.

F

fa, görög, kszülon, egyaránt jelent élõ és kivágott fát.

 • Bibliai gyümölcsfák: alma, dió, füge, gránátalma, mandula, olaj, pálma, pisztácia,szentjánoskenyér, vadfüge.
  Haszon fák: akác, tölgy, fenyõ, szikomor, cédrus, ciprus, szantál.
  Jel. 18,12. említi a tuját.
  Válogatás: rõzsehordó nõ 1966. Festmények 2,- Ft.
  erdõ 1991. Id.Markó Károly 12,- Ft.
  mókus 1995. A természetvédelem éve 14,- Ft

  erdõsítés 1964. 1,-Ft; 1976. 1,-Ft
 • A famegmunkálást a föníciaiaktól tanulták. 2 Sám.5,11.
  Szerszámaik: balta, gyalu, fûrész, fúró.
  Asztalos munkában 1955. Munka 1,20 Ft.
 • ÚSZ. A keresztfa a megváltás eszköze. Ap.Csel.5,30.
 • Mûvészetben megjelentek a paradicsomi fák ábrázolásai. A tudás fája az almafa lett.
  Az életfa többféle formában jelenik meg.
  Keretdísz 1926. Keskeny Madonna.
  Mondai elemekbõl táplálkozik az égig érõ fa kép
  1989. Ifjúság 5,-Ft.
  Faágak szintén jelentéstartalmat kaphatnak. Olajág - béke; pálmaág - vértanúság; tölgy - bátorság, állhatatosság, háború.
 • Családfa ábrázolás egyike a Jessze fa, Jézus nemzetség táblájának a bemutatására. Népek közti rokonságot szintén lehet családfával ábrázolni. 1975. Finnugor Kongresszus 1,-Ft.
 • Az árpádházi királyok tiltották a fás, ligetes helyek kultikus látogatását. Módosulva tovább élhetett a szokás. A máriaremetei kegykép eleinte egy falu melletti tölgyfán függött.
 • A fafaragás kevéssé terjedt el, ugyanis alapanyaga miatt tartósítást és állandó gondozást igénylõ alkotások.
  Válogatás: 1970. Garamszentbenedek;
  1999. Idõsek éve 32,-Ft.

Fadrusz János (1858-1903) szobrász.
Igen híres a Feszület alkotása. Szent László szobra a
Szent István bazilikába került.
Mátyás király lovasszobra Kolozsvárott.
1940. Mátyás 20 fill. és blokk.

falfestés

 • legõsibb a barlangfestészet 1995 Almássy László 22,- Ft
 • fresko, olasz, friss vakolatra festés, mészvízzel kötött festékkel
  Székelyderzs 1995 Szent László 22,- Ft
  Sixtusi kápolna 1975. Michelangelo blokk
 • secco, tempera, száraz falfelületre temperával
 • viasz festés, a viaszos festéket felvitel után ráégetik.

falu, héber, kafar.
4M 21,25 a város az anya, a falu a lány.
1951. Falu villamosítás, 1963. Falu villamosítás befejezése.

fantázia lények

 • ÓSZ. költõi nyelvében fordul elõ a romlás erõit megtestesítõ leviatan. Mint tengeri kígyó, tengeri sárkány hasonlít a korábbi népek vízikígyó mitológikus alakjához. Bekerült a csillagképek körébe.
 • szirén, kentaur. Félig emberi, félig állati keveréklények.
 • Kígyószerû test és szárny jellemzi a sárkányt.
 • madár és oroszlán keverék a griff.
 • a baziliszkusz, áspiskígyó nehezen különíthetõ el a többi fantázialénytõl.
 • egyszarvú, a középkori festészet jelképes fantázialénye.

farkas

 • félelmetes ragadozó Jer. 5,6. Szürke farkas
  2001. Állatok 36,-Ft.
 • képletesen. ÚSZ. A tévtanítók belül ragadozó farkasok Mt. 7,15. Jézus úgy küldi tanítványait, mint bárányokat a farkasok közé. Mt. 10,16.
 • mesékben ragadozó 1979. Gyermek év 4,- Ft;
  1985. Ifjúság 4,-Ft;
 • farkas szoptatja Romulust és Remust.1960. Olimpia blokk;
 • Nevekben: Farkas Bertalan ûrhajós 1980. Ûrrepülés 5,-Ft.
  Bolyai Farkas 1932. 70 fill. 1975. 1,-Ft.
 • csillagkép. 1973. Vénusz blokkszegély

fasizmus,
az olasz vesszőnyaláb szóból ered az elnevezés. Hazánkban mint nyilas mozgalom működött. Jelvényük provokatív módon került bélyegre 1943. Hadigondozás 3 fill.
Vallásuk miatt üldözötteket a Duna parton végezték ki. Magyar Posta feliratú képrésznél, a Szabadság- ( Ferenc József ) hídnál.
1964. Hidak 1,50 Ft; elmosódva ábrázolt partrészlet 1947 Repülõ 50 fill.
A parlament pincéit börtönnek használták 1916. Parlament,
1936. Repülő 40,52,60,80 fill. 1947. Repülő 5,- Ft.

