D

Dachau
fõleg keresztének megsemmisítésére létesített koncentrációs tábor.
Dachau felirat 1970 Koncentrációs táborok 1,- Ft

dal

 • sumér ékjel egyik jelentése refrénes ének
 • névben Dallos Jenõ bélyegtervezõ

dalmatika

diakonusok liturgikus ruhája.Dalmáciai viseletként terjedt el, mint fölsõ ruha.Dalmatikára hímzett Mária megkoronázása kép.2012 Kalocsa blokkszegély.

Damaszkusz
A városnak Szent Pál révén nagy szerepe volt az õskereszténységben.ApCsel 9,11.
Eleinte itt õrizték Keresztelõ Szent János fejereklyéjét.
1966 Repülõ 10,- Ft

Damján, szent (+306)
Ikertestvérével, Szent Kozmával együtt szenvedett 306-ban vértanúságot Szíriában. Mindketten orvosok voltak. Közös ünnepük: szept.26.
Szent Korona zománcképén dicsfénnyel, kezében orvosságos edény. 2008. Szent Korona blokk.300.- Ft.
Koronázói paláston 2000. HUNFILEX blokk.

darázs
görög szfékia, héber sirah Bölcs. 12, 8. Vespa crabro vagy orientalis-t jelenthet. Másik lódarázs fajta is lehetséges.
Minta: Lódarázs 1954 Rovarok 60 fill.

daru,
költözõ madár Jer. 8,7.
Mûvészetekben az éberség megszemélyesítõje.
Minta: daru kép 1977 Hortobágyi madarak 3,- Ft

David Armand (1826-1900) lazarista misszionárius, természetbúvár, a Panda maci (Nagy bambuszmedve) felfedezõje.

Dánia
Zászlója piros alapon fehér latin kereszt.
Európa zászlói között.
1963. EB blokk; 1979. Takarékosság 1,- Ft;
1985 COMNET 4,- Ft; Jylland 1988. Híres hajók 4,-Ft
Dán királyi korona 1976. HAFNIA, szelvényes

Dániel
A négy nagypróféta egyike. Középkorban volt ünnepnapja. Álló alakja a koronázói palást prófétái sorába került. 2000. HUNFILEX blokk

Dávid (uralkodott Kr.e. 1013-973)
király, Jessze fia. Betlehemben született. Zsoltárénekíró, közel 100 zsoltárt írt. Kr.e. 1005-ben teszi meg székhellyé és a vallási élet központjává Jeruzsálemet. Mûvészek gyakran választották témául életének történetét.
Dávid trónon 1970 Bélyegnap blokk;
Jessze oltár alakjai között 1987 Gyöngyöspata 4,- Ft

Dávidcsillag
Olyan szabályos hatszög, melyet két egyenlõ oldalú háromszögbõl kapnak. Eredete a középkorba nyúlik vissza. Kavicsra rajzolt Dávid csillag, 2004. Holokauszt 160,- Ft.

Deák Ferenc , 1803-1876, államférfi.
"A haza bölcse". Karmelita harmadrendi fogadalmas. Arckép, név, Márton Ferenc rajza 1932. 16 fillér; 2003. Blokk

Küzd a zsidók egyenjogúságáért.

Debrecen
Nagytemplom, előzménye Szt András templom.
A XII. században a helyén már templom állt. Miután Boldogasszonyfalva, Szentlászlófalva és Szentmihály faluk beolvadtak a városba, új, háromhajós bazilikát építettek.
1311-ben szentelték fel Szent András tiszteletére. Elébb domonkosrendiek gondozták, 1448-tól a ferencesek kapták meg. 1552-től került a reformátusokhoz. 1802-ben tűzvészben elpusztult, 1806-ban épült fel, mégpedig a mai formájában.
aprómotívum 1967 Idegenforgalom 1,- Ft
Úrvacsora korsó a Déry Múzeumból 1968 Bélyegnap blokk
Csokonay szobor 1973. 2,- Ft;
Nagytemplom és főnix 2014. Bélyegnap blokk.
Isten Báránya
köztéren 2012 Debreceni Egyetem 270.- Ft.
Debreceni Nagytemplom (Rákóczi harang), felette az egyetemes református egyház címere. Pajzson Isten Báránya. Sisakdísze főnix. Címerfelirat "Az Isten velünk", amely pajzsa szerint a város címerrel egyezik. 1939 32 fill., 1943 40 fill. 1938 Debreceni kollégium. Épületek 6 fill. 10 fill. 20 fill. Tűzoltó deákok 16 fill. Maróthy György/Hatvani István rektorok 32 fill./40 fill. 1988 Kollégium 4,- Ft
Kossuth Debrecenben/Nagysándor József 1912. Szabadságharcosok 1952 Szabadságharcosok 20 fill./1,50 Ft
Kölcsey Rendezvényközpont/Csonka templom 2014. Bgnap 115,- Ft/145,- Ft
Munkácsy Golgota festmény részlet Debrecenben látható. 1994. Húsvét 12,- Ft

