imádása~Háromkirályok

Kis György /1852-1919/ szobrász
Szent István szobor 2009 Pécsi püspökség 100.- Ft. Pécs Szentháromság oszlop restaurátora.

Kisboldogasszony
Nativitas Beatae Mariae Virginis. Mária születése ünnep szept. 8. Az efezusi zsinat 431 után keletkezett. IV.Ince pápa
oktávát csatol az ünnephez.
Templmok:
Gyöngyöspata Mária születése oltárkép, Jesszefa ágakkal keretezve 1987 ,szelvényen a Mária születése templom
Belvárosi pálos templom torony 1970 Évforduló blokk,
Máriaremete
1991 Mária kegyhelyek 12.- Ft.
Máriacell
2004 blokk


Kisfaludi Stróbl Zsigmond
(1884-1975)
szobrász, több egyházi alkotása ismert. Budapest Szent Imre szobor, Gödöllő premontrei gimnázium reliefek. Válogatás: Íjász .II. Rákóczi Ferenc és Kossuth szobor a Milleneumi emlékművön.

Kisfaludy Károly (1788-1830) költő,
előbb katonai pályára ment, majd Pesten telepedett le. Megindította az "Auróra" évkönyvet. Mellkép, név 1980 1,- Ft.

Kiskőrös
Szent József templom 1773. és evangélikus templom. Itt keresztelték Petőfi Sándort. 1997 Borvidékek 27,- Ft.

Kisleghi Nagy Ádám, festő
Pantokrátor 2012. Hajdúdorog 380,- Ft

kispróféták
12 próféta, ugyanis egy tekercsre írták össze könyveiket.
Koronázói paláston a próféták sorában a nagyprófétákkal együtt szerepelnek.
Balról jobbra Szofoniás, Habakuk, Náhum helyett Natan áll, Aggeus, Zakariás, Malakiás, Mikeás, Jónás, Abdiás, Jóel, Ámosz, Ózeás. 2000. HUNFILEX blokk.

Kiss Ernő (1799-1849), tábornok.
Pápai Krisztus Rend lovagja. Az aradi 13 egyike.
Arcképe blokkszegélyen 1988. Aradi vértanúk.1999. 1848-as forradalom.

Kisvárda
Vára 1400 után épült. Az erdélyi fejedelemség váltakozó sikerrel küzdött érte a Habsburgokkal. Thököly kurucai, majd Rákóczi kuruc hadai kezébe került. Katonai jelentőségét veszítve, köveit széthordták. Megmaradt részeit helyreállították. Plébániáját 1686-ban alapították újra. 1788-ig a katolikusok a várkápolnát használták. 1961. Várak 10 fill.

kiválasztás
héber bahar. Az ÓSZ. elsősorban népre vonatkoztatta. Később egy-egy személyre is vonatkozhatott. Úgymint próféták, Szűz Mária, Szent Pál.

kígyó

 • a Bibliában 9 szó jelöli a kígyó fogalmát, fajta-azonosítás így nehéz. "Három dolog van, amit csodálatosnak látok... kígyó útját a kövön." Péld. 30.19. Minta: 1989. Hüllők 5,- Ft.
 • Féltek tőle. Sokféle tulajdonságot tulajdonítottak neki. Festményeken rossz tulajdonság: becstelenség, rágalom, halálos veszedelem, álnokság szimbóluma.
 • Jó tulajdonsága: "Legyetek okosak, mint a kígyó." Mt. 10, 16.
 • Az ókori mitológiában sokszor éltető állat, így gyógyítás jelkép. Aszklépiosz botnak is nevezik, a botra tekeredő kígyót, a gyógyítás jelképét. 1961 Vöröskereszt 4,- Ft
 • A mitológiai mondák forrása a csillaghitből eredeztethető. A skorpió csillagkép fölött helyezkedik el a Kígyóhordozó.
 • Édenkert. Ádám és Éva a kígyóval 2010. Madách blokk
 • Tokaj címerében is kígyó szerepel két szőlőmunkás között 1973 Városok 3,- Ft
  A pusztában emelt kígyóra emlékeztet. Így fogják felemelni az Emberfiát.
  Jn. 3,14.

kísértés latin tentatio.
A Szentírásban és aszketikában a valláserkölcsi érzület kipróbálása.
A gonosz szellem Mt. 4,3. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. 1Ján. 2,16.
Szent Antal megkísértése 1970 Festmény 4,- Ft

klarisszák, OSC. (Ordo Monialium Sanctae Clarae)
Assisi Szt. Klára 1212-ben alapította a szerzetesrendet.Belépett a rendbe Kinga királynő.
Magyarországra 1239-ben jutottak el. A legjelentősebb lett az 1334-ben alapított óbudai monostor.Gyógyszertáruk is volt.
Lakói elmenekültek a török elől. Újratelepítésük a budai várban történt (1714). 1782-ben a rendet feloszlatták.
Kolostoruk börtönépület lett. Táncsics Mihály is itt raboskodott.

klérus
görög klérosz, kiválasztott rész. Egyházi hatalommal rendelkezők összessége, Jézus csak férfiaknak adott egyházi hatalmat.

Klimó György (1710-1777)
Pécsi püspök 1751-1777 között. Széleskörű kulturális tevékenységével igyekezett egyetem alapítási tervét megvalósítani. Templomokat, iskolákat építtetett. Támogatta a tehetséges fiatalokat. Emelte a kispapképzés idejét. Papírmalmot létesít a Tettye patak mellett, nyomdát, érem gyűjteményt, csillagvizsgálót, könyvtárat alapított. Tettye forrás 2010 Pécs belföld ív.