Sopronkőhidán kivégezték Bajcsy-Zsilinszky Endrét, Pataki Istvánt, Kreuz Róbertet. Fogva tartják Mindszenty Józsefet, Lékai Lászlót.

Fájdalmas Anya, Fájdalmas Boldogasszony, Mater Dolorosa, ~Hétfájdalmú Szûzanya Ünn. szept.15.
A szenvedéstörténeti Megváltó Jézussal ábrázolt Boldogságos Szûz Mária. Különleges képtípusa a ~Pieta.

fájdalom
ÓSZ. a fájdalmat nem szégyenlik, hanem kifejezik.
ÚSZ. Jézus is érez fájdalmat, Lk. 19,41, borzad tõle Mk. 14,34.
A Biblia nem ismeri az aszketikus szempontú fájdalmat, amit valaki magának okoz. Sok szent mégis vezeklõ övet, láncot viselt.
Árpádházi Szent Erzsébet ostorozta magát.

fáklya

 • világító eszköz, olajjal vagy szurokkal átitatott fadarabokból áll. Alkalmanként utcát, teret világítottak vele.
  Jézus
  elfogásakor is vittek fáklyákat Jn.18,3.
 • Széles értelemben használt jelkép.
  Válogatás:
  tudás 1941. Széchenyi 16 fill.
  haladás 1946. Köztársaság
  életerõ 1994. NOB 35,- Ft.
  gyógyítás 1961. Vöröskereszt 4,-Ft

tyol

 • a bibliai idõkben általában fátyol nélkül jártak, a viselet az ókori keleten terjedt el.
  1M 24,65. jegyesség idején kellett a nõknek fátyolozni az arcukat.
 • Fátyolos párta 1963. Népviselet;3.- Ft
 • Kanizsai Dorottya, 1944. Nagyasszonyok 50 fill.
 • Fátyolos hölgy felirat 1983. Raffaello 6,-Ft

Fáy András, 1786 - 1864, író.
Név, arckép 1964. 60 fill. 1986. Szelvényes 4,- Ft.

február, latin februare, megtisztít, 2. hónap.
Böjtelõ hava, Winkler-kódex 1506.
Gyertyaszentelõ hó, Érdy-kódex 1526.
Feliratban II.3. 1966. Luna 2,-Ft.

fecske, héber, deror,
Zsolt. 84,4. fészket épít, Iz. 38,14. csipog, csicsereg ,
Jer. 8,7. költözõ madár ,
minta: Hirundo rustica 1966 Természetvédelem 20 fill.

fegyverek, görög, hoplon.
ÓSZ. gyûjtõ fogalommal nem találkozunk. Védõ fegyverek: pajzs, sisak, páncél. Támadó : kard, lándzsa, dárda, buzogány, nyíl, íj, parittya, harci szekér.
Bélyegeken hellén, középkori, jelenkori fegyvereket egyaránt ábrázoltak.

fehér,alba, latin.

 • tisztaságot, ártatlanságot, gyõzelmet, tökéletességet és az isteni fényt jelképezheti.
 • liturgiában a szüzek, hitvallók színe. Fehér liliom, Szent Imre 1930, 1938, 1943. Szent Margit 1938, 1944.
 • Fehér galamb legtöbbször a béke jelképe, PAXTING 1939.
 • általában angyal ruházata 1972. Üvegfestmény 2,50 Ft,
  1943. Karácsony 4 fill. ,1973. Festmény 60 fill. ,
  1983. Karácsony 2,- Ft.
 • Városnevekben 1972. Székesfehérvár, 2006. Nándorfehérvár.
 • címer ábrázolásokon az ezüst színt jelöli

Fehérek temploma, ~Vác.

fehér és fekete

 • dominikánus rend öltözete , Szt.Margit 1944. Szenttéavatása 30 fill. 1944. Nagyasszonyok 24 fill. , 1992. Szt.Margit;
 • fény (a jó) és sötétség (a rossz) állandó küzdelme. Dürer, Munkácsy festményeken, hangsúlyozott színkiemelések, színellentét alkalmazása, képalkotási mód.
 • Zongora billentyûk 1961. Liszt 60 fill.2009 HAYDN 300.- Ft

fej, fõ

 • ÓSZ. fejenként 2 M. 16,16. Vörös fej 1965. Reneszánsz 60 fill.
 • valaminek a legmagasabb pontja 1 M. 8,5.
  hegytetõ 1964. Pécs 4,-Ft;
 • a nép vezetõje Bir. 11,8. Mózes serlegen
  1984. Zsidó mûvészet 1,-Ft;
 • fõváros Iz. 7,8. Budapest térkép 1964. Közlekedés 8,-Ft.
 • ÚSZ. Krisztus minden kozmikus hatalom feje Ef. 1,22.

