B

babér
A Hellén eredetű szimbólum a művészetben a halhatatlanság, nagyság, győzelem jelképe. Válogatás:
Petőfi 1949, 1950; Mátyás király 1940
Koszorú az olimpiai érmeken 1965
Szent István esküre emelt jobbja babérdísszel Templomok: 1939 40 fill., 1943 50 fill.

Babilon, görög névváltozat
Bab-el, Bab-Ilu, Isten kapuja, a sumér Ka Dingir tükörfordítása.
Jelentős város Kr. e. 2200-127 között. Egy ideig Babilónia fővárosa.
Az Újszövetségben az Isten ellenes hatalmat szimbolizálja: 1Pét. 5, 13. Jel. 14, 8.
Szemirámisz függőkertje, háttértérképen Babylon felirat
1981 Az ókori világ hét csodája 40 fill.

Babits Mihály (1883-1941)
költő.Zsoltárfordító. Katolikus világszemléletű. Arckép, név, évszám 1983 2,- Ft
Babits síremlék - bronz dombormű 1990. Ferenczy Béni 5.- Ft.

babona
babvetés. Bizonyos eseményeknek, tárgyaknak olyan erőt tulajdonít, amivel az nem rendelkezik, és ettől eredményt vár. Az 5M. 8, 10. elítéli, valamint a keresztén vallások is.
Szerencsét hozó tárgyak 1963 Újév

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
zeneszerző. Az egyházi zene jeles szerzői közé tartozik.
Neve, kottarészlet, orgona 1975 Albert Schweitzer 6,- Ft
Arckép, név, évszám, orgona 1985 Zeneszerzők 2,- Ft

Badacsony, Szőlőhegy

bagoly

 • ókori görögöknél a bölcsesség jelképe, Athéné attribútuma.
 • ÓSz. tisztátalan állat. 3M 11,13.
 • A keresztén művészetben ritkán használt sötétség jelkép.
  Válogatás:
  1962 Madarak 30 f.
  1969 Athenaum Nyomda 2,- Ft
  1984 Baglyok

Baja
Busójárásáról nevezetes. 1973. Sorozat
Péter és Pál (P+P) templom 1985 Hidak 1,- Ft

bajvívás
párbaj, latin duellum. Az istenítéletek egyik neme, a középkorban a perek eldöntésének egyik formája. Skandináv eredetű. Az Aranybulla korában már megvolt. A visszaélések miatt 1492-ben megszüntették. Becsületügynek nyilvánított ügyekben a tiltás ellenére fentmaradt.
Toldi, híres bajvívó 1943 Hadvezérek 3 fill., 1997 Ifjúságért 27,- Ft
Puskin párbajban esett el 1949 Bélyeg és blokkpár

Bakócz Kápolna
1506-1511 között épült. A török idő után lebontották, és beépítették az esztergomi székesegyház belső épületébe. Jelenleg az egyik mellékoltárt képezi. Szűz Mária Kegyképét 1724 előtt a romok közt találták. Hamarosan kistáji Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsújáró hely lett. .
Bakócz Kápolna felirat 1991 Máriakegyhelyek 20,- Ft

Bakócz Tamás (1442-1521), esztergomi bíboros érsek.
A róla elnevezett kápolnát építteti.
Buda várában a Szűz Mária
templom előtt keresztes hadjáratot hirdet és kinevezi Dózsa Györgyöt fővezérnek. Tulajdonába került a Mátyás Kálvária.

bal
bal kézről elnevezett irány jelölés. Minta: a kiadási évszám általában a bélyegek bal alsó sarkában található.

Balassi Bálint (1554-1594)
költő, végvári vitéz. 1594-ben Esztergom ostrománál esik el a török elleni hadjárat során. Több egyházi művet fordított magyarra. Saját verseivel a magyar vallási költészet megalapozója.
1994. Irodalmunk nagyjai 19,- Ft;
"istenes versek szerzője" felirat 2004. 40,- Ft

Balatonfüred
Vaszary villa, szoborcsoport, közte István király szobra.
2011.Bélyegnap blokk 600,-Ft
szegély

baldahin
Méltóságot kiemelő mennyezet. Lehet rögzített vagy hordozható. Bagdadi selyem az elnevezés eredete.
Rögzített: Szeged dóm főbejárat Patrona Hungariae felett, Tihany főoltár Szűz Mária felett. Pilátus felett 2014 Húsvét ívsor I. stáció 90.- Ft.

bank
a gazdasági életben a pénzforgalommal kapcsolatos feladatokat látja el.
Válogatás:
1916 Postatakarék 10 fill.
1990 Takarékpénztár 5,- Ft

barát
ÓSZ. a bajban kincset ér Péld. 17, 17. aki csak a jósorsban az, az mit sem ér: Jb. 16, 21.
ÚSZ. a társadalmi élet jelensége Lk. 7, 6. Jézus barátainak nevezei tanítványait: Lk. 12, 4.
A ferences szerzetesek népies elnevezése.

barbár, szanszkrit dadogó.

 • Görög szóhasználatban, aki értelmetlen hangokat ad ki, vagyis idegen. Számukra a szkíta néven nevezett magyarok is idegenek voltak: barbárok.
  1993 Szkíták emlékei sorozat
 • A bibliai szóhasználatba is bekerült rosszalló színezettel, műveletlen,. Ez. 21,31. ApCsel. 28,2.
 • Barbara, a Borbála név eredete

Barcelona
A Gaudi tervezte Sagrada Familia (Szent Család) székesegyház, basilica minor
1992. Blokk

barlang

 • gyakran szereplő szó a Bibliában.
  Menedéket nyújt (Bír. 6, 2.). Üldözöttek, menekültek, rablók lakhelye (Mt. 21, 13.).
  Válogatás: 1993. Ősemberek 30,-Ft. 1964, Aggelek 60 fill. 1989, Barlangok 5.- Ft.
 • Művészetben egyes vezeklő szenteket barlang előtt ábrázolnak.
  Bűnbánó Mária Magdolna 1968 Festmény 1,50
 • Jézus születése képeken többször betlehemi barlang szerepel
  Udvardi Erzsébet festményei Karácsony 2002, 2004

barna
az alázat színe. Szent József ruhája 1973 Csontváry 60 fill.
A szegénység színe. Ferencrendi habitus.
Kapisztrán Szent János
2000. Millenium blokk 50,-Ft
Assziszi szt. Ferenc 2009, 100.- Ft.

barokk
portugál barocco, szabálytalan gyöngyöt jelent.
Az egész európai szellemi életet átformáló időszak.
Az egyháztörténetben a reformáció kialakulása, az ezzel kapcsolatos hitviták a jellemzőek.
A teológia igyekezett újrafogalmazni az addigi meghatározásokat.
A szentírástudomány virágzásnak indult, egymás után jelentek meg a latin és nemzeti nyelvű Biblia-fordítások, szövegmagyarázatok.
Suarez metafizikája jelentős, aki a társadalomfilozófiában a népfelség elvét kezdte kidolgozni.
Az építészetben, szobrászatban és festészetben a mozgalmasság és tömeghatás a jellemző.
Az oszlopokat pillérek váltják fel. Minden gazdagon díszített.
A zenében is a monumentalitás növelésére törekedtek. Ekkor jött létre az önálló hangszeres zene,
Megjelentek az oltártól távoli karzaton elhelyezkedő kórusok. Egyre nagyobb orgonákat építettek.
Az oratórium és a kantáta a szövegek hatásos kifejezésére törekedett.
Maradandó kezdeményezés a botanikus kertek létesítése 1965, 1971. Botanikus kert.

Bathseba
Betsábé, Salamon király anyja. Dávid király megölette a férjét, hogy feleségül vegye.
blokkok, 1968, 1977

Batsányi János (1763-1845)
költő. Az első magyar irodalmi folyóirat megindítóinak egyike.
Arckép, név 1947 Szabadsághőseink 30 fill.
Arckép, név, évszám 1963 Események 40 fill.

Batthyány József
gróf, esztergomi bíboros érsek 1776-tól. A Városligetet Pest városának adományozta.
A Városligetről 1925-ben jelent meg bélyeg a Sport sorozatban. 300K.
Az itt épült Vajdahunyadvárról a későbbiekben több bélyeg is kiadásra került.
Válogatás: 2011 Ifjúságért 160.- Ft.