Klimó könyvtár
1774-től nyilvános könyvtár. A magyar vidék első nyilvános könyvtára.
Klimó György püspök, a régi nagy kulturális emlékeket igyekezett feltámasztani. Az elődjének, Berényi Zsigmond püspöknek a 3 ezer kötetes könyvtárát 15 ezresre bővítette, majd nyilvánossá tette. A külföldről hozatott könyvek mellett egyháztörténeti iratokat vásárolt. Sőt másoltatott a Vatikáni Levéltárban. Miután egyetemi könyvtár színvonalra törekedett, így csaknem minden tudományág műveit igyekezett beszerezni. Szepesy Ignác püspök építette a könyvtár jelenlegi otthonát. Klimó könyvgyűjteménye az Aranyteremben és a Hártyateremben kapott elhelyezést. 1923-ban Zichy Gyula püspök az egyetemi könyvtárnak szintén otthont adott az épületben. Könyvtár terem 2009 promóciós ívben, 2010 Pécs belföld ívben.

Kisfaludi
Stróbl Zsigmond

1984. 2,- Ft
Kisfaludi
Károly
1980 Várak 1,-Ft

Kiskőrös
1997 Borvidékek 27,- Ft
Kisvárda
1961 Várak 10 fill.

 

 

 


1961 Várak 10 fill.
1997 Borvidékek 27,- Ft
1989. Hüllők 5,- Ft.
kígyó

 

 

 

 

 


2009. Pécs
2010. Pécs
Klimó könyvtár

kocsi,
magyar találmány. A szekérből fejlesztették ki.
Egész Európa átvette, és a kocsi szavuk innen ered. Kutsche, Car, Couchette.
Szent Erzsébet utazása Wartburgba 1977. Kocsitörténet 5,- Ft

Kodály Zoltán (1882-1967)
zeneszerző. Több egyházi zeneművet írt. Fellép a zsidók védelmében. Tiltakozott az 1938-as zsidó törvények ellen. 1911-ben, a Műkorcsolya Világbajnokságra elsőként javasolta a gyakorlatok zenére történő bemutatását. Átütő sikert aratott az indítványa.
Arcképe és neve: 1953 Zeneszerzők 2,- Ft, 1968 Emlékbélyeg 5,- Ft, 1982 blokk. 2007. Kodály 200,-Ft;
Profilképe 2001 Millennium blokk szegély

1953 Zeneszerzők 2,- Ft
1968 Emlékbélyeg 5,- Ft
1982 blokk bélyeg
2007. Kodály 200,-Ft
2001 Millennium blokk szegély

koiné dialektosz
görög, köznyelv. A bibliai görög nyelv. ÚSZ. Csak a Máté evangélium arám nyelvű.

kolduló rendek
mendicantes, ahol nemcsak az egyes rendtagoknak, de kolostoraiknak sem lehet vagyona. Csak adakozásból élhetnek. Az egyház gazdagságát támadó mozgalmak ellenhatásaként alakultak. Az első ilyen rendek a XIII. sz-ban keletkeztek. Ferencesek és dominikánusok.

koldus
saját erőből képtelen sorsán javítani. Átoknak tekintették a sorsukat Mk. 10, 46. Lk. 16, 19. Jn. 9, 8.
A nélkülözőket segítette Szent Márton, Szent Erzsébet.

kollégium
azonos célú emberek társasága.
Ilyen az apostolok köre.
Az egyetemi kollégiumok rendszere a középkorra nyúlik vissza.
Kollégium-épületek 1938 Debrecen.

kolonnád
series columnata, arányosan elhelyezett oszlopsor.
Válogatás: Esztergomi bazilika,1939,/ Millenniumi emlékmű 1958. Repülő 5,-Ft
A római, Szent Péter téri, 4 oszlopsoros kolonnádot szentek sora díszíti Jobb odalon elölről a 7. Árpádházi szent Erzsébet.
2014 Szentté avatás blokkszegély

kolostor
a szerzetesek lakhelye. Válogatás: Tihany 1980 / Zirc 1982 / Pannonhalma 1996

kolostori iskolák
528-tól a bencés renddel együtt terjedtek el. Pannonhalma 998-tól kapcsolódott be a kolostori iskolák rendszerébe.
Elemi fok, középfok a 7 szabad művészet, felsőfok retorika és bölcselet.

Kolosszeum, Colosseum

Kolozsvár,
A nemesek apáti egyeszséget megszegő támadása miatt, 1437-ben Budai Nagy Antal megtépázott paraszt serege Kolozsvárra húzódva védekezett.
Mátyás király szobra 1940 Blokk..

Kolumbusz kereszt,
a Krisztus kereszt dicsfény nélküli változata.
Kolumbusz Santa Maria hajójának vitorláján;
Vasco da Gama Sao Gabriel hajójának vitorláján 1978. Vitorláshajók blokk
Stilizált hajók vitorláin 1992. Expo-Sevilla 10,-Ft / 15,-Ft

Kolumbusz Kristóf (1451-1506)
ferences harmadrendi hajós, az új világ felfedezője.
Kolumbusz és vezérhajója, a Santa Maria 1948 2 fill., 1978 2,- Ft blokkban;
Santa Maria felirat és a hajó 1988 Híres hajók 2,- Ft;
Kolumbusz arcképe és a flotta három hajója: a Santa Maria, Nina (Santa Klara) és a Punta. 1991. Amerika felfedezése blokkszegély

1948 2 fill.
1988 Híres hajók 2,- Ft
1991. Amerika felfedezése blokk

Komensky, Jan Amos (1592-1670)
a Cseh Testvérek - Jednotska Brata - püspöke. Több jelentős művet írt.
Betűszedő az "Orbis pictus c. könyvéből 1973 Könyvnyomtatás 1,- Ft

.Kerti szobra Sárospatakon 1990 Ifjúság 8+4,- Ft.
Név, arckép, egy művének címlapja 1992. 15,- Ft

Konecsni György (1908-1970)
bélyegtervező. 1942 Királyok, 1944 Nagyasszonyok, 2008 Karácsony

Konrád
II. Konrád német-római császár. 1030-ban Szent István leveri a betörő Konrád hadait. A győzedelmes Szent István 1938 bélyeg és blokk 10 fill.