fejfedõ
Bibliában szereplõ fejfedõ általában kendõ lehetett, amit arctörlésre is használtak. Van adat lapos sapka viselésére, süvegmintára is. Általában födetlenül jártak.
1 Kor. 11,4. az istentiszteleteken a nõknek be kellett fedniük a fejüket.
A hûvösebb éghajlatú vidékeken változatos fejfedõ viseletek terjedtek el. Minta: 1953, 1963 Népviseletek.
Egyházi fejfedõk: birétum, pileolus.

fejtetõ,
szókapcsolatokban: lába ujjától a feje tetejéig 5M 28,35.
Minta: (tetõtõl talpig) öltöztetett babák. 1986. Magyar napok 4,- Ft.

fekete

 • Lliturgiában gyász színe.
 • Mária vagy szentek fekete ruhája az alázat kifejezése a mûvészetben. 1979. Dürer 60 fill.; 1983. Karácsony 2,- Ft.
 • Fekete Mária képek a régiséget szimbolizálják.
  Töttös, Gyõr, Kazán, 1975. Ikonok
 • Világmegvetés Krisztusért jelkép, a szerzetesek ruháinak fekete alapszíne.
 • Nevekben: Schwarz Dávid, 1948, 1977.

Fekete István (1900-1970) író, katolikus újságíró, gazdatiszt.
1945 után kényszernyugdíjazták. Legismertebbek ifjúsági regényei.
Az író és állatregény-hõsei 2000. Ifjúságért 60,- Ft.

felár
Névérték feletti, általában jótékonysági célú adomány összeg. '+' jellel jelölt. Minta: 1997. Árvíz 27 + 100,-Ft

felebarát,
ÓSZ. ugyanabba a kötelékbe tartozó személy.
ÚSZ. Lk. 10,30. kivétel nélkül minden emberre vonatkozik.
Mk. 12,31. Jézus az Isten szeretetét összekapcsolja a felebarát szeretetével.

felekezet,
protestantizmussal keletkezett kifejezés, a nagyobb közösségbõl kiváltak számára. Fogalmilag nehéz.
Mindnyájan egyek legyetek Jn. 17, 21.
Az elsõ századoktól fellépõ jelenség, érzelmi és dogmatikai okokból.

felhõ

 • ÓSZ.. Isten megjelenésének kisérõ jelensége. 1M 9,13.
 • Mûvészetekben mennyország jelkép,
  Isten trónhelye ókori mitologikus tárgyú képeken is;
  ország felajánlás, 1938. Szent István blokk;
  Ádám
  teremtése 1975. Michelangelo blokk;
  Csíkmenaság oltárkép 1983. Karácsony 2,- Ft.
 • Felhõbõl kinyúló kar az isteni beavatkozás képe.
  1980. Bethlen Gábor 1,-Ft

Felka
Szent János templom. Képeit a szmrecsányi fõoltár mestere készítette. 1973. Festmények sor és blokk.

Felsõvízivárosi Szent Anna templom
Elsõ templomát Veronai Szent Péter tiszteletére szentelték. Török idõ alatt elpusztult.
1805-ben szentelték fel a mai kéttornyú templomot Szent Anna tiszteletére.
A szentély kupola Oltáriszentség képét Kontuly Béla és Molnár C. Pál festette. 1970. Évforduló blokk. 1961. Panoráma ivsor

feltámadás

 • hitigazság, hogy az utolsó ítélet előtt a megholtak teste és lelke újra egyesül. Jn. 5,28. Eljön az óra, melyben mindnyájan, akik a sírban vannak, meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Angyalokhoz hasonlóak lesznek.
 • A Megváltó Jézus feltámadása 1998. Húsvét 30,- Ft.
  „Feltámadt! Nincs itt!” Mondja az angyal az üres sírnál a Három Máriának. Mk. 16. 6.
  2014. Húsvét ív 15. címlete 90.- Ft.
  Jézust felismerik Emmausznál a tanítvánok. Lk. 24,31
  2014. Húsvét 115.- Ft.
 • Kódexekben az arany, jácint szín alapon a Megváltó feltámadásának jelképe. 1970 Corvina iniciale
 • A delfin, a reneszánsz előtt, feltámadást is jelképezhetett.

fenyõ,
Karácsony jellegzetes fája, az ünnep kedves dísze.
Protestáns területeken kezdik a fenyõt karácsonykor díszíteni.
Magyarországon a szokás az 1820-as években kezd elterjedni.
Minta: Karácsony 2000. 2003.
Mézeskalács 2013 Karácsony 85.- Ft.