Batthyány-Strattmann Boldog László (1870-1931)
herceg, dr. szemorvos. Ünnepe: jan.22.
A körmendi kastély épülete ingyenes kórház a szegényeknek.
2003-ban II. János Pál pápa avatja boldoggá Rómában.
Körmend 1986 Kastélyok 4,- Ft

bazilika

 • a görög királyi szóból ered. Meghatározott méretű fedett csarnok, melyhez két oldalt oszlopsorral szegélyezőfolyosót építettek.
  Az ókeresztény korban istentiszteleti hely építésekor átvették ezt a mintát.
  Egyik végéhez azonban egy félkör alakú apszist, vagyis szentélyt építettek.
  1988. Vésztő-Mágor 3,-Ft
 • Egy ideig minden templomot bazilikának neveztek. Máig csak egyes templomok esetén maradt fenn ez az elnevezés.
  Az Esztergomi Bazilika őrzi ezt a jogszokást. 1939. Esztergom 40 fill.
 • A XVIII. sz-ban liturgikus szakkifejezés és kitüntető cím lett, basilica minor. A pápától kapott, feltételekkel adományozott kitüntető cím, templomok részére.
  Válogatás: egri, pécsi, székesfehérvári, Bp. Szent István, máriagyűdi, máriaremetei, máriapócsi, pannonhalmai, zirci, máriabesnyői templom.
 • Basilica maior. A Rómában lévő 5 nagy, patriarchalis bazilika címe. Ezek egyike a Szent Péter bazilika.
  Ezt a címet Rómán kívül csak az assisi Szent Ferenc bazilika viselheti.

baziliszkusz
görög, királyi, a kígyók királya. Veszedelmes. Fantázia lény.
A művészetben a kígyó és a kakas elemeiből képezték.
ÓSZ-ben többször szerepel. (Zsolt. 91, 13.)
Miután az áspiskígyót [görög aszpisz, pajzsos vipera] lábakkal és taréjjal ábrázolták, emiatt a sárkányt, az áspist és a baziliszkuszt nehéz az ábrázolásokon megkülönböztetni.
A koronázási palást álló Krisztus himzés lába alatt 2000 HUNPHILEX blokk

Bács megye
Hasított címerében, kék alapon, dicsfényes Szent Pál vörös köpenyben, karddal és könyvvel.
1997, Megyecímerek 27.- Ft.

Bálint, Valentin
két szent alakja olvadt össze a népek tudatában.
Római Szent Bálint 269-ben lett vértanú,ünn.: febr .7.,
Szent Bálint, passaui püspök volt (†475), ünn: jan.7.
A mai korban Valentin nap, vagy Bálint nap néven a régi tisztelet egyes elemeit újra igyekeznek felújítani
1998 Bálint-nap 24,- Ft

bálvány, bálványimádás
a Bibliában idegen isteneknek kultuszban való részesítése. A Biblia görög szövegei a bálványokat eikolon, képmás, emberi kéz alkotta semmisségeknek jelölik.
A kapzsiság is bálványimádásnak számít. Válogatás:
Zeusz szobor 1980 Az ókori világ hét csodája 1,- Ft

bányászat
ÓSZ-ben 5M. 8, 9. "…a kő vasat tartalmaz, s a hegyekből rezet bányászhatsz…"
Jób 28, 1-11 tartalmaz leírást: akna, tárna, lámpa, felszerelés.
Minta:
1955 Munka 10,- Ft
1956 Bányásznap 1,- Ft
Termés réz 1969 Földtani Intézet 3,- Ft

bárány

 • növendék juh. Betlehemi pásztorok ajándéka a kis Jézusnak.
 • Művészetben az Isten Báránya ábrázolás a Jelenések könyvéből vett idézeteken alapszik.
 • Lehet a hívek jelképe. Péternek adott megbízatást Jézus. "Legeltesd bárányaimat" Jn. 21,15.

bárd
A csatabárd Szent László egyik attributuma, ez a bátorságát, lovagkirályságát jelképezi.
1930, 1938, 1940, 1942, 1943
1979 Középkori pénzek 3,- Ft

Bát
Toursi Szent Márton templom. Szent Katalin legendája, oltárszárnykép.
Festmények 1970 1,- Ft, 1973 5,- Ft

Báthori István ( 1533-1586 ) erdélyi fejedelem, 1575-től lengyel király.
A gergely naptárt azonnal bevezeti. A törvényeket szigorúan betartatta.
Több hadjáratban legyőzte Rettegett Iván cárt.
Nyírbátor,Báthory címer, három sárkányfog 1979 Városok 1,- Ft
Mellkép, név, évszám 1992 Történelmi arcképcsarnok 10.- Ft.

Bázel
városcímerében püspökbot jelvény
1974 INTERNABA szelvényes
1983 TEMBAL szelvényen

Beatrix, Aragoniai (1457-1508)
nápolyi hercegnő. Mátyás király felesége, korának reneszánsz műveltségével rendelkezett.
Arcképe körmezőben. 1993. Mátyás Missalae 15,-Ft;
Mátyás és Beatrix fogadja Ransanus OP. pápai követet 1970, 2008. Bélyegnap blokk

Beethoven, Ludwig von (1770-1827)
zeneszerző. Grandiózus egyházzenei műveket alkotott.
Arckép név 1960 60 fill. Arckép név kotta 1970 1,- Ft

Belgium, fővárosa Brüsszel
Címere fekete alapú pajzson arany oroszlán piros nyelvvel és karmokkal, a pajzs mögül keresztbe helyezett marsalbot nyúlik ki. A pajzson királyi korona csúcsán kereszttel. Alul egy érdemrend kereszt csüng. Felette szalagfeliraton "Union fait la force" "Egységben az erő". Az egész egy hermelin paláston helyezkedik el
1958 Brüsszel 1,40 Ft.
Belgium őrzi a Firenzében készült Mátyás Missale Romanum-ot
1993 Belga-magyar közös kiadás


Belvárosi templomok
Szent Anna szervita templom, 1732.
Szent Mihály templom
. 1701-ben domonkosok építik.
1787-től az angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének temploma.
Kisboldogasszony pálos /Egyetemi/ templom 1742.
Nagyboldogasszony főplébánia. XI. sz-ban épül. Az 1700-s években jezsuiták, majd 1761-ig piaristák vezették a plébániát.
Az Erzsébet híd lábánál levő kétttornyú templom harangja Polgármester harang.
Nagyboldogasszony görögkeleti templom.
Alkantarai Szent Péter ferences templom

bencés rend OSB.
Ordo Sancti Benedicti.Szent Benedek szabályai szerint élő szerzet. Montecassino monostora részére 529-ben írt regulát amely gyorsan elterjedt Európában. A rend fejlődése áldozatul esett a népvándorlás hullámainak. A megújulás 910-ben a Cluny-i monostorból indult ki. Az apátválasztásban kizárta a világi invesztitúrát. 2005 Párhuzamok 110,- Ft.
A kor híres bencései is jöttek ide. Asztrik apát, Szent Adalbert, Szent Gellért, Boldog Mór,
996-ban Géza fejedelem Pannonhalmán telepíti le őket. I. András a tihanyi kolostort alapítja,
I. Géza Garamszentbenedeket. A tatárjárás során nagyon sok apátság elpusztult.
Új rendek ágaztak ki a bencés rendből a kor követelményeinek megfelelően. Ciszterciek, kolduló rendek. A bencés rend is kolostorcsoportokba, kongregációkba tömörült. A kongregációk élén prézes apát áll.
Jedlik Ányos feltaláló. Sopron kecske templom. Szent Gál OSB helynév. Ják,
Szent Egyed OSB apát.
Vaszary Kolos egy ideig pannonhalmi apát.

Benedek pápa (2005-2013)
Boldoggá avatja Meszlényi Zoltán és Bogdánffy Szilárd vértanú püspököket. 2011-ben II.János Pál pápát

Benedek Imre, bélyegtervező
2000. Szent Család; 2001. Angyal és fenyőfadíszek.

Benedek, Nursiai Szent (480-547). Ünnepe: júl.11.
VI. Pál pápa nyilvánította Európa egyik védőszentjévé. A bencés rend alapítója.
Pannonhalmi apátság pecsétjén 1996 Pannonhalma blokkszegély
Garamszentbenedek felirat 1980 Úrkoporsó
Szentbékkála (Szentbenedek) szőlővidék Balatonfelvidék felirattal 2003 Borvidékek 130,- Ft
Tihany, Főoltárnál Szent Benedek és nővére Skolasztika, a bencés női rend alapítójának szobrai
2012 Bencés apátság blokkszegély.
Vesprémi vár a Szent Benedek hegyre épült.

berendezés
Bibliai időben asztal, szék, ágy. Csak a jobb módúaknál általános a szőnyeg és korsó, mint berendezési tárgy. Jelenleg már általánossá váltak.
Válogatás: Repülő szőnyeg 1965 Mese 1,- Ft.; Leány korsóval 1968 Festmény 40 fill.

berillium
Be, Alszilikát. A mennyei Jeruzsálem 8. alapköve.

Bertalan, apostol, szent.
Albanopoliszban szenvedett vértanúságot. Ünn. aug.24. Azonosítják a Jn. 1,46-nál szereplő Nátánaellel. Örményország vidékén térített.
Ják, apostolszobrok között. 2000. Ják 30,-Ft; 2005. Párhuzamok 110,-Ft
Szeged, Fogadalmi templom, homlokzati apostolképen.
Garamszentbenedek
i Úrkoporsón a jobb szélső 1970 1.-Ft.
A Szent Korona egyik zománcképén a Pankrátor lemezzel takarva. 2001. Szent Korona blokk.
Koronázói palást hímzett apostolképei között. 2000. HUNFILEX blokk;
2005. 2008. Szent Korona zománc lemezei blokkszegélyen.
Templom: Gyöngyös 1997. Borvidékek 27,-Ft.
Pécs-Dzsámi előzménye Szent Bertalan templom.

Berzsenyi Dániel (1776-1836)
költő. Arckép, név 1976 2,- Ft

beszéd
a lelki tartalmaknak mások számára is érthető kifejezése.

