Boross Zoltán:
KARITÁSZ 
I/1. Bevezető oldal

Eddig nem találtál semmit,
mert magadat kerested! Hazudtál:
Első volt az Én, második a felebarát,
harmadik az Isten!
Ezért nem találtál semmit.
A szentek és más hősök más sorrendet hajszoltak. Első az Isten országa,
második a felebarát, harmadik az Én.
Ez az út az igazság és az élet.

Gis nun ne trovis nenion,
car sercis vin mem! Vi mensogis:
Unua estis la Memo, dua kunfrato,
tria Dio!
Tial ne trovis vi nenion.
La sanktuloj kaj aliaj herooj peladis alian vicordon. Unua estis
Diolando,
dua la kunfrato, tria la Memo.

Ci tio estas la vojo, vero kaj vivo.