Ferenc József, I. (1830-1916) osztrák császár, magyar király.
Használta az apostoli király címet.Felesége Erzsébet királyné. Uralkodása alatt adták ki az elsõ osztrák bélyeget, 1850-ben. 2000. WIPA 110,-Ft

Fejképe dombornyomással 1858. és 1861. Az 1858. 10 Kr. bélyegen a képét címersor övezi, köztük az árpádsávos-kettõskeresztes címer.
1867-tõl magyar postaigazgatás. Az ekkor kiadott sorozat címletein rozettás ékítmények között helyezték el a fejképét. A fejkép alatt középcímer Szent Koronával rangosítva. 1871. kõ- és réznyomat, Kr. pénzjelölés. Ferenc József mellkép Szent Koronával, és koronázói palástban 1900-1915 korona címletek. Az 1871-es kiadás többször megjelent reprodukcióként. 1991. Pro Philatelia blokk; 1996. MAFITT 24,-Ft; 2001. Bélyegnap 90,-Ft; 2001. Állami nyomda 150,-Ft

ferencesek
2009 Assisi szent Ferenc 800 éve alapította a ferences rendet 100.- Ft.
Domé Eszter terve. Felíratban "ORDO FRATRUM MINORUM" Szent Ferenc barna rendi habituban, tonzúrával /pilisezve/, kezeivel tányért tart. Ez jelképezi az elsõ kolduló rend alapítását. Két kar és kereszt, a rend jelvényei ékítik a tányért. A csüngõ kötélöv három csomója a rend három fõágát jelképezi. Balról az assisi bazilika, jobbról Assisi Szent Klára az elsõ nõi szerzetesrendi szabályzat /regula/ készítõje.
A rend jelmondata: Pax et Bonum./Béke és Jóság/. A tányér központi
helye szent Ferenc eszméjére utal: a szegénység a Krisztus követés
legfontosabb eszköze.
A nép ferences barátoknak hívja õket.
Assisi Szent Ferenc által alapított szerzetesrendek gyûjtõneve:.
Elsõ ág a férfi szerzetesrendek. OFM (kisebb testvérek rendje); OFM Conv. (minoriták); OFM Cap. (kapucinusok).
Kapisztrán szent János, Gentilis bíboros.
Második ág két nõi szerzetes rend.
Ferences nõvérek (szegénygondozó nõvérek);
OSC. (klarisszák) Szentjeik közt van Kinga királyné.
Harmadik ág a Ferences Világiak (harmadrend).Harmadrendi társulatok alakultak, mint a betegápoló Erzsébet apácák csoportja.
Az egyházat belülrõl igyekeztek megreformálni. 1223-ban nyertek jóváhagyást III. Honorius pápától.
Harmadrendiek: Árpádházi Szt. Erzsébet,Giotto,festõ, Leonardo, Liszt Ferenc, Kolumbusz, Gama, Rákóczi, Galilei. Mária hat szenttel bélyegen, barna rendi öltözetben az egyik szent, 1984. Blokk.
Templomok: Veszprém, Szolnok, Sopron, Budapest-Víziváros, Máriagyüd, Sümeg, Máriabesnyõ.

Fertőd
Eszterházy kastély, Nagyboldogasszony kastélykápolna.
Mária mennybevétele mennyezetfreskó Joseph Ignaz Milldorfer mûve. Haydn Fertõdön alkotott több mint negyed századig.
1959. Haydn 60 fill., 1987. Kastélyok 100,- Ft. fényes és matt papíron.

Fertőrákos
Elsõ templomát Szent Miklós tiszteletére szentelték. A török pusztította el. Mai Urunk Mennybemenetele temploma 1777-ben épült. Kõbányája nevezetes. 2006. Világörökségek 90,-Ft.

Fertőszentmiklós,
állomás épület, 1976, Vasút 1,- Ft.

Fery Antal, bélyegtervezõ

festés,
sík felületen létesített formarendszer.
Jer. 22,14. terem vörösre festése,
Bölcs.13,13. bálvány pirosra festve,
Ez. 23,14. képfestés falra.
Bibliában elõforduló festék alapanyagok:
minium, gránátalma, pajzstetû, bíborcsiga.

festészet,
a templomi falfestészettõl haladt az üvegfestés irányába.
Másrészt a kódexek képfestészetébõl a táblafestés felé.
Képes Krónika, Corvinák, Bát
, Fõoltárképek.

Feszty Árpád, 1856-1914, festõ.
Körkép 1994, 1995, 1996.