Közösségi jelenség. A közlés és érintkezés fő eredője.
Képeken a beszélő kéztartása is jellegzetes.
Asszonyok a vízparton 1967 Festmény 1,70 Ft
Angyali üdvözlet
képeken Gábor arkangyal kéztartása.

betegek
az irgalmasság szentjei melett gyakran ábrázolnak betegeket.
1995 Portugáliai Szt. Erzsébet szelvényen

beteljesedés
"Beteljesedett az idő." (Mk. 1,15). Krisztus Jézus megkezdte működését.

Bethlen Gábor , ( 1580-1629 ) erdélyi fejedelem.
A 30 éves háborúban a Habsburgok ellen küzd. Európában elsőként minden vallás számára biztosítja a szabad működést. Uralmát összehangolt bel- és külpolitikai lépésekkel szilárdította meg. Főiskolákat alapított és nyomdákat telepített.
Név, lovaskép, Kilián Farkas metszete 1939 Protestáns 32 fill. Ugyanez blokkban, blokkszegélyen alul a családi címere, fennt egyesített magyar címer pajzstartó griffekkel, fejedelmi koronával.
Név, lovas képe, címer 1980 1,- Ft
Címere zászlón "Gabriel D. G. Princeps Transsilvaniae" felirattal (Dei Gratia)
1981 Történelmi zászlók 1,- Ft
Név, évszám, mellkép jogarral 1992 Történelmi arcképcsarnok 40,- Ft

Betlehem , kenyér háza.
Bit Ilu Lahama a kánaáni neve. Lahama egy kánaáni istennő volt. Hangzóalakulással lett Betlehem. Jeruzsálemtől délre fekvő kis város, Jézus Krisztus születési helye (Lk. 2, 7.). A pásztorok, királyok hódolata is itt történt. A Jézus születése képek általában stilizáltak. Kifejezetten vagy felirat szerint:
Molnár C. Pál festménye "Betlehemi éjszaka" felirattal 1994 Karácsony 12,- Ft.;
Udvardi Erzsébet: Betlehem 2002 Karácsony 38,- Ft.; 2004 48,- Ft.
Stilizált betlehemi házak vannak a Betlehemből szamárháton menekülő Mária és Kis Jézus képen
2000 Karácsony 26,- Ft

betlehemezés
Népies, karácsonyi színjáték, amelyet a gyermekek adventben, házról házra járva adnak elő.
A Pathné-nál ábrázolt betlehemi Szt. Család másait hordozzák.
Betlehemet vivő, három pásztort alakító gyermekcsoport havas tájon 1985. 2,- Ft

betlehemi angyalok
dicsőítő ének közepette adták hírül Jézus születését a betlehemi pásztoroknak
1943 Karácsony 4 fill.

betlehemi állatok
zsoltárszövegek alapján ökör és szamáristálló Jézus születésének a helyszíne.
Így kerülnek a Jézus születése képekre. 1973 Jézus születése blokk.
Udvardi Erzsébet: Háromkirályok
2002 Karácsony 30,-Ft; 2006. 52,-Ft.

betlehemi csillag
A napkeleti bölcsek egy csillag esti felkeltéből ismerték fel Jézus születését. Mt. 2,1-12.
Judaiak királyát keresték. A királyok csillaga alatt akkoriban a Jupitert értették.
Kepler vetette föl, hogy a bölcsek csillaga a Jupiter-Szaturnus bolygók együttállása lehetett. A két bolygó 20 évenként áll konjunkcióban, 258 évenként ismétlődik a konjunkció más-más csillagképben, s 794 évenként ugyanabban a csillagképben van hármas konjunkció.
Kepler szerint Kr.e. 7-ben volt a Halak csillagképben háromszori együttállás. Újabb kutatások szerint a konjunkció egy zodiákus fénykúp tetejére esett. A fénykúp tengelye mutatta Jézus születési helyét.
Kepler 1980 szelvényes 1,- Ft
A művészetekben legtöbbször egy csillagot ábrázolnak Karácsony 1988. 2,- Ft;
2007. 62,-Ft;
Más esetekben üstökös tölti be a betlehemi csillag szerepet. A Halley üstökös 1301. évi rendkívül fényes ragyogásából következtették, hogy a betlehemi csillag egy üstökös lehetett. Giotto is így festette meg a Háromkirályok festményét. Innen eredeztethető az üstökös mint betlehemi csillag képe.
1986 Halley üstökös 4,- Ft;
Karácsony kiadások 1989, 2000. 34,-Ft; 2002, 2003. 35,-Ft; 2004, 2005, 2006, 2008.
Mézeskalács 2013 Karácsony 110.- Ft.

betlehemi jászol
Lk. 2,7. "Mária a kis Jézust jászolba fektette." A pathné görög szó egyaránt lehet jászol, istáló,etetőhely jelentésű. A betlehemi ábrázolásoknál a középpont a jászolban fekvő kis Jézus.
Pásztorok hódolata 1970. Festmény 1,50 Ft;
Jézus születése
1972. Üvegfestmény 2,50 Ft; 1973. blokk;
Krisztus születése
1979. Dürer 3,-Ft;
Karácsony kiadások 1943. 20 fill; 1994. 12,-Ft; 1997. 20,-Ft; 1998. 20,-Ft; 1999. 24,-Ft; 2000. 34,-Ft; 2008. 70,-Ft

Betlehemi jászol készítés
Az első betlehemi jászolt 1223-ban Assisi Szent Ferenc állította fel, amelyet azóta is a legtöbb templomban kitesznek. Ennek is Betlehem a neve. Idővel egyre bővült a jászol köré tett alakok csoportja. Szent Család, pásztorok, angyalok, háromkirályok, egzotikus állatok. Ez gazdagította a betlehemezési népszokásokat.
A jászolt helyezhetik stilizált épületek elé, istállóba, barlangba.
Az ország legnagyobb kültéri betlehem részlete:2011 Karácsony 90.- Ft-
A világ legnagyobb beltéri betlehem részlete:2011.Karácsony 115,- Ft
Mozgalom indult a hagyomány ápolásra. A Magyar Betlehemes Mozgalom kérésére adták ki az 1943 évi Karácsony sorozatot- Ez vált a VILÁGELSŐ KARÁCSONYI BÉLYEGSORRÁ. A példát azóta az egész világon, több mint kétezer kiadás követte.

betlehemi legenda
Midőn Jézus Betlehemben megszületett, a Három Király aranyat, tömjént, mirhát ajándékozott neki. Egy pásztor-lánynak azonban, aki csak a nővérei után szaladt, nem volt semmi ajándéka a gyermek számára. Sírva tért vissza a hegy lábához. Egyszer csak megjelent neki egy angyal, s a kezében tartott liliommal letörölte a kislány könnyeit. Erre az a sok kiontott könny rengeteg, színarany közepű, fehér virággá változott. Boldogan válogatott közülük a kis pásztorlányka, megköszönte őket az angyalnak, és szaladt vissza az istállóhoz. Mikor ajándékát átadta, a virágok illatosak voltak, mint a mirha, és illatuk tömjénfüst-ként szállt föl. Jézus keze hozzáért a szirmokhoz, mire azok rózsaszínűvé változtak. Így virágzott ki a világ első Krisztusrózsája. Magyarul ezt a virágot pirosló hunyornak nevezik. Helleborus purpurescens.
Pirosló hunyor
1958. Virág 1,- Ft; 2001. Nemzeti parkok 70,-Ft; 2011. Belföld ajánlott

betlehemi pásztorok
elsőként halották az örömhírt az angyalok híradásában: "Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az Úr" Lk. 2,11. A legtöbb képen a Jézusnak hódoló pásztorokat ábrázolják, ez a Pásztorok Hódolata képtípus. Angyalok a pásztorok körében 1943 Karácsony 4 fill.

betűszimbolika
Jelképes értelmű nevek, fogalmak, tartalmak, tulajdonságok betűre vagy betűkapcsolatokra egyszerűsített jelzése.
Válogatás: II. János Pál pápa címerében az "M" a Szentatya példamutató Mária-tiszteletét jelzi.
1991 Máriakegyhelyek; 2005 II. János Pál pápa blokk
Krisztusra vonatkozó szimbolikus jelentése van a görög abc egyes betűinek:
Evangélikus templom felett alfa és omega Biblián 1939 Templomok 50 fill. 1943 70 fill.
Alapítólevélen X (Chi) és P (Ró) Christus rövidítés 1968 Balaton 60 fill.; 1980 Tihany 1,- Ft
Szt. Antal bal vállánál T, "Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét…" Mt. 16,24.
korabeli képzettársításban a T jelet. 1970 Festmény 4,- Ft

Bécs, ~Stephansdom
Az Attila kard őrzési helye, 1984 Honfoglalók művészete 2.- Ft.
Bécs elleni török támadásokat hárított el Zrinyi Miklós, Jurisics Miklós, Szobjeszki János.
Zita
királyné Bécsben nyugszik.

béka

 • tisztátalan állat. 2M 7, 26. 3M 11, 10.
  Minta: 1995 Természetvédelem 14,- Ft
 • Az álpróféta szájából három tisztátalan szellem jő ki, békához hasonló. Jel. 16, 13.

