Boross ZoltŠn

Hunyadi János - 1.    >>  

Az 1407-ben született Hunyadi János ifjúvá serdül. Már nem apród Zsigmond király mellett. Otthon, Hunyad várában él. Édesapja mellett megszokja a hadi életet, de megtanulja a hadi mesterséget is. Nem egyszer kell helyt állnia a végeket és Erdélyt támadó törökökkel szemben.
1420-21 -ben törökök rontanak Erdélybe. A már kivonulóban levõ csapatot Hunyadi megtámadja, a rabszíjra fŻzött rabokat kiszabadítja.

1425. Brankovics György szerb despota magyarországi birtokok fejében átengedi Magyarországnak a határon álló Belgrád-Nándorfehérvár várát.

1427. Galambóc vára a törökök kezére kerül. Zsigmond felmentõ seregét a hódítók szétverik. A király alig tud menekülni. (Arany János: Rozgonyiné!) A törökök mostmár állandóan támadják végvárainkat.

1437. Ebben az évben meghal Zsigmond király és császár. Zsigmond tapasztalta, hogy Magyarországon nem kedvelt a nõi király. Elsõ felesége, I.Lajos leánya baleset következtében meghalt. Második feleségétõl, Czillei Borbálától is leánya született, Erzsébet, s igyekezett annak biztosítani a trónt. Ezért az osztrák Habsburg családból elölte ki utódjául Albertet, aki akkor már Csehországnak, mint a Német-Római Birodalom tartományának királya volt.
1438-39. Albert királysága alatt a magyar végeket állandóan fenyegetik és érik is a török támadások. Hunyadi ugyan sikeresen harcol ezek ellen, de segítség nélkül nem mer nagyobb támadó vállalkozásba kezdeni.
1438. Mégis, amikor Ali bég és a havasalföldi Vlad Drakul jelentõsebb egységgel Erdélyt pusztítja, Hunyadi öccse segítségével Marosszentimrénél teljesen megsemmisíti õket.
1439. Szendrõ várát támadják a törökök. Albert király is táborba száll. Vérhas tör a táborra, õ is megbetegszik. A beteg királyt hazahoznák, de útközben meghal. Szendrõ várát elfoglalják a törökök.
1440. Nándorfehérvár elsõ nagy ostroma. A hónapokig tartó ostrom alatt álló várat Thallóczi János, várnai perjel védelmezi, és megtartja. A török elvonul.