A

α és ω alfa és ómega,
a görög abc elsõ és utolsó betûje. Az elsõ és az utolsó, a kezdet és a vég szimbóluma az Emberfiához hasonló Krisztus Jézusra vonatkozik. Jel. 1, 17;
Mûvészetben a III. századtól jelenik meg. Baj elhárító erõt is tulajdonítottak neki.
Biblián, evangélikus templom felett 1939. Templomok 50 fill.; 1943. 70 fill.

Aba Sámuel (990 - 1044), nádor.
Szent István nõtestvérének a férje.1041-ben elûzve Péter királyt, trónra lép. 1044-ben a ménfõi csata után megölik. III. Henrik ellen veszített csatát.
Péter király elûzésének jelenete. 1971 Képes Krónika 60 fill.

abacinatio
latin, megvakítás. Középkori büntetésnem, amelyben az elítéltet a szeme elé tartott tüzes vassal megvakították.
Vazul megvakítása. Vazul István király unokatestvére volt.1971 Képes Krónika blokk

abc, írásmód, egy hang mindig ugyanazon jele.
Béke szónak különféle nyelveken, illetve abc-vel írt keveréke
1986. Béke év 4,- Ft szelvényes

 

 

Abdiás, kispróféta
Koronázói paláston, 2000. HUNPHILEX blokk

ablak
fény és a levegő átbocsátására szolgáló nyílás a falban.
Eleinte szövet-vékony lemezborítást használtak. A csillám lemezt az első évezredben Mária üvegnek hívták.
Üveget a IV. századtól kezdtek használni. Általánossá a XII. századtól kezdett válni. Válogatás: Csontváry Önarckép 1967 Festmény 3,- Ft.
Az építészet szimbolikusan is kezdte alkalmazni. Minél több színben pompázó üvegablakok a mennyei Jeruzsálemre akartak hasonlítani.
Esztergom, rózsaablak 1969 Dunakanyar 3,- Ft.
Idővel nagyobbodtak és az üvegfestészet remekei lettek 1972 Üvegfestészet

abolitio latin eltörlés.
II József eljárása, amellyel 1782 után szerzetes rendeket törölt el, az ingatlanokat elárvereztette.Így lett a Szent János kolostor Várszínház. 1986 Budavári Sikló 2,- Ft.;
Trinitárius rendtõl Óbudára került a kegyszobor 2004 Máriacell blokk
Hadik András huszártábornok Szent Erzsébet vándorbotját vette meg.

abrosz
asztalt borító szõttes. XII századtól adatolható, eleinte jeles alkalmakkor használták, az ünnep jeleként. Válogatás: Október 1967 Festmény 1,50 Ft.;
Étkezõ parasztok 1968 Festmények 2,50 Ft

Adalbert, Szent (956-997) Prágai püspök,
Lengyelországi térítõ útján lett vértanú. ünn.: ápr. 23.
993-ban Rómába indul, útközben Esztergomban Géza fejedelem udvarának vendége. Kördicsfényes, mitrás kép, baljában könyv és pásztorbot, jobb kezét áldásra emeli
,;S. ADALBERTUS"; felirat. Vladimir Suchanek terve. Cseh-német-lengyel-magyar-vatikáni közös kiadás 1997 80,- Ft.
Esztergom vármegye címerében trónon 1997 27,- Ft
Szent István az esztergomi fõegyházmegye patrónusává teszi. 1010-ben a szentegyházat is neki szenteli. Porta speciosa feletti kép 2001. Esztergomi érsekség 124,-Ft.
1456-tól az esztergomi bazilika társpatrónusa. Esztergomi bazilika 1939, 1947, 1969, 1973, 1991, 2001, 2006, 2011.

Adelheid (1062-1090) királyné
Rheinfeldi Rudolf ellencsászár lánya. László király felesége. Veszprémben temették el.
László és Adelheid hímzett alakja 2003 Szent László palástja blokk.

adomány

 • ÚSZ. Pál apostol szervez gyûjtést a jeruzsálemi hívek javára. ApCsel 24, 17.
 • A kéregetõ forma a népszokások szerves része lehet.
  Betlehemezõk 1985 Karácsony 2,- Ft.
 • Valamilyen célra kötelezõen elõirt vagy önkéntes támogatás: feláras bélyegek 1913-tól jelennek meg. Válogatás: 1941 Honvédeink Karácsonyára. 20 + 40 fillér

adoráció

 • latin ad os, szájhoz, görög proszkünészisz, istentiszteletet kifejezõ mozdulat a pogányságban.
 • Mûvészetben olyan ábrázolás, amelyen a Boldogságos Szûz Mária imádva térdel a jászolban fekvõ kisded elõtt. Pásztorok tisztességtevése 1970 Festmény 1,50 Ft.
  Jézus születése 1972 Üvegfestmények 2,50 Ft, 1973 Magyar mesterek mûvei blokk. Krisztus születése 1979 Dürer 3,- Ft; Szent Család 1997. Karácsony 20,-Ft.

Afrika
Ókorban is ismert világrész. Itt lett a kereszténség egyik központja Alexandria.
Szintén Egyiptomból indult el a pusztai remeteség és a szerzetesség.
Az iszlám a VII. században meghódítja észak Afrikát és lehetetlenné tette a kereszténséget.
Alexandriai világítótorony / piramisok 1980. Az ókori világ hét csodája 4,- Ft / 5,-Ft. Állatvilágából a Biblia több állatot is megemlít.

agár
művészetben, a IX-XV, sz. idején a fehéragár a felismerés jele, az állat megismeri gazdáját.
Minta: 1972 Agarak.

α és ω
1939.Templomok 50 fill.
Aba Sámuel
1971.Képes Krónika 60 fill.

ABC
1986. Béke év,  4.- Ft


1967 Festmény 3,- Ft
1972. Üvegfestészet 60 f.
ablak

Megyecímerek
1997. 27,- Ft
1997. St.Adalbert 80,-Ft
Esztergomi érsekség
2001. 124,-Ft
1939. Templom 40 f.
Adalbert

adoráció
Üvegfestmények
1972. 2,50 Ft
Aggeus, kispróféta
Koronázói paláston, 2000. HUNPHILEX blokk

Agnus Dei, Isten báránya.

agyag
1978. Kovács Margit kerámiák 3,- Ft

agyag,

képlékeny, magas víztartalmú alumíniumszilikát. Agyagmûvesség, keramika.
ÓSZ. A fazekas áruját agyagból állította elõ . Iz. 29, 16.
Az emberek vályogviskóban laknak, õket magukat is a föld porából alkotta az Isten Jb. 4, 19.; 33, 6.
ÚSZ Átvitt értelemben a keresztén a rá váró dicsõség reményét, mint kincset cserépedényben hordozza. 2Kor. 4, 7.
Válogatás: Habán kerámia 1985. Bélyegnap
Korongoló fiú 1978. Kovács Margit kerámiák 3,-Ft

agyvelõ
az idegrendszernek a koponya üregében elhelyezkedõ velõ tömege.
Elsõsorban a tudatos cselekvések koordináló központja
Pavlov 1989 Orvostudomány 10,- Ft

alamizsna, görög eleimoszüné.
Részvétbõl fakadó jótékonyság. Keresztény vonás a lemondás és a mennyei jutalom jegyében adni. Lk. 12,33.

Alamizsnás Szent János (+620)
Alexandriai pátriárka. Ünnepe: jan.31. A perzsa támadás elõl Ciprusra menekült, ott halt meg. Ereklyéit a török szultán adományozta Mátyás királynak. Ezeket külön kápolnában õrizték a budai várban 1966 Unesco 2,-Ft.
A mohácsi vész után a pálos szerzetesek elmenekítették az ereklyéket, melyek végül a pozsonyi Szent Márton dómba kerültek. Itt is kápolnát építettek részükre.
1967. Dunabizottság 60 fill.
1686 után Buda visszakövetelte az ereklyéket. Csak töredékét kapták vissza. Jelenleg a Nagyboldogasszony templom Szent Kereszt oltáránál tisztelhetõk.
1939. Templom 30 fillér
A Magyar Postán kívül, csak Bhutan adott ki 1988-ban Alamizsnás Szent Jánossal kapcsolatba hozható bélyegeket.

1939. Templom 30 fillér 1943. Templom 80 fillér 1966. UNESCO 2,-Ft 1967. Duna-bizottság 60f.
Alamizsnás Szt. János

alba, latin fehér

 • városnévben is fehéret jelent. Alba Regia, Székesfehérvár. 1964. Események 60 fill. "ALBA" hímzett szó a koronázói paláston 2006. Szent Korona blokkszegélyen.
 • földig érõ ujjas fehér ing. Miseruha. Mûvészetben szentek, angyalok ruházata lehet.
  Minta: Szent Péter 1997. Irodalmunk nagyjai 27,-Ft; angyalok 2003 Karácsony 44,- Ft
 
2006. Szt.Korona blokkrészlet 2006. Szt.Korona blokkrészlet 1964. Események 60 fill.


Alcantara rend
Spanyol egyházi lovagrend. Megszûnése óta katonai kitüntetés.