béke
görög eiréné, latin pax. Jelképe: galamb olajággal. Műalkotásokban: ekét kovácsoljunk a kardokból.
A közfelfogásban nyugodt, tartalmas, társadalmilag a háború mentes élet. Fontos készség, amit az evangéliumi "Béke veled" köszöntés is jelez. (1Kor. 16, 20.)
Feliratok: 1939 PAX-TING; 1969 PAX 1,- Ft
A nyolc boldogság egyike a békességszerzés. A nyolc ágra hajló máltai kereszt
1991 Máltai Lovagrend 12,- Ft

Béla királyok
Béla I. (1016-1063)
a vásárokat vasárnapról szombatra helyezte. Leveri a Vata-féle lázadást.
Béla II. vak (1108-1141)
A leégett pannonhalmi bencés monostort újjáépíttette.
Béla III. (1148-1196)
Felesége Antióchiai Chatillon Anna királyné. Anna és Béla 1979 Középkori pénzek 2,- Ft
Szenttéavattatja 1192-ben László királyt Váradon.
Szt. László és a nagyváradi templom.. 1971 Képes Krónika 5,- Ft
Családja számára felveszi a "szent királyok nemzetsége" címet. Mint királyi hatalmi jelvényt, bevezeti a kettőskeresztet. 1936. Repülő Pengős.
Elrendeli, hogy minden ügyet foglaljanak írásba. Honosítja a Szeplőtelen Fogantatás ünnepet.
A ciszterci rendet betelepíti. 1982 Zirc, 1983 Szentgotthárd
Neve, évszám, fejszobra a kalocsai székesegyházból 1986 Történelmi arcképcsarnok 4,- Ft

Béla IV. (1206-1270)
II. András fia, Szt. Erzsébet bátyja. Felesége Laszkarisz Mária, bizánci hercegnő. Gyermekei: István, Béla, Jolán, Margit, Kinga. 1992 Margit és Kinga 15,- Ft
A tatárjárás (1241-1242) utáni országot újjá kellett építenie.Templomépítés 1942 Királyok 20 fill.
A budai Szent János Kolostor alapítója.
Arcképe három kereszt ékítményű koronával, 1942 Királyok 12 fill.
Név, uralkodási éve (1235-1270), szobra a jáki templomból
1986 Történelmi arcképcsarnok 6,- Ft

bélyeg
1840-ben jelent meg az első levélpostai bélyeg. Egyre többen kezdték gyűjteni, akik azután egyesületekbe tömörültek. Egymás után jelentek meg a katalógusok, árjegyzékek, leírások, folyóiratok. A bélyegekkel kapcsolatban kezdtek kiállításokat, bélyegnapokat rendezni, bélyegmúzeumok nyíltak. A keresztén vonatkozású bélyegeket gyűjtők saját egyesületeket igyekeztek alakítani. Létrehozták a Szent Gábor Világszövetséget. VI. Pál pápa Szent Gábor arkangyalt a posta és bélyeggyűjtés védőszentjévé nyilvánította 1972-ben.

Biblia, Szentírás

 • görög eredetű, általánossá vált neve. A szó eredete a biblosz (teleírt lap, könyvtekercs) szóig megy vissza, amelynek kicsinyítő változata a biblon, s ennek többesszámú alakja a biblia. Változatlanul került át a latin nyelvbe, a klasszikus korszakában még többes számú, a kései latinban már egyesszámú főnév. Így vették át sorba a kereszténséget felvevő népek.
  Görögben a szó névelős változata (a könyvek) a Szentírás különleges tekintélyét fejezi ki. Két fő része van, Ószövetség (Ótestamentum) és Újszövetség (Újtestamentum).
 • Teljes Bibliák:
  Nyitott Biblián alfa és omega 1939 Templomok 50 fill. 1943 70 fill.
  Bibliafelirat, könyv és 1590 évszám Károli Gáspár kezében 1939 Protestáns 10 fill.
  Gutenberg és Biblia 1948 Feltalálók 1 fill. 1962 Évfordulók 1,- Ft
  "Aranyas Biblia" belső címoldal 1685-ből 1985 Tótfalusi Biblia 2,- Ft
  Szelvényen Biblia felirat 1990 Károli Biblia 8,- Ft,; 2000 Millennium blokk szegélyen.
 • Rész szövegek:
  Ószövetség Szűz Máriánál, festmény bélyegek 1968. 60 fill. 1973. 1,50 Ft.
  Soltár könyv és "1607" felirat Szenczi Molnár Albert képével 1939 Protestáns 20 fill.
  I. Apafi Mihály fejedelem zsoltáros könyve 1686-ból 2002. Közgyűjtemények blokk
 • Zsoltárfordítók:
 • Biblianyomtatás:
  az első nyomtatott könyv a Biblia, Gutenberg készítette .
  Gutenberg, nyomtatósajtó és Biblia 1948 Feltalálók 1 fill.
  Heltai Gáspár 1550 után
  Melius Juhász Péter 1567 Új Testamentum
  Szenczi Molnár Albert 1612-ben.
  Misztótfalusi Kis Miklós Amszterdamban készíti a Biblia- és Zsoltárfordításokat.
  Arcképe 1962 Évfordulók 1,- Ft,; 2000 Jeles magyarok blokk;
  Biblia nyomtatás jelenete 1973 Könyvnyomtatás 3,- Ft
  "Vizsoly" felirat, a Károli Biblia nyomtatási helye 1939 Protestáns 10 fill.

bibliai csillagászat
Bibliai csillagászat az egyik nagy érdeklődést kiváltó tudomány terület.
Kepler, Kopernikusz,Galilei, Schiaparelli. Háromkirályok
vagyis a Máté evangéliumban említett mágusok igen képzett csillagászok voltak. (Mt. 2,1-12)

Bibliai idézetek

templom feletti címerszalagon "AZ ISTEN VELÜNK" Róm. 8, 31.
1939 Templom 32 fill.; 1943 40 fill.
Az Úr angyala kezében szalagon "Ave Gratia" felirat Lk. 1,28. 1973 Festmény 1,50 Ft.;
1983 Karácsony 2,- Ft

Latin evangélium szövegrész Mt. 4,18-20.
1993 Mátyás Missalae blokkszegély

Forrásmű: H. Vruggink: Bijbelcitaten op postzegels. E-mail: joke.strien@hi.nl
„Pax vobiscum, Nolite timere” „Béke veletek, Ne féljetek” Pápa képek alatti írat.
(1M 43,26.) 2014 Szentté avatás blokk

1939. Templom 32 fill.
Mátyás Missale blokk
2003. 40,- Ft
1973. Festmény 1,50 Ft
1983. Karácsony 2,- Ft

bika

 • az ókori Keleten kedvelt, szimbólikusan is ábrázolt motívum.
  Minta: 1956. Magyar kutyafajták 50 fill. 
 • Lisztra városában Pál meggyógyított egy bénát. Ekkor a tömeg Pált Hermésznek nevezte, kísérőjét Barnabást pedig Zeusznak. "A város előtt álló Zeusz templom papja pedig felkoszorúzott bikát vezetett a kapuk elé, hogy a néppel együtt áldozatot mutasson be." ApCsel. 14,13.
 • csillagkép. 2005. Zodiákus 50,- Ft.
 • Lukács evangélista attributuma. 2011 Gyógyfürdők 240.- Ft.

birétum
fejfedő. Az ókorban a köpeny, birrus csuklyája alatt viselték. A IX. sz-tól önálló viselet. 4 felé álló szarvval díszítették. A színe 1446-tól bíboros: vörös; püspökök, prelátusok: lila; a ciszterci, premontrei apát: fehér; egyébként fekete.
Pázmány birétummal 1935. 6/16/20 fill. 1985 szelvényes 2,- Ft

Babilon
Az ókori világ hét csodája
1981. 40 fill.
Babits Mihály
1983. 2,- Ft

Zeneszerzők
1985. 2,- Ft
1975 Albert Schweitzer 6,- Ft
Bach

Uhu
1962 Madarak 30 f.
Hóbagoly
1984 Baglyok
4,- Ft
bagoly

Baja
1985 Hidak 1,- Ft
Bakócz Kápolna
1991 Máriakegyhelyek 20,- Ft

2004. 40,- Ft
1994. 19,- Ft
Balassi Bálint

Balatonfüred
2011. Bélyegnap blokk 600,-Ft

Barcelona
1992. Blokk 50 + 20,- Ft

1964. Aggtelek 60 fill.
1989. Barlangok 5,- Ft
barlang

Botanikus kertek
1965. 1,50 Ft
1971. Botanikus kert 2,- Ft
barokk

Szabadsághőseink
1947. 30 fill.
1963 Események 40 fill.
Batsányi János

Batthyány József
2011. Vajdahunyad
Batthyány-Strattmann Boldog László
1986. 4,-Ft