Kontuly Béla
bélyegtervező. 1943 Hadvezérek, 1944 Árpádházi Szent Margit

Kopernikusz Nikolausz (1473-1543) kanonok, csillagász.
Tehetős kereskedő családból származott. Krakkőban öt évig kánonjogot tanul. Itáliai egyetemeken csillagászati, majd orvosi tanulmányokat folytat. Visszatérve kanonoki címet kap, de nem szentelték pappá. A püspök mellett lát el különféle feladatokat, titkári, jószágkormányzói, de a liurgiában is részt vesz. A nincstelenek körében orvosi ellátást folytat. Egységesíti a tartomány súly és mértékrendszerét. Sikeresen irányítja Ermland tartomány védelmét a Német Lovagrend támadásakor. Fő életműve a heliocentrikus, Napközpontú világkép elméletének kidolgozása lett.
Arckép, név, Torun város látképe 1973 3.- Ft.szelvényén Helio-centrikus vázlattal, 1993 POLSKA 93, 17.- Ft. szelvényes.

kopjafa
fejfa. Andráskereszt mintázattal: 1940 Erdélyért 32 fillér, 1998 Európa 50,- Ft

koponya
A földi dolgok hiábavalóságát és mulandóságát szemlélteti a művészetben.
Mária Magdolna mellett 1968.Festmény 1,50 Ft; 2006.Szépművészeti Múzeum blokk;
kereszt tövénél 1987. Mátyás kálvária blokk;
Boldog Kinga kezében 1992 Szent Margit bélyeg szelvényén.

koporsó
A bibliai időben kivételnek számított a koporsóba történt temetés. Lassan terjedt a kő (szarkofág), fém vagy fa ládaszerű készítménybe történő temetés. Szent Imre temetése kőkoporsóba 1971. Képes Krónika blokk; Géza fejedelem halála kőkoporsó, 1997. Európa 90,- Ft; Fekete koporsó, groteszk temetés 1989 Festészet 10,- Ft

Kolumbusz kereszt
hajóvitorlán, 1992. Sevilla sor 10,- / 15,-

 
Komensky
1992. 15,- Ft

Kopernikusz
1973. 3,- szelvényes

Kopernikusz
1993. POLSKA 93
kopjafa
1998 Európa 50,- Ft

1968.Festmény 1,50 Ft
1992 Szent Margit bélyeg szelvényén
koponya


Koppenhága Kjöbenhavn, Urbs Absalonica.
Látkép. Korábbi Szt. Miklós templom tornya. Ma kiállítási csarnok. Jobbról Thorvaldsen Múzeum.
1966 Légiposta 1,50 Ft

korális hangjegyek
a mai hangjegyírás őse. Négyvonalas rendszerben szögletes hangjegyek, quadrátok.

Korinthosz

 • görög kikötőváros. A rómaiak Achája provincia fővárosává tették.Háttértérképen Korinthos és AKHAJA felirat 1980. Az ókori világ 7 csodája 1,-Ft
 • egyházát Szent Pál alapította. Ap.Csel. 18,1-11.
 • Türr István építette a korinthoszi csatornát.
  Türr és a csatorna 2000. Hannover 80,-Ft.


Korintusi levél
ÚSZ. Szt. Pál által írt levelek 1Kor.és 2Kor.

Kornél, pápa, szent (251-253), vértanú. Ünn: szept. 16.
Hímzett képe a koronázói palástra került. 2000. HUNPHILEX blokk.


korona
, diadém.

 • Legismertebb jelentése a fejedelmi hatalmat jelképező fejdísz. Nyitott pánt, vagy zárt sisakkorona használatos.
 • ÓSZ. idején nemesfémből készült pánt. Király vagy főpap viselhette.
  ÚSZ. Az aranykorona a tökéletes Jel. 4, 4. szerint.
 • Jelképi használatok a fenti értelmű alapokon kezdtek kibontakozni. A művészetben megjelent a vértanúk koronája, diadala, háromkirályok koronája, szentek koronája, napkorona, és további változatok.
 • Számunkra a legjelentősebb Szent István koronája, a Szent Korona.
 • Elterjedt a Mária képek és szobrok megkoronázásának szokása.
 • Az ostromlott városba elsőként behatoló római katona corona muralis kitüntetést kapott. Corona muralis Bács megye címerén. 1997, 27.- Ft.

Korona
pénznem. A pénzeken szereplő korona a pénznem hivatalos nevévé vált.
1900-1926 közt Korona-fillér volt használatban.

koronázás
keresztény király koronázás az V. sz-tól. Valamely koronának az uralkodásra hivatott egyén fejére helyezése, az uralkodói hatalom átruházásának jelképes kifejezéséül.
IV. Károly király és Zita királyné 1916 Koronázás.

koronázási jelvények, a koronázás kellékei.
Szent Korona, kard, jogar, országalma, koronázói palást.
A Szűz Máriás országzászló Mohácsnál tűnt el.
Együttes ábrázolás: 1926 1-8 filléres címletek. 1978 Blokk
.
koronázói palást nélkül
Koronázó templom fölött 1939 30 fill. 1943 80 fill.
Parlament kupolatermében 2013 Parlament blokk 250.- Ft.

A Magyar Testőrség (1990 óta Őrezred) végzi 2000. jan. 1-ja óta a ~ őrzését.
2010. 250 éves a Magyar Testőrség 320,-Ft

koronázási jogar
Ezüstözött nyélre arany fonatokkal erősített kristálygömb. Rajta oroszlán rajzolat. A koronázási jelvények legrégebbi darabja,
Millennium 2000 30,- Ft. 28,- Ft. 2001 28,- Ft.
2013 Parlament blokk 250.- Ft.

koronázási kard
A koronázási jelvények között a legfiatalabb. Két élű, egyenes kard.

Koppenhága
1966 Légiposta 1,50 Ft
koporsó
1997. Európa 90,- Ft

koronázás
1916. 10 fill. / 15 fill.