decalogus
latin, tíz (szó). Tízparancsolat.

december
A római naptár 10., a polgári naptár 12. hónapja. Karácsony hava. Karácsony az ünnepi kiadások felirata.

Dei Gratia, latin, Isten kegyelmébõl.
Az efezusi (431) és a chalcedoni (451) zsinat óta a püspökök, késõbb a fejedelmek címével kapcsolatos formula, a hatalom Istentõl való eredését fejezi ki.
D.G. rövidítés Mátyás király aranyforintján
1979 Középkori pénzek 4,- Ft
Bethlen Gábor és II. Rákóczi Ferenc zászlóján
D. G. (Dei Gratia) 1981 Hadi zászlók 1,- Ft / 2,- Ft.

delfin
Mûvészetekben az okos kísérõ és a jóindulatú segítõ jelképe. Az V. sz.-tól a reneszánsz idejéig feltámadás jelképként szerepelhetett.
Budavári kályhacsempe-dísz 1969 "Budapest '71" 5,- Ft;
1987 Bélyegnap 2.- Ft.
Talpazat dísz 1987 Mátyás kálvária blokk

Delila
héber, leomló hajfürt Bir. 16, 4. Kicsalta Sámson erejének titkát és átadta a filiszteusoknak.
1970 Festmény 40 fill.

Demeter ~Dömötör

Demeter Zsuzsa, bélyegtervezõ.
Akvarell. Háromkirályok 1999. Karácsony 27,- Ft

denevér
ÓSZ. 4M 11,13 tisztátalan 2013 Állatok 390.- Ft..

Dernõ
bélyegfelíraton tévesen Derdõ szerepel
laposrelief, vasöntvény Rafael festmény nyomán 1850-bõl 1992 Karácsony 15,- Ft

Deuteronomium
görög, Második Törvénykönyv, Mózes ötödik könyve, 5M,
a Tóra ötödik könyve..

dénár
római ezüst pénzérme (Mt. 22, 19.).
István király is veretett dénár néven pénzt.
1972 Székesfehérvár 4,- Ft; 1979 Középkori pénzek 1,- Ft

Dévai Bíró Mátyás (1500-1545)
A Krakkói egyetemen tanult, majd a ferences rendbe lépett. Boldogkõ várában udvari lelkész. Wittenbergben megismerkedik Luther tanaival. Ezt követõen Budán, majd Kassán prédikátor. Mint eretneket két évre bebörtönözik. Szabadulása után nagy körutakat tesz, emiatt újra eljárást indítottak ellene. Wittenbergbe menekül, itt Melanchton támogatja. Némely kérdésben Kálvin tanait osztotta, emiatt Luther fellépett ellene. Hazatérve Debrecen lelkésze lett.
Neve és 1545-ös évszám emléktáblán 1939. Protestáns 6 fill.

diadalív
Római eredetû szokás a gyõztes hadvezéreknek díszített kaput építeni. A gyõzelem szimbolum gondolata, hatással lehetett a templomkapuk díszes kialakítására.
Az 1700-as években újra kezdtek diadalkapukat építeni. Migazzi püspök Mária Terézia tiszteletére Vácott emeltetett diadalkaput.
Vác 1969. Dunakanyar 40 fill.