1988. Vésztő-Mágor 3,-Ft
1939. Esztergom 40 fill.
bazilikaBálint
1998 Bálint-nap 24,- Ft
bányászat
1956 Bányásznap 1,- Ft

bárd
1930 Szt. l24,- Ft
Bát
1973. Festmények 5,- Ft

1979 Városok 1,- Ft
1992. Arcképcsarnok 10,-
Báthori István

Bázel
1974 INTERNABA szelvényes

1970. Bélyegnap blokk
22008. Bélyegnap blokk
1993. Mátyás Missalae 15,-Ft
Beatrix

1960. 60 fill.
1970. 1,- Ft/font>
Beethoven

bencés rend
Párhuzamok
2005  110,-Ft
Benedek
1980 Úrkoporsó

Benedek
11996. Pannonhalma blokk részlete

2000. Ják 30,-Ft
1997. Borvidékek 27,-Ft
2005/font>
2008
Szent korona blokk paláston
Bertalan
11992 Arcképcsarnok 40Ft
1939 Protestáns 32 fill.
1980 1,- Ft /font>
Történelmi zászlók
1981 1,- Ft
Bethlen Gábor

betlehemezés
1985. Karácsony 2,- Ft
betlehemi angyalok
1943 Karácsony 4 fill.
1994 Karácsony 12,- Ft./font>
2004. Karácsony 48,-Ft
Betlehem

1988. Karácsony 2,- Ft
Halley üstökös
1986 4,- Ft
betlehemi csillag

betlehemi jászol
2008. Karácsoy 70,-Ft
betlehemi legenda
2001. Nemzeti parkok 70,-Ft
1958. Virág 1,-Ft
2011. Belföld ajánlott
betlehemi legendabetűszimbolika
Máriakegyhelyek
1991. 20,-Ft
béka Természetvédelem
1995 14,- Ft

PPAX-TING
1939. 20 fill.
1969 PAX 1,- Ft/font>
béke

1936. Repülő 1 Pengő
Középkori pénzek br> 1979 2,- Ft
III. Béla
IIII. Béla
1986. Arcképcsarnok 4,-Ft
IV. Béla
1986. Arcképcsarnok 4,-Ft
1942. Királyok 12 fill.
1942. Királyok 20 fill.
IV. Béla

Biblia írók
2011. Gyógyfürdők
Biblia fordítók
2010. 240,- Ft


MMagyar kutyafajták
1956. 50 fill.
Csillagkép
2005 50,- Ft
bika

1935. 6 fill.
1985. 2,- Ft
birétum


Bizánci Birodalom

a Római Birodalom keleti fele.
Jogilag 476-tól vált önálló császársággá. Attila Hun Birodalma után az egykori Római birodalmi területeket, mint a Dunántúl, 550 körül újra a birodalomhoz csatolták.
Az avarok és a magyarok vetették vissza a bizánci terjeszkedést, hol szövetségesként, hol ellenségként. Árpád és közvetlen utódai szövetségesként, Géza fejedelem és István király a bizánci térítés mellett nagyobb engedményt tett a latin térítésnek.
László király hadjáratai bizánci érdekeket sértettek, ezért a kunokat rendszeresen hadjáratra biztatta a magyar királyok ellen.
Időközben dinasztikus kapcsolatba került Bizánc és az Árpádház.
Zsigmond és Ulászló segítettek a török ellen élet-halál harcot folytató bizánciaknak.
II. Mohamed 1453-ban végleg elfoglalja a fővárost, Konstantinápolyt (korábban Bizánc, eredeti neve Byzantion, jelenleg Isztambul).

bizánci művészet
az építészetben az oszlopsoros építés: a bazilikák. (Esztergom)
Festészetben az ikonfestészet szabályai alakultak ki. 1975 Ikonok

Az ötvösművészetben rekeszzománc technika fejlesztése.
Monomachos korona 1977 Bélyegnap blokk
A bronzművesség is jelentős volt. XII. sz-i bronz szenteltvíztartó 2002 Közgyűjtemények blokk
Egyedül bizánc indította meg a selyemszövetek nagyarányú előállítását.
Bizánci selyemből készült: Magyar Koronázási palást 2000 blokk.; Szent László palástja 2002 blokk

bíbor

 • A murex csiga váladéka, festékanyag. Bibliai időkben kultikus célra készült kelme festésére is használták. Előkelő és gazdag emberek viseltek bíbor ruhát. Bir. 8, 26. Lk. 16, 19. Krisztust is kínzásakor bíbor köpenybe öltöztetik gúnyból. Mt. 27, 28.
 • A bíborosok (kardinálisok) öltözetének színe.
 • Művészetben a feltámadt Üdvözítő Jézus ruhaszíne,
  Mária
  képeken a bíbort az arannyal együtt használják,
  a teremtő Isten ábrázolásokon alkalmaznak még bíbor színt.

bíboros, kardinális.
A pápa után az egyházi hierarchia legmagasabb méltósága. Eredetileg a szent római egyház fő útvonalai (latin cardo) mentén álló bazilikák diakónusai voltak. Ezért áll nevük előtt S.R.E. Card. rövidítés. 1993 Római utak blokk
A pápa nevezi ki, kreálja őket. Címeik között a "Római Egyház Hercege" cím is szerepel, ez alapon viselhetnek bíborszínű öltözetet. A pápaválasztó konklávé kizárólagos résztvevői. Eminenciás cím és megszólítás illeti meg őket: Pázmány, Mindszenty, Lékai.
Elnevezésekben találkozunk ~kardinális megjelöléssel.


bíróság

a törvényes hatóságtól igazságszolgáltatásra felállított testület. Csak bebizonyított tényekre építhet. A törvényhozó és végrehajtó hatalomtól külön kell választani. A középkorban még nem vált külön. Szt. István ítélőszéke 1938 blokk 16 fill.

Boconád
az Aranykorpusz lelőhelye, 1918-ban találták.
1977 Bélyegnap 2,- Ft, bíbor háttér.

Bocskai István , ( 1557-1606 )
erdélyi fejedelem 1604-től. Harcot indít a Habsburgok ellen. A bécsi békében (1606) biztosítják a protestánsok szabad vallásgyakorlatát a szabadságharc eredményeként. Arckép, név 1992, 2004
Letelepítette és nemesi rangra emelte gyalogos hajdúit.
feliratok: Hajdúnánás 1951 Épületek 70 fill.;Hajdúdorogi egyházmegye 2012, 380.- Ft.
Hajdú- Bihar megye címere 1997 27,- Ft

Bodony
mai nevén Vidin, vár 1967 Duna-bizottság 1,70 Ft.; 1981 Duna sor 4,- Ft

bodonyi bánság
bolgár bánság, székhelye Bodony (Vidin) vára. 1258-tól az árpádházi királyok próbálták elfoglalni, és viselték a Rex Bulgariae címet a Bizánci Birodalom terjeszkedésének ellensúlyozására. A hamarosan fellépő török hódítások megállítására Nagy Lajos király is elfoglalja a bodonyi bánságot. 1394-ben török uralom alá kerül.

Bogdánffy boldog Szilárd Zoltán
(1911 - 1953)
vértanú, püspök. Torontál vármegyében született. Középiskoláját Temesvárott végezte. 1934-ben szentelik pappá. Ekkor már szemináriumi filozófia tanár Szatmárnémetiben. 1935-től Nagyváradon hitoktat. Megszerzi a teológiai doktorátust. 1945-ben megalapítja az orsolyita harmadrendet. Nemsokára Szatmárnémetiben a püspöki iroda titkára. 1948-ban a betiltott szeminárium kispapjainak a képzését szervezi. 1949 febr. 14.-én Patricius O' Hara érsek, pápai nuncius titokban püspökké szenteli. Hamarosan letartóztatják. Ismeretlen körülmények között a nagyenyedi börtönben halt meg. XVI. Benedek pápa avatja boldoggá 2010-ben. Emléknapja okt. 3.
Bélyegkép alatti blokkszegélyen: "Nagyváradi Római Katolikus Püspökség" felírat.
2014. Magyar Szentek

Bokros Ferenc bélyegtervező.

Boldogasszony
Nagyboldogasszony, Beatissima. Virgo Maria, Szűz Mária neve. Történetünk folyamán a Nagyasszony és a Kisasszony megszólítás helyére lépett. Legtöbb Máriaünnepünket ma is Boldogasszony napjaként tartjuk számon. Gyertyaszentelő-, Gyümölcsoltó-, Sarlós-,Havas-, Nagy-, Kis-, Olvasósboldogasszony.
Boldog, a Boldogasszonyhatvana helynév rövidülése.1953. Népviseletek 1,70 Ft
Úti Boldogasszony, Feszty Masa kép 2009 Karácsony 75.- Ft.
Nagyboldogasszony templom 2013 Székesfehérvár blok

Boldogasszony hava, január hónap.
Boldogasszony hava felirat Biblia címlapon 1990 Károli Gáspár szelvényes 8,- Ft
2000. Millénnium blokk szegély

Boldogasszony papucsa
"Cypripedium calceolus" felirat, magyarul helyesen Boldogasszony papucsa, a bélyegfelirat téves.
1987 Orchideák 2,- Ft

boldoggá avatás
A szenttéavatásra előterjesztettek esetében az eljárás első fokán engedélyezik az "Isten tiszteletreméltó szolgája" cím használatát, következő fokozat a boldoggá avatás, ezt követheti a szentté avatás.
II. János Pál pápa boldoggá avatta Rómában báró Apor Vilmos győri püspököt
2001 Millennium blokk 50,- Ft
Batthyány Strattmann Lászlót. Körmendi kastélya 1986 4,- Ft.
IV. Károly királyt 1916 Koronázás; 1918 Károly-Zita.
Salkaházi Sára boldoggá avatása Budapesten történt 2006-ban. 2001. Millenium blokk szegély
XVI.Benedek pápa
Meszlényi Zoltán
Püspököt 2009-ben,
Bogdánffy Szilárd Zoltán
püspököt 2010-ben,

2011-ben
II.János Pál pápát Rómában boldoggá avatta.
Ferenc Pápa Sándor Istvánt 2013-ban.