1926. 8 fill.
Magyar Testőrség
2010. 320,-Ft
1978 Blokk
1939 30 fill.
1943 80 fill.
koronázási jelvények

koronázási jogar
Millennium 2000 30,- Ft

koronázói palást
Gizella királyné által hímeztetett miseruha, kazula. Később alakították koronázási palásttá.
Jelenleg a Nemzeti Múzeum őrzi.
Öltözetként
I. Ferenc József 1900-1915 Koronás címletek. IV. Károly 1916. Koronázás 15 fill. 1918. 10,15,20,25 fill.
Szt. István 1928. 1929. 8,16,32 fill. 1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft; 1930. Szt. Imre 16. fill
Patrona Hungariae 1921. Koronás Madonna.
Kiterített képe
2000 HUNFILEX blokk. A palást latin nyelvű felírata:
ANNO INCARNACIONIS XPI: MXXXI: INDICCIONE: XIIII A STEPHANO REGE ET GISLA REGINA CASULA HEC OPERATA ET DATA - ECCLESIAE SANCTA MARIAE SITAE IN CIVITATE ALBA
Magyarul: Ezt a miseruhát Krisztus megtestesülésének 1031. esztendejében, a 14. indikációban készíttette és adta István király és Gizella kirélyné a székesfehérvári Szent Mária Egyháznak.

Alól középen a szegélyező alakok között van Gizella és István király hímzett alakja. Közöttük, kissé fentebb Szent Imre herceg képe. Gizella királyné alakja háttérben a palástról 1996 Európa 70,- Ft. 2000 Bélyegnap 26,- Ft.
István király 1996 Európa 24,- Ft. 2000 Bélyegnap 28,- Ft
Palást részletek
2005,2006,2007,2008 Szent Korona blokk szegélyen.

A vértanúk sora
Gizella 1996. EURÓPA 24,-Ft
paláston 75,- Ft
 
Az apostolok sora
Próféták sora

Két 9-es csoport, mindkettő közepén Krisztus alakja szerepel.

Nagypróféták

Balról Ezékiel és Dániel nagypróféta közt
"PRINCIPIUM ET FINIS" felirattal.

Jobbról Jeremiás és Ézsaiás nagypróféta között A, Ω betűkkel szerepel Krisztus.

A többi alak a 12 kispróféta 3-as csoportjait ábrázolja

Kispróféták

Szofóniás, Habakuk, Natan (Náhum helyett)
Aggeus, Zakariás, Malakiás
Mikeás, Jónás, Abdiás
Jóel, Ámosz, Ózeás

 

korpusz
Művészetben a megfeszített Megváltó Jézust ábrázoló műtárgyak neve, domborműszerű ábrázolás esetén.
Aranykorpusz felirat és korpusz 1977 Bélyegnap 2,- Ft.
Mátyás kálvária 1987 Esztergomi Kincstár blokk.
Templom előtti feszület Hollókő 1992 15,- Ft. 2002 Világörökség 150,- Ft
Oltárkereszt Gyöngyöspata, blokkokon 2005 Szent István bazilika 2006 Esztergom 2007 Szent Imre

korsó
A Bibliában több szó is jelöli, szóhasználata következetlen. Általában vízmerítő. A füles korsó, amphora, már a vaskorban feltűnik.
Lány korsóval 1968. Festmény 40 fill.
Szt. József korsóval 1973. Csontváry 60 fill.
Művészetben: Mária képeken az élet vizét adó kútat jelképezi a korsó 1972 Üvegfestmények 2,50 Ft.
korsóban álló virág. 1979. Középkori pénzek 4,-Ft.
Csíkmenaság 1983, Karácsony 2.- Ft.
Ebből fejlődött ki a virágcsendélet képtipus. 1977. Virágcsendéletek.


kos

 • csillagkép, a zodiákus egy jegye. Hipparkosz idején a tavaszpont (a tavaszi nap-éj egyenlőség) a kos csillagképben volt. 2005 Állatöv 50,- Ft
 • Kossuth család címer állata
 • Ábrahám történetében az áldozati állat.
korsó
Középkori pénzek
1979. 4,- Ft
kos
2005. Állatöv 50,-Ft

Kossuth Lajos (1802-1894)
államférfi. Kos a család címerállata. A magyar címert, vagyis a hasítottan egyesített sávos és kettőskeresztes címert Kossuth címernek is nevezzük.
1848-as törvényhozói befolyása révén a felekezetek önkormányzatot kaptak. Ezzel megszűnt a katolikus vallás államvallás jellege. Több bélyegkiadáson szerepel. Válogatás: 1932, 1947, 1952, 2001.
"Igazságunk apostola" felírat 1944, 30 fillér


koszorú

 • Görög sztephanosz, latin corona. Növényekből font kör alakú dísz. Bizánci hatásra kezdték az uralkodói fém koszorúkra, csak a korona megjelölést alkalmazni.
 • Uralkodók koszorús ábrázolása. 1871 Ferenc József, 1940 Mátyás király 16 fill.
 • Minden kultúrában ismert díszítő elem. Szász Endre festményein virágkoszorús
  női alakok 1986, 1990 Bélyegnap sorozatok.
 • Régészeti eredmények szerint több ezer évre visszamutató ékítmény. Egy sumér királynő korona lelete aranyból készült és levélmintázatú. Viktória királynő az első bélyegen növényformákkal díszített koronát visel. 1990 150 éves a bélyeg blokk.
 • Athénban és Rómában a nagy tetteket koszorúval díjazták. Ennek a nyoma az 1200-as évek után az egyetemi disputák nyerteseinek borostyán koszorúval történt díjazása./baccalaureus/. Ez alakult a bakkalaureátus tudományos mínősítéssé.
 • Koszorút kaptak a sportversenyek győztesei. Erre emlékeztet az olimpiai érmeken levő koszorú az érmes sorozatok címletein.
 • Különféle mintázatú koszorúk jelentették a katonai kitüntetéseket. Egyik volt a corona muralis.
 • Nagy értéke volt az irodalmi vetélkedőn nyert koszorúknak. Ma is használt kifejezés a koszorús költő. Az alkotó jelentőségét esetenként babér ág jelzi.
  Válogatás: 1959 Schiller 1.- Ft. 1963 Gárdonyi Géza 60 fill. 1925 Jókai sorozat.
 • USZ Konkrét eset leírása. Ap. Csel. 14,13. Felkoszorúzva vezette az áldozati állatot a Zeusz templom papja.
 • USZ a megharcolt élet jutalmaként a levelekben és a Jelenések könyvében többször kerül említésre az élet-, a dicsőség koronája, győzelmi, hervadhatatlan korona /koszorú/.
 • A Szüz Anya fején 12 csillagból álló korona. Jel. 12,1. 2010 Sopron 105.- Ft.
 • Koszorú az imádságfűzér. A Gömöri kódexben még rózsakoszorú a rózsafűzér neve. Rózsafűzér Szt. Margit kezében 1992 15.- Ft szelvényes.
 • Hagyományos a májusfa tetejére helyezett koszorú.1954 40 fill.
 • Kápolnakoszorú övezi az egri Szt. János székesegyházat. 2001 Ifjúságért 60.-Ft.
 • Stephanus az István név latin formája. Koszorút jelent. István első vértanú, Vajk keresztségben kapott neve. Stephanus rex felírat 1938 Szt István 32 fill.
imádságfűzér
1992 szelvényes 15,- Ft
1940 Mátyás 16 + 8 f.
1954 Májusfa 40 fill.