diák, deák
a XI. században papnövendéket jelentett.
Idõvel sok közülük hivatalnoki íródeák lett.
"Tûzoltó deákok" 1938 Debrecen 16 fill.
A címlet a világ elsõ tûzoltással kapcsolatos bélyege.
István király egy deáknak diktál
1972 Székesfehérvár 1,20 Ft.
Íródeák felirat 1972. Üvegfestmények 60 fill.
Mátyás deák kelyhe 1987 Mátyás kálvária blokk szegély Jelen korban diák, aki iskolai tanulmányokat végez.
Diák iskolaajtó elõtt 1983 Ifjúságért 4- Ft.

dicsfény, latin gloria (dicsõség).

 • A pogány ókorban tartották, hogy az isteneket földöntúli fény veszi körül, és ezt meg is jelenítették nimbusz, felhõ, sugárkoszorú formájában.
 • A keresztén mûvészet megkülönböztetésül kör, ill.korong alakú telt dicsfényt kezdett ábrázolni.
  A bélyegeken szereplõ dicsfények legtöbbje
  korong
  dicsfény. Esetenként ezt ékítették.
  Szent István felirattal 1928,1929.
  Drágakövekkel díszített Grabóc,
  csillagok
  kal ékesített Esztergom,
  ékítményes Kazán 1975. Ikonok 60 fill. 1,- Ft, 5,- Ft.
 • Kör alakú dicsfény, 1938, Eucharisztikus blokk.
  Szent László 1942. Királyok 6 fill.
  Mária 1990. Karácsony 5,- Ft. 1997. Karácsony 20,-Ft.
  Máriagyûd, csillag díszítéssel
  1991. Kegyhelyek 12,- Ft.
  2010. Sopron 105,-Ft
 • Egyes mûveken a kör formába keresztet illesztettek.
  Ez a Krisztus kereszt.
  Isten Báránya
  1995 Húsvét 14,- Ft.
  Angyal Szent Gellért felett 2003. Mûvészet. 32,- Ft.
  Kis Jézus 2006. Légrády Sándor 75,-Ft.
  Pantokrátor 2012 Hajdúdorog 380.- Ft.
 • Sugárkoszorús ábrázolások az idõk folyamán szintén kezdtek megjelenni.
  Válogatás: Szent Korona 1938. Szent István 70. fill. Mátyás templom felett 1939. 30 fill., 1943. 80 fill.
  Madonna. Székely Madonna 1940. Erdélyért 20 fill. Borostyános Szûz Mária 1941. Repülõ alap 32 fill. Celdömölk 1991. Kegyhelyek 12.- Ft,
  2004. Máriazell blokk
  2012 Tihany 2013 Székesfehérvár blokk
 • Mandorla, az egész alakot körülvevõ dicsfény.
  Fejér megye címerében 1997. Megyecímerek 27 Ft. Koronázási paláston Krisztus mandorlában.
  1978, 2000 blokk.

dicsõítés görög doxazein, héber todah, elismer.

 • "Az egek hirdetik Isten dicsõségét." Zsolt. 19, 2.
 • Dicsõítõ ének. A betlehemi angyalok énekének:
  "Dicsõség a magasságban Istennek!" Lk.2,14;
  a IV. századból származó bõvítése, mint hitvallás.
  Betlehemi éneklõ angyalok 1943 Karácsony 4 fill.
 • doxológia, Isten fölségének dicsõítése. Amellyel mûfajként különféle formákban a Bibliában is találkozunk
  1Pét. 1, 3. Jel. 19, 1.
  Atyaisten éneklõ angyalokkal
  1969 Dunakanyar 3,- Ft

Didon Henry
O.P. francia dominikánus tanár. Iskolai sportvetélkedõkön a "citius, altius, fortius" jelmondatot használta. Ezt vette át Coubertin báró a felújított olimpiai játékok részére.
"citius, altius, fortius" felirat 1994 Olimpiai Bizottság 19,-Ft

Dionysus Exiguus
Scythiai származású szerzetes, "Törpe Dénes". Az 500-as évek elsõ felében élt. 532-tõl a húsvéti ünnepet nem az addigi "ab Urbe condita", Róma város alapításától, hanem "ab incarnatione XPI", KRISZTUS JÉZUS megtestesülésétõl számította.
"ANNO INCAR..." szövegrészlet a koronázói paláston:
2006, 2008 Szent Korona zománclemezei blokk.
Ezt késõbb felváltotta az A.D. rövödítés (Anno Domini).
AD MXXXVIII. felirat 1938. Szent István blokk 50 fill.
Ezen alapul a mai idõszámítás. Az utóbbi évtizedekben a bélyegek alsó sarkán mindig szerepel az évszám.

