G

gabona,
kenyér készítésére használt kalászos növény.
ÓSZ. árpa, búza, hajdina, köles, tönköly, rozs;
nőalak búzakalászok között 1992. Béke kongresszus 60 fill.

Gacs Gábor, bélyegtervező
1992. Comenius 15,-Ft

galamb

 • Az ismert fajták a Földközi-tenger mellékén élõ szirti galamb leszármazottai. Válogatás 1957. Galambok
 • A vízözön végén az egyik galamb csõrében olajággal tért vissza. 1M. 8,8. Innen ered a béke, galamb olajággal képtípus. Válogatás
  1939. PAX-TING 20 fillér
 • ÚSZ. Jézus a tanítványait a galamb egyszerûségére buzdítja. Mt. 10,16.
 • Mûvészetben a Szentháromság ábrázolásokban a Szentlélek szimbóluma.Mt. 3,16. Válogatás:
  1983. Karácsony 2,-Ft. 1993. Európa 17,-Ft.
  2010. Sopron blokk 500,- Ft
 • Postai hírszolgálat jelképe.

Galambóc ostroma
Zsigmond király 1428-ban indult a török kézre került vár visszaszerzésére. Az ostrom alatt túlerõben levõ török sereg jelent meg, mire Zsigmond fegyverszünetet kért. Szabad elvonulás fejében a vár török kézen marad. Mikor a többség átkelt a Dunán, a maradék seregrészt a török megtámadta.
A király is itt tartózkodott. Rozgonyiné naszádjainak ágyúival kezdte lövetni a törököt a király megmentésére. Galambóc vára 1967. Duna-Bizottság 1,50 Ft. 1981. Duna sor 2,-Ft.
 

1964. Évfordulók 2,- Ft
2009. Európa blokk

Galilei, Galileo (1564-1642)
fizikus, matematikus, csillagász;
Az inkvizícióval azért került szembe, mert a kopernikuszi napközpontú világkép feltevést tudományos tényként kezelte. Ezzel a bibliaértelmezési vitákba bonyolódott.
Arckép, név 1964. Évfordulók, események 2,- Ft.
2009. Európa blokk. Az év legszebb Európa blokkja.

Gandhi, Mahátma (Nagy Lélek)
(1868-1948)
A Mahátma nevet Rabindranat Tagore költőtől kapta. Mozgalmának lényege "nem ellenállni, nem együttműködni" elvben foglalható össze.
1969. Gandhi 5,-Ft.

Garamszentbenedek
I.Géza király alapítja 1075-ben. A Szent Egyed plébániatemplom és bencés apátság legnevezetesebb emléke a nagyheti szertartásoknál használt
Úrkoporsó. Kerekekre szerelt, fiatornyos tetõzettel ellátott. Alsó keskeny részen Három Mária, hosszanti oldalon sírt õrzõ római katonák. A felsõ részen 12 apostol szobor. A bélyegen látható balról-jobbra Szent Pál karddal és könyvvel, Szent Péter kulcsokkal, id.Jakab, Máté, János, Bertalan. 1980. Úrkoporsó 1,-Ft. Külön címletre is került a Három Mária 2,-Ft, id.Jakab vándorbottal és kagylóval 5,-Ft, A takart részrõl bélyegre került Tádé bunkós bottal 3,-Ft, András X kereszttel 4,-Ft. Fülöp, ifj.Jakab,Tamás, Simon adja a hiányzó apostolok sorát.

garas, középkori ezüstpénz.
Elõször Szent IX.Lajos francia király veretett garast 1266-ban. Nagy Lajos király vezeti be, és csak a krajzár bevezetésével szünt meg. 1979. Középkori pénzek 3,-Ft.

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882), hadvezér.
Az olasz egységmozgalom (Risorgimento) harcainak egyik fõvezére. Seregében sok magyar harcolt. Az Egyházi Állam és Róma elleni hadjáratok miatt szembekerült a pápával. Arckép, név 1960. Garibaldi 60 fill.

gazella,
páros ujjú patás állat.
ÓSZ. tiszta állat, így a húsát ehették. 5M. 12,15.
Fürge állat 2Sám. 2,18.
Minta: 1997. Afrika állatai 16,-Ft.

Gábor, Gabriel "Erõsségem az Isten"

 • Egyházi hagyományban fõangyal (arkangyal).
  Az Úr angyala. Ünn.: a II. vatikáni zsinat óta szept. 29 (elõtte márc.24 volt)

 • Bibliában az Úr színe elõtt állónak mondja magát.
  Név szerint említve Dán. 8,16-26. Lk. 1,11; 1,26.
 • Szent Mihály arkangyallal együtt koronát tart.
  1938. Szent István 4 fill. / 20. fill; 1938. ORBÉK blokk;
  1938. Hazatérés 20 fill. Szigetcsép 1975. Ikon 40 fill.
  Címerben 1997. Tolna megye 27,-Ft
 • Szent Korona zománclemezein, az abroncs közepén levõ ceylon zafírtól balra Szent Mihály, jobbra Szent Gábor. 1938. Szent István 70 fill.
  2001,2005, 2011. Szent Korona blokk
  Szt Gábor zománclemez 2008. Szent Korona blokk.
 • Millenniumi emlékmû korinthoszi oszlopán,
  kettõs kereszttel és Szent Koronával,
  amiket az égbe visz Szûz Máriának.
  1940. Repülõ alap 20 fill.
  1958. Repülõ bélyeg 3,-Ft;
  1958. Repülõ 5,-Ft, színes papíron;
  1966. Atlétika 3,-Ft;
  1992. Magyarok Világszövetsége 15,-Ft;
  2007. Budapest, Belföld.
  2008. Zala György 200,-Ft;
  francia Budapest blokk szegélyen
 • Angyali üdvözlet képeken. 1968, 1973, 1983.
 • "Sao Gabriel" Vasco da Gama zászlóshajója. 1978. Vitorláshajók blokkpár 2,-Ft
 • Déli harangszó az "Úr angyala" (Angelus) imádság elmondására. Kapisztrán Szt. János harangozik 1982. Vatikáni kápolna ívsor 2,-Ft.
  Harang és Kapisztrán 2000. Millenium blokk 50,-Ft
 • Gábor keresztnév: Bethlen Gábor név és hímzett Gabriel felírat. 1981 Hadizászlók 1,- Ft
 • Nemzeti Színház. Egressy Gábor.
 • bélyegtervezõk: Gacs Gábor, Pásztor Gábor.
 • családnév: Gábor Éva bélyegtervezõ, Gábor Dénes Nóbel-díjas.