Kovács Margit
, keramikus (1902-1977)
Szentendrei Kovács Margit múzeum. 1978. Kovács Margit kerámiák;
Az anyaság apotheozisa
1981 Karácsony 1,- Ft;
Kuglóf Madonna / Családi Fotóalbum 2002. Bélyegnap sor, Szent György blokk.

Kozma, szent (+306).
Ikertestvérével, Damjánnal együtt lett vértanú Szíriában.
Mindketten orvosok voltak.Ünnepük közös: szept. 26.
Zománc képe 2007. Szent Korona blokk. Koronázói palástra is felkerült a vértanúk sorába. 2000. HUNPHILEX blokk.

kódex
kézzel írott könyv a könyvnyomtatás előtt. A könyv-tekercset váltotta fel.
Keresztény találmány: a kézzel írt lapok összefűzésének előnyét felismerték. Festéssel díszítették. Az alakos kép a miniatura, díszes kezdőbetű az iniciálé. Kódexek között oktat Szent Gellért 1930 Szent Imre sorozat 32 fill.
A XIX.században kezdtek a kódexeknek nevet adni. Bécsi Kódex (Képes Krónika), Thúróczy kódek (Chronica Hungarorum ), Kézai kódex (Gesta Hungarorum); Mátyás király kódex könyvtárának művei a Corvinák. Ebből való a Mátyás Missale.

kökörcsin
Pulsatilla grandis, Boglárka féle. Középkorban a Szűz Máriát ábrázoló képeken Mária hét fájdalmát jelképezi.
Minta: 1950 Virágok 40 fill.

Kölcsey Ferenc (1790-1838),
a Himnusz szövegírója. Arckép és név 1932. 5 fill.; 1990. 8,- Ft.
Szövegrészlet 1998. Himnusz 75,-Ft.


Kovács Margit
2002. Bélyegnap
Kozma
2007. Szent Korona blokk

kökörcsin
1950 Virágok 40 fill.
Kölcsey Ferenc
1932. 5 fill.

költészet
irodalmi műfaj. A Biblia sok költői művet tartalmaz.
Legjelentősebb rész a Zsoltárok könyve gyűjtemény.
,

köntös, latin tunika

könyv

 • megőrzésre, újraolvasásra szánt iratgyűjtemény. Mai korban papírra nyomtatott szövegek összefűzése. A bölcsesség szimbóluma is lehet. Válogatás:
  Könyv az egyetemi oktató kezében 1967 Felsőoktatás 2,- Ft; "A" betű könyvön 1969 Athenaeum Nyomda 2,- Ft.
  Az Angyali üdvözlet képeken Mária kezében gyakran Biblia van. 1968, 1973 Festmények.
 • Ősi antropomorfizmus, ami azután a Bibliában is szerepel, hogy az ember tettei egy könyvben fel vannak jegyezve, bár ekkor még kőtáblákban, agyagtáblákban, papirusz-tekercsekben gondolkodtak. A középkorban a pergamen váltja fel, ezt azután a papír szorítja ki.
 • A könyvnyomtatás feltalálásával általánosan elterjedt a könyvhasználat. A vallási élet mellett az élet minden területével foglalkozó könyvkiadás vált általánossá. Legjelentősebb könyv a Biblia. A Biblia mellett liturgikus és imakönyvek, szentek életét, teológiai témákat ismertető könyvek is kiadásra kerültek. Imakönyv Szent Erzsébet kezében
  1944 Nagyasszonyok 20 fillér
 • A könyv az apokaliptikus irodalom gyakori képe. Jelenések könyve szerint a megdicsőült Bárány kap meghatalmazást, hogy Istennek a világot illető elhatározásait véghez vigye. Nyitott könyvön lépő Isten Báránya címerben 1939, 1943 Debreceni Nagytemplom, 1969 Dunakanyar, Szentendre 1,-Ft
1969 Athenaeum Nyomda 2,- Ft
1943 Debreceni Nagytemplom 40 fill.
Nagyasszonyok
1944. 20 fillér

Könyves Kálmán (1070-1116)
Egyházi pályára szánva nevelték, uralkodónak az öccsét jelölték. Kálmán ragaszkodott a jogaihoz, és a királysághoz, ezért fivérével állandó viszályba keveredett, mivel az szintén jogosnak vélte saját trónigényét. A viszályt kihasználva bizánci, emellett kun betörésekkel is küzdenie kellett. Velence megfékezésére elfoglalta Dalmáciát. Európa legműveltebb uralkodója volt. Az invesztitúra harcban a pápát támogatta a német császár ellenében. 1106-ban lemond az invesztituráról.
Ekkor vonultak át hazánkon az első keresztes hadak. Az Erik Leiningeni gróf által vezetett hadak már Moson váránál zsidókat fosztogattak és öltek meg. Erre hadseregével szétverte a kereszteseket, mert a zsidók is az ő alattvalói, és ezért kötelessége megvédeni őket. 1111-ben létesítette a nyitrai püspökséget. Kálmán király és fivére kibékülése a dömösi Antióchiai Szent Margit prépostságnál.
1971 Képes Krónika 4,- Ft.