Boldogkő , vár.
Tatárjárás után épült, Erdélyi fejedelemséghez tartozott. Dévai Bíró Mátyás itt volt udvari lelkész. Thököly elfoglalta. 1702-ben a Habsburgok leromboltatták. 1961. Várak 2,- Ft

boldogság nyolc boldogság

boltív
íves kőből épített áthidaló szerkezet. Domború oldala a bolthát, homorú oldala ívbéllet.

boltozat
térlefedő szerkezet, templomok kupolái.

bolygók
Az állandó pályán mozgó csillagok között van 5, amely a többiektől függetlenül kering. Ezért elnevezték bibbu, azaz elcsatangolt bárányoknak. Latin elnevezés szerint: Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Hozzávették a Napot és a Holdat, így 7 lett a számuk. Válogatás: Jupiter, Vénusz, Mars bolygóistenségek
1977 Szputnyiktól a Vikingig blokkszegély

bor
Palesztina ismert volt szőlőjéről (5M. 6, 11.) A szőlő vére kifejezés a vörösbor természetére utal (1M. 49, 11.).
Az Újszövetségben Krisztus Jézus az Eucharisztia anyagává tette.
Szőlőfürttel jelképezik 1939 Protestáns 6 fill.
Isten nagy haragjának bora, a nagy büntetés kifejezése (Jel. 14, 9.)
Palackozott bor 1972 Borvilágverseny

Borbála, Szent (+239), Barbara, vértanú szűz.
A tizennégy segítő szent és a Virgines Capitales egyike. Ünnepe: dec.4. Szenvedéstörténete szerint atyja egy toronyba zárva őriztette. Mikor keresztény lett, atyja feljelentette, de a torony fala megnyílt, és ő elmenekült. Legtöbbször toronnyal ábrázolják.
Szent Katalin
misztikus eljegyzése képen 2007. Szépművészeti múzeum blokk.

borostyán
Laurus. Kapaszkodó növény, a hűség jelképe. Örökzöld, ilyen kapcsolatokban az örök élet egyik szimbóluma.

Borostyános Szűz Mária
Loretói Szűz, a repülősök védőszentje. Ünnepe szept. 8., Kisboldogasszony ünnepével azonos napon.
"Borostyános Szűz Mária" felirat, kép, dicsfény 1941 Repülő alap 32 fill.
Litániát szintén neveztek el Loretórol.

Borromei szent Károly
/1538-1584/
Milánói érsek, Ünn: nov. 4. Linzi Szentháromság oszlopon. 1985 Duna-hidak 6.- Ft.
Harang. Budavári Nagyboldogasszony templom.

borz

 • ÓSZ. tisztátalan állat. 3M 11,13.
 • Negatív tulajdonsággal, kapzsisággal ruházták fel a középkori művészetben.
  Minta: 1979 Védett állatok 2,- Ft

Bosco szent János, Don Bosco (1815-1888)
1841-ben szentelik pappá. Addigra több mesterséget is kitanult. Felfigyelt a Torinóban csatangoló lakás és állás nélkül csatangoló fiúkra. Ezeket összefogta és a szállás mellett nevelni is próbálta őket. Söt mesterséget is oktattak. A hozzá csatlakozó segítőtársaktól megkövetelte a szalézi lelkiséget. Így lett a kezdeményezés neve 1859-ben Szalézi szent Ferenc Társulat. Jóváhagyott neve szerint SDV Don Bosco Szalézi Társasága. Ez a felírat került a blokkszegély Sándor István címlete alá.
2014 Magyar Szentek

boszorkány
striga, malefica. Pogány vallásból átvett néphit. Varázslat útján kárt okozó férfi vagy nő.
A XIII. sz-tól a keresztény hittől elszakadt, ördöggel szövetkező nő.
Ilyen címen emelt vádakat kínzással csikartak ki.
Bár Könyves Kálmán szerint "strigák pedig nincsenek, ezért említés ne essen róluk",
Nyugati hatásra, főleg az 1700-as években sok boszorkányper volt.
Miután az évszázad közepén szigorúbb ellenőrzést vezettek be a boszorkánypereknél, lassan megszűntek. Mesealakként tovább él. 1959 Mese 2,- Ft

boszorkányper
a varázslást és a bűbájosságot megkövezéssel büntette az Ószövetség (5M. 18, 9.)
Szent István böjtöléssel büntette. 1938 Szent István blokk 16 fill.

bot

 • Hosszú bot a pásztorok jelvénye 1943 Karácsony 4 fill.; Gulyás 1955 Munka 70 fill.
 • Pásztorbot a spirálisan végződő püspökjelvény neve, Szent Adalbert 1997 80,- Ft
 • Jogar, hatalomjelző bot 2000 28,- Ft / 30,- Ft; 2001 28,- Ft
 • Marsalbot, rangjelző Belgium címerében 1958 Brüsszel 1,40 Ft
 • Vándorbot, zarándokjelvény Szent Jakab és zarándokok kezében.
  1980 Úrkoporsó 3,- Ft
 • Bunkósbot, Tádé apostol attributuma, vértanúságának eszköze
  1980 Úrkoporsó 5,- Ft
 • szárnyas bot. Merkúr jelvénye. 1941. Széchenyi 40 fill.

Botticelli, Sandro (1445-1510), olasz festő.
Madonna a gyermekkel 1990 Karácsony 5,- Ft

Bottyán János (1640-1709)
Vak Bottyán hadvezér. Fél szemét a török elleni küzdelmek során elveszítette.
Csatlakozott a Rákóczi felkeléshez, járványban húnyt el.
Esztergom, Bottyán palota 1969. Dunakanyar 3,-Ft.
Arckép, név 1952 Néphadsereg napja 1,- Ft

böjt

 • erkölcsi indítékból eredő önmegtagadás (Mt. 6, 16.)
  Egyházi böjt előírás: hústilalom, szigorú böjt. Egyéni vállalás is ajánlott.
 • A népi szólásokba is bekerült. Böjti réce 1977 Hortobágyi madarak 5,- Ft.
 • A remeték szigorúan böjtölnek.
  Remete Szent Antal 1970 Festmények 4,- Ft

Böjtelő hava, február hónap.

Böjtmás hava, március.

bölcsesség , görög sofia, latin sapientis.

 • Tulajdonság, mely a nevelés során bontakozik ki. Jb.15, 8.
 • Irodalmi műfaj a Bibliában. Több bölcsességi könyv íródott:
  Jób, Példabeszédek, Prédikátor, Sirák, Bölcsesség.
  ÚSZ. csak akkor dicséretes, ha vallási színezetű.
 • Erkölcstanilag erény. A Szentlélek ajándéka.
 • Művészeti ábrázolása: egy nőalak jobbjában erszényt fog, baljával tükröt tart.
  2006. Bélyegnap 52,-Ft.
 • Városnévként. Bulgária fővárosa Szófia.

börtön
ÓSZ. szabadságvesztés büntetéseként a mózesi törvények nem hozzák,
a királyság idejéből mutatható ki (Jer. 29, 26.).
ÚSZ. a foglyokat lehetett látogatni (Mt. 25, 36.)
Táncsics kiszabadítása 1952 Szabadsághőseink 60 fill.

bőrművesség

 • használati- és dísztárgynak szánt bőranyagok díszítése.
  Tarsolylemez 1996 Honfoglalás-kori emlék, szelvényes 24,- Ft
 • Írásra alkalmassá tett bőr a pergamen. A kódexek egy része pergamenre íródott.
Brazília, állam
Dél-Amerika egykori, portugál gyarmata. Pedro Alvares Cabral 1500-ben fedezte fel és a Szent Keresztről nevezte el. 1527-ben, a kelendő brazil fáról, Santa Cruz do Brazilnak kezdték nevezni. 1889-től Brazília néven szövetségi állam.
Zászlóján a déli égbolt, egyenlítőn rend és haladás felirattal. Az 1889. évi csillagképek bemutatása 26 csillaggal történik, a tagállamok számához igazodva. Középen a Dél Keresztje csillagkép.
Labdarugó VB. : 1963, 3.- Ft., 1978, 2.- Ft., 1982, 6.- Ft., 1990, blokkszegélyen.

Brazília, főváros
1960-ban avatták fel az egészen modern  kivitelű székesegyházát. Ekkor egy 40 Cruseiró bélyegen ezt bemutatták. Aparecidai Miasszonyunk tiszteletére szentelték fel. Aparecida a legnagyobb brazil Mária kegyhely. Portugál „jelenés” értelmű a helynév.
Aparecidai Miasszonyunk (Nuestra Senora) katedrális. Mellékmotívum a labda és a Magyarország felírat között. 1960-ra készült el. Szerkezetében töviskoszorúra emlékeztető modern alkotás.
2014, Labdarugó VB 145.- Ft.