Gál, Szent (550-630), Ünnepe: okt. 16.
Írországból jött az Alpok vidékére téríteni. A róla elnevezett mai Sankt Gallen mellett remetéskedett. Elterjedt a tisztelete. Ennek nyoma a Szentgál helynév. 1981. Bélyegnap 1,-Ft; 1994. Népmûvészet 50,-Ft.

Gál Ferenc, bélyegtervezõ
1951. Virág; 1958. Repülõ

Gárdonyi Géza (1863-1922)

 • író, több újság munkatársa, egy ideig a "Sakklap" szerkesztõje. Jelentõsek vallási tárgyú költeményei.
  Név, arckép 1963. Gárdonyi 60 fillér
 • 1901-ben jelent meg könyv formában az "Egri csillagok" regénye. Dobó István eskütételének részlete az Egri csillagokból és korabeli vár metszet.
  2001. Ifjúságért 60,-Ft
 • Arckép, alsó részén titkosírással .
  2013 Gárdonyi 425.- Ft. Fordított párban.

Gáspár

 • Háromkirályok egyike.
 • Keresztnév: Károli Gáspár.

I. Geláz, pápa, szent. (492-496)
Ünnepe: nov. 21. A Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepet bevezeti.

Gellért, Szent, OSB. (977-1046), püspök, vértanú.
Ünnepe: szept
. 24. Velencében volt bencés apát.

 • A belviszályok miatt a Szentföldre indult zarándokútra, útközben István király kérésére Imre herceg nevelõje lett. 1030-ban a csanádi egyházmegye elsõ püspöke. Péter király és Aba Sámuel viszálya miatt kezdeményezte a fiúági örökösök trónra jutását. Vazul fiai közül András lett a király. Az érkezõ András herceg üdvözlésére sietõ Gellértet a püspöktársaival együtt elfogták a pogány elégedetlenkedõk, és letaszították õket a Kelen (ma Gellért) hegyrõl. Szentté avatását László király kérte és VII. Gergely pápa 1083-ban szentté avatta.
 • SZENT GELLÉRT PÜSPÖK HALÁLA felirat. Varga Imre szoborkompozíciója. Szent Gellért pásztorbottal, mögötte gyõzelmi angyal Krisztus keresztes dicsfénnyel.
  1993. Mûvészet 32,-Ft
 • Szobra az Erzsébet híd budai hídfõje fölött. 1976. Idegenforgalom blokk szegély.
  Gellért hegyláb,az itt levõ Szent István barlangból képezték a sziklakáponát, szálló, tér, rakpart 1964. Hidak 1,50 Ft.
  Gellért hegy, szobor,rakpart, tér, szálló 1970. Évforduló blokk.
  Szobor,rakpart,hegy 1994. EBEÉ blokk.
 • Dicsfényes Szent Gellért oktatja Szent Imrét. Kódexek között. 1930. Szent Imre 32 fill.
  Szent István társaságában oktatja Szent Imrét
  1938. Szent István 5 fill. / 25 fill.
 • Csanád megye címerében
 • A Gellért hegy tetejére Szabadság szobrot helyeztek.
 • Gellért hegy melletti Tabán helyén a török uralom elõtt Szentgellértfalva volt. Letekintés a Gellért hegyrõl Tabán felé. 1965. Tyereskova 1,-Ft; 1971. Budapest blokk; 1972. Óbuda-Buda-Pest 2,-Ft / 2,-Ft;
 • Letekintés a Szabadság hídra 1947. Repülõ 50 fill.
 • Gellért hegy 1957. Bélyeg nap, szelvényes; 1961. Panoráma ívsor 2,-Ft; 1966. Atlétika 50 fill. 1971. Budapest 2,-Ft, zöldeskék háttér; 1975. Postagalamb, szelvényes 3,-Ft;
  Várkapun át látható hegyrészlet 1986. Budavár 4,- Ft;
  Blokkokon:Hegy, hegyrészlet és rakpart 1977. Léghajó; 1982. Bélyegnap; 1985. Hidak 1985. Kulturális Fórum
 • Gellért Szálló és embléma 1984. Szállodák 8,-Ft és blokk.
  "Szent Gellért Fürdõ" felirat 2011. Fürdõk 250,- Ft

Gellért barát, O.P. (+1236)
Juliánusz barát egyik kísérõje. Már közel értek a volgai magyarokhoz, amikor meghalt.
Juliánusz és Gellért barát szobra 1961. Panoráma 2,-Ft.

genealógia, nemzetség tábla.
Bibliai mûfaj. Képi ábrázolása a Jessze oltár 1987. Gyöngyöspata 4,-Ft.

Genezáreti tó, (Galileai tó néven Mt. 4,18)
Jézus mûködésének kezdeti területe. Halban gazdag.
.Az elsõ apostolok, Péter és András meghívása.
1993.Mátyás Missale blokk,

Genezis, görög eredet, héber toledot. Mózes és egyben a Biblia, elsõ könyvének a neve. 1M.

Genf
Kálvin mûködési helyszíne. Számos nemzetközi szervezet székhelye. Hasított címerében Péter kulcs jelvény és sas egyesítés történt. Címer 1980 EBEÉ blokkszegély.