könyvnyomtatás
Gutenberg találta fel a mozgatható betűkkel való nyomtatást; ehhez feltalálta a
megfelelő ötvözetet és a kézi sajtót. 1450-ben 36 soros, 1455-ben 42 soros Bibliát nyomtatott. Találmánya rendkívüli gyorsasággal terjedt. 1948. Feltalálók 1,-fill.
Magyarországon az első nyomdát Óbudán Karai László budai prépost állíttatta fel Hess Andrással.
Betűszedő / Nyomtatósajtó 1973. 500 éves a magyar könyvnyomtatás 1,- / 3,- Ft.

könyvtár
könyvek gyűjteménye. A bibliai időben már voltak könyvtárak. Idővel egyre több könyvtár létesült. Ez a könyvnyomtatás feltalálásával nagyobb lendületet kapott. Stilizált könyvtár 1972 Könyvév 1,- Ft
Legrégebbi magyar könyvtár az 1095-től adatolt pannonhalmai.
Könyvtár részlet
1996 Pannonhalma 24,- Ft, 2012 Európa 235.- Ft.
Mátyás korvinái könyvtárat képeztek. Korvin kódex 1940 Mátyás 32 fillér; Korvinákból vett bélyegképek 1970 Bélyegnap sor és blokk; 1993 Mátyás király misekönyve
Oláh Miklós, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós
író, hadvezér jelentős könyvtár létrehozók.
A Tudományos Akadémia könyvtárát 1826-ban alapították.
Jelentős a Nemzeti Múzeum könyvtára.
Az Országos Széchenyi Könyvtár a magyar vonatkozású könyvtári dokumentumok gyűjtője. A budavári palota a jelenlegi helye. 2002. Közgyűjtemények blokk.
Pécs. Janus Pannonius jelentős könyvtárral rendelkezett .
Klimó
püspök közkönyvtárat létesített.2009 Pécs promóciós, 2010 Pécs belföld

Köpeczi Bócz István
bélyegtervező 1947 Dózsa, Martinovics

köpeny
Ujjatlan felsőruha. Gazdagon redőzve hullik alá. Amiens városkapujában Szent Márton megosztja köpenyét egy koldussal
1972 BELGICA blokk; 1996 Pannonhala 17.- Ft. 2011. Szt.Márton 160,- Ft

kör
összefüggések ábrázolására igen alkalmas. Válogatás:
A dicsfény, glória egyik formája 2003 Művészet 32,- Ft
Térkép vetület 1995 ENSZ.
Címerpajzs 1997 Békés, Fejér megye.
Köralakú festmény a tondo.
Személy ábrázolás kerete 1990 Károli Gáspár.
Első kör alakú bélyeg 1985 Kulturális Fórum blokk.
Tál forma 1984 Bélyegnap 2,- Ft.
Korongpár 1984 Honfoglaló magyarok művészete 2,- Ft

Körmend
Az 1700-as évek elején épült. Kápolnáját a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelték.
Az I. Világháború után Batthyány Strattmann László itt szemkórházat rendezett be a szegények számára.
Batthyány kastély 1986 4,- Ft.

köszöntés
ÚSZ levélforma elején.
Személyes találkozásnál a köszöntő elé siettek.
Mária látogatása Erzsébetnél 1973 Festmények 4,- Ft.

Könyves Kálmán
1971 Képes Krónika 4,- Ft

Betűszedő
1973. 1,-Ft
Nyomtatósajtó
1973. 1,-Ft
könyvnyomtatás

1972 Könyvév 1,- Ft
Pannonhalmi könyvtár
1996. 24,-Ft
könyvtár

Krisztus
1993. 40,- Ft

, a szikla darabja.

 • Sajátos változata a drágakő.
 • A Bibliában konkrét értelemben gyakran szerepel. Építkezésekhez, városfal építéshez követ használtak.
 • Fontos feliratokat kőbe véstek. A két kőtábla a tízparancsolat szimbóluma 1984 Zsidó művészet
 • Sírjelölésre külön követ tehetnek. Holocaust 1994, 2004.
 • Az áldozati oltárokat is kőből építették.
 • Készültek kőedények.Válogatás: Korsót vivő lány 1968 Festmények 40 fillér. Habán kerámia 1985 Bélyegnap.
 • Képes értelmű használata is gazdag. Kiálthat a kő. Hab. 2, 11. A kísértő mondja Jézusnak "Változtasd ezeket a köveket kenyérré!" Mt. 4, 3. Krisztus a botlás köve 1Pét. 2, 8. Péter új neve kőszikla, amelyre az Egyház épül. Mt. 16, 18. Jáspis kő Isten dicsőségét tükrözi. Jel. 4, 3.

  Kőszeg

  Jurisics Miklós vezetésével 1532-ben ellenálltak a rendkívüli túlerőben levő török seregnek. 1960 Vár 5,- Ft.
  Jurisich horvát bán szobra, városcímer
  1978 Kőszeg 1,- Ft.

Kőoszlop
Kőoszlopot állítottak valamilyen esemény emlékére. Gabriel arkangyal Korintoszi oszlopon 1992 Millenniumi emlékmű /
Velence
Theodor Tiro kőoszlop 1968 Festmény blokk szegélyén.


Kőszobor
Kőszobrok állításának a gyakorlata a mai napig fennmaradt. Zeusz szobor 1980 Az ókori világ 7 csodája 1,- Ft.

 

Krajcár, keresztes.
Pénznem jelölés 1900-ig. Kr. rövidítés 1971. Kő és réznyomat;
"Egy krajczár" felirat Than Mór bélyegtervén 1979. Bélyegnap blokk;
1991. PRO PHILATELIA blokkszegély

kristály
A bibliai szóhasználatban kvarcot értettek alatta.
1969 Földtani Intézet 1,20 Ft.
Kalcitkristály Múzeum, Fertőrákos 2013, 250.- Ft.
Az első 3dimenziós címlet speciális szemüveggel nézve.