Feszty Masa, 1895 - 1979, festõ.
Szociális Testvérek Társasága rendbe lépett.
Úti Boldogasszony képtípus. Horváth Ilona szolgált modellként. Máriának és a kis Jézusnak is az õ szemét festette.
2009. Karácsony 75.- Ft.

feszület, kereszt korpusszal

 • A megfeszített, kereszten függõ Krisztus ábrázolása. Az V. századtól kezd elterjedni.
 • Aranykorpusz XI. sz. felirat és kép 1977. Bélyegnap 2,-Ft.
  Feszület a Zrinyi Miklós címleten
  2000. Millennium blokk 50,-Ft.
  Udvardi Erzsébet festmény 2006. Húsvét 52,-Ft.
  Oltárkereszt 2006. Esztergom blokkszegély.
 • Ferula, feszületben végzõdõ pápai bot. II. János Pál pápa baljában 2004. Máriacell blokk szegélyen
 • Tiroli kereszt. Szentmise
  2005. II.János Pál pápa blokk szegély
 • Szabadtéri feszület állítás a pogány török feletti gyõzelmet szimbolizálja. 1992. Hollókõ 15,-Ft; 2002. Világörökség 150,-Ft.
 • Szentek ábrázolásánál.
  Eusztachiusz, zászlón agancsok közt feszület
  1979. Dürer 4,-Ft.
  Árpádházi Szent Margit a kereszt javára lemond a koronáról.
  1992. 15,-Ft szelvényes.
 • Kálvária ábrázolásnál a keresztrefeszítés körülményeivel bõvül az alkotás.
  1987. Mátyás kálvária blokk; Húsvét 1994.12,-Ft; 2003. 32,-Ft. 

félegyház
A plébániák oldallagosan ellátott egyházközségei.
Városnévben: Kiskunfélegyháza 1974. Városok 10,- Ft.

félelem

 • ÓSZ. sokféle bajtól félt a nép. Jób. 5,21. haláltól, Sir. 40,1. természeti erõktõl, Jón. 1,5. állatok, Ám. 9,3. ellenség 5M 7,19. Válogatás: Meteorológia 1970. 1,- Ft;
  1995. Afrikai állatok 22,- Ft; 1981. Kittenberg.
 • ÚSZ. az evangéliumokban Jézus többször nyugtatja tanítványait: "Én vagyok, ne féljetek!" 1 M 43,26. 2014 Szentté avatás blokk.

I. Félix, szent, pápa. (269-274). Ünn.: dec.30.
Elrendeli, hogy szentmisét csak vértanúk ereklyéi felett lehet mondani.

fény, latin lux, mezopotámiai lám.
A latin elkülöníti a világosságot (lumen).

 • Látható sugárzó energia. Fényforrás: Nap, Hold, csillagok, lámpa, gyertya, fáklya, tûz, mécses, elektromos fényforrások. További forma a fényesség. Matt és fényezett bélyegpapír.
 • Vallástörténetben az isteni megjelenés kísérõ jelensége. Zeusz villámokkal.
 • ÓSZ. a héber anar szoros értelemben a Nap fényét jelenti.
  ÚSZ. Jézus a fény, aki az Ige. Tanítványai a fény fiai.
  "Ti vagytok a világ fénye" Mt. 5,14.
 • Liturgikus szerepet kapott a fényforrások közül a gyertya.
 • Ikonográfiában Krisztus-jelképként hangsúlyozottan jelenik meg. Napsugaras Úrmutató, fény vagy csillag a Jézus születése képeken.
 • Általában a keresztény mûvészet alakjai fényalakok, ezért a dicsfényes ábrázolás.

fénykép alapján készült bélyegek.
Válogatás: 150 éves a fényképezés, 1989. 5,- Ft.
1932. Madách, Liszt Ferenc
Millénniumi emlékmû 1992 Magyarok Világkongresszusa 15.- Ft

fém,
4M 31,22. arany, ezüst, bronz, vas, ón, ólom.
Ez értékrendi felsorolásnak is megfelel.
Az olvasztókemencéket fával fûtötték. 1M 19,28.
öntõformába került, kalapáccsal munkálták meg.
Modern kori fém az alumínium, 1955. Aluminium 5,- Ft.

fényûzés
a gazdagságnak túlzó keresése és gyakorlása;
fényûzõ fõúr, 1972. Üvegfestmény 5,- Ft;
ékszerek, 1973. Bélyegnap.

férfi
ÓSZ. több kifejezés szolgál (is, zakar, baal, geber) a férfi kifejezésére.
A férfi dolga a nyilvános élet, Péld. 31,23. a hadviselés, 2M 17,9. kultusz, 2M 23,17.
Személyeket ábrázoló bélyegeken legtöbbször férfialak szerepel.
1958. Keszthelyi Ifjúsági Találkozó 1 Ft. Férfifej felirat 1968. 60. fill.

fiatorony,
A fõtoronytetõ négy sarkára illesztett kis torony.
1940. Erdélyért 32 fill. 1978. Városok 1,-Ft.
Bethlen Gábor címlet 2000.Millennium blokk 50,- Ft.
Az Úrkoporsó is fiatornyos. 1980. Garamszentbenedek 1,-Ft.

filiszteusok,
Kréta szigetérõl telepedtek le, Kr.e. 1200 körül. A palesztin név róluk ered. Állandó öszetûzésben voltak a zsidó néppel.
Sámsont Delila adta a filiszteusok kezére. 1970. Festmény 40 fill.