Alcantarai Szent Péter, OFM. (1499-1562). Ünnepe: okt.19.
Ferences rendfõnök. Megreformálta a rendi szabályzatot.
Alkantarai Szent Péter belvárosi templom, pesti ferencesek.
Árvizi emlékmû a templom oldalán 1970. Árvíz blokk.

Alexander Nyevszkij, szent (1220-1265) nagyherceg
Szófia, Nyevszkij katedrális 1979 PHILASERDICA 3.- Ft

Alexandria , patriarchatus.
Jelentõs egyiptomi kikötõváros.
Világítótornya az ókori világ hét csodájának egyike.
1980. 4,-Ft.
Könyvtárai szintén híresek voltak.Már az elsõ században a kereszténység egyik központja Egyik püspöke volt Márk evangélista, akinek az ereklyéit késõbb Velencébe szállították.
Alamizsnás Szent János alexandriai patriarka volt.
A város körüli pusztákon kezdett kialakulni a remete életforma Szent Antal kezdeményezésére. 1970. Festmények 4,-Ft.

Alexandriai Szt. Katalin (+305), vértanú, ünnepe: nov.25.
virgines capitales
és a 14 segítõ szent egyike. Megtérésének kedves ábrázolásai a báti táblákon találhatóak. Mária-képet vesz át egy remetétõl. Fekete ruhában térdel, fején királyi korona és korongdicsfény. A fekete ruha a világ megvetését jelképezi.
Festmények 1970. 1,-Ft. 1973. 5,-Ft. Miután megtagadta, hogy bálványoknak áldozzon, késes kerekekkel akarták szétszaggatni, a kerekek azonban széttörtek.
Igen szívesen ábrázolták a misztikus eljegyzését. A fölsõ sarkoknál egy-egy angyal. Középen a Szûz Mária trónol a kis Jézussal. Körülötte ül Szt. Katalin, Szt. Borbála, Szt. Dorottya és Szt. Margit. Fejükön kördicsfény, és királynõi korona. A kis Jézus Szt. Katalin felé nyújta a kezét, aki a jobbját nyújtja. Baljában egy törött kereket tart. A kép 1500 körül készült Németújvárott. 2007. Magyar Nemzeti Galéria blokk 150,-Ft.
Templom: a Bp-tabáni Alexandriai Szt. Katalin templom.
Bélyegen: 1965. Tyereskova 1,-Ft. 1971. Bp. 1638 és 1770-ben 2+1,-Ft.
1972. Óbuda-Buda-Pest 2,-Ft / 2,-Ft. 1976. Méterrendszer 1,-Ft.
Blokkon: 1964. Erzsébet híd. 1970. Évforduló. 1971. Bp. 1985. Dunahidak 20,- Ft; 2014.Felülnyomat 300,- Ft; 1985. Kulturális Fórum. 1982. Együttmûködés.

alkímia,
nemes fémek nem nemes fémekbõl való elõállítása. A hosszú élet elixírjének keresése. Paracelsus adott új irányt, amikor a gyógyszer elõállításben jelölte meg a célt. Legjelentõsebb hagyatékuk a laboratórium.
Paracelsus (1489-1541) 1989. Orvosok 4,-Ft.

alkoholizmus,
szeszes italoknak káros következményû fogyasztása. A Biblia a részegséget ítéli el.
"Egy pohárral se" felirat
1973. Balesetelhárítás 60 fill.

alkotmány,
az állami berendezkedés legfontosabb normáinak egyetlen törvénybe foglalása.
Alkotmány sorok: 1949, 1954, 1982. Új Alkotmány 2011. blokk

allegória, gör. képes beszéd.
A jelképhez hasonló
. Általában valamilyen fogalmat idealizált emberalak jelenít meg.
Nyugalom, Bizalom
1986. Bélyegnap sor és Remény blokk
Ünnep 1990. Bélyegnap 8.- Ft
Erények 2006 Bélyenap sor.

alleluja
hallelujah, "Dicsérjétek az Urat!" akklamáció, a közösség háláját fejezi ki.
Liturgiában vagy egyéb közösségi imádkozáskor.
Fõként húsvéti idõben mondták.
Alleluja ének: énekelt szövegnél az alleluja is énekelt.
Gregorián misében az evangélium elõtt énekelik - alleluja, versus, alleluja.
Hímes tojáson "halleluja" felírat. 2013, Húsvét 110.- Ft.

alma

 • A hagyomány tette a paradicsomi tudás fáját almafává.
  2011, Gyümölcs 145.- Ft.
 • Az országalma uralkodói jelkép.
 • Köztéri szobor 2013 Székesfehérvár blokkszegélyen.
 • Szent Dorottya attributma az almás kosár.

Alsóvizivárosi Árpádházi Szt. Erzsébet templom,
1716-ban szentelik fel, és 1950-ig kapucinus templom. Tornya 1970. Évforduló blokk.

altemplom,
középkori templomok emelt szentélye alatt kialakított kápolna.
Válogatás: altemplommal épült a pannonhalmi, a tihanyi templom, a pécsi, veszprémi, váci székesegyház.
A Szent Péter templom altemplomában szentelték fel 1982 Magyarok Nagyasszonya Kápolnát.

Ambruzs, szent (334-394) milánói püspök. Ünnepe: dec.7.
Milánói püspök, a négy nagy egyházatya egyike.
Esztergomi bazilika csegelyen. 1992. Mindszenty 15,-Ft.

Amerigo Tot, Tóth Imre.

Amerling, osztrák festõ,
1932. Széchenyi arckép 10 fill.

Amerika,
negyedik világrész, bár a normannok a X. században már telepeket létesítettek Grönlandon. Amerika 1492. után, Kolumbusz útja révén kerül az érdeklõdés elõterébe. Válogatás: Leif Ericson 1978. Vitorlás hajók blokk;
"Amerika" felirat és rózsa. 1986. AMERIPEX blokk.

A magyar Imre név olasz változata az Amerigo. Így a Szent Imre tisztelet közvetve szerepel Amerika névadásánál, tekintve, hogy az elsõ térképkészítõrõl, Amerigo Vespucciról lett elnevezve. "Amerigo Vespucci" név és térképrészlet
1991. Amerika felfedezése 12,-Ft.

ametiszt, a Mennyei Jeruzsálem 12. alapköve.

amfiteatrum, körszínház.
Kr.e. 30-tól terjedt el az építése. Leghíresebb a Colosseum.

Amiens, Ambianum
Szent Márton a városkapuban osztja meg köpenyét 1972. BELGICA blokk
Porta speciosa 1996 Pannonhalma 17.- Ft.
2011. Szt.Márton 160,- Ft

ammoniták, arám törzs,
Izraellel mindig ellenségeskedtek. Bir. 3,13.
"Ammonites Reineckia", leletfelirat 1969. Földtani Intézet 2,-Ft.

Amszterdam
Tótfalusi Kis Miklós az amszterdami mûhelyében nyomtatta a Bibliát és a Zsoltároskönyvet, melyeket szekéren hozatott Erdélybe.
Biblia 1985. 2,-Ft. Zsoltároskönyv 2002. Közgyüjtemények blokk 150,-Ft.

amulett,
bajelhárító céllal testen viselt tárgy.
Bibliai idõkben mindig viseltek ékszereket. Iz. 3,18-23.
Az ásatások során az ékszerek mellett sok egyiptomi eredetû amulett is elõkerült.
A Kárpát-medencei leleteknél nehéz eldönteni ékszer, vagy amulett.
Korongpár 1984. Honfoglaló magyarok mûvészete 1,- / 2,-Ft.

anabaptisták, újrakeresztelkedõk, habánok.
Az elsõ protestáns szabadegyház.

Anasztázia, királyné,
kijevi hercegnõ. I.András király felesége. Az Attila kardot elajándékozta.
Jelenleg a kardot Bécsben õrzik.
1984. Honfoglalók mûvészete 2,-Ft.

András, apostol szent (+70 körül)
Ünnepe: nov.30. A november Szent András hava.
Simon Péter testvére. Keresztelõ Szt. János tanítványai közé számított. A Földközi-tenger körül hirdette az evangéliumot. Végül a mai Görögország területén mûködött. Aegeas helytartó feszíttette keresztre.
A Szent Korona zománclemezein korábbi ábrázolás szerint. A szakállas András apostol baljában könyv, jobbját áldásra emeli. "SCS. ANDREAS" felirat.
2006. Szent Korona zománclemezei blokk 100,-Ft.
A Koronázói palást
hímzett apostolkép sorában a jobbszélsõ 2000. HUNFILEX blokk.
Péter és András apostol meghívása a Genezáreti tó partján. Mt. 4,18-19.
1993. Mátyás Missale blokk.
Ják. Apostolszobrok között. 2000. Templomok 30,-Ft. 2005. Párhuzamok 110,-Ft
Szeged, A dóm homlozati apostol mozaik képei között 1939 Évforduló 6 fill.
Szent András templom a debreceni Nagytemplom elõzménye.
Szentendre városnév 1969 Dunakanyar 1.- Ft. 1980 Városok 4.- Ft. 2006 Blokk 400.- Ft.
Rosa Sancti Andreae, Szentendrei rózsa 1958 Virág 3.- Ft.
Visegrád, Oszlopfõ a Szent Andás monostorból 2009. 75.- Ft,
Andráskereszt Hagyomány szerint x alakú keresztre feszítették. András apostol "X" kereszttel történõ ábrázolása 1200 körül kezdett terjedni. 1980 Úrkoporsó 1,-/ 4,- Ft.
Kopjafán 1940 Erdélyért 32 fill., 1998 EUROPA 50,- Ft.
Alapnyomatban 1987. Bélyegnap 2,-Ft.
Skócia zászlóján kék alapon fehér András kereszt 1978. Labdarugó VB 2,-Ft és blokk.
Szent György kereszttel egyesítve Union Jack.