Braille, Louis (1809-1852)
A vakírás feltalálója. Három éves korában baleset következtében vesztette el a szeme világát. A nehézségeket leküzdve, orgonista lett belőle egy párizsi templomban. A vakok iskolájában is tanított. Egy obsitos katona elbeszéléséből hallotta, hogy a háborúban, olyankor, mikor nem lehetett beszélni, egy előre megbeszélt pontcsoportot nyomtak egy lapra, és így kommunikáltak. Ez adta neki az ötletet, hogy a vakok számára kifejlesszen egy hasonló rendszert. Végül pontokból álló betűk alkalmazásával sikerült a vakírást megvalósítania.
"Braille 200" vakírásos felirat 2009. 200,- Ft

bronz
réz más fémmel (ónnal) való ötvözete.
Bibliai időkben Ciprus volt a fő piaca. Kultikus edényeket is készítettek bronzból.
A harangok máig bronzból készülnek. Harangozó angyal 1940 Évforduló 20 fill.;
Babits, bronz dombormű 1990 Ferenczy 5,- Ft
Szenteltvíztartó, bizánci bronzművesség alkotása.2002 Közgyüjtemények blokk.

Brüsszel
Belgium fővárosa. A Városháza tornyán címerben Szent Mihály 1957 EXPO 3.- Ft.

Buda
Címerére a magyar címer került. 1972 Budapest 2.- Ft.
Szent Gellért hegy, tér, rakpart, szálló, szobor, sziklakápolna.
Tabán, korábban Szentgellértfalva, Szentlélek és Alexandriai Szent Katalin templom.
Víziváros, Anna templom, Árpádházi Szent Erzsébet templom, Assisi Szent Ferenc templom, Szilágyi Dezső téri ref. templom.
Korábban Veronai szent Péter város.
A vár templomokkal, Szentháromság szobor, jezsuita lépcső, Juliánusz és Gellért barát szobra, evangélikus templom.Miklós torony,
János hegy

budai Erzsébet apácák
az aacheni Erzsébetapácák, Elizabetánusok csoportja. Ferences harmadrendiek.
1785-1950 között a korábbi vízivárosi ferences kolostorban éltek, kórházat rendeztek be.
A kórház mellett épült az Assisi Szent Ferenc Sebei templom.
1944-ben több, mint száz zsidót rejtegettek a kórházukban.
1970 Évforduló blokk

1961 Panoráma 2,- Ft

budai káptalan
Capitulum Ecclesiae Budensis. Budai Szent Péter és Pál prépostság. Szent István és Boldog Gizella építtette 1022-ben a Keán bolgár cártól szerzett hadizsákmányból. Mellette társaskáptalant alapított. A társaskáptalan 1541-ben elpusztult. 1971 Képes Krónika 2,50 Ft

Budai Szent István király várplébánia
1424-ben Zsigmond király Szűz Mária templomot épített, és Szt. Zsigmond tiszteletére társaskáptalant alapított.
1514 Bakócz Tamás itt hirdette meg a török elleni keresztes hadjáratot.
1686-ban elpusztult. Újjáépítés után Szent István tiszteletére szentelik.
1945 Ismét elpusztul, nem építik újjá.

budai Szent István királyról nevezett irgalmasrendi konvent és kórház
1806-ban alapították. Császár fürdő kezelése. 1878-ban kórház épül, 1948-ban államosítás, új neve ORFI.
1970 Évforduló blokk

budai Szent János ferences kolostor
1270-ben alapítja IV. Béla. Ide temetik az utolsó Árpád-házi királyt, III. Andrást. 1455-ben itt szállt meg Kapisztrán Szent János. A törökök mecsetté alakítják. 1787-ig kármelita kolostor, később Várszínház.
1986 Budavári sikló 2,- Ft

budai Szent Miklósról nevezett domonkos kolostor
1244-ben épült. 1304-től rendi főiskola,1309-ben Gentilis bíboros szálláshelye, 1481-ben Mátyás király egyetemi rangra emeli.
1539-ben említik utoljára. A kolostor és a templom megmaradt részei a Hilton szálló épületébe foglaltattak.
1959 Repülő 20,- Ft. A Szent Miklós torony bélyegeken: 1970 Évforduló blokk.
1984 Szállodák sor 5,- Ft és blokk. 1985 Hidak 2,- Ft

Budapest,
Budapest néven 1872-ben egyesült Óbuda-Buda-Pest-Margitsziget.
Nagy-Budapest, 1950-ben további településeket csatoltak Budapesthez. 1964 Közlekedés 8,- Ft.
Jelentős létesítménye a Szt Imre kórház 1953.Épületek 40 fill.
Népstadion 1963 Közlekedés 2,- Ft. II. János Pál pápa 1991- ben itt találkozott a fiatalokkal.
Címerében 2x vágottan egyesített, egy pólyás Pest és Buda címer, a pajzsot Szent Korona rangosítja. Oroszlán és griff tölti be a pajzstartó alakzat szerepét.

Budapest - Szent Margit sziget
Az ország nádora a fővárosnak átadta a Szűz Szent Margit szigetet 1872.

Budapest - Városliget
Batthyány József, esztergomi bíboros (1782) adományozta Pest városának. Itt épült fel a Vajdahunyadvárnak nevezett épület.

Budavár
A tatárjárás után IV. Béla építteti, Nagy Lajos tette székhellyé. 1686-ban elpusztul, s barokk épületet emelnek a helyén. Szűz Mária temploma és Alamizsnás Szent János kápolnája volt.
Válogatás:
Schedel metszet 1470 alapján. Lovaspostás hátterében 1955 Postamúzeum 1,- Ft
Kengyelfutó mögött 1957 Bélyegnap, szelvényes 1,- Ft
1966 UNESCO 2,- Ft
1971 Budapest 2,- Ft; 2008. Reneszánsz blokk;
1987 Bélyegnap blokk
Lovasfutár 1992 Bélyegnap blokk
Metszet 1600-ból 1971 Budapest 2,- Ft
Metszet 1638-ból a Szent Gellért heggyel és Tabánnal - korábban Szentgellértfalva 1971 Budapest 2,- Ft
Távlati kép 1686 állapot szerint 1936 Budavár 10 / 16 / 40 fill.
Metszet 1777-ből 1971 Budapest blokk
Budavár, Tabán, Víziváros 1872-ben. Címere Kettőskeresztes államcímerrel rangosított
1972 Óbuda, Buda, Pest 2,- Ft
1976. Méterrendszer 1,-Ft; 2002. Világörökségek 100,-Ft
Gótikus szobrok 1976 Bélyegnap sor és blokk. Az egyik blokkcímleten a Budavári Fehér Madonna lelet.

Budavári Klarissza kolostor
1714-től 1782-ig telepedtek meg a klarisszák. A kolostor épületéből kialakított börtönből szabadítják ki Táncsics Mihályt. 1952. Szabadságharcosok 60 fill.

Budavári Nagyboldogasszony-templom
Mátyás-templom, Koronázó-templom.

Harangjai: Szentháromság
II.János Pál
XII.Piusz
Jézus Krisztus
Borromei Szt. Károly
Mária kegyhely - Győzedelmes Boldogasszony szobor. Alamizsnás Szent János ereklyéinek egy részét itt őrzik. 1247-ben épült. Jelenleg az országos jelentőségű vallásos események színhelye. 1493 Schedel metszet a Világkrónikában az első ábrázolása.
 1. Építése 1942 Királyok 20 fill.; Műalkotás a templomból: Székely-Lotz: Menekülés Egyiptomba
  1972. Üvegfestmények 1,- Ft
 2. Schedel metszet alapján. 1971 "Budapest '71" 2,- Ft, sárga alapszín,
  1987. Bélyegnap blokkszegélyen
 3. Főhomlokzati kép. "Koronázó főtemplom" felirat és koronázási ékszerek 1939, 1943 Templomok 30 és 80 fill.; Alt Rudolf metszete 1845-ből. 1983 Bélyegnap blokk; Jelenlegi kép 1993 Budapest nevezetességei 45,- Ft
 4. Miklós toronnyal. Budai szent Miklós domonkos kolostor . Légi felvétel 1959 Repülő 20,- Ft
  Szálloda felőli sarok 1984 Szállodák 5,- Ft, Duna felől 1984 Szállodák blokk 1985 Hidak 2,- Ft.
  1970 Évforduló blokk.
 5. Épületrész: Toronyrészlet 1961 Panoráma ív 2,- Ft,
 6. Hunyadi szobor, Halászbástya és templom
  1926 Pengőfilléres 10 / 16 / 20 / 25 fill.; 1982 Bélyegnap 2,- Ft
  2014 Motorkerékpárok ívsor. Mátra 100 címlet, 90.- Ft.
 7. Stilizált ábrázolás a kép felső részén
  1970. "Budapest ' 71" 2,- Ft barnás alapszín.
 8. Duna felől 1992. Bélyegnap blokk
 9. Elmosódva vagy háttérben. 1938. Eucharisztikus 20 fill.;
Tornya a bélyegkép jobb oldalán háttérben 1964 Erzsébet-híd blokk;
Félig elmosódott 1966 Atlétika 20 fill.1971 "Budapest '71" 2,- Ft; 1972 Óbuda-Buda-Pest 2,- Ft; 1976. Méterrendszer 1,-Ft; 2002. Világörökség 100,-Ft;
Lengyelország 2005. Európa fővárosai sorozat Budapest címlet (1,30 ZL névértékű ) bélyeg szokatlan, de hatásos alulnézetben ábrázolja a templomot.
Francia blokkon 2011.