Gentilis, Monteflórum (? - 1312), bíboros, OFM. ferences rendi szerzetes.A pápa követeként a budavári Szent Miklós kolotorban tevékenykedett. A pálos remeteközösségek szabályzatait egységbe foglalja. 1309-ben engedélyezi konstitúció készítését, az akkori nevükön "keresztúri" barátoknak.
Szerepe volt 1310-ben Anjouházi Károly megkoronázásában.
Assisiben az általa épített kápolnában nyugszik.
Pozsonyban
, 1310-ben írt levelének részlete.
2010. Papírhasználat 140,-Ft.

Gergely pápák
I. Nagy Szent Gergely: (ur. 540-604), ünn.: szept 3. Rendkívüli hatásúak voltak liturgikus intézkedései. Formálója volt a róla elnevezett gregorián éneknek, mely a liturgia része.
A négy nagy nyugati egyházatya egyike. Esztergomi
bazilika csegelyen balról 1992.Mindszenty 15,-Ft.
Nagy Szent Gergely érdemrendet kapott Liszt Ferenc.
IV. Gergely OSB: (ur. 827-844)
Mindenszentek ünnepét terjeszti.
VII. Gergely: (ur. 1073-1085)
1083-ban szentté avatja Gellért püspököt, István királyt és Imre herceget.
XIII.Gergely: (ur. 1572-1585)
Bevezeti a róla elnevezett Gergely naptárt.

Gergely naptár

A Julius Caesar által bevezetett julián naptár pontosítása.
Az évi perceltolódások (a szökõévek ellenére) már 10 nap eltolódást eredményeztek a tavaszi napéjegyenlõséghez képest. Ez a húsvéti ünnep kiszámításánál okozott problémát, ugyanis a holdtölte idejét is figyelembe kell venni. Ezért 10 napot kihagytak. Kerek évszázadoknál csak a 400-zal oszthatók a szökõévek. Így 1900 nem volt szökõév, de 2000 igen. Bélyegek 1900-as és 2000-es évszámokkal 2000. Jeles magyarok, Ifjúságért, Irodalmunk és színháztörténetünk nagyjai.
A magyar országgyûlés 1590-ben fogadta el. Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem azonnal bevezette. Sok helyen azonban vallási okokból ellenállásba ütközött a bevezetése. Így Oroszországban is. Ezért a julián naptár szerinti októberi forradalom napja a Gergely naptár szerint novemberben volt. 1951. 1952.

gesta, történelmi eseményeket feldolgozó mûfaj.
Az egyházi intézmények számára fontosak voltak az évkönyvek, melyeket szerzetesek készítettek. Az uralkodók is egyre inkább igényelték a dinasztia törvényességének igazolását. Elõbb a gesta elnevezés honosodott meg, aztán a Krónika. Képes Krónika 1971 sor és blokk.

Gesta Hungarorum
Anonimus és Kézai Simon mûveinek neve. Anonimus az õshazától Géza fejedelemig (997) tárgyalja az õstörténetet. Kézai a hunok történetével részletesen foglalkozik. Gestája a hun és magyar népet azonosnak tekintette.
Gesta Hungarorum szövegrészlet 1996. Bélyegnap blokk szegély.

gém
ÓSZ. tisztátalan állat 3M 11,13.
1977. Madarak 1,- Ft

gabona
Békekongresszus
1952. 60 fill.
Gacs Gábor
1992. Comenius 15,-Ft

galamb
2010. Sopron (blokk részlet)

1939. PAX-TING 20 fillér
Postagalamb-olimpia
1975. 3,- Ft
galamb


Garamszentbenedek
1980. Úrkoporsó 1,-Ft / Három Mária 2,-Ft

garas
Középkori pénzek
1979.  3,-Ft

Garibaldi
1960. 60 fill.
gazella
1997. Afrika állatai 16,-Ft

1938. Szent István 4 fill.
Tolna megye
1997. 27,- Ft
1978. Vitorláshajók 2,-Ft
1982. Vatikámi kápolna 2,-Ft
Szent Korona blokk
2008.  300,-Ft
2008. Zala György 200,-Ft
francia Budapest blokk szegélyen
Gábor

1963. Gárdonyi 60 fillér
2001. Ifjúságért 60,-Ft
Gárdonyi

Szent Imre 
1930. 32 fill.
Szent István
1938. 25 fill.
1984. Szállodák 8,-Ft
Mûvészetek
2003. 32,-Ft
Csongrád megye címer
1997.  27,-Ft
Gellért
Gellért barát
1961. Panoráma
2+1 Ft
Genezáreti tó
1993. Mátyás missale blokk

Genf
1980. EBEÉ blokkszegély

Gentilis
2010. Papírhasználat 140,-Ft

Gergely pápák
1992. Mindszenty 15,-Ft


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gém
1977. Madarak 1,-Ft


Géza
(940-997), nagyfejedelem. (ur. 970-997)
Engedte a kereszténység terjesztését. Esztergom, Székesfehérvár, Pannonhalma kiépítését megkezdi.
Géza fejedelem kijelöli a város helyét felirat, 1972. Székesfehérvár 40 fill.
Géza fejedelem halála. Koporsóba tételénél balról egy mitrás fõpap, jobbról István fejedelem az utód áll.
1997. Európa 90,-Ft.


I. Géza
(1040-1077), király (ur. 1074-1077).
Apját a trónon az unokaöccse, Salamon követte. Hûségesen szolgálta Salamont. A király párthívei féltékenyek voltak rá, és egyre inkább ellene fordultak, sõt ütközésre kényszerítették. Salamon és Géza herceg viszálya 1971.Képes Krónika1,50 Ft
Szent László és Géza herceg 2008. Képes Krónika 400,-Ft Öccse, László segítségével eltávolították Salamont. Alattvalói kívánságára elfogadta a trónt. Zománclemez képe a Szent Koronára került görög Türkia királya felirattal, kezében tövises kereszt. 1986. Arcképcsarnok 2,-Ft. 2005. Szent Korona zománcképei blokk.
Megalapítja a garamszentbenedeki apátságot 1075-ben.
A vásárnapot szombatra helyezte át.