Diósgyõr, Deus, Dios = Isten.
Vára 1270 körül épült kõvár.Vár a háttérben 1966 Bélyegnap
A török idõkben elavult erõsségnek számított. A keleti szárny közepénél találjuk az egykori várkápolna falait. Itt megmaradt a Diósgyőri Madonna dombormű.
2014-ben nagy várrekonstrukció történt. A várkápolna teljesen megújult. Szent Hedvig (Jadwiga) tiszteletére szentelték.
Diósgyõr felirat: 1953 Épületek 70 fill.
1960. Várak 30 fill. fehér és színes papíron;
1970 Diósgyõri vaskohászat 1,- Ft
1982 Diósgyõri papírgyár 2,- Ft

Diósy Antal
bélyegtervezõ 1938 Szent István blokk

Dismas ~jobb lator

dob
ütõhangszer, bibliai idõkben ünnepi alkalmakkor, valamint a kultusz fényének emelésére verték.
Üstdob 1985 Zeneszerzõk 1,- / 5,- Ft
Hadsereg dobos, 1944 Kossuth 20 fill.
Kuruc dobos 1953 Rákóczi 30 fill.

Dobay Géza
bélyegtervezõ 1978. Vitorláshajók blokk

Dobronoki György S. J. (1588-1649)
történetíró, a nagyszombati egyetem elsõ rektora.
A kép balszélén az egyetem alapító levelének aláírásánál 1935 Pázmány 10 / 32 / 40 fill.

doctor
latin, tanító, középkori egyetemeken a tanításra jogosító rangfokozatot jelölte. Elsõ sorban a jog terén, késõbb az orvosi és teológiai szakon is. Ma foglalkozást is jelöl.
1975 dr. Zimmermann, felirat 1,- Ft

Domé Eszter, bélyegtervezõ
Karácsony, Szent Márton 2011.

domina lat. úrnõ.
Magyarok Nagyasszonya. Magna Domina Hungarorum.
Francia elnevezésekben Notre Dame,
Olasz Madonna, spanyol Nuestra Senora

Domonkos,( 1175-1221), ünn.: aug.8.
szent, rendalapító. III. Honorius pápa hagyja jóvá rendjüket.
Harmadrendjük szintén alakult.Szobra a váci Gyõzelmes Szüz Mária templom homlokzatán 1974 Városok 8.- Ft.

domonkos rend
O. P. (Ordo Fratrum Praedicatorum). 1216-ban alakult prédikáló rend. Nõi ága szintén ugyanekkor lett jóváhagyva. Ruházatuk fekete-fehér. Gyorsan terjedõ rend volt. 1250 Nyulak (Margit) szigeti zárda alapításával eljutottak hazánkba.
Árpádházi Szent Margit
Julianusz és Gellért O. P. barát szobra 1961 Panoráma ív
Ransanus O. P. követ Mátyás király elõtt
1970. 2008. Bélyegnap blokk
O. P. szerzetes a "Mária hat szenttel képen"
1984 Festmény blokk
Didon Henry O.P. jelmondata 1994 NOB 19,- Ft.
Budai Szent Miklósról nevezett domonkos kolostor

Budai Víziváros 1686 elõtt Szent Péter város volt.
Veronai szent Péter temploma után elvezezve.
Vác
, fehérek temploma, korábban dominikánus templom 1974 Városok 8,- Ft
Torun, Szent Miklós templom 1973 Kopernikusz 3.- Ft.
Budapest, a Thököly úti templom a tiroli kereszt õrzési helye.
Debrecen - a Nagytemplom elõzménye a dominikánus Szent András templom és kolostor volt.