Budavári Szent Mária Magdolna plébánia
1260 alapítás. 1686 után helyreállítják, és Szt. János evangélista tiszteletére szentelik.
1945-ben elpusztul, ma csak a tornya áll. Magdolna torony 1970 Évforduló blokk

buddhizmus
A kereszténség után a második helyen álló világvallás. Inkább magatartás, mint új tanítás. A korai buddhizmus a szeretet és a testvériség első nagy vallása. Elterjedését ennek köszönhette. Kr. e. a 400-as években élt Sziddhárta Gautama (Buddha=a megvilágosodott). Tanításait később írták csak le. Buddha képek előtt végeznek ájtatosságot. Részben szerzetesi csoportokban élnek, láma kolostorban.
Kőrösi Csoma Sándor és a Darjeeling-i láma kolostor képe 1954 Tudósok 10 fill.;
Dicsfénysugaras Buddha szobor 1971 Sapporo blokk

Bulgária
Attila egyik fia által vezette törzsek Bolgária néven a Volga mellett telepedtek meg. 679-ben vonulnak jelenlegi területükre. Fővárosa Szófia (bölcsesség). Ütközőállammá váltak a magyarok és Bizánc, ill. a helyére lépő török Birodalom, között.
A Képes Krónikából való jobb oldali képen István király legyőzi Keán bolgár cárt
2003 Könyvév, magyar-kínai közös kiadás 44,- Ft

bulla, latin buborék.

 • Az ókori rómaiaknál nyakban, szalagon viselt talizmán, amelyet a szabadok gyermekei hordtak.
 • Az Egyházban a pápai ügyiratok ünnepélyes formája, pergamenre írják.
  Legegyszerűbb a bulla sub sigillo rubeo (piros pecsétes bulla).
  Luther elégeti a pápai bullát 1983 Luther blokk
  Az 1912. évi "Christifideles Graeci" bulla részlete. A bélyeg baloldali ékítménye a bulla díszítéséből való
  .2012. Hajdúdorog 380,- Ft

Burgenland Őrvidék.
Kereszt címerben 1979 Ébenfurti vasút blokk

buzdítás
görög paraklesis, latin exhortatio. Irodalmi műfaj a Bibliában. Az ember képességeinek fölismerésére és használatára irányuló ösztönzés, önmagára ébresztése, jóra lelkesítése.
Szent István a térítő 1938 blokk 6 fill.; Buzdító feliratok 1953 Rákóczi
"Christus heri hodie semper" szentévi embléma 2000.Templomok sorozat szegélyén .
"Krisztus Európa reménye" felirat 2004 Máriazell blokk szegélyen.
Címer jelmondatokon. London "Domine dirige nos". Debrecen "Az Isten velünk"

buzogány
ütésre használt, ércgombban végződő rövid nyelű fegyver.
Bibliai időben hatalmi jelkép lett (Zsolt. 2, 9.)
A jogar őse. Válogatás: Kinizsi Pál 1943 Hadvezérek 5 fill.
Állhatatosság erényalak jobbjában 2006 Bélyegnap 52.- Ft.

búbos banka, upupa epops.

 • ÓSZ. tisztátalan állat. 3M 11,13.
 • Kettős szimbólum. Bóbitája miatt az ördög megtestesülését látták benne,
  más művészek példamutató szimbólumként ábrázolták, magyarázatuk szerint ápolja a szüleit.
  Minta: 1990 Védett madarak 5,- Ft

búcsú, búcsúbeszéd
valakitől vagy valamitől való időleges vagy végleges elválás kifejezése. A búcsúbeszéd a Bibliában irodalmi műfaj.
Hunyadi László búcsúja - felirat és kép
1966 Festmény 1,50 Ft

búcsú latin indulgentia,
a bűnért járó ideig tartó büntetés elengedése. A katolikus egyház különbséget tesz a bűn eltörlése és a büntetés elengedése között. A középkor vége felé alamizsna helyett pénzzel is meg lehetett nyerni a büntetés elengedését. Ezt mértéktelenül kihasználták és pénzszerzési lehetőségnek tekintették, így kulcskérdéssé vált a reformáció vitáiban. Búcsút mindig is csak a pápa engedélyezhetett. VI. Pál pápa 1967-ben újrarendezte a búcsúk engedélyezését.
Égő pápai bulla 1983 Luther blokk
VI. Pál pápa domborművön 1982 Vatikáni kápolna 2,- Ft

búcsújáró helyek
kegyhely, katolikus zarándokhely, melynek látogatásával teljes búcsú nyerhető. A törökdúlás után sok búcsújáró hely elenyészett.
Válogatás: Szentek sírjaihoz, ereklyéihez tartozó helyek.
Apostolfejedelmek, Róma
Szentföld
Mária képek, szobrok tiszteleti (kultikus) helyei:
Máriagyűd, Esztergom Bakócz kápolna
Erős tisztelet, gyógyforrás, egyéb egyedi események alapján is jöttek létre búcsújáró helyek:
Celldömölk, Máriapócs, Máriaremete, Sümeg, Máriabesnyő, Vasvár.

1920. Aratós 6 K.
1938. 20 fill.
1946. 3,- Ft

búza , triticum.

 • Legrégebben, a legnagyobb területen termesztett növény. 1916, 1920 Aratós.
  Lisztjéből készült kenyér a legfontosabb táplálék. Bibliai időkben a búzaszemeket is ették,
  olykor pörkölve (4M. 23, 14.). Búzakalász 1939 Protestáns 6 fill
 • Finom lisztet kellett használni a kovásztalan kenyér sütéséhez (2M. 29, 2).
  Tiszta lisztből, kovász nélkül készül az ostya, amelyből az Eucharisztia lesz.
  1938 Eucharisztikus blokk 20 fill. .
 • Az ősi csillaghit szerint a Szűz csillagkép mellett helyezkedik el a Kalász, ezért a Szűz csillagkép-eredetű jelképeken egy női alak legtöbbször kalászt fog. 1946 Forint címletek

bűn
isteni törvényt sértő cselekedet.
Újszövetségben a bűn lényege az Istentől való elfordulás (Mt. 7, 24.).

Bűnbánó Magdolna Mária Magdolna.
A kibontott haj és a koponya a bűnbánat jelképe.
"Tartsatok bűnbánatot" Mt. 3, 2.
Barlang a vezeklő életmód,
meztelenség a remete életmód jelképe.
Greco kép felirata "A Bűnbánó Magdolna"
1968 Festmények 1,50 Ft
2006 Szépművészeti Múzeum 200.-Ft.

bíróság
1938. Blokk 16 fill.
Boconád
1977. Bélyegnap 2,-Ft

1992. Arcképcsarnok
15,-Ft
2004. 120,-Ft
Bocskai István

Bogdánffy
2014. Magyar Boldogok és Szentek II.
 Bodony
Duna-bizottság
1967. 1,70 Ft
1953. Népviseletek 1,70 Ft
1990. Károli Biblia
szelvény 8,- Ft
Boldogasszony

Boldogasszony papucsa
1987. Orchideák 2,- Ft

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Szt. Borbála
Alexandriai Szt.Katalin
2007. 150,- Ft
Borostyános
Szűz Mária
1941. Repülő Alap

borz
1979. Védett állatok 2,- Ft1941. Széchenyi 40 fill.
1980 Úrkoporsó 3,- Ft
bot

1952. Vak Bottyán 1,- Ft
1969. Dunakanyar 3,- Ft
Bottyán János

böjt
1977. Böjti réce 5,- Ft
bölcsesség
2006. Erény
bőrművesség
Honfoglalás kori emlék
1996. 24,- Ft

Brazília, főváros
2014. 145.- Ft
Braille
2009. 200,- Ftbudai Erzsébet apácák
1961. Panoráma 2,- Ft

budai káptalan
Képes Krónika
1971. 2,50 Ft
budai Szt. János ferences kolostor
Budavári sikló
1986  2,- Ft

1959 Repülő 20,- Ft
1984. Szállodák 5,- Ft
1985 Hidak 2,- Ft
1970. Évforduló blokk
budai Szent Miklósról nevezett domonkos kolostor

Budapest
1971 Budapest sor 2+1,- Ft
1976. Bgnap blokk
1966. UNESCO 2,- Ft
Budavár

Budavári klarissza kolostor
1952. 1848. 60 fill.- Ft
Budavári
Nagyboldogasszony-templom

1928. 20 fill.

Francia blokkon 2011.
1964. Erzsébet-híd blokk
1943 Templomok 80 fill.
1942 Királyok 20 fill.
2005. Európa fővárosai, Budapest 1,30 ZL
1983. Bélyegnap blokk 20+10,- Ft
Budavári
Nagyboldogasszony-templom


buzogány
1943 Hadvezérek 5 fill.
búbos banka
Védett madarak
1990
 5,- Ft