Finnország,
fõvárosa Helsinki. Zászlóján fehér alapon kék latin kereszt.
Európa zászlói között
1979. Olimpiai városok 40 fill.; 1963. Mûkorcsolya blokk

Fischer Vinzenz, festõ. XVIII. szd.
Székesfehérvári fõoltárkép 1993. Karácsony 10,- Ft

Firenze
Károly Róbert firenzei mintára veretett arany pénzt.
Donatello műve a Marzocco (ülő oroszlán) 1976 ITALIA 5.- Ft.

A Mátyás Missale Firenzében készült.
Angolul Florence. Florence Nightingale 1989. Bélyegnap 10,- Ft

Fiume,
Rijeka, Tersatica a római birodalom idején. Az avaroktól a frank birodalomhoz került. Ezek elõbb a város védõszentjérõl, szt. Vidrõl Vitopolisnak, majd folyójáról Flumen sancti Viti-nek nevezték el. Ebbõl származik a Fiume név. 1520-ban Jurisics Miklós vezényletével megerõsítik a török ellen.
Címerét I.Lipót adományozta 1659-ben. Vörös mezõben kék bélésû, szalagos korona alatt kétfejû sas áll kiterjesztett szárnyakkal. Jobb lába sziklán, bal lába alól víz ömlik a tengerbe. Ezt késõbb a magyar középcímerbe is fölvették.

fiú

 • Egy apa közvetlen leszármazozttja. István király fia Imre herceg.
 • Jézus nevei között van: Fiú, Emberfia, Dávid Fia, Isten Fia, Egyszülött Fiú.
 • A bibliai szóhasználat héber ben, arám bar hatására a jelentése igen gazdaggá vált.
  Nevekben Bartholomeus (Bertalan), Barabás Miklós
 • Lehet közösség, város, nép tagja, állat kicsinye, növényi hajtás.
 • tárgyak, jelenségek fia.
 • Képletesen fogalmakhoz kapcsolható: hazafi, béke fia.
 • Fiatorony a templomokon, haranglábakon.

Fiú Isten, Jézus üdvösségtörténeti neve.

Flórián, /+304/,
vértanú, szent. Ünn: máj. 4. A tûzoltók védõszentje.
Linzi Szentháromság oszlopon. 1985 Duna-hidak 6.- Ft.

fogoly

 • fogolymadár, Perdix perdix. ÓSZ. vadásztak rá 1.Sám. 26,20.
  Minta: 1966. Vadászat 40 fill
 • Mozgásában korlátozott ember 1920. Hadifogoly sorozat

folyó

 • nagy vízgyüjtõterületû állandó vízfolyás.
  Minta: Duna 1926. Forgalmi sor.
 • ÓSZ. Tigris, Eufrátesz, Nílus említése.
 • Képletesen a béke folyóként árad Istentõl. Iz. 66,22.
 • Mûvészetben Szent Kristóf attributuma, a vándorokat a folyón vitte át.

Fontebasso, Francesco festõ.
Pásztorok imádása,1970. Festmények 1.50,- Ft.

Forgács Miklós, bélyegtervezõ
1987 Vasútitiszt 4.- Ft

forint,
magyar számítási pénz. Károly Róbert Firenzei mintára veretett pénzérõl kapta a nevét. Mátyás király 100 dénárban határozta meg az értékét. 1978. Középkori pénzek 4,-Ft.
1946-tól ismét a pénz neve. 1946. Forint Ft. címletek.

forma

 • Filozófiai kifejezés a dolgok meghatározó tényezõinek jelölésére. Platonnál idea, a dolgok fölött áll és örök. A bélyeg, mint dolog, szintén rendelkezik meghatározó tényezõkkel a kivitelezése során.
 • Mûvészetben külsõ látható felépítés, melyet másodlagos tényezõk befolyásolnak. Bélyeg esetén a rajz, a szín. Képtipusnál a változatokat eredményezi.
 • Aquinói Szent Tamás tiszta formának ismerte el az angyalokat.
 • Vallási szertartások tekintetében is fontos a forma és az ehhez tartozó anyag. Keresztelés és víz.

  Földes Imre, bélyegtervezõ
  1918 Károly-Zita

föld égitest,
1M 1,1. Iz. 1,2. az ég és a föld együtt alkotja a világmindenséget. Válogatás: 1959. Geofizika 60 fill.; 1964. Ûrkutatás 30 fill.

földfelszín,
ÓSZ. eleinte csak a vörös szántóföldet tekintették földnek a mészkõvel ellentétben; megmûvelték. 1M 2,5.; 2 Kir. 5,17.
Élt a Föld, mint anya gondolata 1M 1,25.; Zsolt. 139,15.
Ígéret Földje Neh. 9,25. ahol az élet játszódik Iz. 18,6.
A tenger és a talajvíz alapján úgy gondolták, hogy a Föld az õsvízen nyugszik. 2M 20,4.
Isten teremtette, így az Istené. Zsolt. 24,1.
Minthogy bûnökkel rontották, Isten új földet teremt. 2 Pét. 3,13.
Ismertek egy ég, föld és alvilág felosztást. Jel. 5,3.
1975. Környezetvédelem sorozat.