II. Géza (1130-1162), király (ur. 1141-1162).
Szilárdan tartotta trónját. Mind a német, mind a bizánci támadásokat visszaverte. Letelepíti a ciszterci és a premontrei rendet. A máriagyûdi kegykép adományozója.

Giampietrino, festõ.
Mária a kis Jézussal 1970. Festmények 40 fill.

Gihon
A négy paradicsomi folyó egyike. 1M. 2,13. Azonosítása kérdéses. A "Kus egész földjét öntözi" kitétel alapján - ha Kus azonos Etiópiával - a Nílus lehet.

Giorgione, (1478-1510) festõ;
Portré 1984. Festmény blokk

Giotto di Bondone, (1266-1337) festõ,
ferences harmadrendi.
Az ikonográfiában õ ábrázolta elõször a betlehemi csillagot üstökösként.
Háromkirályok és Halley üstökös a GIOTTO nevû ûrszondát is ábrázoló bélyegen. 1986. Halley-üstökös 4,- Ft
Elsõként ábrázolja Assisi szt. Ferenc és Assisi szt Klára szerzetesrend alapítókat. 2009 Ferences rend 100.- Ft

Gizella (980 -1050), boldog, királyné.
István király felesége. Apja Henrik bajor herceg, anyja Gizella, burgundiai hercegnõ. Ünn.: május 7. Városa Veszprém lett. Itt püspökséget alapítottak, kolostort építettek.
A templomok miseruháit készítette. A Koronázói palást is miseruhának készült. János pápának is küldtek palástot. Hadizászlókat hímeztek Szent György és Szent Márton képeivel. Maga is részt vett a munkában, szépen varrt és hímzett.
Szent István halála után zaklatták. Péter király és Aba Sámuel is fogságba vétette. Aba Sámuel halálakor kiszabadult és visszatért Bajorországba. Passauban kolostorba vonult. Itt halt meg.
István király és boldog Gizella 1930. Szent Imre 16 fill.
Szent István és családja 1938. Szt. Isván blokk 40 fill.
Térdelõ István király és Gizella királynõ emeli az általuk alapított óbudai monostor épületét
1971. Képes Krónika 2,50 Ft.
Gizella királyné kinagyított fejképe a Képes Krónika jelenetébõl 1996. EURÓPA 24,-Ft;
Koronázási paláston levõ hímzett korabeli képe 2000. Bélyegnap 26,-Ft; Háttérben 1996. EURÓPA 75,-Ft; Kiterített koronázói palást 2000. HUNFILEX blokk

Gizella tér
Állomás felirat 1996. Földalatti 24,-Ft

Goldmark Károly, (1830-1915) zeneszerzõ.
Arckép, név és jelenet a Sába királynõje c. operából;
1953. Zeneszerzõk 80 fill.

Golgota, ~Kálvária

gólya, költözõ, gázlómadár.
ÓSZ. tisztátalan állat 3M 11,13;
a gólya fenn az égen ismeri a maga idejét. Jer. 8,7.
fészkét a cédrusok tetejére rakja. Zsolt. 104,17.
Minta: 1952. Madarak 30 fill; 1977 Madarak 60 fill.

gótika,
térben, formában, tartalomban egységre törekvõ mûvészet.

 • Szobrászati emlékek. Kolozsvári testvérek Szent György szobra, jáki templom apostolszobrai, Úrkoporsó.
 • Építészet. Párizsi Notre Dame, Bécs Stephanskirche. A tatárjárás után épül a Pesti és Budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom, Kassai dóm, Siklósi várkápolna, Vajdahunyad vár.

Gotthard, szent, OSB. (960-1038)
Hildesheim püspöke. Ünn.: május 5.
1983. Szentgotthárd 2,-Ft.

Göd-Alsó
Szent István király templom.
Betörés alkalmával 1993-ban felgyújtották.
Aprómotívum az ejtõernyõs címleten 1954. Repülõnap 1,-Ft.

Gödöllõ
Gödöllõi kastély. Az 1700-as években építette Grassalkovich Antal. A kiegyezés után királyi kastély lett, de még ma is emlegetik Grassalkovich kastély néven.
Kastély és kastélykert adott otthont az 1933-as Jamboree és 1939. PAX-TING cserkész táborozásnak.
2011. Idegenforgalom 220,-Ft.
A világ elsõ jamboree és nõi cserkész bélyegei.
A Grassalkovich család építteti a Gödöllõhöz tartozó Máriabesnyõ kegytemplomát.

Gödöllõi Cserkész Világtalálkozó
A IV. találkozó jelvénye a csodaszarvas
1933. Jamboree 2012 Cserkész blokk 105.- Ft.
Az osztrák cserkészek a tiroli feszületet vitték a dísztribün elõtt.
A világ elsõ Jamboree bélyegsorozata.

gömb,
gömbfelülettel határolt alakzat. Két szóhasználat terjedt el.

 • szféra, a Földet mint gömböt gömbgyűrűk veszik körül. Minta: Ionoszféra, Mágneses szféra.
  1965. Nyugodt Nap Éve 30 fill./ 1,50 Ft.
 • glóbusz. Bármely szilárd anyagú gömb.
 • Művészetben hatalmi jelkép. Országalma,
 • jogar, egy díszes nyél végére illesztett kristálygömb.
  Koronázási jelvények között.
  Magyar millennium 2000. 30,-Ft; 2000. 2001. 28,-Ft

gömbvégű kereszt
A Szent Koronán levõ aranyhengerekbõl képzett kereszt. Szárait arany gömbökkel zárták le.