I.András (ur. 1046-1060)
Trónrajutását a pogány lázadóknak köszönhette, akik Gellért püspököt és társait letaszították a Kelen hegyrõl. Koronázása után visszaállította a Szent István-i törvényeket. A betörõ III.Henrik hadait mindkét esetben kiverte az országból. 1052-ben IX.Leó pápa személyesen közvetített Henrik és András között. 1055-ben alapítja a tihanyi apátságot. ANDREAS név 1980. Tihanyi alapítólevél 1,-Ft.
I.András sírja az altemplomban található. Az alapító levél a legrégebbi oklevelünk.
Altemplom és alapító oklevél részlet 2012 Tihanyi Bencés Apátság blokkszegély

II.András (ur. 1205-1235), III.Béla fia.
Gertrúd királyné pazarlása és udvaroncainak támogatása nehéz helyzetbe hozta az országot. Emiatt a királynõt a lázongó fõurak megölték (Bánk bán-féle lázadás).
Erkel, Bánk bán, operajelenet 1953. Zeneszerzõk 40 fill.
III. Béla fogadalma alapján és erre a célra hagyott összeggel 1217 és 1218-ban keresztes hadjáratban vett részt.
Az elégedetlenség csitítására adta ki az Aranybullát 1222-ben. Miután megszegte az Aranybullában vállaltakat, IX.Gergely pápa 1232-ben interdiktummal sújtotta az országot, vagyis az egyházi szertartásokat szüneteltették. 1972. Aranybulla blokk.

III.András (ur. 1290-1301)
Az utolsó Árpádházi király. Még életében felléptek a trónkövetelõk és anarchiát okoztak.

angelus, Úrangyala.

Anglia.
A területén lévõ királyságokat Nagy Alfréd 871 után egyesíti birodalommá.
II. Harald királyt 1066-ban a normann Hódító Vilmos verte meg. Faliszõnyegen "harald" felírás.1986 Halley üstökös 2.- Ft.
Zászlója a Szent György kereszt. 1988. Híres hajók 2,-Ft

angolkisasszonyok
Szerzetesrend, Institutum Beatae Mariae Virginis, Boldogságos Szûz Mária Intézete, IBMV; Alapította Ward Mária.
Buda 1770-bõl. Ekkor a várbeli épületben tanítottak az IBMV nõvérek. 1971. 2 + 1.- Ft
Innen kerültek 1787-ben át az abolició idején a belvárosi Szent Mihály templomhoz.
Jelentõsek az általuk készített kegytárgyak.

Angyalföld
Pesti oldalon kerület. Egy angyal szoborról kapta a nevét. 1961 Panoráma 2.- Ft.

Angyali üdvözlet, Annuntiata
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnep
képtipusa.Gábor fõangyal és Szûz Mária találkozását jeleníti meg.

Gábor arkangyal a beszélõk gesztusával lép be. Mária sötét ruházata alázat szimbólum. Kezében a könyv a bölcsességére utal. Fejét Gábor arkangyal felé hajtja a ""Figyelj lányom, fordítsd ide füled!" zsoltárszöveg 45,11 szerint.
A dicsfényes Mária térdel, Gábor arkangyal kezében mondatszalag "Ave gratia" felírattal. 1973 Magyar festõk 1,50 Ft.
Gábor arkangyal kezében liliomszál tölti be a hírnökbot szerepét. Strozzi: Angyali üdvözlet 1968 Festmények 60 fill.
Felhõben Atyaisten és Fiúisten. Galamb képében a Szentlélekisten a dicsfényes Mária fölött. Gábor arkangyal hírnökbottal, melyen "Ave gratia" mondatszalag fut. Mária elõtt korsóban álló virág van, amely az élet vizét adó kutat jelképezi. Csíkmenaság oltárkép
1983. Karácsony 2.- Ft.
Ezotérikus 2007. 62.- Ft (hármas csíkban)

angyalok, görög aggelosz, latin angeli.
ANGELI fölirat az esztergomi bazilika kupolánál. 1992. Mindszenty 15,-Ft.
GAUDENT ANGELI felirat a vatikáni 1951. Mária dogma kihirdetése sor címletén.
Mennyei lények. Értelmük és szabad akaratuk van, de nincsenek anyaghoz kötve.
Szent Mihály és angyalai taszították le a sárkányt és angyalait. Jel. 12,7.
Az egyházi szóhasználat Mihály angyalait nevezi angyalnak, a sárkány angyalait ördögként különíti el.
Szent Arkangyal templom Grábóc 1975 Ikonok 60 fill.

Az angyal ábrázolások általában szárnyakkal, ujjas fehér karingben (alba tunika) történtek.

Kilenc karba sorolják õket. Ez alapján jelentek meg az angyalcsoportos ábrázolások.
A Koronázói palást villás keresztjének ágaiban szárnyas angyalképek kerek medalionban sorakoznak. 2000. HUNFILEX blokk.
Késõbbi az Atyaisten angyalokkal képtipus. Esztergom szoborcsoport részlet. 1969. Dunakanyar 3,-Ft.
Felhõ koszorúban Szûz Máriának hódoló angyalok 2012 Tihanyi Apátság blokk
Angyalok a székesegyházak Utolsó ítélet kompozíciójában 2013 Kassa blokkszegély
Szentháromság
oszlopon, csavarodó virágfûzéren angyalok lebegnek.2010 Sopron blokk.

Puttók, gyermek angyal ábrázolások, olasz reneszánsz hatásra terjedtek el.
Angyal és két puttó a Pásztorok tisztesség tevése képen 1970 Festmény 1,50 Ft.
Aranyszárnyú és dicsfényû, 4 zenélõ puttó 2010 Karácsony 105.- Ft.
ANGYALOS MADONNA felírat. Arany glóriás Szûz Mária és kis Jézus 6-6 arany szárnyú és dicsfényû, éneklõ és zenélõ puttó csoport között.
2012 Karácsony 130.- Ft.

Két angyalos ábrázolások.
Legnagyobb tisztelet a név szerint említett Mihály és Gabriel arkangyalokat övezi.
Szerepelnek a Szent Korona zománc lemezein. Nevük előtt OAP. Az A betű feloldása aggelosz. 2007. 300,- Ft, 2008. 300,- Ft
Továbbá koronatartó angyalokként tűnnek fel.
Címerartóként: zászlón 1940 Évforduló 6 fill.
Postapalota oromzaton Pécs 2009 promóciós ívben, 2010 Belföld ívben.
Blokkon 1938. ORBÉK; 1938. Szent István.
2012 Parlament

Zenélõ angyalok: bélyegkép szélein 1938. Szent István blokk 20 fill.;
Betlehemben 1943
. Karácsony 4 fill.;
Hegedûvel,lanttal / orgonával, hárfával 1973. Festmények 60 fill. / 2,50 Ft
Jesse oltár két gyertyát tartó angyal 1987. Gyöngyöspata. 4,-Ft.
Fenyõfa felett két gyertyatartó angyal 2003. Karácsony 44,-Ft
Égi-földi szférát jelképezõ angyalpárok: piros-kék ruhás 1970. Bgnap blokk;
Mária a kis Jézussal és a két angyallal. Világos-sötét ruhás. 1996. Karácsony 17,-Ft. Bronzino festmény világos-sötét ruhás angyal Mária mellett:
az égbolton puttó csoport.
Karácsony 1998. 20,-Ft; 1999. 24,-Ft. 2008, 100.- Ft.
Betlehemi barlang felett: Karácsony 2002. 30,-Ft; 2006. 52,-Ft.
Két angyal Szûz Mária vállánál. Porta speciosa 2001. Esztergomi érsekség 124,-Ft. 2007. Szent Katalin misztikus eljegyzése 150,-Ft.
Két angyal a keresztfa oldalsó végeinél 2011. Húsvét 90,-Ft

Angyal további kiadásokon.
Stilizált angyal fenyõdíszekkel. 2001. Karácsony 36,-Ft.
Jézus születése óraszámlapra festve 2000. Karácsony 34,-Ft.
Égbolton lebegõ angyal 1997. Karácsony 20,-Ft.
Gyõzelmi harsonás angyal 1936. Budavár 16 fill. 1978. Thököly 1,-Ft.
Gyõzelmi angyal 1989. Aradi vértanúk blokk.
Harangozó angyal 1940. Évforduló 20 fill.
Tömjénezõ angyal 1972. Üvegfestmények 2,50 Ft.
Szent Gellért mögött levõ angyal Krisztus keresztes glóriával 2003. Mûvészet 32,-Ft.
Sárospataki vár, angyalfej 2011. Múzeumok 280,- Ft
Mézeskalács 2013, Karácsony 140.- Ft.
Angyal Jézus sírjánál. XV stáció 2014 Keresztút kisív

Anjou, (ejtsd: anzsu) dinasztia.
Az öröklött Anjou grófságot IX. Szt. Lajos király 1264-ben adta a fiának. Fia II. (sánta) Károly, Mária magyar királylányt vette el feleségül, V. István lányát. Az Árpádház kihalása után a trónkövetelõk közül, Mária unokáját, az Anjou Károly Róbertet támogatta a pápa. Ennek fia Nagy Lajos, akinek lányai közül Mária Zsigmond felesége lett, Hedvig a litván Jagelló Ulászlóval kötött házasságot. Címerjelvényük a liliom 1990. Címer blokk.