Kristóf
Christoforusz, Krisztushordozó. Szent, vértanú.
Decius üldözésekor szenvedett vértanúságot. Ünnepe júl. 25.
A középkor óta a 14 segítő szent egyike.
Jelenkorban az autóvezetők tisztelik védőszentként.
A gyermek Jézust a folyón át a vállán vivő óriás, Dürer festményrészlet
1993 Idősek éve. 17,- Ft


Krisztus
görög, Fölkent, héber Messiás.
Eredetileg melléknév, a Jézus név mellett főnév.
Jézus a nyilvános működését Fölkentként kezdte és végezte. "Miképp kente fel Isten a Názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal."
Ap.Csel. 10,38
Péter és András meghívása
1993 Mátyás Missale blokk
"Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Krisztus
S amikor eljön, mindent a tudtunkra ad.
Jézus erre kijelentette: Én vagyok az." Jn. 4,25-26
Christus név a szentévi emblémában
"Christus heri, hodie, semper."
2000 Templomok ívszegélyén.
"Krisztus Európa reménye" felírat.
2004 Máriazell blokk
szegély
Chistifideles Graeci bulla részlet
2012 Hajdúdorog 380.- Ft
Krisztus név hímes tojáson
2013, Húsvét 110.- Ft.

Krisztus kereszt
kördicsfénybe illesztett kereszt.
Válogatás:
Isten báránya 1995. Húsvét 14,-Ft;
Angyal Krisztuskeresztes dicsfénnyel Szent Gellért fölött
2003 Művészetek 32,- Ft.
Pantokrátor zománclemez 2005. Szent Korona blokk
Pantokrátor 2006 Szent Korona zománcképei blokk
2012. Hajdúdorog 380,- Ft
Kis Jézus 2006 Légrády Sándor 75.- Ft. 2009 Karácsony 75,- Ft.
Jézus az I. és II. stáció képen. 2014 Keresztút kisív

Krisztus rózsa
Pirosló ~hunyor 1958. Virág 1,- Ft

1960.Várak 5,-Ft
1978.Kőszeg 1,-Ft
Kőszeg

kristály
Földtani Intézet
1969 1,20 Ft
Kristóf
1993.Dürer 17,-Ft

Művészetek
2003. 32,-Ft
Légrády Sándor 2006. 75,-Ft
2012. Hajdúdorog 380,- Ft
Krisztus kereszt

krizolit drágakő, a mennyei Jeruzsálem hetedik alapköve. Jel. 21, 20.

krizopráz drágakő, a mennyei Jeruzsálem tizedik alapköve. Jel.21,20.

krónika, görög krónikon, időjegyzék ~gesta

 kulcs
 • Zárak működtetésére szolgáló eszköz.
  USZ "Zörgessetek és megnyittatik nektek" Mt. 7,7.

  Ajtónyitó kulcs 1985 Turisztika 2.- Ft.
  A kulcs tulajdonlása hatalom jelkép.
 • Képletes kifejezések eszköze.
  Jézus jajt kiált a törvénytudókra, mert
  "lefoglaltátok a tudás kulcsát" Lk. 11,52.
  Az alvilág kulcsai Jézusnál vannak, Jel. 1,18.
  Angyal kap kulcsot a mélység megnyitására Jel. 9,1 / 20,3
 • "Neked adom a Mennyek országának kulcsait" Mt. 16,19.
  Jézus Péternek mondott szavai alapján, az ábrázolásokon
  Szent Péter attribútuma. 2006 Szent Korona blokk.
  Genf címerében 1980 EBÉE blokk szegély
 • Egyházi jelentést a két kulcs kapott. Az Egyházi Állam jelvénye a tiarával.
 • Kulcsvirág a kankalin német neve.
1985.Túrisztika  2,-Ft
2006. 100,-Ft
kulcs

kultikus alkotások
Tisztelet céljára készített
rajzok, gyermekrajzok 1995 Karácsony.
Festmények, szobrok, 1970 Keresztény Múzeum.
Tárgyak 1970 Ötvösség, kehely 40 fill.
Oszlopok, 1970 EXPO Naposzlop 3,- Ft
Templomok. 1939, 2000.

kultusz
görög liturgia, szolgálat
Szoros értelemben istentiszteleti tevékenység.
Tágabb értelemben nyilvános tiszteletadás.
Bárminek vagy bárkinek lehet kultusza. Válogatás:
Kossuth-, csillag-, gyermekkultusz.
Tisztelet céljára sokféle alkotás készülhet.

kultúra, latin colere földet művelni szóból.

 • A természeti tárgyak átalakítása kultúr eszközt eredményez.
  Válogatás: Elektroműszerésznő 1955 Munka 20 fill. Hajóépítő 1955 Munka 1,- Ft.
  Bélyegkészítés 1971 Állami Nyomda 1,- Ft. Duplaszelvényes bélyeg.
 • Cicero óta a lélek kiművelését szintén jelenti.
 • Jelenleg a kultúra fogalomköre a lehetséges értékek kiművelésével bővül.
  2002 Kulturális örökségek

kunok
a török népek ága. Csak a magyarban kunok. Eredetileg kumánok. Nincs a név megfejtve. Színt, feltehetően sárgásbarna színt jelenthet. A komondor elnevezés, a kunok kutyája értelemben őrzi a kumán nevet.
1955 Kutyafajták 2.- Ft.
Kun név: Kiskunfélegyháza,1974 Városok 10,- Ft. Jász-Nagykun-Szolnok / Bács-Kiskun 1997 Megyecímerek 27,- Ft
A magyarokat is a Kárpát-medence felé szorító népek egyike. Az Ural folyótól az Aldunáig terjesztették ki törzsszövetségüket. Magyarországi betöréseiket Géza és Szent László több ütközetben verte szét. A törzsszövetségre a mongolok megsemmisítő csapást mértek 1223-ban. A menekülők ezután több hullámban kértek letelepedést. IV .László király a kunokkal rokonszenvezett, ezért hívták Kun Lászlónak.
Címerét
Kunország néven a tartományok címerkoszorújába felvették. A területe idővel Moldáviához és Oláhországhoz került.
Kék pajzsmezőben kétfarkú, koronás, ágaskodó oroszlán. Pajzsfőben nyolcágú csillag, a pajzstalpon csökkenő félhold.
Címerek között 2012 Parlament 200.-Ft.