Donatello (1386 - 1466), szobrász
Hozzá fûzõdik a puttó népszerûsítése.
Firenzei ülõ oroszlán mûve - Marzocco. 1976. ITALIA 5,- Ft

Dorottya, szent, vértanú (+ IV.szd. eleje). Ünnepe: febr. 6.
Dorothea, Isten ajándéka. A 14 segítõ szent és a Virgines Capitales egyike.
Szenvedéstörténete szerint, kivégzése elõtt almát és rózsát kértek, gúnyolva tõle, a túlvilágról. Egy gyermek jelent meg akkor, és egy kosárban almát és rózsát hozott. Ezt elküldte az egyik gúnyolódónak. Ezért ábrázolják kosárral.
Szent Katalin
misztikus eljegyzése képen
2007. Nemzeti Galéria blokk 150,-Ft.

Dorottya név Kanizsai Dorottya

dóm
püspöki templom, székesegyház, katedrális.
A latin Domus Dei (Isten háza) rövidülése. A laodiceai zsinat szólt Isten házáról. Fõleg a német nyelvterületen használják a székesegyházak, (katedrálisok) megnevezésére.
Válogatás: Pécs, Szeged, Róma, Regensburg, Pozsony, Limburg, Bécs.

Dózsa György (1472-1514)
keresztes had vezetõje, végvári vitézként harcol a török ellen. Bakócz Tamás bíboros, mint pápai legátus, X. Leo pápa megbízásából keresztes háborút hirdetett. A vezetésre Dózsa Györgyöt szentelte fel.
Arckép és név: 1919, 1962 Bélyegnap
1952 Néphadsereg napja 30 fill. 1972 1,- Ft
Korona és lángnyelv utal a tüzes vastrónon történt kivégzésére 1947 Szabadsághõseink 8 fill.
Keresztes sereg elõtt Cegléden 1964 1,- Ft

Dömös
Antiochiai Szent Margit templom, Kálmán király és fivére 1971 Képes krónika 4,- Ft

Dömötör, szent, (+306). Demeter
Thesszalonikiben lett vértanú. Katona szent, ünn.: okt. 26. Szávaszentdemeter a születési helye.
Zománcképen. 2008. Szent Korona blokk.
Szegedi Szent Dömötör torony, korábbi templom maradványa 1963. Szabadtéri Játékok 40 fill.;
Háttér térképen 1995 Hajózástörténet 14,- Ft


drágakövek

 • ÓSZ. 12 drágakövet sorol fel (2M. 28, 17.): karneol, topáz, smaragd, rubin, zafír, jáspis, jácint, achát, ametiszt, krizolit, karneol és ónix.
 • ÚSZ. szintén 12-õt (Jel. 21, 19.): jáspis, zafir, kalcedon, smaragd, szárdonix, kárneol, krizolit, berill, topáz, krizopráz, jácint, ametiszt.
 • Méltóságot kiemelõ reprezentáció, liturgikus és fejedelmi tárgyakon. A színektõl függõen más-más tulajdonságot tulajdonítottak nekik.
  2001 Szent Korona
  1973 Bélyegnap blokk,
 • Drágaköves dicsfény, Grabóc 1975 Ikonok 60 fill.
  Kis Jézus kezében 1984 Karácsony 1,- Ft
  Ékszerek, mennyei Jeruzsálem jelképei 1987 Mátyás Kálvária blokk

dráma
Ókori elõzményei is vannak. A középkori misztérium játékból fejlõdött az 1600-as években önálló mûfajjá.
Shakespeare 1964 2,- Ft

Drégely,
Vára 1274 után épült. 1552-ben Szondi György védte, az utolsó emberig, a törökök rommá lõtték.
Szondi György 2002. Ifjúság blokk 100,-Ft.

Dudás László
bélyegtervezõ 1986 Kastélyok

Dukasz Mihály, bizánci császár.
Zománcképe 2005. Szent Korona blokk 100,- Ft.