Anna, szt. Ünnepe: júl.26.
Szûz Mária anyja. Neve az apokrif Jakab evangéliumban fordul elõ. A veszprémi egyházmegye védõszentje.
Gyöngyöspata. Jessze oltár. Mária születése oltárkép. 1987. Gyöngyöspata 4,-Ft, szelvényen a gyöngyöspatai Mária születése templom.

Templom: Pest (szervita), Vác kéttornyú (piarista); Vízivárosi Szt.Anna templom
Kápolna, Badacsony-Szõlõhegy. Háttérben a Badacsony 1959. Balaton 40 fillér
Gyõr, orsolyita kápolna festmény 2010 Karácsony 80,- / 105,- Ft
Szabadkígyós, kastélykápolna 2014. Ybl blokk 1000,- Ft

Anna, királyné (+1184)
III.Béla király felesége. Antiochiai hercegnõ. Apját, az antiochiai uralkodót, Szaladin szultán személyesen döfte le kardjával, mert nem tért át a mohamedán hitre. A bizánci udvarban ismerte meg Béla herceget. Béla király és Anna királyné rézpénzen 1979. Középkori pénzek 2,-Ft.

Anno Domini, A.D.
Az Úr ... évében. Felirat Szt.István ravatalán. AD MXXXVIII. Az Úr 1038. évében.
1938. Szent István blokk 50 fill.
Jubileum Jézus születésének 2000. évében. Emblémában AD 2000.
2000 Templomok I. ívszegélyen

Anno Incarnatione,
A megtestesülés ... évében. Változata az Anno Domini.
"ANNO INCAR..." szövegrészlet a Koronázói palástról.
2006. 2008. Szent Korona zománclemezei blokk szegélyen.

Antal kereszt,
a T vagy Tau kereszt Remete Szent Antal tiszteletével együtt elterjedt névváltozata.
ÓSZ-ben a kereszt jele a "T"
a Tau
, a héber abc utolsó betûje. Kiválasztottságra utalt. Remete Szent Antal a bal vállánál ezt viselte, így Antal-keresztnek is nevezik. 1970 Cock festmény 4 Ft

Antiochia,
Egyházát Szent Péter alapította. Ezen a jogon lett patriarchátus.
gazdag kereskedõváros. Provincia székhely.
Itt nevezték Krisztus követõit elõször keresztényeknek. ApCsel. 11,26.
Anna királyné antióchiai hercegnõ..

Antiochiai Szent Margit (+303), vértanú. Ünnepe: júl.20.
A 14 segítõ szent és a Virgines Capitales egyike. Szenvedéstörténete szerint sárkánnyal is harcolt. Ezért ábrázolják sárkánnyal.
A Virgines Capitales csoportban a Szent Katalin misztikus eljegyzése képen, pórázon tartott sárkánnyal. 2007. Szépmûvészeti Múzeum blokk 150,-Ft.

Dömös prépostságát Álmos herceg alapította 1108-ban, Antiochiai Szent Margit tiszteletére. Kálmán király és fivére kibékülése Dömösnél 1971. Képes krónika 4,-Ft.

apáca,
ünnepélyes fogadalmas szerzetesnõ.
Jelentõsek az apácák által készített kegytárgyak.
Árpáházi szent Margit
"mível szenteknek ereklyékhez való ékességeket" ("mível", vagyis készített). Kitünnek a klarisszák, orsolyiták, angolkisasszonyok és Erzsébet apácák.

Apáczai Csere János, író, tanár (1625-1659)
Arckép, toll és két mûve: Logikácska, Magyar Enciklopédia. 1954. Tudósok 8 f.

apát,
monachusok, ill. reguláris kanonokok önálló házának elöljárója. Fõpapi jelvényeket is visel. Asztrik apát 1938 Szent István 1 fill.
Címerükben a fekete fõpapi kalap oldaláról fekete zsinórzaton 1,2,3 (6-6) fekete bojt függ 1996 Pannonhalma blokk szegély

Apáti egyezség, 1437.
A Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelõk és a nemesek megegyezése.Mikor a küldöttek a királyi udvarba értek, akkor éjszaka Zsigmond meghalt, erre szétverték a parasztsereget. Vezetõiket kivégezték. Budai Nagy Antal 1947. Szabadsághõseink 10 fill.

apátság,
olyan szerzetesház, melynek élén apát áll. Monasztikus rendek és reguláris kanonokok kolostora. Saját joghatósága van. Alapítása szentszéki engedélyhez kötött. Válogatás:
Tihany 1947, 1980 /Zirc1982 /Pannonhalma 1996 /Ják 2000. 2005. .

apokalipszis, görög felfedezés, kinyilatkoztatás.
Jelképes látomások leírása. Bibliában is megtalálható irodalmi mûfaj. Jelenések könyve.

apokrif, görög elrejtett.
Bibliai
mûfaj. Olyan mûveket jelöl, melyek hasonlóak a szentírási könyvekhez.
Nincsennek egyházilag elfogadva.

Apor boldog Vilmos, báró, gyõri püspök.
(Segesvár, 1892-Gyõr, 1945) A Máltai Lovagrend káplánja.
II.János Pál pápa 1997. nov.9-én boldoggá avatta. Ünn.:máj.23.
Pártfogolta az üldözötteket. Ismételten tiltakozott a zsidótörvények ellen. Menekültekrõl gondoskodott a püspöki vár pincéjében. Amikor védelmükben fellépett, egy orosz katona lelõtte 1945 nagypénteken.
Pileolusos mellképe 2001. Millennium blokk 50,-Ft.

apostoli király
A Hartvick legenda nyomán terjedt el a felfogás, hogy II. Szilveszter pápa István királynak apostoli király címet adott. A Habsburgok ennek alapján kérték, és XIII. Kelemen pápa bõvítette ezzel a magyar királyi címeket. Mária Terézia és utódai viselték a címet: Ferenc József, IV. Károly.

apostolok, görög aposztolosz.
Inkább küldött csoportot, hajóegységet jelentõ szó. Szóhasználata tág. Krisztus is apostoloknak nevezi a tizenkettõt. Péter, András, id.Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, ifj.Jakab, Simon, Tádé és Júdás. A szóhasználat révén Júdás helyére Pál került. Szobraik a jáki templom kapuja fölött.
Rákerültek a garamszentbenedeki Úrkoporsóra.
Szeged, A dóm homlozati apostol mozaik képei között
A koronázói paláston ifj.Jakab helyett szent Júdás, a katolikus levél szerzõje szerepel. A sorrend: Péter, Pál, János, Tamás, id.Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Júdás, Simon, Tádé, András. 2000. HUNFILEX blokk.
A Szent Korona zománclemezei között 8 apostol kép van. Tamás, János, Fülöp, András, Péter, Pál, Jakab, Bertalan.
Dürer négy apostol képén Péter, Pál, Máté, János látható.
Négy apostol szobor áll a váci székesegyház timpanonján: Péter, Pál, Jakab, János. Azonosítatlan "apostol" szobor és felirat 1976. Gótikus szobrok 2,50 Ft, zöld alapszín.
"Igazságunk apostola" felírat 1944 Kossuth 30 fillér
Apostolok a székesegyházak Utolsó ítélet kompozíciójában 2013 Kassa blokkszegély.
Ünn.: júl.15.
(középkori szóhasználattal Apostolok oszlása).
Kápolna. Gyulai várkápolna.

Apostolok cselekedetei. Ap.Csel.
Lukács evangélista írta meg a kezdõdõ kereszténység korszakát. Pál apostol római fogságával záródik a leírás.

apszis, görög hajlat.
Többnyire félkör alaprajzú tér, melyet nyitott ívvel csatlakoztatnak a bazilika fõ teréhez 1989. Vésztõ-Mágor 3,-Ft.

aquamanile, bronzból öntött víztartó.
A misézõ pap számára ebbõl öntötték a kézmosóvizet. Gyakran emberi alakja van. Felirat és víztartó a Nemzeti Múzeumból, XIII.szd. 1977. Bélyegnap 2,-Ft, barna háttér.

Arad
Haynau tábornok rendeletére 13 szabadságharcos fõtisztet kivégeztek 1849. okt.6-án. Emlékmûvük a szabadság angyalával Zala György alkotása. 1989. Aradi vértanúk blokk.
Kiss Ernõ tábornok a pápai Krisztus-rend lovagja.

arany,
legismertebb és legjellegzetesebb nemesfém. A gazdagság és maradandóság jelképe.
ÓSZ. Ékszereket, kultikus tárgyakat, edényeket készítettek aranyból.
ÚSZ. A háromkirályok egyik ajándéka.
A Jel.-ben örökké való értékek jelképe: arany gyertyatartó, öv, füstölõ, mérõnád, csésze.
Ikonográfiában is sokféle jelentésû. Kegyelem, világosság, tökéletesség.
Liturgikus tárgyak egyik féme, kedvelt hatalmi jelkép anyag.
Címereknél az ezüst mellett a másik érc szín.
Bélyegkép alkotáshoz szintén alkalmazzák. Válogatás:
1961. Bélyegkiállítás arany háttér.
2001. Szent Korona blokk
Udvardi Erzsébet Karácsony bélyegtervein alkalmazta.