Gönc
Károli Gáspár szobra. Itt volt a lelkészi állomáshelye, és itt fordította a Bibliát. 1990. Károli Biblia 8,-Ft, szelvényes.

görög

 • Dór, jón és acháj törzsek alkották a görög törzsszövetséget. Lakóterületük közel háromezer éve kapta a Hellász nevet. Több telep városállammá szervezõdött. Ezek között Athén vált a legjelentõsebbé.
 • Hellenizálás. Makedóniai Nagy Sándor Kr.e. 336-323 között hódító hadjáratok révén birodalmat hozott létre. Tartósan terjesztette a görög nyelvet, mûveltséget, szokásokat. Megalapította és róla nevezték el Alexandriát. Színházak épültek 1973. Csontváry 5,-Ft. Ezt a folyamatot nevezzük hellenizálásnak.
 • A római hódítók Achája provincia néven igazgatták. Említve 1Kor. 16,15. Szent Pál hirdette elsõként a kereszténységet. Itt lett András apostol vértanú. A bizánci, majd a török birodalom része. 1821-tõl önálló Hellász,Görögország néven. Fõvárosa Athén. Zászlójára kék alapon fehér görög kereszt került, Európa zászlói.

görögkatolikus,
az unióra lépett görögkeleti, vagyis bizánci szertartású katolikusok népszerû elnevezése.
Feliratban 2012. Hajdúdorog 380,- Ft
A magyar görögkatolikusok hivatalos elnevezése magyar bizánci szertartású katolikusok.

görögkeleti,
az "ortodox vallású" magyar megfelelõje.
Szerb ortodox. Múzeum, Szentendre 1975. Ikonok;
Templomok 1969 Dunakanyar 1,- Ft; 1980 Városok 4,- Ft. 2006. Bélyegnap blokk
Tabáni Szentlélek templom bombatalálat után
1970. évforduló blokk
1872-ben 1972 Óbuda-Buda-Pest 2,- Ft.
Szeged Szent Miklós templom 1974. AEROFILA
Pest. Nagyboldogasszony templom, 1964 Hidak 1.- Ft.
Interkontinentál mellett 1984. Szállodák 2,-Ft
Az eredeti kéttornyú templom
1990. 150 éves a bélyeg blokkszegélyen
.
Tokaj. Szent Miklós templom 1990 Borvidékek 10.- Ft

Görögkereszt,
Szárai egyforma hosszúak.
Görög IC XC NIKA felírattal. Konstantin császár látomására utal. "Jézus Krisztus gyõz." Az eredeti történet szerint a monogram "In hoc signo vinces" szöveggel szerepelt a látomásban. "E jelben gyõzni fogsz."
2012. Hajdúdorog 380,- Ft

Csipketerítõkön díszként 1960 Halasi csipke 1,50 / 2,- Ft. Bélyegkeret-dísz 1979 Dürer sorozat.
Alapnyomat 1987 Bélyegnap 4,- Ft;
Kitüntetések. Vitézi kereszt, lovagkereszt, vaskorona kereszt. IV. Károly által alapított csapatkereszt.
2014, 440.- Ft.
Krisztus 5 Szent sebét jelképezve, 5 négyzetbõl alkotott fehér kereszt, Svájc címere piros alapon.
Színváltozatai: Vöröskereszt, kék kereszt, zöld kereszt.
Szent Ferenc
stigmatizációjára emlékeztetve, öt négyzetbõl komponált bélyegkép.2009 Ferencrend 100.- Ft.

Gömbvégû kereszt
a Szent Korona tetején egyedi elõfordulás.
Krisztuskereszt kördicsfénybe illesztett kereszt.
~Kolumbusz kereszt
A Krisztus kereszt dicsfény nélküli változata.
Máltai kereszt
8 ágra hajlik, a Nyolcboldogság szimbólumaként.

András kereszt a görög kereszt "X" változata .

Görögkereszt zászlón
Svájc, Görögország.
András kereszt Skócia zászlaján.

gõg

 • A gége másik neve. Gõgicsél igében maradt meg. Nyakon levõ porcos hangképzõ szerv. Kiemelkedõ része a pajzsporc, ádámcsutka.
  1988. Számítógép grafika 4,-Ft.
 • Erkölcsileg összeférhetetlen az istenfélelemmel
  Jn 5,44. 1Jn. 2,16.

graduale,
liturgikus énekeskönyv. A pap énekeit kivéve, az összes miseéneket tartalmazza. Graduale Pars II. kódex iniciálé 2002. Közgyûjtemények blokk 150,-Ft.

grafika

 • A rajzmûvészet fajtáinak összefoglaló neve.
 • mûvészi sokszorosító eljárások. Mélynyomás, magasnyomás, síknyomás. Bélyegtanulmányozásnál sokszor lényeges az ismerete.

Grábóc
Szerb ortodox Szent Arkangyal templom Hodégétria ikonja, XVIII. szd. A Szentendrei Egyházmegyei Gyûjteménybe került. 1975. Magyarországi ikonok 60 fill.

Greco, A Görög, festõ
El Greco, Domenikosz Theokopoluosz (1541-1614) .

1968. Festmények: ifj. Jakab apostol 60 fill.;
Mária Magdolna 1,50 Ft; a Szent Család 4,- Ft.
Feltámadás (részlet) 1998. Húsvét 30,- Ft.

griff

 • ókori eredetû fantázialény. Oroszlántestű, sasfejű és szárnyas keveréklény.
 • mondák kedvelt szereplõje.
  János vitéz griffmadáron 1923. Petõfi 15 Korona; 1948. Költõk 10 fill.
 • szimbólum 1971. Államnyomda 1,- Ft, szelvénnyel.
 • kedvelt címertartó. Válogatás: 1997 Budapest címer 27,-Ft

guldiner
1484 után kezdték az arannyal azonos értékû ezüst pénzt veretni, guldiner néven. A verõhely nyomán a tallér elnevezés lett gyakoribb. 1867-tõl szûnt meg.
II.Ulászló guldinere 1979. Pénzek 5,-Ft.

Gutenberg, János (1397 körül - 1468)
A könyvnyomtatás feltalálója. Feltalálta a mozgatható betûket, a betûk metszését, öntését és a festékezést.
Öt évig dolgozott az elsõ könyv, a "Gutenberg Biblia" mûvén. Ez 1455-ben jelent meg. 42 soros Bibliának is nevezik.
Gutenberg és Biblia
1948. Feltalálók 1 f.; 1962. Évfordulók 1,- Ft

Székesfehérvár
1972. 40 fill.
1997. EURÓPA 90,-Ft
Géza (fejedelem)

1971.Képes Krónika1,50 Ft
Képes Krónika 2008. 400,-Ft
Arcképcsarnok
1986.  2,-Ft
Szt. Korona blokk
2005.  100,-Ft
I.Géza

Giotto
Halley-üstökös
1986. 4,- Ft
Gizella
1938. Szt. Isván blokk 40 fill.