földmûvelés,
Bibliai idõk elõtti múltba nyúlik; fõ termények: gabona, bor, olaj.
5M 7,13. Neh. 5,11.
hüvelyesek, zöldségfélék, len, árpa, búza, tönköly, szõlõ, nyári gyümölcsök.

fõangyal, arkangyal.

fõnix
kedvelt fantázia lény. Sok különféle monda keringett vele kapcsolatban. Valamilyen tűz által elpusztul, de hamvaiból újjáéled. Debrecen címerében, a megpróbáltatások utáni megújulást jelképezi. 1939 Templomok 32 fill. 1943 40 fill. Blokk bélyegén Pázmándi  Antal szobra 2014 Debrecen.

fõpap

 • jelenleg a bíboros érsek, püspök közös neve, tágabb értelemben apostoli protonotárius, prelátus, kanonok, fõesperes, prépost, apát, szerzetes fõnök.
 • görög, archiereusz, latin, pontifex maximus, a hierarchia legmagasabb embere. A pápa egyik címe.
 • ÓSZ. fölkent pap 3M. 21,10. ÚSZ. Pál apostol szerint: Krisztus a fõpap, de nem Áron, hanem Melizedek rendje szerint. Az ároni papság öröklõdött.

Fradi
XI. Piusz pápa is fogadta az FTC focistáit. 1999 Fradi 100.- Ft

Franciaország

 • Fõvárosa Párizs. Római korban Gallia nevû tartomány. A kereszténység fölvirágzásában Toursi Szent Mártonnak jelentõs része volt. A frank törzsek fokozatosan meghódították. Attila hun serege egy lázadó frank herceg hívására tört be Galliába. Királyaik a karolingok. Nagy Károly (ur. 768-814) fokozatosan elfoglalta a Nyugat-Római birodalom korábbi, önállóságra törekvõ tartományait. Így több hadjáratot vezetett az avar birodalom ellen, az egykori Pannonia tartomány meghódítása érdekében.
 • Árpádházi királyok dinasztikus kapcsolatba kerültek a francia uralkodókkal. Az Anjou-ház így tartott igényt a magyar trónra. A Habsburgok is törekedtek dinasztikus kapcsolatra. Zita királynõ Bourbon-Pármai hercegnõ volt.
 • A megígért francia segítség Rákóczi Ferenc részére elmaradt.
 • Francia forradalom (1789-1795). Szekularizálták az egyházi vagyont, a fõpapi kiváltságokat eltörölték, az üldözések fokozásával többszáz papot bebörtönöztek és kivégeztek. A XIX.szd-ban további forradalmakat inspirált, de fokozatosan tisztázódtak az alkotmányos kormányzás fogalmai;
  1989. Sor és blokk.
 • Jelentõs hatást gyakorolt a francia irodalom, mûvészet, építészet. Cluny, Notre Dame templomok. A címerkészítés francia hatás. Címer szavunk a francia cimiere, sisakdísz szóból származik. Újkori olimpiák jelmondata Didon szerzetestõl ered.
 • Egyháztörténetben II.Szilveszter francia pápa volt. Franciaországból indult az elsõ keresztes hadjárat. Jelentõs szerzetesrendek alakultak: ciszterciek, trinitáriusok, premontreiek, domonkosok, lazaristák.

  Frantscher, metszõ
  1932. Szent Erzsébet

  függöny, kárpit.
 • Krisztus idején a Templom szentélyében kultikus célú függöny
 • Ma általában elterjedt a használata. Minta: függöny a repülõ ablakán 1981. Illusztrátorok 2,- Ft.

  fül
 • ,Bibliában lehet konkrét jelentésben.
  1972. Audiológiai kongresszus 1,- Ft.
 • Átvitt értelemben, fület megnyit, tudtul ad.
  Angyali üdvözlet képeken Mária odahajlása, a "Figyelj lányom, fordítsd ide füled" Zsolt. 45,11. szöveg kifejezése.

Füle Mihály, bélyegtervezõ.

Fülöp,
apostol, szent. Keresztelõ szent János tanítványa volt.
Krisztus az elsõk között hívta meg. Frigiában keresztre feszítették. Hagyomány szerint õ vitte a turini leplet Edesszába. Ünnepe közös ifj.Jakab apostoléval: máj.3. Szakáll nélküli ifjúként ábrázolták.
Korongdicsfényes álló képe, SCS.PHILIPUS felirat. 2006. Szent Korona zománclemezei blokk 100,-Ft.
Koronázói paláston 2000. HUNPHILEX blokk.
A korona kép melletti palást részleten 2005. 2007. Szent Korona zománclemezei blokkszegély.
Ják, apostolszobrok között 2000. Templomok 30,-Ft. 2005. Párhuzamok 110,-Ft.
Garamszentbenedeki Úrkoporsó takart részén.
Szeged, Fogadalmi Templom homlokzati apostol képek közt.

fürdő
Budapest, Szent Lukács budai irgalmas rendi gyógyfürdő,
Szent Gellért gyógyfürdő
2011. 240,- Ft, 250,- Ft.

füst,
égő anyag levegőben szétoszló finom részecskéi.