Aranybulla, 1222.
II. András király dekrétuma a visszaélések megszüntetésére.
1972. Aranybulla blokk.

aranyforint,
magyar aranypénz. Károly Róbert vezeti be firenzei mintára. Innen a neve.
Mátyás
király az érem képére Szûz Máriát teteti.
1979. Régi pénzek 4,-Ft.

aranykorpusz
Boconádon talált, Limogesban készült, körmeneti keresztrõl való a Nemzeti Múzeumból.
1977 Bélyegnap 2.- Ft.piros háttér.

aranymetszés
Az egész harmonikus felosztása, melynél a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez.
(1 - x) : x = x : 1. Az f(x)=x2 + x - 1 függvény pozitív zérushelye: x = 0,618; 1 - x = 0,382;
Zenében a pentatónia hordozza. Kotta 1982. Kodály blokk szegély.
A természeti és mûvészeti szépség egyik titka. Minta:
A darázs fejtor és potroh aránya 1954 Rovarok 60 fillér
Daru kinyújtott szárny és nyújtott, vízszintes testméret 1977 Madarak 3.- Ft.

Aranyosmarót
Szent Mihály templom, Háromkirályok.1970. Festmény 2,50 Ft.

aranyrózsa, pápai kitüntetés.
1049-ben említik elõször. Nagybõjt negyedik vasárnapján szenteli meg a pápa az arany rózsát. Ezt neves személyeknek kitüntetésként elküldik. Arany rózsát Nagy Lajos királynak VI. Kelemen pápa küldött. Erzsébet királyné szintén részesült a kitüntetésben. II. János Pál pápa a Mária Kegyhelyeknek kezdett arany rózsát adományozni. XVI. Benedek pápa Mariazellt tüntette ki.

Aranyszájú Szent János
A négy nagy keleti egyházatya egyike. Konstantinápolyi pátriárka.
"N" iniciálé a Miscellena mûvébõl. 1970. Bélyegnap.

aranyszög,
az a szög, melynek koszinusza az aranymetszés hányadosa. cos α =
0,618. (Kb. 38° 10').
Aranyszöget zár be a Krisztus monogram Px. 1980. Tihanyi alapítólevél 1,-Ft,
Szent István ligaturás kézjegye. 1996. Pannonhalma blokk szegély.

aratás
ÓSZ. Az aratás kezdetét és végét megünnepelték.
ÚSZ. "Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásához." Mt.9,38.

1916. Aratók. A világ elsõ aratókat ábrázoló bélyegkiadása.

arc
ÓSZ Isten arca a választott nép és Isten közti kapcsolat megjelenítõje. Zsolt.11,7 / 22,25.
ÚSZ. Jézus arcán Isten dicsõsége ragyog fel. 2Kor 4.6;
"Aki engem látott, látta az Atyát". Jn. 14,9.
Jóllehet kínszenvedésekor elcsúfították. Mk.14,65.
Megváltó Jézus arca a turini lepelrõl. 1999. Húsvét 32,-Ft.

Arimateai József
A Főtanács tagja. A vének közé tartozott. Titokban Jézus tanítványa. Pilátustól elkérte Jézus holttestét  és a sját sírboltjába helyezte. Mt. 27,60.
XIV. stáció. 2014  Keresztút kisív.

Arkangyal, görög arhaggelosz, fõangyal.
Csak Mihályt nevezi fõangyalnak a Júdás levél 9.
A hagyomány Gabrielt és Raffaelt is a fõangyalok közé számította. Ünn.: szept.29.
Szent Korona zománclemezein OAR rövidítés.
Grábóc. Ikon a Szent Arkangyal templomból 1975. Ikonok 60 fill

ASSISI

2010. Ferences rend 100,- Ft

Assisi, Szent Ferenc bazilika
A bélyegkép kereszt alakzatának baloldali szárába, a torony és a boltves kettõs kapuzatú bejárat részlete került. A bazilika két szintes. Rómán kívül ez az egyetlen basilica maior. Az altemplomban nyugszik Szent Ferenc.Gentilis bíboros szintén ide temetkezett.
A templomhoz kapcsolódó konventben van a középkor egyik legjelentõsebb könyvtára.


Assisi Szent Ferenc, 1181-1226.
Rendalapító, ünn. október 4. Az egyháztörténelemben az elsõ stigmatizált szent.
Az öt szent seb nehezen ismerhetõ fel. A kompozíció öt négyzete szintén a sebek számára utal. A saroknégyzetek képe elmosódott: Ferenc lemond a világi javakról, stigmatizációja, assisi kápolna, tövistelen rózsa.
Buda-Víziváros, Szent Ferenc Sebei templom
1961 Budapest 2.- Ft. 1970 Évforduló blokk
Giotto hatása mutatkozik az ábrázolásán, aki 1295 körül alkotta meg a rendi öltözetes, szakáltalan, tonzúrás/pilises/, dicsfényes aszkéta alakját.Kiegészítva a szent sebekkel.
Az apostoloknak rendelt életformát választotta. Az evangéliumról prédikált és kéregetett. Õszinte vallásossága sokakat vonzott. Társaságukat 1210-ben III.Ince pápa hagyta jóvá. Ez lett az elsõ kolduló rend.
Híres a szent Ferenc prédikál a madaraknak esemény.Szobor 2010 Pécs Belföld.
Átkot mond egy vörösbegyre,mert a gyengébbektõl elette a szemet.1973 Madarak 80 fill. Nem szerette a hangyákat, mert csak gyûjtenek.1958 Takarék 60 fill.
Kezdeményezései közé tartozik a Betlehem állítás szokása.1223-ban állitja fel az elsõ betlehemi jászolt. Válogatás:2011 Karácsony 90.- Ft/115.- Ft.

Assisi Szent Klára, 1193 - 1253. Ünn.: aug.11.
Egy nõi csoport élén vállalta a szigorú szentferenci szabályzatot. Kolostort alapított társaival. Társulatukból alakult a klarissza rend. Hamarosan elterjedt a rendi életformájuk.
Giotto festménye alapján liliomszállal, regulás könvyvvel, dicsfénnyel és rendi habitusban
ábrzolják. A bélyegkép jobboldali szárában festményrészleten.
Hajó. Kolumbusz egyik hajója a Santa Clara. 1991 Amerika 30,- Ft. Blokkszegélyen.

Assumpta, latin fölvétetett.
Szûz Mária megdicsõülése, mennybevétele. Hittételként XII. Piusz pápa hírdette ki 1950-ben. Ünn.: aug.15.Nagyboldogasszony ünnepe.
ASSUMPTA felirat az esztergomi bazilika kupolájánál. 1992. Mindszenty 15,-Ft.
Vatikán 1951 Mária dogma sor egyik címletén a teljes szöveg:. ASSUMPTA EST MARIA IN COELUM.
Assumpta fõoltár festményrészlet 2006 Esztergom blokkszegély.

Aszófõ-Kiliántelep
Páduai Szt.Antal kápolna,motorvonat 1955. Közlekedés 40 fill.

Asztrik, OSB. (+1034), pécsváradi apát, Kalocsa elsõ érseke.
Szent Adalbert kíséretéhez tartozott. Ennek halála után társaival Szent Istvánhoz jött. Megalapították a pécsváradi apátságot. 1000-ben Szent István Rómába küldte, hogy engedélyt kérjen 10 püspökség alapítására és Királyi koronát kapjon. István királynak kitüntetésül apostoli keresztet és szent lándzsát hozott. A késõbbiekben is több külföldi megbízatást teljesített. 1002. Kalocsa elsõ püspöke. Helyettesíti az esztergomi érseket. 1007-ben újra Kalocsán van, ekkor már érsek. A bencés rendben szentként tisztelik. Ünn.: nov. 12. Mitrával ábrázolják.
Asztrik pécsváradi apát II. Szilveszter pápától a koronát és az apostoli keresztet átveszi 1938. Szent István 1 fill. / 10 fill..1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft.
Asztrik apát átadja a koronát István királynak. Az érsekség egyik harangja "Asztrik".
2002. Kalocsai érsekség 150,-Ft.
Féltérdre ereszkedett Asztrik, két kezében párnára helyezett koronát tart. Püspök-kút
2013 Székesfehérvár 85.- Ft.

Athén
az antik világ mûvelõdési központja. Kr.e. 146-tól a római birodalom része.
ÚSZ. Ap.Csel. 17,21. Lakosai érdeklõdõk és vallásosak voltak.
Athén képe látható fénykorában. Periklész idejébõl (Kr.e.167). Idõvel a háborús események miatt erõdítési munkálatok folytak, így már Pál apostol elé részben módosult kép tárult térítõ utazása alkalmából.
2003 Blokk szegélyen
Sétakocsikázás újholdkor Athénban, 1973.Csontváry 1,- Ft.

