Boross Zoltán:
SZERZETESRENDEK, CISZTERCIEK 
Ordo Cisterciensis

A ciszter szerzetesrend alapítására az első lépést Szent Róbert (+1100) Molesme-i apát tette meg, aki 1098-ban néhány bencés rendtársával letelepedett Citeaux-ban. A rendet két utódja, Szent Alberik (+1109) és Harding Szent István (+1134) hozta létre. Viszont akkor vált gyümölcsöző életté, amikor Szent Bernát 30 társával 1114-ben, fogadal-mat téve Clairvaux-ban, apátsággá emeli. A rend előbb szemlélődő és munkás életet él. Mocsarak lecsapolása, a földek termővé tétele a cél. Később mind jobban bekapcsolódnak a lelki pásztorkodásba, a tudomá-nyos munkába és tanításba. Egyik águk a Trappisták. A rend hihetetlen gyorsasággal terjedt el Európában. Magyarországra II.Géza uralkodása elején Heiligenkreuzból (Ausztria) jöttek az első szerzetesek, és alapitották Cikádort. Később III.Béla király Clairvaux-ból kért szerzeteseket és ennek nyomán alakultak meg az apátságok Zircen, Szentgotthárdon, Pásztón és Bélapátfalván stb. Ezen túl fő apostoli területük a tanítás, pl. Egerben, Székesfehérvárott, Pécsett, Baján, Budán stb.