1930. Szent Imre 16 fill.
Képes Krónika
1971.  2,50 Ft
1996. EURÓPA 24,-Ft
2000. Bélyegnap 26,-Ft
Gizella

1952. Gólya 30 fill.
1977. Gólya 60 fill.
gólya

Gizella tér
1996. Földalatti 24,- Ft
Göd-Alsó
1954. Repülő nap 1,- Ft

Gödöllõ
Idegenforgalom
2011. 
220,-Ft
Gödöllõi Cserkész Világtalálkozó
1933. Jamboree

Nyugodt Nap Éve
1965.  30 fill.
Magyar millennium
2000. 28,-Ft
gömb

Gönc
1980 Károli Biblia 8,- Ft


1984. Szállodák 2,-Ft
1990. blokkszegély
ortodoxia
1980. Városok 4,-Ft
1974. AEROFILA
2.-Ft (+1,-Ft)
1972 Óbuda-Buda-Pest 2,- Ft.
görögkeleti

1960. Halasi csipke 1,50 / 2,- Ft
Vöröskerszt
2010. 105 + 55,- Ft
Hajdúdorog részlet
2012. 380,- Ft
Görögkereszt

 

 

 

 

 

 

 


graduále
Közgyûjtemények 2002.150 Ft
Grábóc
Magyarországi ikonok
1975. 60 fill.

Greco
1968. Festmények 60 fill. / 1,5 Ft

griff
Államnyomda
1971. 1,-Ft

1948. Feltalálók 1 f.
1962. Évfordulók 1,- Ft
Gutenberg

Gy

 

gyász

 • személy halála miatti szomorúság, mely külsőleg nyilvánul meg.
 • A liturgiában és az általános gyakorlatban a gyász színe a fekete. Gyászkeretes bélyegek 1942. Kormányzó helyettes; 1974. Allende 1,- Ft;
  1996. 56-os forradalom sor és blokk.  
 • Fekete mályvarózsa egyes helyeken gyászkoszorúba került 1961. Gyógynövények 1,- Ft.

 

 

 

 

gyermek

 • 12 év alatti fiú és lány.
 • ÓSZ. Isten ajándéka.
 • ÚSZ. Jézus példaképül állította a tanítványok elé a gyermekeket, egyszerûségük és ártatlanságuk miatt.
  Mt. 18,2; 19,13; Lk 18,15.
 • Mûvészetben a gyermek Jézus a Jézus születése, Pásztorok hódolata, Háromkirályok, Madonna képtipusokon.
  Keresztelõ Szent János gyermekként a kis Jézussal kerülhet ábrázolásra.1968 Raffaello 40 fill.
  A szeretet képtipuson nõalak gyermekekkel szerepel. Lazzarini 1970 Festmény 40 fill.
  Ismertek a gyermekangyal, puttó ábrázolások.
 • Gyermekekrõl való gondoskodás 1950. 1951. Gyermek; 1954. Anya- és csecsemõvédelem; 1974. Anyaság; 1979. Gyermekév; 1986. Béke.
 • Gyermekmûvek: 1968. Gyermekrajzok; 1992. Ifúságért; 1995. Karácsony

gyertya

 • faggyúból öntött, kanóccal égõ fényforrás.
 • gyertyatartó 1977. Bélyegnap 2,-Ft;
  1984. Zsidó mûvészet 6,-Ft;
 • Liturgiában. Az oltáron két gyertyának kell égnie. Jelképi értelme az Ó-, és Újszövetség. Jessze oltáron két, gyertyát tartó angyal 1987. Gyöngyöspata 4,-Ft.
 • A legrégebbi szentelvények közé tartozik. Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján áldották meg.
 • A karácsonyi gyertya jelképileg: megszületett Jézus Krisztus, a fény forrása. 2000. Karácsony 28,-Ft.

 

 

Gyertyaszentelõ Boldogasszony
Urunk bemutatása a templomban. Ünn.: febr.2.
Az ünnepet I.Gelasius pápa (492-496) vezeti be. Érdy-kódexben (1526) a február Gyertyaszentelõ hava.

Templom: pécsi dzsámi 1974. Városok 50,-Ft; 2002. Kulturális örökség 110,-Ft. 2009. 2010. Pécs

gyík, lacerta
ÓSZ. tisztátalan állat 3M. 11,29.
Talány: "Ki ismeri... a gyík útját a kövön...."? Péld.30,29.
Minta: 1989. Hüllõk 2,- / 3,- Ft.

gyógyítás
,

 • a megrendült egészség helyreállítása.
 • ÓSZ. a prófétát igazoló jelek. 5M. 12,28.
  2Kir. 5.fejezet.
 • ÚSZ. Az evangéliumok Jézus gyógyításait leírják, amelyek jelek Mt. 12,28.
  Gyógyulás feltétele a hit Jn. 4,46
 • mai korban intézményesített . gyógyszállók 1953. Üdülõk, filléres címletek.
 • Hivatásos tudósa az orvos. Válogatás: 1972. Szemész Kongresszus; 1987. 1989. Orvosok.
 • gyógyfüvek. 1961. Gyógynövények.

 gyöngy, latin gemma, görög margaritesz.

 • kagylók testében keletkezõ képzõdmény. Annyiban tér el a drágakövektõl, amennyiben szerves anyagot is tartalmaz. Keresettsége a gyémántéval vetekszik. Királyi ékszernek számított. A magyar Szent Koronán több, mint 300 gyöngyöt helyeztek el.
 • ÓSZ. Sába királynõje legendás hírû gyöngysorral rendelkezett
 • ÚSZ. Krisztus országának egyik jelképe. Mt. 13,45.
  Ékszerként említve 1Tim. 2,10; Jel. 17,4. 1973. Bélyegnap.