Attila (410-453)
hun fejedelem, birodalmának központja a Kárpát-medencében volt. Adófizetõjévé tette a Kelet-Római Birodalmat, a Nyugat-Római Birodalommal egyenrangúnak tekintette magát. Csatát nem vesztett. Halála után utódai szétszóródtak. A Turul nemzetség az õsei között tartotta számon.
Attila kardja. A kardot Anasztázia királyné elajándékozta. Jelenleg Bécsben õrzik. 1984. Honfoglalók mûvészete 2,-Ft.

attributum, latin részesítés.
Ami az ábrázolt személyt felismerhetõvé teszi. Állandó jelvény. Az antik mûvészetbõl lett átvéve. Merkúr - szárnyas bot. Lehet általános: vértanú szentek pálmaággal, egyedi: Szent László - bárd,/ Szent István - Szent Korona,/ Szent Péter - kulcs. Némely szentnek több attributuma is lehet: János apostol - könyv, kehely, sas.

atya

 • férfi, akinek gyermeke van
 • bármely valóság eredendõ oka, átvitt értelemben
 • Jézus hatalmazta fel tanítványait, hogy Istent Atyának szólítsák.

Atyaisten
A Szentháromság elsõ személye. Eredet nélkül birtokolja az isteni lényeget. Részlet az Atyaisten angyalokkal szoborcsoportból, Esztergom. 1969. Dunakanyar 3,-Ft.


Augsburg

 • 955-ben itt arattak döntõ gyõzelmet a magyarok felett. Augsburgot ostromolták, amit Ulrik püspök védett. Ottó király serege megérkezett és ekkor a csata a város melletti Lech mezején folytatódott. A nehéz lovasság nagyobb aránya morzsolta fel a magyar haderõt. Az elfogott Bulcsút, Súrt és Lehel magyar vezéreket Regensburgban kivégezték.
 • Áron és Mózes a két kõtáblával tórapajzson
  1984. Magyarországi zsidó mûvészet 2,- Ft

augusztus,
1506-ban a Winkler kódex szerint Kisasszony hava. A Gergely naptár 8-ik hónapja. Augustus császár neveztette el az addigi sextilis nevû hónapot népszavazással augusztusnak. Hogy a Julius Caesar-ról elnevezett hónappal egyenlõ legyen a napok száma, a február hónap terhére 31 naposra bõvítette. Feliratban VIII. 20. 1949. Alkotmány

Ausztrália
A legkisebb kontinensen létesített állam. Zászlójára felkerült az Union Jack.
1984. Bélyegkiállítások 4,-Ft, szelvényen

Ausztria
A Habsburg ház tartományainak összessége, melyek a német-római császársághoz is tartoztak! 1918 után magyar területeket foglaltak el, a mai Burgenlandot. Fõvárosa Bécs. Híres kegyhelye: Mariazell.

Avicenna (980-1037), Ibn Szinna, perzsa orvos és filozófus. Erõsen hatott a nyugati gondolkodásra. 1987. Orvosok 4,-Ft.


Irodalmunk nagyjai
1997. 27,-Ft
alba

Alexandriai világítótorony
1980.
 4.- Ft
Szt.Antal megkísértése
1970. Festmények
 4.- Ft
Alexandria

Szt.Katalin legendája
1970. Festmények
1.- Ft
Szt.Katalin legendája
1973. Festmények
 5.- Ft
Szt.Katalin misztikus eljegyzése
2007. Nemzeti Galéria
 150.- Ft
Alexandriai Szt. Katalin

1986. Nyugalom,  2.- Ft
1986. Bizalom,  2.- Ft
allegória

Ambruzs
1992. Mindszenty 15,-Ft.
Amerika
Amerika felfedezése
1991.  12,-Ft

1978. Labdarúgó VB 2.- Ft
1980. Úrkoporsó 4,- Ft
1993. Mátyás Missale blokk
2000. Templomok 30,-Ft
2005. Párhuzamok 110,-Ft
Szt.Korona zománckép
2006. 100,-Ft
András
1972. Aranybulla blokk
II. András

Anglia
1988. Híres hajók 2,-Ft

angolkisasszonyok
Budapest '71
1971. 2+1,- Ft

1968. Festmények 60 fill.
1973. Magyar festõk 1,50 Ft
 
 
1983. Karácsony 2,- Ft
Angyali üdvözlet

2003. Karácsony 44,-Ft
2011. Húsvét 90,-Ft
2007 Karácsony 62.- Ft.
2012 Karácsony 130.- Ft.
2007. 300,- 2008. 300,-
angyalok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Domini
1938. Szent István blokk
Anno Incarnatione
2006. Szent Korona blokkszegély

Képes krónika
1971.  4,-Ft
Szépmûvészeti múzeum
2007.  blokk 150,-Ft
Antiochiai Szent Margit

Apáczai Csere János
1954. Tudósok 8 fill.
Apor boldog Vilmos
2001. Millennium blokk

apát
1938. Szt.István 1 fill.
Apáti egyezség
1947.Szabadsághõseink 10 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


apostolok
Gótikus szobrok
1976. 
2,50 Ft
aquamanile
1977. Bélyegnap 2,-Ft

Arad
1989. Aradi vértanúk blokk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aranyforint
1979. Régipénzek 4,- Ft
aranykorpusz
1977. Bélyegnap 2,- Ft

1954. Rovarok 60 fill.

Hortobágyi madarak
1977. 3,-Ft
aranymetszés

Aranyosmarót
1970. Festmény 2,50 Ft
Aranyszájú
Szent János
1970. Bélyegnap 1,-Ft+50 f

aratás
1920. Aratók 6K.
arc
1999.Húsvét 32,-Ft

arkangyal
1975. Ikonok 60 fill.
2010. Pécs, belföld
2009. Ferences Rend 100,- Ft
Assisi Szent Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

Aszófõ-Kiliántelep
1955. Közlekedés 40 fill.

1938. Szent István 1 f.
Vatikáni kápolna
1982. 2,-Ft.
Kalocsai Érsekség
2002
150
,-Ft.
Asztrik

Athén
2003. szegély

Attila
Honfoglalók mûvészete
1984. 2,-Ft.
Atyaisten
1969. Dunakanyar 3,-Ft

Ausztrália
Bélyegkiállítások
1984 4,-Ft, szelvényen
Avicenna
1987. Orvosok 4,-Ft.

Á

Ábrahám, patriarcha. Ünn.: okt.9.
Ábrahám és Izsák története. Csíki hímzés, erõsen stilizált változat. Középen a Mória hegy. Tükrözve a kos, Ábrahám felemelt kezénél a kés, szélen Izsák a rõzseköteget jelképezõ ággal.1994. Népmûvészet 11,-Ft; 1996. 16,-Ft.

ács, latin, ascarius, német, Zimmermann,
Szent József foglalkozása, Jézus is mellette dolgozott.
Zimmermann név és arckép, 1975. 1,- Ft

Ádám, .
az elsõ ember neve.1M. 4,25. Ünnepe: dec.24
Ádám teremtése 1975. Michelangelo blokk;
Ádám koponyája a kereszt tövénél 1987. Mátyás kálvária blokk 20,-Ft;
Ádám, Éva és a kígyó a Paradicsomkertben 2010. Madách blokk

Ádvent, latin, adventus, eljövetel.
A karácsony elõtti negyedik vasárnapon kezdõdik.Az egyházi év elsõ része, a karácsonyi elõkészítõ idõszak. Ekkor van a betlehem járás. 1985. Karácsony 2,- Ft.

Ágoston rend, OESA vagy OSAE rövidítést használnak.
Öltözetük hegyes sapkával ellátott fekete habitus, bõrövvel. Luther eredetileg ágostonos szerzetes, 1983. blokk, 20,- Ft.

ágy,
lábakon álló, derékaljjal, párnával ellátott fekhely; a bibliai idõkben fényûzésnek számított. Ám. 3,12. luxus kivitelû ágyat szerepeltet.
Portugáliai Szt. Erzsébet (1271-1336) ágyban fekvõ férjét ápolja. 1995. 22,- szelvényen.

áhitat, latin, devotio.
Rómaiaknál az isteneknek szóló áldozat, a halált vállaló önfeláldozás.
Korb Erzsébet: Áhitat 1974. XIX-XX.szd-i magyar festõk 5,- Ft.
A XII. szd-ban kapja a szó vallásos jelentését: Isten szolgálatával kapcsolatos dolgokban mutatott készséges önátadás; ájtatosságok végzése.

ájtatosságok ,
paraliturgikus cselekmények, szokások alapján végzik:
zarándoklat. 1991. Mária kegyhelyek.
ereklyetisztelet, kettõskeresztes ereklye 1930, Szent Imre;
rendezvény 1938. Eucharisztikus Kongresszus;
rózsafüzér mondása. Rózsafüzér Szt. Margit balkezén 1992. szelvényes 15,- Ft.
imádkozás. Imakönyv Szt. Erzsébet kezében, 1944. Nagyasszonyok 20 fill.
betlehemkészítés 2011. Karácsony.
keresztút végzés. Kálvária domb 2010. Pécs belföld.