 • Szentírásban kettős jelkép
 • "A templom megtelt Isten dicsőségének és erejének füstjével."
  Jel. 15,8.
 • "Megnyitotta az alvilágot, a kútból füst szállt fel, amilyen a nagy kohó füstje." Jel. 9,2. 1950. Repülő 70 fill.
 • füstölő, liturgiában a tömjén égetésére használt eszköz.
  Angyal füstölővel tömjénez, 1972. Üvegfestmények 2,50 Ft.

Füzér
Vára a tatárjárás elõtt készült, 1389-tõl korszerű erősség. A Habsburgok romboltatták le 1670 után. A várkápolna falai még állnak.
1961. Várak 50 fill.

fű, (latin herba, héber hasír, görög hortosz)
A pázsitfűfélék családjához tartozó növényfajok neve.
A friss, sarjadó fû az igazak újjáéledésére utal Iz. 66,14.
Sün füves rét előtt. 1995. Természetvédelem 14,-Ft.

1999. Idõsek éve 32,-Ft
Természetvédelem 1995. 14,- Ft
1955. Munka 1,20 Ft
1989. Ifjúság 5,-Ft
1964. 1,-Ft
1976. 1,-Ft
fa
fa
Finnugor Kongresszus

1975.  1,-Ft
Fadrusz János
1940. Mátyás 20 fillér

1995 Szent László 22,- Ft
1995 Almássy László 22,- Ft
falfestés

1932. 70 fill.
1975. 1,-Ft
Bólyai Farkas
 
2001. Állatok 36,-Ft
farkas

Parlament 1916.
Repülõ 1936.
fasizmus

1941. Széchenyi 16 f.
1961. Vöröskereszt 4,-Ft
fáklya

1963. Népviselet
1983. Raffaello 6,-Ft
fátyol

Évfordulók
1964. 60 fill.
1986. Szelvényes 4,-Ft
Fáy András

fecske
Természetvédelem
1966. 20 fill.

fehér és fekete
1961. Liszt 60 fill.

fej
1965. 60 fillér

Fekete István
Ifjúságért
2000. 60,-Ft

felár
1997. Árvíz 27
+ 100,- Ft


1938. Szt.István blokk
1980. Bethlen Gábor 1,-Ft
felhő

Felsõvízivárosi Szt. Anna templom
1961. Panoráma

feltámadás

Karácsony 2000. 29,-Ft / 2003. 44,- Ft
fenyõ

réznyomat
1871. 10,- Ft.
korona címletek
1900. 5 K
1991. Pro Philatelia blokk
1996. MAFITT 24,-Ft
2001. Bélyegnap 90,-Ft
Állami nyomda
2001. 150,-Ft
Ferenc József, I.

ferencesek
2009. Ferences Rend 100,- Ft

1959. Haydn 60 fill.
1987. Kastélyok 100,-Ft
Fertőd

Fertőrákos
Világörökség
2006. 90,- Ft
Fertőszentmiklós
1976. Vasút 1,- Ft

Feszty Masa
2009. Karácsony 75,- Ft

1977. Bélyegnap 2,-Ft
II.János Pál pápa blokk
2005. 500,-Ft
1992. Hollókõ 15,-Ft
1979. Dürer 4,-Ft
feszület

félegyház
1974. Városok 10,-Ft

fénykép
1992 Magyarok Világkongresszusa 15.- Ft

 

1958. Keszthely 1,-Ft
1968. Festmény 1,-Ft
férfi

fiatorony
2000. Millennium blokk

Finnország
Olimpiai városok
1979. 40 fill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


fogoly
1966. Vadászat 40 fill.
folyó
1926.Forgalmi 30 fill.

 

 

 


1979. Pénzek 4,- Ft
1995. Népmûvészet 1,-Ft
forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fradi
1999. FTC 100,-Ft

függöny
1981. Festmény 2,-Ft

fül
1972. Audológia 1,-Ft
Fülöp
Szent Korona blokk szegély
2005.
Szent Korona blokk
2007. 100,- Ft
Vallástörténet - Ják
2000. 30,- Ft
Fülöp

2011. 240,- Ft
2011. 250,- Ft
fürdő

1950. Repülõ 70 fill.
Üvegfestmény
1972.
2,50 Ft
füst

Füzér
1961. Városok 50 fillér
fű
Természetvédelem
1995.
1,- Ft