Gyöngyös,
Szent Bertalan templomát 1350-ben szentelték.Az ország
második legnagyobb egyháztörténeti gyüjteményével rendelkezik. Tornyait ~Quadri Kristóf építette újjá.
Mellette az Árpádházi Szt. Erzsébet kórháztemplom látható.
1997. Borvidékek 27,-Ft.

Gyöngyöspata
Pata vezér alapította település. Unokája volt Aba Sámuel. A település Kisboldogasszony templomát 1175-ben szentelték fel. Nyolcszögletû tornya 1460 után épül. Toronysisakja 1850 után kapja jelenlegi alakját. Kapuzata lépcsõs szerkezetû. R.K. templom felirat 1987.Gyöngyöspata, szelvényen
Jessze oltár. A magyar mûvészetben egyedülálló, Örményországban van egy hasonló. Az oltár gyertyapadján Jessze életnagyságú szobra fekszik. Törzsökébõl fa sarjad, melynek ágai körbefogják a Mária születése festményt. A fa ágain Jézus õsei ülnek. Az ágak felett koronás Mária trónol, jobbjában jogar, baljában a kis Jézust tartja. Az oltár 8 m magas. A fa két oldalán két, gyertyát tartó angyal áll. A fatörzs alján nyílik a tabernákulum, rajta oltárkereszt.

1987.Gyöngyöspata
4,-Ft.

 

 

gyöngyvirág
A liliomfélékhez tartzó illatos, fehér virágú gyógy-, és dísznövény. Szent György napja (ápr.23.) körül virágzik. Feltehetõen ezért említi Meliusz Juhász Péter 1578-ban Szentgyörgyvirág néven. Minta: 1951. Virág 40 fill.


Az 1956-os forradalom
1996. Nagy Imre 24,- Ft
Fekete mályvarózsa
1961.Gyógynövények 1Ft.
gyász

Játszó gyermek
1979. Gyermekév (I.)
Gyermekrajz
1995. Karácsony 60,-Ft
1968. Raffaello 40 fill.
1970. Festmény 40 fill.
gyermek

1977. Bélyegnap 2,- Ft
Karácsony
2000.  28,-Ft.
gyertya

Gyertyaszentelõ Boldogasszony
Kulturális örökség 2002. 110,-Ft
gyík
1989. Hüllõk 3,- Ft

Semmelweis Ignác
1987. Orvosok 6,-Ft
Galenus
1989. Orvosok 3,-Ft
1976. Korányi Intézet 2,-Ft
2000. Bélyegnap 28,- Ft
gyógyítás

gyöngy
1973. 
Bélyegnap 2 + 0,5 Ft / 2,50 Ft

Gyöngyös
St.Bertalan templom
1997. Borvidék 27,-Ft

Gyöngyöspata
1987.Gyöngyöspata 4,-Ft.

Gyöngyvirág
1951. Virág 40 fill.

György
, Szt. (+300 körül) georgiosz, földmûvelõ.
Katona, vértanú. Ünn.: ápr. 24.
 • Megvallotta hitét, megtagadta az isteneknek történõ áldozatot.  
 • Óriási kultusza kezdett kibontakozni, annak ellenére, hogy az Egyház tilalmazta legendájának terjesztését. 1969-ben az ünnepét törölték. A hit diadalmas hõsét látják benne.
 • Nevekben. Szent György hava - április, Szent György harang - Zirc, Szentgyörgyvirág - gyöngyvirág, Szent György templom - Ják, Budavár, Csempeszkopács,Limburg / Lahn, Sopron; Családnév - Szentgyörgyi
  Keresztnevek válogatás: Dózsa György, Konecsni György, Hámori György (George).
 • Anglia és a cserkész mozgalom védõszentje, a tizennégy segítõ szent egyike.
  Szent György alakja a szarvserlegen 1987 Mátyás Kálvária blokkszegély.
 • Harcban segítõ szent. Ezért Szent István király részére Gizella királyné Szent György képével hadi zászlót hímzett. István király Szent György ereklyét helyezett el a veszprémi várban. Felkerült a Szent Koronára Szent György 2007. Szent Korona zománcképei blokk.
  Vértanúk sorába helyezett hímzett képe a koronázói paláston 2000. HUNFILEX blokk.
 • Sárkányölõ Szent György, legendája bõvült a sárkányölés epizódjával, ami a Sárkányölõ Szent György képtípus alapja lett. Kolozsvári testvérek prágai szobra. 2000. Millennium blokkszegély 50,-Ft,
  Kovács Margit kerámia 2002. Bélyegnap blokk.
  A Báthory család Szent György iránti tiszteletbõl címerébe három fehér (ezüst) sárkányfogat tett vörös alapon. Címer és a korábbi Pártfogó Szent György templom 1979. Városok 1,-Ft.
  Az epizód lehetséges, hogy a "...levetették a nagy sárkányt" Jel. 12,9. alapján keletkezett.
 • Másik változat szerint a sárkány hátán hosszú, kereszt alakú sebet ejt Szent György. Ugyanis a gnosztikusok egyik szimbóluma a világot átfogó, farkát a szájában tartó sárkány. Zsigmond király jelvénnyé tette a Szent György lovagrend Sárkányrenddé történt átszervezésekor.
  Ez az ékszer keretezi Hajdú megye címerét. 1997. Megyecímerek 27,-Ft.
 • A seb vörös színû keresztje a Szent György kereszt.
  Szent György fehér zászlóval, rajta vörös latin kereszt 1979. Dürer 2,-Ft.
  London címerében fehér (ezüst) mázon.1980. London 3,-Ft,szelvényen.
  Anglia zászlóján 1988. Hajók 2,-Ft.
  A Szent György és a skót András kereszt egyesítve a Union Jack.