álarc,
arc elfödésére szolgáló, arcot, állatfejet utánzó kultikus, vagy színházi kellék;
faállarc 1973. Busójárás;
szilveszteri álarc 1963. Újév 2,- Ft;
színházi álarc 1967. Operák.

áldás, latin, benedictio;
Tágabb értelemben Isten kegyelmének kérése valakire, vagy valamire.
ÓSZ. felismerhetõk mágikus felfogás nyomai is az áldással kapcsolatban, mivel a szavak, mozdulatok hatásában hittek. Kézföltétel 5M. 28,8., szó 27,28 közvetítheti.
Az Úr áldását elsõsorban az közvetítheti, akit kiválaszt. Dávid 1970. Bélyegnap blokk; Mózes és Áron tórapajzson 1984. Zsidó mûvészet 2,- Ft.
ÚSZ. Jézus maga az áldás, Lk. 6,28.
A liturgiában Isten kegyelmének kérése, keresztvetés közben.
Nevekben:
1980 Garamszentbenedek
2009 Benedek Elek blokk
1998.Benedek Imre, bélyegtervezõ: EURÓPA.

áldomás,
pogány korból származó szó az áldozat kifejezésére. Leöltek egy kövér lovat és nagy áldomást tartottak. Késõbb minden eseményt záró közös étkezés és italozás.
Áldozatra szánt fehér ló 1996. Feszty-körkép blokk 24,- Ft

áldozat, latin, sacrificium.
Egy áldozati tárgyat teljes egészében Istennek ad az ember. Az ajándékot meghatározott szertartás viszi át a profánból a szent világba. Leghatékonyabbnak mindig a véres áldozat számított a vérben föltételezett életerõ miatt.
Kereszténységben; Krisztus kereszthalála engesztelõ áldozat volt a világ bûneiért, s ez újul meg a szentmise áldozatban.
1 Pét. 1,19.
Krisztus kereszthalála 1994. Húsvét 12,- Ft
ostya és kehely, 1938. Eucharisztia 20+20 fill.
Hõsök tere 1991 évi szentmise, 2005, II. János Pál pápa blokkszegély

áldozati oltár,
az áldozat bemutatása égõ áldozat esetén szabadban;
újkõkori oltár 1987. Régészet 4,- Ft;
honfofglaláskori 1996. Körkép,
templomokban állandó oltárok készülnek, Jessze oltár, 1987. Gyöngyöspata 4,- Ft

állam
A társadalom irányítására szolgál, melyhez hatalmi eszközök állnak rendelkezésére.
ÚSZ. nem tartalmaz határozott tanítást az államra nézve.
Ap.Csel. 4,5. Inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint embernek.

állás, felállás , testhelyzet.
Az Isten iránti tisztelet szent jele. Áldozatbemutatás mindenütt állva történt. Sir. 50,13.
Táltos imája az oltár elõtt, felirat és kép, 1996. Körkép

Állhatatosság perseverantia
erény. Ábrázolása egy nõi alak jobbjában buzogányt, baljával egy oszlopot tart.
ÁLLHATATOSSÁG felírat 2006. Bélyegnap 52,-Ft.

Álmos, herceg (1070 - 1129).
I. Géza ifjabb fia. Bátyja Könyves Kálmán ellen állandó küzdelmet folytatott a trónért, többször kibékültek, végül Kálmán megvakíttatta. A dömösi Antiochiai Szt. Margit bencés monostornál talált menedéket, majd Bizáncba távozott. Kálmán király és fivére kibékülése. 1971. Képes Krónika 4,- Ft.

álom,
alvás közben megjelenõ kép.
ÓSZ. jövendölésnek tekintették, az ebbõl való prófétálást tiltották. 1M 40,41. 5M. 13,2-6. József álmát magyarázza, 1970. Festmények 60 fill.
Az apokaliptika szintén álomlátáson alapuló mûfaj,
János
evangélista, 1969.
Festmények 40 fill.

Ámosz, kispróféta
Koronázói palást
on, 2000. HUNPHILEX blokk

Ányos, Anianus, szent, 358-453.
Orleansi püspök. Ünnepe: nov. 12. Püspöksége alatt Attila seregei a várost elfoglalták. A királyi szerzõdéseket sírja fölött kötötték meg.
I.András a tihanyi apátság patrónusává választotta.
Szobra a homlokzati fülkében 2012 Bencés Apátság blokk

Április, latin, aperire, megnyit.
A Gergely naptár IV. hónapja; Kr. e. 46. (Julius Caesar) óta 30 napos. Bélyegfeliratban
IV. hónapmegjelölés. 1965. Ûrkutatás 40 fill.; névváltozata: Szent György hava.

ár,
az áruért fizetett ellenérték. Erkölcsileg akkor igazságos, ha a szabályozó törvényeknek megfelel. Tisztázatlan árvita a címer blokk hologramos változata körül. 1991.

áradás,
Ám. 8,8.9,5. a föld a gyász idején emelkedik és sûlyed, mint a Nílus.
1980. Az ókori világ hét csodája 5,-Ft;
jelenkorban, árvíz, 1913, 1940, 1965. 1997.

árnyék, héber, sél, görög, szkiá.
ÓSZ. említi a tetõ 1M. 19,8. sátor, Jón. 4,5. szikla, Iz. 32,2. hegy, Bir. 9,36. magas növények és a fák árnyékát.
Napernyõ árnyéka 1967. Festmény 1,50,-Ft.
ÚSZ. Lk. 1,79. Mt. 4,16. halál árnyékában kifejezés, beárnyékolás kifejezés, Isten jelenlétének jele.

Áron
Mózes testvére, az elsõ fõpap.
Fõpapi fejdísze a tiara.
Áron és Mózes a két kõtáblával tórapajzson, Augsburg.
1984. Zsidó mûvészet 2,- Ft

1994. Népmûvészet 11,-Ft
1996. Népmûvészet 16,-Ft
Ábrahám

Ádvent
1985. Karácsony 2,- Ft.
ágy
19
95. 22,- Ft, szelvény

áldozat
19
94. Húsvét 12,- Ft

 

 

 

 

 

Állhatatosság
2006 Bélyegnap 52.- Ft
Álmos herceg
1971. Képes krónika 4,-Ft

Ányos
2012. Bencés apátság blokk

 

 

 

 

árnyék
1967. Festmény 1,50,-Ft
Áron
Zsidó mûvészet
1984. 2,- Ft.

Árpád
Képes Krónika. Árpád fejedelem 1996. Bélyegnap sor.
Vérszerzõdés fresko. Kecskemét városháza. Székely Bertalan mûve.
Árpád fejedelem bélyeg reprodukciója. Részlet a Gesta Hungarorumból.
1996. Bélyegnap blokk.
A hét vezér. 1994. Feszty körkép ívsor.
Szoborcsoport, Milléniumi emlékmû 1992. Magyarok Világkongresszusa 15,-Ft.; Árpád és két vezére Kernstock Károly 1972. Üvegfestmények 4,-Ft;
Árpád hírvivõje. Petcz Jenõ 1972. Üvegfestmények 1,50 Ft;
Than Mór Honfoglalás 1989. Árpád fejedelemmé választása 5,-Ft.;
Budapest-Árpád híd 1964. Hidak 20 fill. 1985. Duna hidak 2,-Ft.
Üvegfestmények
1972. 4,-Ft
1989. Árpád fejedelemmé választása 5,-Ft
Árpád

Árpád-ház
Az elsõ magyar uralkodó család. A törzsszövetségi egyezség alapján lett a család elõbb fejedelmi, majd királyi ház. Attila dinasztiájának folytatása a hagyomány szerint az Árpád-ház. Fiú ágon az Árpád-ház 1301-ben kihalt. A kereszténység felvétele elõtt Turul nemzetség,
III. Béla király veszi fel a szent királyok nemzetsége címet. A XVIII.szd-ból ered az Árpád-ház elnevezés.

Árpád-ház (uralkodási idõ)
Álmos (850 körül)
Árpád
Zolta
Fajsz
Taksony
Géza (972 - 997)
István (997 - 1038) - unokája skóciai Szent Margit
 -leányágon: Péter (1038 - 1041, 1044 - 1046)
                   Aba Sámuel (1041 - 1044)
I. András (1046 - 1061)
I. Béla (1061 - 1063)
Salamon (1063 - 1074)
I. Géza (1074 - 1077)
I. László (1077 - 1095) lánya Piroska görögkeleti szent
Könyves Kálmán (1095 - 1116)
II. István (1116 - 1131)
II. (Vak) Béla (1131 - 1141 )
II. Géza (1141 - 1162)
III. István (1162 - 1172)
 - ellenkirályok: II. László (1162)
                       IV. István (1163)
III. Béla (1172 - 1196) - unokája Prágai Szent Ágnes
Imre (1196 - 1204)
III. László (1204)
II. András (1205 - 1235) - lánya Árpádházi Szent Erzsébet
                               - unokája portugáliai Szent Erzsébet
IV. Béla (1235 - 1270) - lánya Árpádházi Szent Margit O.P.
                                  és Szent Kinga lengyel királyné
V. István (1270 - 1272)
     - lánya boldog Erzsébet, morva õrgróf felesége
IV. (Kun) László (1272 - 1290)
III. András (1290-1301)
     - lánya boldog Erzsébet O.P. (Svájcban élt)

Árpádházi Szent Erzsébet, magyarországi-, thüringiai-
(1207. Sárospatak - 1231. Marburg) fejedelemasszony, ferences harmadrendi.