Dunant, Henry (1828-1910)
A Vöröskereszt alapítója.
Mellkép és név 1981 Vöröskereszt blokk
Solferinoi csata, aminek látványa után elhatározta a Vöröskereszt megalakítását. 1989 Bélyegnap blokk

Dunaújváros Pentele (~Panteleon)

Dürer (Ajtósi), Albrecht (1471-1528) metszetkészítõ, festõ. Ajtós községbõl vándoroltak Nürnberg-be.
1971. blokk; 1979 sor és blokk;
1993.Európai idõsek éve 17,- Ft.

Dyck, A. Van (1599-1641) festõ.
János Evangélista 1969 Festmények 40 fill.

Dachau
1970. Koncentrációs táborok 1,- Ft

Damaszkusz
1966. 10,-Ft
Damján
2008. 300,-Ft


darázs
1954. Rovarok 60 fill.
daru
Hortobágyi madarak
1977. 3,-Ft

1985 COMNET 4,- Ft
1988. Híres hajók 4,-Ft
1976. HAFNIA 3,-Ft, szelvényes
Dánia

Dávidcsillag
2004. Holokauszt 160,- Ft
Deák Ferenc
1932. 16 fillér

1988 Kollégium 4,- Ft
1968 Bélyegnap blokk
Debrecen

Középkori pénzek
1979.
4,-Ft
1981. Hadi zászlók 1,-Ft
Dei Gratia

delfin
1987. Bélyegnap 2,-Ft
Delila
Festmény
1970. 40 fill.

dénár
1972 Székesfehérvár 4,- Ft
dénár
Középkori pénzek
1979.
1,-Ft
Dévai Bíró Mátyás
1939 Protestáns 6 fill.

Üvegfestmény
1972. 60 fill.
1987 Mátyás kálvária blokk szegély
diák

1997. Megyecímerek 27 Ft
2006. Légrády Sándor 75,-Ft
2012 Hajdúdorog 380.- Ft
2010. Sopron 105,-Ft
dicsfény


dicsõítés
1969 Dunakanya 3,-Ft
Didon Henry
Olimpiai Bizottság
1994. 19,- Ft

Dionysus
2006. Szent Korona blokk
részlet
Diósgyõr
1966 Bélyegnap

1953 Épületek 70 fill.
1960 Várak 30 fill.
1970 Diósgyõri vaskohászat 1,- Ft
Diósgyõri papírgyár
1982
2,- Ft
Diósgyõr

1944. Kossuth 20 fill.
1953 Rákóczi 30 fill.
dob
Donatello
1976. ITALIA 5,- Ft
Dorottya
Nemzeti Galéria
2007.
150,- Ft

1919. Arcképek 75 fill.
Szabadsághõseink
1947.
8 fill.
1952 Néphadsereg napja
1952
30 fill.
1972. 1,- Ft
1964. Cegléd 1,- Ft
Dózsa György

Dömös
1971. Képes Krónika 4,- Ft
Dömötör
Szt.Korona blokk
2008.
300,- Ft

 
Szabadtéri Játékok
1963.  40 fill.
Hajózás történet
1995 14,- Ft
Dömötör

drágakövek
1973. Bgnap blokk 2,50 Ft
Drégely
2002. Ifjúságért 100,- Ft

Dukasz Mihály
Szent Korona blokk
2005.
100,- Ft.
Dunant
Vörös kereszt blokk
1981. 20,- Ft

Dürer
1979. 1,- Ft.

dzsámi

 • Mohamedán fõtemplom, ahol a pénteki ima végezhetõ. Építése szultáni engedélyhez kötött.
 • Pécs - Dzsámi. A középkori Szent Bertalan templom helyére Gázi Kászim pasa állíttatta.
  1686 után a jezsuita renddé lett. Templommá alakították, Gyertyaszentelõ Boldogasszony tiszteletére szentelték. Az 1800-as évek elején ciszterci gondozás alatt volt.
  1974. Városok 50,-Ft.
  2002. Kultúrális örökségek 110,-Ft
  2009. Pécs, promóciós ív;
  2010. Belföld ív
1974. Városok 50,-Ft Kulturális örökség
2002. 110,-Ft
2009. Pécs
promóciós ív
2010. Belföld