1997. Hajdú-Bihar megye címere 27,-Ft
2007. Szent Korona
zománcképei blokk
Kovács Margit kerámia 2002. Bélyegnap blokk.
1979 Dürer 2,- Ft
Nyírbátor
1979. Városok 1,-Ft
zászló Anglia
1988 Híres hajók 2,- Ft
London, szelvényes
1980 3,- Ft

Gyõr

 • Város. Több, mint ötezer éve lakott hely.
  V.István király 1271-ben részesíti városi rangban.
  Vasúti csomópont. 1976. Gyõr-Soproni vasút; 1979. blokk
 • Vár. A római erõd romjaira épült. Szent István alatt várispánság. A tatároknak ellenállt.
  Török idõkben végvár. 1594-1598 között volt török kézen.
 • Püspökség. Szent István alapította harmadik püspökség.
  Apor boldog Vilmos püspök pileolusos mellképe. 2001. Millennium blokk 50,-Ft.
 • Székesegyháza a püspökség fõtemploma. Nagyboldogasszony harang. Szûz Mária tiszteletére emelt fõoltár, Mária mennybevétele oltárképpel. 1997-tõl basilica minor.
  Szûz Mária búcsújáróhely
  , Könnyezõ Mária kegykép.
  Szentháromság kápolnában helyezték el Apor püspök síremlékét.
  1959-ben készült Sztehlo Lili: Jézus születése 1972, Üvegfestmény 2,50 Ft
  A kápolna szentélyébe került Szent László hermája. 1978. 1,- Ft 1986. 4.- Ft.
  Székesegyház, városkép és címer 1594. évi Hoefnagel metszet. 1971. Gyõr 700 éves 2,-Ft.
 • Gyõr-Moson-Sopron címer 1997. Megyecímerek 27,-Ft.
 • Orsolyita Rendi Szent Anna Iskolakápolna
  2010. Karácsony 80/105 Ft
Gyõr-Moson-Sopron címere
1997. 27,-Ft
Gyõr 700 éves
1971. 2,-Ft
Szt.László herma
1978. 1,-Ft
Apor boldog Vilmos
Millennium blokk 2001. 50,-Ft
 
2010. Karácsony 80/105 Ft
1972 Szteho Lili 2,50 Ft
 


gyõzelem

 • ÓSZ. A gyõzelmet Isten adja 2M. 15,1.
 • ÚSZ. Teológiai fogalom. "Bízzatok, mert legyõztem a világot" Jn. 16,33.
  IC-XC NIKA /gyõzelem/ felírat és Krisztuskereszt.
  2012 Hajdúdorog 380,- Ft.
 • A GYÕZEDELMES SZENT ISTVÁN felirat
  1938. Szent István pár 10 fill. / blokkban is.
 • Gyõzedelmes Boldogasszony, a Rózsafüzér Királynõje ünnep egyik neve.
  Vác, fehérek temploma 1974. Városok 8,-Ft
 • Gyõzelem Anyja. Nikopoia. Képtípus. Frontálisan ábrázolt Mária a gyermek Jézussal. A Patrona Hungariae képtipus egyik elõzménye.
  1975. Ikonok 1,- Ft
 • Vértanúk kezében levõ pálmaág gyõzelem jelkép.
  Szent Gellért 1997 Csográd megye címere 27.- Ft.
 • Gyõzelmi angyal ábrázolás
  1936. Budavár 16 fill.
  1978. Thököly 1,- Ft
  1989. Aradi vértanúk blokk
  1993. Mûvészet 32.- Ft.
 • Vác, diadalkapu
  1969. Dunakanyar 40 fill.

Gyula
Vára 1400 elõtt épült. 1566-tól török kézen. Várkápolnáját a 12 apostol tiszteletére szentelték.
Háttérben 1963. Erkel Ferenc 60 fill. Érdekes adalék a kápolna titulushoz, hogy a 12 apostol ünnepet I.Szent Gyula pápa vezette be.

I. Gyula szent, pápa (ur. 337-352). Ünn.: ápr.12.

II. Gyula pápa (ur. 1503-1513)
ferences. Mûvészetek pártolója. Raffaello és Michelangelo freskói ekkor készültek a Vatikánban. Belsõ egyházi reformon fáradozott.

gyümölcs

 • Szoros értelemben a növény nyersen fogyasztható termése.Válogatás: 1954. 1986. Gyümölcsök; 1983. Czóbel Béla festmény 2,-Ft.
 • Tágabb értelemben mindenfajta növényi termés.
 • Átvitt értelemben: a munka gyümölcse.
 • ÚSZ. a Szentlélek gyümölcsei Jak. 3,18.
 • Mûvészetek kedvelt ötlete szerint az Édenkert tiltott fájának gyümölcse az alma volt.Minta:
  1954. Gyümölcsök 1,- Ft; 2011. 145,- Ft

Gyümölcsoltó Boldogasszony
Annuntiatio Beatae Mariae Virginis. Ünn.: márc. 25.
Képtipusa az Angyali üdvözlet.
Kápolna: Esztergom, Bakócz kápolna.

Gyüre Júlia, bélyegtervezõ
2000. Karácsony 28,- / 29,- Ft.

gyûrû,
karika alakú ékszer.

 • ÓSZ. idején aranyból, vagy más fémbõl készült. Férfiak és nõk egyaránt viselték Nõk ékszerként, férfiak pecsétgyûrûként hordták. 2M. 35,22.
  Minta: királyfejes gyûrû. 1973. Bélyegnap 2,-Ft.
 • Hunyadi címer holló a csõrében gyûrûvel .
  1940. Mátyás 6 fill.
Szent István pár 1938. 10 fill.
1975. Ikonok 1,- Ft
1974. Városok 8,-Ft
gyõzelem

gyõzelem
1978 Thököly 1,- Ft
Gyula
1963. Erkel Ferenc 60 fill.
1954. Gyümölcs 1,- Ft
2011. 145,- Ft
gyümölcs

1940. Mátyás 6 fill.
1973. Bélyegnap 2 + 0,50 Ft
gyűrű