 • Ünn.: nov 19. Perugiában IX.Gergely pápa avatja szentté 1235-ben. A legismertebb magyar szent. Betegápoló nõvérek, kórházak, jótékonysági egyesületek veszik fel nevét leggyakrabban. Tiszteletére több mint 25 ország adott ki bélyeget.
  Szobra Róma Szent Péter tér Kolonnádján jobbról a 7.
 • Egyházi hagyomány szerint Sárospatakon született. Sárospatak 1958. Repülõ 30 fill. 1960 Várak 60 fill. fehér és színes papíron. 2011. Sárospatak Múzeum 280,-Ft. Pozsonyon kívül más városok is versengenek a Szent Erzsébet születési helye címért. II. András és Meráni Gertrúd gyermeke. 4 éves korában Pozsonyban búcsúztatták, Thüringiába vitték és eljegyezték az õrgróf fiával. Szent Erzsébet utazása Wartburgba. Táblakép a lübeck-i Szent Lélek kórházból. 1977. Kocsitörténet 5,-Ft.
 • Az esküvõt 1221-ben tartották. Volt idõszak, amikor az õrgrófság kormányzói teendõit is el kellett látnia. A tartomány jobbágyairól példamutatóan gondoskodott. Mind az árvákról, betegekrõl, mind pedig éhínség, vagy járvány idején megszervezte az ellátást. Férje halála után elûzték Wartburg várából.
  1932. Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója. Az elsõ raszteres mélynyomású sorozat. Terv.: Légrády Sándor. Mindegyik címleten ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET felirat szerepel.
  10 f, 20 fill. Fátylas, koronás arckép a Frantscher-metszet alapján.
  32 fill, 40 fill.Liezen--Maier Sándor festménye. Szent Erzsébet hermelinpalástját teríti egy gyermekes koldusasszonyra.

  1995. Árpádházi Szent Erzsébet. Terv.: Kertész Dániel.
  22,-Ft. A térdelõ, dicsfényes Szent Erzsébet egy beteg nélkülözõ lábát mossa. Háttérben két oszlopon fekvõ boltív ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET felirattal.Szelvényen Portugáliai Szent Erzsébet.
  2007. 800 éve született Szent Erzsébet sor és felirat.

  Terv.: Svindt Ferenc, a lõcsei Szent Jakab templom képeinek kompozíciói alapján. Mindkét címleten Szent Erzsébet dicsfénnyel ábrázolt, mögötte pedig gótikus ív magasodik.
  62,-Ft. Imára tett kézzel mutatja Szent Erzsébet a térdelõ férjének az ágyába fektetett beteget. Háttérben POSONIUM, POZSONY felirat és a korabeli vár képe.
  95,-Ft. Szent Erzsébet udvarhölgye társaságában egy koldusra teríti hermelin palástját. Háttérben WARTBURG felirat és a korabeli vár képe.
  További kiadásokon

  S.ELISABETH felirat. Kördicsfényes, koronás, fátylas Szent Erzsébet arckép, elõtte egy szál rózsa. Kétoldalt vár sziluett.Terv.:Márton Lajos. 1938 Eucharisztikus blokk
  SZENT ERZSÉBET felirat. Koronás, fátyolkendõs Szent Erzsébet dicsfényes mellképe. Baljában kettõskereszt, jobbjával imakönyvet tart, melynek tábláján kereszt fut.
  Terv.: Konecsni György.1944 Nagyasszonyok 20 fill. Felülnyomatok. 1945. piros 20 fill, fekete 8 Pengõ. 1946. 8 Pengõs újabb felülnyomatai piros Hlp.1. és Hlp.2.
  Alapbélyegen piros Helyi lev.lap és Ajl.1.
  Dicsfényes Szent Erzsébet álló képe a lõcsei Szent Jakab templomból. Mögötte részlet a kassai székesegyház déli kapujáról. 2000. Millenium blokkban 50,-Ft. Terv.: Svindt Ferenc
 • Szent Erzsébet vándorbotját Hadik András huszártábornok vette meg. A Hadik család a magyar ferenceseknek adományozta.1943. Hadvezérek 10 fill.
 • Tér. Az óbudai Péter-Pál templom melletti egyik teret Árpádházi Szt Erzsébetrõl nevezték el. 1972. Óbuda 1,-Ft.
 • Buda- Víziváros Erzsébet apácák rendháza. 1961. Panoráma ív 2,-Ft
 • Templomok.
  Gyöngyös.
  Kéttornyú Szent Bertalan és a Szent Erzsébet kórháztemplom.
  1997. Borvidékek 27,-Ft.
  Kassa. Felirat, székesegyház 1939. Magyar a magyarért 30 fill.Felirat, Rákóczi címer és székesegyház 1939 Templomok 70 fill. 1943. 30 fill. Rákóczi címer, harangozó angyal, felirat és dóm 1940. Évforduló 20 fill.
  Északi kapu timpanon Utolsó ítélet kép, montázsban 2013 Kassa blokk.
  A dóm megjelent még csehszlovák, panamai és szlovák bélyegeken.
 • Várkápolnák: Sárospatak, Visegrád

Árpádházi Szent Margit, O.P. (1242 - 1271).
Ünnepe jan.
18. IV. Béla király és Laszkarisz Mária gyermeke. Húga Szent Kinga. Domonkos rendi apácák nevelték. A domonkos rendben 1254-ben tett fogadalmat, a IV. Béla által építtetett Nyulak szigeti kolostorban. Itt élt és hunyt el. A szigetet azután Szûz Szent Margit szigetnek nevezték, a sziget déli csücskénél épült hidat pedig Szent Margit hídnak. Általában domonkos rendi fehér ruhában, fekete köpenyben ábrázolják. Bár tisztelete gyorsan megindult, boldoggá avatták, de szentté csak XII. Pius pápa avatta.

1944. Szent Margit 30 fill; Terv: Kontuly Béla. Árpádházi Boldog Margit szenttéavatása Rómában, MAGYARORSZÁGI SZENT MARGIT felirat. Dominikánus rendi habitusban, korongdicsfénnyel, lemond a koronáról a kereszt javára.
Fekete felülnyomat 1945. 300 Pengõ / 30 fill.
1992 Szent Margit és Boldog Kinga. 15,-Ft szelvényes.
Csillagos, dominikánus habitusban, sugárkoszorús dicsfényben lemond a mellette levõ koronáról, a jobbjában tartott feszület javára. Baljában rózsafüzér.
Hevenesi Gabriel S.J. mûvébõl.
Adaptáció: Gacs Gábor. 

További bélyegkiadásokon:
1938. Eucharisztikus blokk 50 fill. Terv. Márton Lajos. B. MARGARITHA felirat, korongdicsfényes fejkép, dominikánus habitus, mellette liliom, amely koronából nõtt ki.
1944. Nagyasszonyok 24 fill. Terv: Konecsni György. SZENT MARGIT felirat. Féloldalas kép, dominikánus habitusban, korongdicsfénnyel, jobbjában liliom.
Felülnyomatok 1945. piros 40 fill / fekete 80 fill. 1946. piros, ajánlás.

Szent Margit sziget, híd, a sziget északi csücskénél Árpád-híd.
sziget:

1917.Margitsziget, "hadikiállítás". Szöveges felülnyomat
2013. "Margitszigeti Víztorony" felírat. Idegenforgalom 195.- Ft.
1972. Budapest egyesítése 3,-Ft.
1984. Szállodák 4,-Ft, 1984. Margitsziget embléma, felirat
blokk szegélyen. 1997. Vámigazgatóság 90,-Ft.
Árpád híd:

1951. Ötéves terv eredményei 2,-Ft (Sztálin híd). 1964. Hidak 20 fill. 1985. Hidak 2,-Ft.
Szent Margit híd:
apró motívumok
1950. Repülõ 20 fill. 1958. Repülõ 10,-Ft, 1970. BUDAPEST' 71  2,-Ft lila, 1970. Évforduló blokk, 1971. Budapest blokk.
Szent Margit sziget és híd:
1961. Panoráma 2,-Ft,
1964. Hidak 30 fill.
1972. Budapest egyesítése 3,-Ft
1985. Kulturális Fórum körfogazásos blokk.

Árpád-híd, Margit-sziget, Margit-híd
1964. Hidak 20 f. / 30 f.

árvácska, Viola Trikolor
Mûvészetben Szentháromság szimbólum.
Minta: 1968. Virágok 60 fill.
 

áspiskígyó
Zsolt. 91,13. szerint mérges kígyó;
mûvészeti alkotásokon nehéz megkülönböztetni a baziliszkusztól és sárkánytól.

Ázsia, a legnagyobb kontinens. A kereszténység kiinduló területe. Itt alakultak az elsõ egyházközségek. Tamás apostol a hagyomány szerint Indiáig eljutott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932. Szt. Erzsébet 20 f
1932. Szt. Erzsébet
40 f
1938. Eucharisztikus blokk 32 f 1944. Nagyasszonyok
20 fillér
2007. Bélyegnap (80.)
Árpádházi Szt. Erzsébet