kunyhó
átmeneti hajlék csőszök, pásztorok részére. Este a cserénynél 1968 Hortobágy 2,50 Ft.
A bibliai szóhasználat Isten hajléka kifejezése, fordítható Isten kunyhója értelemben.

kupa, kehely
Kupa díjazást kapnak a sportolók 1962. VASAS 2,- Ft. 1966 Labdarugó 20 fill.
Ivó kupák. Nádasdy, Ezüst, Fedeles díszkupa. 1970. Ötvösség 1/2/3,- Ft.

kupola
A tér félgömbszerű befödése. A kör keresztmetszet és az alépítmény között csegelyek a közvetítők. Főleg a bizánci építészet kedvelte. Válogatás: Esztergomi bazilika.

kuruc, latin crux, kereszt szó változata.

 • Dózsa György keresztes katonáit hívták kurucoknak
  1964 Cegléd 1.- Ft.
 • Thököly és Rákóczi seregében harcolók neve.
  "Karabélyos kuruc" felirat 1943 Hadigondozás 20+20 fill.
  1953 Rákóczi 30 fill. "Rajta kuruc rajta" /
  40 fill. "Kurucok előre" felirat
  Kuruc szó 1976 Rákóczi 40 fill. 2,- Ft, 4,- Ft címleteken.
  "Kuruc lovas" felirat 1978 Huszárok 60 fill.
  1964. Cegléd 1,- Ft
 
 
1978. Huszárok 60 fill.
1953. II. Rákóczi Ferenc 30 fill./40 fill.
1976. Rákóczi 40 fill. / 2,- Ft
1943. Hadigondozás 20 fill.
 
 
kutya
1956.


kutya
, latin canis
ÓSZ. szitokszó, tisztátalan, megvetett állat 2M. 22, 30.
ÚSZ. "Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak!" Mt. 7, 6.,
méltatlanságot fejez ki.
Ma is jelentős szerepe van. Több bélyegen szerepel mint házőrző, dísz vagy terelő kutya. Válogatás: 1956 Kutya sorozat; 2004 blokk.
Újabb terület a vakvezető kutya képzés 1986 Humanitás 4,- Ft.
Szent Rókus egyik attribútuma kutya szájában kenyérrel
2010 Pécs, belföld.

1900. 10 fill.
1920. 6K.
1966. 1,-Ft
1973. Csontváry 60 fill.
kút

kút,
Héber beér, latin puteus. Mesterségesen kialakított víznyerő hely.
Kút értelmű helységnév Bejrut. 1966 Repülő 1.- Ft.
Magyarországon a leggyakoribb a gémeskút volt.
1900 Turul és 1916, 1920/1924 Aratós címletek hátterében.
Lányok jártak a kútra vízért. Korsós lány 1968 Festmény 40 fill.
ÓSZ. Forrás táplálta kutakat élő víznek nevezték.
Mária kútja Názáretben 1975 Csontvári 60 fill.
Az élet vizét adó kútat jelképezi, Mária képeken a korsóban álló virág
1979 Pénzek 4,- Ft. 1983 Csíkmenaság 2.- Ft.
USZ. A Jézus által adott élő víz, az örök életre szökellő vízforrás. Jn. 4,14.
Az ötödik harsonaszó után az angyal a nála levő kulccsal megnyitotta a mélység kútját.
Ebből skorpió erejű sáskák lepték el a földet. Jel. 9, 1-11.

küldés, latin missio.
Megbízatás, feladat teljesítés. Szereplői a küldő, a küldött és a címzett.
Szentírásban Isten angyalokat, mint Gábor arkangyal, azután prófétákat bízott meg küldetéssel. A próféták kora Keresztelő szent Jánossal lezárult.
Az Atya elküldte a Fiút, a világ Üdvözítőjéül. 1 Pét. 4,14.
Jézus az apostolokat küldi "Tegyetek ti is tanúságot rólam" Jn. 15,27.

kürt

 • Ősi használatban állati szarvból készült, hangjelzésre szolgáló eszköz.
  Lehel kürtje
  harci kürt. Címerben 1997 Jász- Nagykún- Szolnok megye 27.- Ft.
  Kanász kürt 1955 Munka 1,70 Ft.
  Trombitás 1978 Huszárok 8.- Ft.
  Cserkész kürtös 1925 Sport 1 000 Korona
 • A fémből készült kürtnek hosszú, egyenes teste és tölcsérszerű kiöblösödése van.
  Harsonának nevezték el. Győzelmi harsonás angyal Buda felett 1936 Budavár 16 fill.
  Győzelmi harsonás lovas katona 1986 Budavár 4.- Ft. 2000 Millennium blokk 50.- Ft.
 • Postai jelvénnyé vált a postás kürt. Kürtös lovaspostás 1955 Postamúzeum 1.- Ft.
  Szent korona és kürt stilizációja a postaemblémában. 1995 15.- Ft.
 • Zenében a rézfúvós hangszerek. 1985 Zeneszerzők 1.-/ 5.- /6.- Ft.
 • ÓSZ szóhasználatában a kürt jelenthetett harsonát vagy trombitát is. A kultuszhoz
  hozzátartozott.
 • USZ. Apokaliptikus jelentést hordoz a kürt /harsona,trombita/
  A hét harsona 7 csapás bekövetkezését jelzi. Jel. 8,2-9,11.
  Az angyalok a világ végén harsonaszóval gyűjtik a kiválasztottakat össze. Mt. 24,3.
  "Mindnyájan elváltozunk,hirtelenül, egy szempillantás alatt,
  a végső harsonaszóra. 1 Kor. 15,51.


küzdelem

Szent Pál használja a sportküzdelem képét. A következőket írja lelki fegyvereinkről:
"...Legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk , hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde." Ef. 6, 11-17.
1959. Vívó Világbajnokság 10 fill.; 1960. Olimpia 60 fill.
Vívó VB
1959. 10 fill.
Olimpia
1960. 60 fill.